• Wij bevinden ons in de negende maand van de islamitische kalander, Ramadan. Ramadan is een heilige maand waarin moslims de gehele maand vasten. In deze maand bracht de engel Jibriel (a) de eerste openbaring van de Heilige Koran over aan de profeet Mohammed (s), dit is de waardevolle nacht (Laylay Al Qadr). Wil jij meer leren en weten welke handelingen jij kunt verrichten in de Ramadan? Klik dan hier.
  • Wij beantwoorden veel vragen via de mail. De antwoorden op deze vragen zetten wij in onze Q&A sectie. Heb jij zelf een vraag? Stuur een email naar info@ahlalbait.nl en inshaAllah zullen wij hem beantwoorden.
Demo
 

Steun AJO

Klik hier voor meer informatie

Demo
 

Stuur het ons op!

Klik hier voor meer informatie

De lessen van de maand Ramadan

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De maand Ramadan geeft ons het grote geschenk van de Taqwa (= Godvrezendheid):

Allah (swt) zegt in de Koran: "En Hij is het die de dag en de nacht als elkaars aflossing gemaakt heeft voor wie zich wenst te laten vermanen of die dankbaar wenst te zijn." (25:62) Leven en dood, en de opvolging van dag en nacht hebben een doel. Deze is om ons te testen en een mogelijkheid te geven onze dank en eerbied aan onze Schepper en Onderhouder te tonen. De maand van Ramadan komt en gaat. We moeten ons nu op de proef stellen en zien wat we in deze maand hebben geleerd en bereikt. De beproeving van het succes van deze maand ligt in het effect dat het op ons achterlaat.

Discipline:

We leren in deze maand hoe we omwille van Allah (swt) onszelf kunnen motiveren en discipline kunnen bijbrengen. In de ochtenden en avonden volgen we een strak schema betreft het eten en drinken. We zijn er voortdurend van bewust dat we zelfs in onze alledaagse activiteiten, zoals eten en drinken, onder Allah’s (swt) bevel zijn. We veranderen de gewoontes van onze dagelijkse routine, zodat we leren dat we niet de dienaren van onze gewoontes zijn, maar onder alle omstandigheden de dienaren van Allah (swt) zijn. Na de maand Ramadan moeten we de geest van discipline in andere vormen in ons leven behouden en doorgaan met onze onderwerping aan de geboden van Allah (swt).

Vernieuwing van een toegewijd leven:

De maand Ramadan vernieuwt ons enthousiasme voor aanbidding en toewijding aan Allah (swt). In deze maand zijn we zorgvuldiger met onze dagelijkse gebeden en hebben we speciale gebeden voor in de nacht. Er is geen geloof zonder gebed en Moslims leren in deze maand hoe ze hun religieuze leven kunnen versterken en verdiepen.

Vernieuwing van het contact met de Koran:

De maand Ramadan en de heilige Koran zijn vanaf het begin al met elkaar verbonden. Het was in deze maand dat de Goddelijke boodschap werd geopenbaard aan onze heilige Profeet Mohammad (s). Door middel van het vasten bereiden de harten van de gelovigen zich voor op het leren van het woord van Allah (swt). Het is de meest geschikte maand voor onze spirituele en mentale communicatie met de heilige Koran. De Islamitische gemeenschap besteedt in deze gezegende maand Ramadan meer aandacht aan de Koran. Dit vernieuwde contact met de Koran moet ons helpen bij het volgen van Zijn boodschap.

Vernieuwing van de identiteit met de islamitische gemeenschap:

De maand Ramadan is niet alleen een ervaring die je individueel beleeft, maar het is ook een gezamenlijke ervaring. Heel de islamitische gemeenschap vast in deze ene maand. We kunnen ons met elkaar identificeren in onze gehoorzaamheid aan Allah (swt). Dit geeft ons een nieuw gevoel van verbondenheid en saamhorigheid. De maand Ramadan leert ons dat de islamitische gemeenschap een gemeenschap van vroomheid en toewijding naar Allah (swt) toe is. De gemeenschappen die gebaseerd zijn op vroomheid en deugd zijn het sterkst en het zijn deze die goed blijken te zijn voor de mensheid. De maand Ramadan laat op de islamitische gemeenschap van al deze waarden een afdruk achter.

Een fris gevoel van zorg en medeleven:

Vasten in de maand Ramadan helpt ons het lijden en de pijn van de armen en behoeftigen te begrijpen. Door onze vrijwillige honger en dorst beseffen we wat het betekent om de basisbehoeften van het leven niet te hebben. De maand Ramadan is de maand van liefdadigheid en vriendelijkheid. We leren in deze maand hoe je vriendelijker en guller kunt worden. Het geven van de Zakaat is daarom een onmisbaar onderdeel van Ramadan.

Lees meer

Afdrukken

De psychologie van veranderen na de maand Ramadan

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

“En de mens was zwak geschapen.” (Al-Nisaa, vers 28)

Waarom is het zo verbazingwekkend lastig destructieve gewoonten te veranderen? Zelfs als je je beseft dat het uitstellen van het gebed je ziel verwaarloost of dat het luisteren naar muziek schadelijk voor je is. Veel mensen weten heus wat er mis was met hen voor de maand Ramadan, maar toch is dat inzicht zelden genoeg om ook daadwerkelijk te veranderen ná de maand Ramadan. Hoe kan dat? 

Voorop dient te worden gesteld dat ons brein is ‘gebouwd’ om verandering te weerstaan. Onze hersenen zijn geëvolueerd om gedrag te automatiseren in de hersenstam, zodat we er verder niet over hoeven na te denken of mee worden geconfronteerd. De diepere, dierlijke hersengebieden zijn veel bepalender voor ons gedrag dan de jongere, meer aan de oppervlakte gelegen hersengebieden. Pas als deze hersengebieden de noodzaak voelen om te veranderen – bijvoorbeeld door een levensbedreigende situatie of de situatie waarin iemand sterk lijdt – zijn we geneigd om daadwerkelijk ons leven te veranderen. Vaak horen we daarom ook van mensen dat een bepaalde ingrijpende gebeurtenis in hun leven de aanleiding vormde voor het (terug)keren naar de Islam. Dit kan een zelfmoordpoging zijn, een ziek of overleden familielid, een scheiding, een auto-ongeluk of het verliezen van een dierbare vriendschap. Noem het maar op. Ieder heeft zo zijn eigen keerpunt. 

Lees meer

Afdrukken

Leven volgens de Islam!

Hoe ziet het leven van een moslim eruit? Welke handelingen worden verricht? Klik hier en lees meer erover!

Leer de Fiqh

De Fiqh is de wetgeving binnen de Islam. Klik hier en leer meer!

De heilige Koran

Klik hier en lees meer over de heilige Koran!

Social Media Feed