Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2006

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2006. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

ARBAI'EEN VAN IMAM HUSSAIN – 6 MEI 2006

Arbai'een van Imam Hussain

Tijdens de Arbai'een van Imam Hussain Organiseerde Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst in Den Haag (Ahlalbait Moskee). Sayyet Mohammed Al Mussawi van de "World AhlalBait Islamic League" (WABIL) vereerde ons met zijn komst.

Sayyed Al Musawi heeft een lezing gehouden en daarna ruimte gegeven aan de jongeren om vragen te stellen over welke onderwerp dan ook. Deze kans lieten de jongeren niet onbenut en er waren er vragen volop.

Wassalam,

Ahlalbait Jongeren

HERDENKING FATIMA AL ZAHRA - 30 JUNI 2006

Op vrijdag 30 juni heeft Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van de herdenking van Fatima Al-Zahra (a). Om 19:00 had iedereen zich bij de moskee verzameld.

Om 19:10 werd de bijeenkomst geopend met een recitatie uit de koran, voorgedragen door Abuzer die lid is van het onderzoekcomité. Na zijn erg mooie recitatie, verscheen de eerste spreker van de avond om zijn stuk voor te dragen.

Waiel, tevens een lid van de activiteitencomité, heeft een voordracht gehouden over de geboorte van Fatima Al-Zahra (a). Hij vertelde hoe Fatima Al-Zahra (a) uit een zaadcel van een appel (die ons profeet Mohammed (s) in de Asra & Maraj in de hemel gegeten had) is ontstaan. Verder ging hij in op de bijzondere gastvrijheid van Fatima Al-Zahra (a) en haar man Imam Ali (a). Ze hebben namelijk vele dagen van de heilige maand Ramadan zonder voedsel doorgebracht, omdat ze al hun avondeten overdroegen aan de armen.

Waiel gaf duidelijk aan wat de positie van Fatima Al-Zahra is binnen de Islam. Hij legde de nadruk op de drie pilaren: het profeetschap, de Imamah en de koran. Door de tussenkomst van Fatima Al-Zahra werd de pilaar van het profeetschap verenigd met de pilaar van de Imamah. Zonder de komst van Fatima Al-Zahra zouden we een of twee pilaren hebben gemist.

Het was een zeer aangename en leerzame lezing. Na 20 minuten was de spreker uitgepraat. Hij heeft zijn verhaal afgesloten met een mooi salawaat ala-mohammed waali Mohammed (God zendt zegening over Ahlalbait).

Daarna werd het tijd voor Ziaret Al-Zahra (a), die Hamied (spreker die door Ahlalbait Jongeren uitgenodigd is) erg mooi heeft gelezen. Vervolgens heeft Abuzer een lezing gehouden. Hij legde de nadruk op het feit dat mensen de waarheid wel zien, maar er niet naar handelen. Er zijn namelijk belemmeringen die het licht van de waarheid blokkeren. Hij heeft ook aangegeven dat de overgrote deel van de mensheid niet vrij kan denken en heeft vervolgens een paar voorbeelden gegeven. Tevens heeft hij het oorzaak van het overlijden van Fatima Al-Zahra (a) besproken. Hij benadrukte dat zij niet een natuurlijke dood heeft ondergaan. Zij is namelijk gestorven door de wonden die ze heeft opgelopen door de vijanden van de Islam. Na deze leerzame lezing heeft de spreker een rouwzang gezongen.

Rond 20:45 is de bijeenkomst afgesloten met een kleine discussie over de feiten en onduidelijkheden rondom de dood van Fatima Al-Zahra (a). Tenslotte werd het tijd om van de snacks & dranken te genieten.

Het was een buitengewoon succesvolle avond. Graag willen we iedereen die er toen was vriendelijk bedanken voor zijn aanwezigheid. Hopelijk was het voor allen een leerzame en vooral een gezellige dag geweest. We staan uiteraard altijd open voor vragen, opmerkingen of suggesties.

Tot de volgende keer Insha’Allah!

Wasalaam Alykom wbr,

Ahlalbait Jongeren

BIJEENKOMST TER GELEGENHEID VAN DE DAG VAN HET PROFEETSCHAP, DOOR MAUKEB AL- ABBAS – 22 AUGUSTUS 2006

De dag van het profeetschap van de profeet Mohammed (vzmh) werd op 22 augustus in Den haag in Mahfal Ali gevierd. Hierbij waren veel hooggewaardeerde personen aanwezig,  waaronder de erkende hoogbeklede wakiel van Ayatollah Said Al-Sistani in Nederland, Seigh Abu Tahe. Tevens waren er verschillende hooggewaardeerde personen uit het buitenland te gast, waaronder Ayatollah al Seigh Mohammed Mahdi Al-Asafie uit Irak.

Ali Touraihi, een lid van de mediacomité van Ahlalbait Jongeren Organisatie:

lofzang gezongen. Georganiseerd door Maukeb Al Abbas (Den Haag)

De bijeenkomst is begonnen met een recitatie uit de koran. De gastheer van die bijeenkomst was Al Haij Haddad. Hij is er net als altijd weer in geslaagd om zijn aanwezigheid aan de menigte kenbaar te maken. 

Zjin stem en zijn daadkrachtige woorden kan niemand overtreffen. De grote dichter Amr Jahim uit Irak, dat als een van de gasten aanwezig was, heeft een emotionele gedicht voorgelezen. Ali Touraihi, een lid van de mediacomité van Ahlalbait Jongeren Organisatie, heeft met zijn betoverende stem lofzang gezongen. 

Ayatollah al Seigh  Mohammed Mahdi Al Asafie uit Iran heeft het gebed geleid. Na het gebed heeft hij een preek gegeven omtrent drie onderwerpen. Hij begon eerst te vertellen over de eigenschappen van onze profeet (s). Onze profeet (s) is een leraar, een opvoeder, een gezant van God en het goede voorbeeld voor de mens. Verder ging hij in op de politieke situatie in Irak. Hij heeft zijn preek afgesloten met een paar adviezen voor de jongeren hier in Nederland. Hij benadrukte het feit dat wij als jongeren ons bewust moeten worden van al het slechte dat op ons afkomt. We moeten meer geduld opbrengen en we moeten ons beheersen tegen alles wat onheil is. Hij verwees ook de ouders op het belang van de opvoeding van hun kinderen. Dat vergt namelijk veel tijd en energie.

Ayatollah al Seigh Mohammed Mahdi Al Asafie uit Irak (najef, had een tijdje ook in Iran gewoond) zit op de stoel, omringd door zeer hoog gewaardeerde personen.

De specialist in lofzang, Haij Kareem Al Taie uit Irak, heeft tenslotte met zijn stem de bijeenkomst levendig gemaakt. De bijeenkomst werd met het uitdelen van lekkernij afgesloten.

BIJEENKOMST HERDENKING MARTELAARSCHAP IMAM ALI (A) – 15 OKTOBER 2006

Op zondag 15 okt. 2006 heeft Ahlalbait Jongeren een maandelijkse bijeenkomst van de maand Oktober georganiseerd. Het was ter gelegenheid van de herdenking van het martelaarschap van de opvolger van onze profeet, Imam Ali (a).

De inloop van de bijeenkomst was om 14:00, maar voor sommigen was het een beetje moeilijk om toch op tijd te komen. Dit in verband met het vasten en de tijd. Zoals bekend kan iemand pas na het middaggebed de religieuze wettelijke afstand overschrijden. Anders is men verplicht om zijn vasten te verbreken en die dag een ander keer in te halen. Uiteindelijk was iedereen rond 14:30 aanwezig, o.a.: de sprekers, de gastheer, alle actieve Ahlalbait leden en veel bezoekers. In totaal waren er 25 meiden en 20 jongens aanwezig tijdens de bijeenkomst. Het is de grootste opkomst van de maandelijkse bijeenkomsten(vergeleken met een grote bijeenkomst (90 aanwezigen)). Het was eigenlijk niet verwacht, maar met de hulp van Allah en Ahlalbayt (a) is het iedereen gelukt om de bijeenkomst bij te wonen.

Rond 14:45 begon Ali Althouraihi (actief lid mediacomité) met de recitatie van de koran. Daarna begon Gulun, (actief lid activiteitencomite) met haar lezing. Het ging over het martelaarschap van Imam Ali (a). Na ongeveer een half uur, was Gulun klaar met haar lezing. De gastheer Mahdi (actief lid activiteitencomité) mocht Ali Altouraihi en zijn broertjes naar voren roepen, om een lofzang te houden. Zoals altijd was het een mooie lofzang en de woorden raakten ons diep in het hart.

De tweede lezing heeft Mehdi gehouden (actief lid activiteitencomité). Het ging vooral om de taqua. Taqua is het geloven met je hart en het vrezen van Allah. Wat voor taqua moet Imam Ali wel niet hebben, om ondanks alle moeilijkheden die hij tegengekomen is in zijn leven toch zijn wilskracht te behouden. Mehdi vertelde ook over het gesprek die plaatsvond tussen de Shaitan (de duivel) en de profeet Mozes a.s.. Namelijk dat de Shaitan de Profeet Mozes a.s. heeft gevraagd of hij Allah kan vragen om de Shiatan te vergeven. Dit verhaal is terug te lezen bij het verslag van de lezing bij publicaties.

Kortom, er waren nuttige Nederlandse lezingen, die we vaak nodig hebben. Om zo zelf over onze eigen daden te denken en verder Ahlalbait (a) als voorbeeld te blijven volgen Aan het einde van de bijeenkomst, nadat de Ziaret van Imam Ali (a) gelezen was, heeft Waseem (voorzitter Ahlalbait Jongeren) het laatste woord gehad. Daarin heeft hij puntsgewijs de algemene doelstellingen van Ahlalbait Jongeren vermeld. Hij heeft het ook gehad over het feit waarvoor Ahlalbait Jongeren bedoeld is. Namelijk dat Ahlalbait Jongeren door jongeren en voor jongeren opgericht is.

De voertaal was natuurlijk Nederlands. Het was een succesvolle bijeenkomst, vooral ook omdat veel nieuwe broeders als zusters deze bijeenkomst hebben bijgewoond. Insha’Allah zien we iedereen de volgende keer weer!

Twijfel niet om ons jouw mening te mailen ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), zodat we van onze fouten kunnen leren. Zonder jouw mening, kan er geen verbetering komen.

Tot de volgende keer inshallah!

Wasalaam Alykom wbr,

Ahlalbait Jongeren

BIJEENKOMST TER GELEGENHEID VAN DE MAAND RAMADAN – 20 OKTOBER 2006

Ahlalbait Jongeren heeft een bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van de maand ramadan.

Het activiteitencomité binnen Ahlalbait Jongeren was grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering en het tot stand komen van de te organiseren bijeenkomst.

Hierbij werden ook weer jongeren van verschillende nationaliteiten uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Inloop uur was om half zes. De bijeenkomst werd begonnen met een iftar rond zeven uur. In de tussentijd konden de jongeren kennis met elkaar maken en elkaar beter leren kennen. Dit is namelijk een essentieel doel van Ahlalbait Jongeren. 

Er was ook de gelegenheid om te bidden. De iftar is goed verlopen en ieder had het naar zijn zin. Na ruim een uur is het avondprogramma van Ahlalbait Jongeren van start gegaan met een lofzang in het Afghaans De gastvrouw van die dag was Ibtihal (actief lid van het activiteitencomité). Zij kwam zelf met leerzame uitspraken en introduceerde steeds degene die wat moest gaan voordragen. 

Ook dit keer was het de beurt aan Waiel (actief lid van het activiteitencomité) om ons wat bij te brengen over de kennis van Ahlalbait (a). Ondertussen was Ahlalbait Jongeren druk bezig met het uitdelen van lekkernij en thee. Onder het genot van een lekker hapje kon men zich verrijken met de kennis van Ahlalbait (a). Waiel begon met het vertellen over het doel van de mens en van Allah in dit leven. Vervolgens is hij ingegaan over de wil van de mens en over de genade van Allah.

Uiteindelijk heeft hij duidelijk weergegeven dat iedere mens een leider nodig heeft. Zo is hij ingegaan op hoe Allah de mens geleid heeft naar het rechte pad. Na de voordracht van Waiel kon men luisteren naar het nieuwe talent, lofzanger Mohammed Al Saiegh. Met een spetterend optreden heeft hij zijn aanwezigheid voor Ahlalbait Jongeren nu al onmisbaar gemaakt. Zowel in het Farisi als wel in het Arabisch heeft hij de mensen weten te vermaken. Echter daar bleef het niet bij. Hij wist de mensen namelijk ook te vermaken met zijn lofzang in het Nederlands.

Vervolgens hebben drie jonge Afghanen met een mooie koran recitatie een actieve bijdrage geleverd aan de bijeenkomst. Toen was het de beurt aan de alom bekende Ali Al-Touraihi (actief lid van het mediacomité) om de aanwezigen te vermaken met lofzang. Op het eind werd hij vergezeld door Mohammed Al Saiegh. Samen zorgden ze voor een goede sfeer binnen de bijeenkomst. Hiermee werd de bijeenkomst ook afgesloten, rond half tien. 

MAANDELIJKSE BIJEENKOMST - 19 NOVEMBER 2006

Het was weer tijd voor een maandelijkse bijeenkomst georganiseerd door Ahlalbait Jongeren. Dit keer was het ter gelegenheid van het martelaarschap van onze Imam Al-Sadiq (a). De actieve leden van Ahlalbait Jongeren hebben samen voor een goede bijeenkomst gezorgd.

De opkomst was goed en hopelijk zal het alleen maar beter worden. Dit keer hadden Waiel en Mudi de eer als spreker om de kennis van Ahlalbait (a) te verspreiden onder de menigte. Degene die de voorwoord deed voor elke voordracht en die de leer van Ahlalbait benadrukte was onze gastheer Abuzer (actief lid van onderzoekcomité). Onze gastheer Abuzer opende de bijeenkomst met een recitatie uit de koran. Vervolgens begon Mudi (actief lid onderzoeks- en mediacomité) de bijeenkomst met zijn voordracht betreffende: De reis naar Allah. Hij begon zijn voordracht met de wijze woorden van onze Imam Al-Sadiq (a).

Vervolgens probeerde hij aan de menigte uit te leggen wat het belang is van het volgen van Ahlalbait, hoe wij Ahlalbait moeten volgen en op wat voor manier Ahlalbait ons leiden naar Allah. Dit was zijn eerste voordracht voor Ahlalbait Jongeren en hopelijk horen we meer van hem. Na deze voordracht is er dua Tawassoel gelezen, nadat iedereen zich richting Mekka heeft gepositioneerd. Nadien gaf onze gastheer Abuzer ons een wijze les door ons erop te wijzen dat het gebruik van het verstand niet samen gaat met sluwheid. Hierbij gaf hij de zware taak aan Waiel om dat verder te benadrukken in zijn voordracht. Tussendoor werd er lekkernij en thee uitgedeeld aan de aanwezigen. 

Waiel (actief lid Activiteitencomité) is in zijn voordracht ingegaan op de wijsheid van Imam Al- Sadiq (a). De kennis van onze Imam was namelijk niet beperkt tot religieuze onderwerpen. Zo behoorden geneeskunde, scheikunde en astronomie ook tot zijn vakgebieden. Waiel heeft duidelijk uitgelegd hoe de geschiedenis van de Islam ons leert dat destijds niemand wijzer was dan onze Imam.

Uiteindelijk ging hij in op Jihad el Akbar (de grootste Jihad). Het in opstand komen tegen de soldaten van de duivel in geestelijke zin. Zo hebben de moslims in de tijd van onze Profeet (s) deze strijd verloren, waardoor ze uiteindelijk bij de strijd van Uhud niet veel later zware slagen moesten incasseren. Met deze zeer leerzame les eindigde Waiel zijn voordracht. Voor degenen die zijn voordracht gemist hebben, is het zeker de moeite waard om zijn voordracht alsnog te beluisteren. Het is een van zijn beste toespraken die hij gegeven heeft.

De bijeenkomst werd afgesloten met rouwzang van Ali Touraihi (actieflid  mediacomité). Met tranen in onze ogen en met intense verdriet hebben we het martelaarschap van onze Imam herdacht. Insha’Allah hebben onze tranen Imam Al-Sadiq (a) recht in zijn hart geraakt en alhoewel onze tranen op een gegeven moment op waren, is ons verdriet nog lang niet over.

Wasalaam Alykome wbr,

Ahlalbait Jongeren

HADJ BIJEENKOMST - 15 DECEMBER 2006

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Afgelopen vrijdag (15 dec) heeft AJO een grote bijeenkomst georganiseerd over de Hadj. Het was weer een succes, met veel opkomst. Het programma zag er gevarieerd uit: Film, lofzang, twee lezingen en ter afsluiting werd er een discussie gehouden.

De bijenkomst is, zoals gewoonlijk met een koranrecitatie gestart door actieflid Ebuzer. Daarna heeft Ilyaas en zijn broers, de Asma Allah Alhusna samen gezongen. In de pauze heeft de activiteiten comité gezorgd voor een lekker broodje gezond en drankjes. Er werden twee lezingen gehouden, door Ihsaan (actieflid mediacomité) en Waiel (actieflid activiteitencomité). 


Tijdens de bijeenkomst werd er ook lofzang gehouden, door Ali Al Touraihi. 

De discussieleider in de bijeenkomst was Waseem (voorzitter Ahlalbait Jongeren). Hij heeft twee stellingen naar voren gebracht, namelijk: Ben je voor of tegen, om zo jong mogelijk naar de Hadj te gaan en waarom! Veel dames en heren hebben deel genomen aan de discussie en als conclusie kwam naar voren dat de meeste voor zijn, om jong naar Hadj te gaan.

Ter afsluiting heeft gastvrouw Ithar (actieflid mediacomité) iedereen op de hoogte gebracht, over de nieuw gevormde meiden groep binnen de Ahlalbait Jongeren stichting. Meer informatie hierover, zal binnenkort op de site verschijnen.

Aan het einde van de bijeenkomst werd een enquête uitgedeeld, met als doel: de tevredenheid te peilen over Ahlalbait Jongeren organisatie. De enquête zal inshallah ook binnenkort op de site verschijnen.

Graag willen we alle aanwezigen van Hart bedanken en graag tot de volgende bijeenkomst.

Waslaam Alykoem,

Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.