Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2013. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

Arbaien – 13 januari 2013 

In de naam Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,

Tijdens de bijeenkomst op zondag 13 januari heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie het overlijden van de heilige profeet Mohamed (s) en de veertigste dag na het overlijden (‘Arbaien’) van Imam al Hussein (a) herdacht. Speciaal voor Ahlalbait Jongeren Organisatie was sjeikh Ali Massoumi uit Londen gekomen. Sheikh Ali Massoumi heeft onder andere in Qom en Najaf Fiqh gestudeerd. In Londen heeft hij de Zahra Trust opgericht, een goed doel dat zich inzet voor het verspreiden van informatie over Ahlalbait. Deze stichting is ook bekend van de succesvolle campagne: ‘Drink Water, Think Hussain’.

De bijeenkomst begon met een gezamenlijk middaggebed onder leiding van de sheikh. Het programma werd ingezegend met enkele verzen uit de heilige Koran. Tijdens deze middag werden er verzen uit de hoofdstukken ‘al-Hashr’ en ‘al-Fatiha’ prachtig gereciteerd door broeder Reza Qorbanpour. 

Het volgende onderdeel was de ziaraat voor de profeet Mohamed (s) en Imam Hussein (a). Broeder Hayder Ali Sajjad liet de zaal meeleven met zijn stem.

Na de koranrecitatie en ziaraat was het tijd voor de eerste lezing van de middag. Zuster Mays gaf een presentatie over loyaliteit aan de profeet (s) en Imam (a). Ook gaf ze een aantal belangrijke lessen die wij in ons leven moeten toepassen: onafhankelijk denken en dat het nooit te laat is voor berouw.

Wij zijn ver weg uit Karbala, en om ons toch dichtbij te voelen werd een korte film gemaakt door broeder Mohsin getoond met beelden uit Karbala tijdens de Arbaien en overleveringen over de Arbaien en het bezoeken van het graf van Imam Hussein (a). 

Nog voor de pauze was het tijd om ook wat over de regels van het geloof te leren. Broeder Mudi had dit keer als onderwerp ‘het gebed van een reiziger’. De regels werden uitgelegd voor het tamam (compleet) bidden en het qasr (verkort) bidden. Ook gaf hij enkele uitzonderingen op deze regels. Tot slot legde hij de modellen die onze geleerden gebruiken om te bepalen wanneer het gebed volledig of verkort gedaan moet worden. Het ‘Fiqh-momentje’ werd afgesloten met een aantal vragen om de kennis toe te passen.

Daarna was het tijd voor de pauze. Tijd om even bij te praten of met mensen kennis te maken. De mediacomité verkocht op haar eigen tafel boeken over het geloof en armbandjes met de namen van Ahlalbait.

Na de pauze heeft onze jonge broeder Sayed Ali Djawad ons weer verbaasd met zijn mooie gedichten over de Ahlalbait. Moge Allah (swt) hem hiervoor belonen! 

Hierna was het tijd voor de lezing van onze speciale gast: Sheikh Ali Massoumi. Zijn lezing was vol van interessante kennis over de leer van de Ahlalbait.

De Sheikh begon zijn lezing met een overlevering over een persoon die het niet kon laten om zondes te blijven plegen. De Imam (a) vertelde deze persoon dat hij door kon gaan met zijn zonde indien hij aan vijf voorwaarden kon voldoen. Een voorwaarde was dat deze zonde gepleegd moest worden op een grond dat niet eigendom van Allah (swt) was of op een plaats waar Allah (swt) hem niet kan zien. Dit is uiteraard niet mogelijk en deze persoon realiseerde zich dat Allah (swt) diegene is die je moet aanbidden en gehoorzamen en is hierna gestopt met het plegen van zondes.

De Sheikh zei vervolgens dat handelingen van lichaamsdelen soms de weg naar de hemel of hel bepalen. Met een mooi verhaal legde hij uit dat een gelovig persoon door Allah werd gestraft vanwege de woorden die hij uitsprak met zijn tong. Zijn tong was de reden dat hij uiteindelijk naar hel is gegaan. Allah (swt) heeft iedereen een tijdelijk bezit gegeven en dat is het lichaam. Je moet goed bepalen wat je ermee doet, want dit kan de weg naar de hemel of hel bepalen.

De Sheikh ging daarna in op verschillende onderwerpen. Zo heeft hij het onder andere over gehad dat jongeren beter moeten de wijsheid van iemand moeten inschatten. Een persoon met geloofskleding aan is niet minder wijs dan iemand met een pak. Iemand die Koran leest is niet minder wijs dan een persoon die achter zijn tablet of laptop zit. Kennis van Allah (swt) (via Koran/overleveringen) is kennis die enorm veel waard is. Soms heeft de media hier grote invloed in, maar wij moeten onafhankelijk blijven denken.

Het laatste onderwerp was het gebed. Wij moeten het gebed zien als een afspraak met Allah (swt). Net zoals dat je naar een sollicitatie (of een andere belangrijke afspraak) goed gekleed gaat en goed geconcentreerd bent, zo moet je tijdens het gebed dat dubbel zo goed. Het gebed is een belangrijke afspraak met Allah (swt)! Na de lezing was er ruimte voor vragen vanuit het publiek. De Sheikh gaf op veel uiteenlopende vragen antwoord.

Het laatste onderdeel van de middag was de rouwzang van broeder Mohamed Mehdi Mehrzad. Met zijn mooie stem heeft deze broeder de tranen bij de bezoekers doen neerdalen. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk avondgebed en een maaltijd. 

Het was een gezegende bijeenkomst (dank aan Allah (swt). De Sheikh was erg positief over het ontmoeten van de jongeren in Nederland. Hierbij willen wij alle jongeren bedanken die aanwezig waren. Moge Allah (swt) jullie belonen voor het herdenken van Ahlalbait (a) en inshaAllah tot de volgende bijeenkomst! 

Wa’sallam,

Ahlalbait Jongeren Organisatie 

‘Fragrance of Prophet Mohammed’. – 17 februari 2013

In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.

Op zondag 17 februari 2013 hebben Islamitische jongeren van verschillende organisaties en van verschillende afkomst meegedaan aan het project ‘Fragrance of Prophet Mohammed’.

"Fragrance of Prophet Mohammed" is een internationaal project, uitgevoerd door verschillende organisaties in meerdere landen zoals Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het doel van dit project is om u een glimlach te bezorgen en de liefde voor de heilige profeet Mohammed (s) met u te delen.

Hier in Nederland hebben wij ook de kans gekregen om deze mooie actie verder uit te voeren. In het centrum van Rotterdam hebben wij op 17 februari 2013 duizend bloemen uitgedeeld. Niet alleen een bloem, maar een bloem met een boodschap. De boodschap was het duidelijk maken wie onze Heilige Profeet (s) was en het ware beeld van de Islam te verhelderen, wat in de westerse media  toch anders wordt neergezet. Onze religie is niet de religie van oorlog en misdaad, maar juist de religie van vrede en liefde. Om de leerzame en betoverende uitspraken van de Profeet (s) uit te delen, kregen we de kans om de glimlach bij de mensen te zien. Bij voetgangers van alle religies en afkomsten die ieder een ander beeld hadden van de Islam. Zij waren allen verbaasd en er ontwikkelde zich een nieuwe verbeeldingskracht: ‘Islam is toch anders dan wij hadden gedacht!’ Ons doel was bereikt en met een succesvol gevoel hebben wij dit project afgerond.

De bloemist

Na lang zoeken hebben we een bloemist ’t Hoffie, gevestigd in Leiden, gevonden. Nadat we ons plan aan hem hadden voorgelegd, werd hij erg enthousiast en wilde hij ons graag helpen om deze actie te laten slagen. Hij heeft ons veel geholpen en de bloemen voor een goedkopere prijs dan andere bloemisten aangeboden. Toen we dit nieuws binnen de groep hoorden, waren we allemaal blij en voelden we de liefdadigheid van de heer Bart. Tevens was ieders verbazing gewekt dat een islamitische actie zo goed werd omhelst door een Nederlandse bloemist. We zullen nooit zijn gulle daad kunnen vergeten! Hij is een man van hart en daden.

Drukkerij (sponsor)

Als je duizend bloemen hebt, heb je natuurlijk ook duizend flyers nodig om het geheel compleet te maken en uit te delen. Door onze connecties binnen de groep, hebben we de heer Karim benaderd van Aya Display drukkerij. Het was al fijn om te horen dat hij alle flyers aan ons wilde doneren. Hij vond ons idee een geweldig initiatief en wilde hiermee zijn bijdragen aan zijn religie tonen. Hierdoor heeft hij ons veel geholpen en heeft hij laten zien waar hij om geeft. Moge Allah (swt) hem belonen met het beste van zijn beloningen. Dit is de website van de drukkerij: http://www.ayadisplay.nl 

Stichting Iman (sponsor)

Iedere groep of stichting die over onze actie hoorde, werd heel erg blij en enthousiast. Dankzij stichting Iman werd onze project nog meer versterkt. Ze hebben ons de plek gegeven waar we de bloemen konden klaarzetten. Op 16 februari 2013 hebben we alle bloemen en flyers bij elkaar gebracht en elke bloem verzorgd van een flyer en een hoesje er omheen. Moge Allah (swt) ook Stichting Iman belonen voor de donaties en hun liefdadigheid. En zeker ook de mensen die ons hebben meegeholpen op de dag zelf.

Uitdelen van de bloemen

Op 17 februari 2013 hebben wij de bloemen uitgedeeld in het hartje van Rotterdam, namelijk in het centrum. Het was een zonnige dag, terwijl de weersomstandigheden een dag van te voren ons niet blij hadden gemaakt. Het zou eigenlijk gaan regenen, maar met de steun van onze Heer De Almachtige werden we blij en genoten we van de zonnige dag. We hebben vanaf drie plekken het project uitgevoerd, een groep stond bij de MediaMarkt, de andere groep bij de V&D en een andere groep bij de BurgerKing. Zo hebben wij meer voetgangers kunnen bereiken die vanuit verschillende hoeken het centrum binnen stroomden. Het belangrijkste was het uitdelen zelf en sommige zouden zich afvragen: waarom eigenlijk een bloem uitdelen? Een bloem symboliseert de betekenis van liefde. Je ontvangt geen andere boodschap bij het krijgen van een bloem dan liefde. Het vrolijkt je opeens op en hierdoor breekt het ijs breekt tussen twee onbekende mensen die elkaar nooit eerder hebben gezien. Op zo’n moment kan je iemand duidelijker de boodschap overbrengen. Hij of zij zal aandachtig naar je luisteren en zijn geest staat door nieuwsgierigheid te wachten op je verhaal. Je vertelt waarom je deze actie houdt en laat eventueel de flyer zien. Hierdoor laat je een mooie herinnering achter die ze nooit zullen vergeten. Als ergens over de Islam slecht gesproken zal worden, zullen zij zich dit project herinneren en er goed over spreken. We waren allen blij om het enthousiasme en de vrolijke glimlachen te zien. Ons doel was bereikt en het was een succesvolle actie.

Hierbij willen we eerst Allah (swt) bedanken, voor de kans op deze zegeningen die Hij ons gaf. En ten tweede alle organisaties die hier aan hebben meegeholpen en natuurlijk de sponsors die uit liefdadigheid ons hebben gesponsord. We bedanken iedere persoon die een steentje aan deze actie heeft bijgedragen.

Ons geloof uitgelegd in het licht van de Koran en de Ahlalbait - 10 maart 2013

Op zondag 10 maart organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met als thema Islam: ons geloof uitgelegd in het licht van de Koran en de Ahlalbait. 

Tijdens de inloop konden de jongeren met elkaar kennis maken en boeken en andere spullen bij het mediacomité-tafeltje kopen. Hierna begon het programma met een gezamenlijk gebed. 

Zoals elke daad hoort te beginnen met het woord van Allah, begon ook deze bijeenkomst met woorden uit de heilige Koran. De hoofdstukken Al-Takwier en Al-Zoha werden door broeder Mahdi op een prachtige wijze gereciteeerd.  

Na de Koranrecitatie was het tijd voor de eerste lezing van de middag. Deze werd gegeven door broeder Yasser. Het onderwerp was Usul Al Dien (ideologie van het geloof). 

Broeder Yasser behandelde alle vijf aspecten van Usul Al Dien, en hij gaf ook voorbeelden en bewijzen. Zo lichtte hij de eenheid van God toe met een voorbeeld over Imam Ali (a). De Imam legde in dit voorbeeld de eenheid van God aan zijn zoon Imam Hassan (a) uit. Ook het belang van het geloven in de rechtvaardigheid van Allah (swt) kwam aan de orde in de lezing van Yasser.

Het geloven in Imam Ali (a) als opvolger van de profeet als Imam is een belangrijk punt van het geloof. Daarom werd er een mooie korte film vertoond over de gebeurtenis van Ghadir Khum, waarin de profeet aan de mensheid verklaarde dat Imam Ali (a) zijn opvolger is.

De geleerden zijn erg belangrijk in het geloof. Vandaar dat dit ook het onderwerp van de presentatie van broeder Mudi was. In zijn lezing kwam naar voren dat de keuze om een geleerde te volgen een essentieel onderdeel is van ons geloof, en dat de methode van kiezen van de geleerde belangrijker is dan de keuze zelf. Ook maakte de zaal kennis met drie grote geleerden in de geschiedenis van de Islam. Broeder Mudi liet onder andere  oude foto’s zien van deze geleerden, en hij besprak ook hun belangrijkste boeken. De aanwezigen moesten raden wie deze geleerden waren voordat zij een recente foto van de geleerden te zien kregen.

Na deze onderdelen was het tijd voor de pauze met thee en een gebakje. 

Voor deze bijeenkomst had onze broeder Ali Djawad een mooi gedicht opgestuurd. Helaas kon hij zelf niet aanwezig zijn, dus werd het voorgedragen door broeder Mohsin. 

Een aantal weken terug hebben een aantal jongeren van verschillende organisaties een leuke actie gehouden. In het centrum van Rotterdam werden er namelijk duizend bloemen uitgedeeld ter ere van de geboorte van de heilige Profeet Mohammed. Om deze mooie actie wederom onder de aandacht te brengen werd een kort videoverslag getoond.

Na dit verslag was het tijd voor de tweede lezing van de middag, gegeven door broeder Waiel. Het onderwerp was de Islam in de loop van de geschiedenis. Hij besprak vele aspecten van het geloof door de tijd heen. Zo vertelde broeder Waiel onder andere over het doel waarmee Allah (swt) ons geschapen heeft. Dit doel is dat de mens tot perfectie moet komen tijdens het leven. Het komen tot perfectie kan alleen door het volgen van de richtlijnen die Allah (swt) voor ons heeft neergezet. Hij benadrukte dat de Islam niet een geloof is dat pas met de profeet Mohamed (s) is geopenbaard. Alle profeten hadden de Islam als woord, alleen heeft de profeet Mohamed (s) de Islam voltooid en gebracht tot hoe wij het nu kennen. Verder besprak broeder Waiel de vier fases die de Islam heeft gekend. Wij leven momenteel in de laatste fase, waarin we wachten op onze laatste Imam, Imam al Mahdi (aj).

De middag werd afgesloten met een kennisquiz over de Islam in het algemeen, waarbij sommige vragen gingen over het gemeenschappelijke aspecten van de grote geloven. Zo werden vragen gesteld over de heilige Koran, de profeten in de Islam en ook waren er een aantal vragen over de Imams. In groepen moesten jongeren de vragen onder tijdsdruk beantwoorden. Er werd enthousiast meegedaan en de meeste groepen hadden veel vragen juist beantwoord.  Een geslaagde afsluiting van de middag.

De bijeenkomst werd afgesloten met een dankwoord aan de aanwezige jongeren en een gezamenlijke maaltijd.

Klik hier voor de foto’s:

Hieronder zijn alle video’s:

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst! 

De weg van de islam – 12 april 2013

In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. 

Voor eerst hebben Ahlalbait Jongeren en Vrede Jongeren samen voor een leerzame en leuke dag hebben gezorgd in de gezamenlijke bijeenkomst in Assen. Het onderwerp van de middag was ‘De Weg van de Islam’.

De bijeenkomst begon met een gezamenlijk gebed en daarna volgde een korte kennismaking tussen de plaatselijke jongeren met de ‘Ahlalbait Jongeren’ die voor het eerst in het Noorden aanwezig waren. De aanwezigheid van Ahlalbait Jongeren werd erg gewaardeerd door de aanwezigen.

Het programma begon met een korte inleiding door broeder Sermed Safi over de bijeenkomst en de behoefte aan zulke gezamenlijke bijeenkomsten in het algemeen. Sermed heeft verder de lezers ingeleid bij hun lezingen en zorgde voor een heldere structuur in het programma van de bijeenkomst. 

De opening van de bijeenkomst was met de woorden van Allah en de stem van Ali Al-Touraihi. De verzen uit het hoofdstuk ‘Al Roem’ vertellen de waardevolle schepping door Allah en de tekens die de mens als feiten moet gebruiken om tot Allah te komen. Het was een aantrekkelijke recitatie met een zeer mooie stem van onze broeder.

Om de aanwezigen een goed beeld te geven over de twee organisaties, hebben Ahlalbait Jongeren en Vrede Jongeren een korte presentatie gegeven over hun doelstellingen en activiteiten. Zo heeft broeder Bakir Abu Shama de presentatie gegeven over de organisatie van Vrede Jongeren en broeder Mohsin heeft zijn deel van de presentatie gegeven over de organisatie van de Ahlalbait Jongeren. Het doel was om de aanwezigen een beeld te geven van de twee jongerenorganisaties en de daarbij behorende doelstellingen en activiteiten. 

Na de kennismaking met de twee organisaties werd een presentatie gegeven over wetenschap en de Islam. Veel moslims maken discussies mee met niet-moslims over dit onderwerp. De vraag is wel of wij overtuigende antwoorden geven die op feiten zijn gebaseerd aan moslims en zelfs aan niet-moslims. De presentatie maakte een duidelijk onderscheid tussen de menselijke wetenschap en de goddelijke wetenschap. Broeder Bakir Abu Shama heeft uitgelegd wat de menselijke wetenschap inhoudt en hoe deze wetenschap ontwikkeld wordt door de mens. Verder is ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke feiten (gebeurtenissen) en wetenschappelijke conclusies of interpretaties die gebaseerd zijn op feiten. De wetenschappelijke conclusies of interpretaties van wetenschappers beperken zich tot hun denkwijze en hun middelen. Echter kunnen wetenschappers met andere denkwijzen en andere middelen met enkele tegenstrijdige conclusies of interpretaties komen. Zo werd de evolutie van Charles Darwin als voorbeeld gebruikt voor de wetenschapstheorieën die gebaseerd zijn op interpretaties van de wetenschapper met zijn middelen. 

De conclusie van dat voorbeeld was dat deze theorie geen wetenschappelijke feit vormt maar juist een interpretatie was van Charles Darwin waarbij hij verschillende feiten heeft gebruikt om tot deze conclusie te komen. Een andere wetenschapper kan andere feiten gebruiken en zo met een andere conclusie komen. Verder werd de Goddelijke wetenschap uitgelegd en hoe de informatieoverdracht van de schepper bij de mens komt via profeten en boodschappers. De conclusie van deze presentatie was dat menselijke wetenschap de basis is om tot de Goddelijke wetenschap te komen. Hoe meer je zekerheid wil bouwen in jezelf over de maker des te meer je kennis nodig hebt om Hem beter te kennen.

De kennis van een moslim die hem tot Allah leidt is uniek. Hoe uniek is de kennis van een niet-moslim die tot de ware Islam is bekeerd? Een interview met Marceline Evers. Marceline is een jonge dame die tot de Islam is bekeerd na een vriendschap met een Moslima tijdens haar studie. Zij heeft haar unieke verhaal verteld en inspirerende antwoorden gegeven op verschillende vragen. Zo heeft zij onder andere antwoorden gegeven op vragen wat haar beeld was van de Islam voor en na de bekering en het dragen van de hijaab. Tijdens het interview werd haar gevraagd om alsnog de shahada (getuigenis) af te leggen voor de aanwezigen en waarop zij dat deed. Een erg mooi moment. Aan het eind was gelegenheid voor het publiek vragen om vragen te stellen aan Marceline. Met een groot applaus werd zij bedankt voor haar inspirerende interview.

De lezing van broeder Waiel Alkhateeb had als onderwerp de zuivere Islam. Een waardevolle lezing die duidelijk maakt wat het verschil is tussen een religie en een geloof. Waiel ging inhoudelijk in op hoe religie zich tot de maatschappelijke behoeftes van de mens verhoudt. Verder is de verhouding tussen de wetenschap en de Islam met enkele voorbeelden verhelderd. De ideologie van de Islam is de ideologie die de mens kan beschermen binnen onze huidige maatschappij en daarnaast biedt het de mensen spirituele waarde om tot Allah te komen. Tenslotte verbeelde broeder Waiel het geloof met een gezegde van Imam Ali: als kennis en zekerheid in het hart, het uitspreken van het woord dat je moslim bent en het uitvoeren van de wetten van de Islam. 

Ter afsluiting van het programma werd een quiz gehouden over de wetenschap en menselijke ontdekkingen naast religie en de waardevolle Islam. Na een gelijkspel tussen twee teams werd de eindvraag gesteld: wat is de afstand tussen Assen en Mekka? De winnaars (de dames) werden beloond met een prijs.

Uiteindelijk is de bijeenkomst afgesloten met een mooie verrassing voor de aanwezigen. Alle aanwezigen (zo’n 110 personen) hebben roosjes gekregen met kaartjes waarin ze bedankt worden voor hun waardevolle aanwezigheid.

De geslaagde middag werd met een gezamenlijke maaltijd afgesloten.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst!

Wassalam,

Ahlalbait Jongeren en Vrede Jongeren

Onbegrensde liefde – mijn moeder – 26 mei 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Op zondag 26 mei organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst in het teken van de moeder: ‘’Onbegrensde liefde - mijn moeder’’. Tijdens de inloop hadden de aanwezige jongeren de gelegenheid om even bij te praten en leuke spulletjes te kopen bij het mediacomité-tafeltje. Na het horen van de prachtige Adhaan werd het gezamenlijke gebed uitgevoerd onder leiding van Hajji Waiel Alkhateeb.

Na het gebed begon het programma met de mooie woorden die vanuit de hemel zijn neergezonden. Surah al-Shams werd op prachtige wijze gereciteerd door broeder Yahya Jafari. 

Na de Koranrecitatie was het dan tijd voor de eerste lezing van deze middag. Deze werd gegeven door zuster Mays en ging over 12 levenslessen die zij heeft geleerd van haar moeder. In elke periode van haar leven kreeg zij een deel van deze lessen mee: in haar jeugd, puberteit en volwassenheid. Erg interessant en ook leerzaam. De lezing van de zuster heeft velen stil gekregen.  

Na de eerste lezing herinnerden wij samen de Prins der gelovigen: Imam Ali ibn Abu Talib (a) in de vorm van een mooie nasheed, die werd gezongen door de tawashih groep Al Ghadir. Dank aan de broeders Reza Ghorbanpour, Kazem Akhoundzade, Jalil Ahmad Kheyrpoor.

Om de waarde van de moeder nog meer te beseffen, werd er een interview gehouden met de moeder van een van onze zusters. Er werden vragen gesteld als wie de moeder als voorbeeld nam van de Ahlalbait (a) tijdens de opvoeding en wat de moeilijkste en mooiste tijden zijn voor een moeder. Zeer interessant om te horen hoe de moeder dit vanuit haar perspectief ervaart.

Hierna was het tijd voor een korte pauze, waar iedereen kon genieten van thee en lekkere hapjes.

Voor de gedichtenwedstrijd hadden meerdere broeders en zusters prachtige teksten opgestuurd over hun moeders. Uit deze inzendingen werd een selectie gemaakt van vijf gedichten, die tijdens de bijeenkomst werden voorgedragen. Ze waren een voor een erg mooi, diep en persoonlijk, wat het extra bijzonder maakte. Het publiek kreeg hierna de kans om hun stemmen uit te brengen.

Hierop volgde de lezing van broeder Waiel. De lezing ging over het belang van moederschap, waarbij ook in pedagogische studies duidelijk is dat de moeder de centrale rol speelt  binnen het gezin op verschillende fronten. Niet voor niets heeft de Heilige Profeet (s) gezegd dat de hemel aan de voeten van de moeders ligt. Dit betekent dat de vrouw zich van jongs af aan moet inzetten om een goede moeder te worden, door standvastig en geduldig te zijn en zich te houden aan de regels van Allah (swt).

Dan was het tijd om de uitslag van de gedichtenwedstrijd bekend te maken. Zuster Zahra Soltani won het met haar prachtige gedicht die iedereen diep in het hart raakte. Met een kleinigheidje bedankten we de 5 deelnemers.

Na een dankwoord aan de aanwezigen werd de bijeenkomst afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Insha’Allah zien we jullie allen weer terug op de volgende bijeenkomst!

Verslag Ramadan & Dua - 20 juli 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) organiseerde op zaterdag 20 juli, gedurende de Heilige maand Ramadan, een bijeenkomst ter gelegenheid van deze speciale maand genaamd: ‘Ramadan en Dua’. De bijeenkomst begon om 16.00 uur. Dit, zodat de jongeren na het middaggebed kunnen reizen en zo hun vasten niet hoeven te verbreken voor het reizen (+/- 22 km). 

De inloop startte vanaf 15.30 uur en zo geschiedde kwamen de eerste jongeren binnen. Vanwege de tijd en datum van de bijeenkomst werd er al rekening gehouden met een iets lagere opkomst. Opvallend genoeg overtroefde de opkomst onze verwachtingen. 

Het programma werd gezegend begonnen met de prachtige stem van de talentvolle koranreciteur Massih Naimi. Er werden een aantal verzen op een indrukwekkende manier gereciteerd. Moge Allah (swt) deze jongeman belonen. 

De eerste lezing van de middag genaamd ‘Al Nafs en het vasten’ werd gegeven door broeder Mujtaba. Hij introduceerde zijn lezing met Surah Ash-Shams vers 7 t/m 10 uit de Heilige Koran. Vervolgens legde hij uit dat de mens uit drie dimensies bestaat, namelijk het verstand, de lichaam en de ziel/geest/innerlijke zelf oftewel Al Nafs. We horen deze nafs te voeden, net zoals we onze overige dimensies dagelijks voeden. Verder legde de broeder uit waarom we vasten, waarom de maand Ramadan heilig is en gaf hij referenties van het vasten uit andere religies. Kortom was zijn lezing erg leerzaam.

Vervolgens was het broeder Yasser die ons verrijkte met zijn lezing over de aanbevelingen tijdens de maand van Ramadan. Hij vertelde over meerdere overleveringen die over het vasten gaan. De Heilige Profeet zei: “De maand Ramadan is een grote maand, Allah (swt) vermenigvuldigt de goede daden en wist zondes uit en vergroot de rangen. Hij vertelde ons vervolgens hoe wij de rangen kunnen vergroten. 

Een bijeenkomst gedurende de maand van Ramadan zou niet compleet zijn zonder ‘dua iftitah’. Deze smeekbede vormt een uitstekende houding van de mens richting zijn schepper. Deze dua werd op een unieke wijze gelezen door broeder Najib. Hij zorgde voor tranen in de ogen van de dienaren van God. Dit onderdeel werd afgesloten met een gezamenlijke voordracht van ‘dua al faraj’. De smeekbede voor de snellere terugkeer van de Imam van de tijd (ajf). 

Na een luide salawaat (zegening) was het tijd voor de pauze. Gedurende de pauze hadden de jongeren de tijd om met elkaar te praten en zo elkaar te leren kennen. Verder was er zoals gewoonlijk een tafel opgezet met allerlei artikelen die te koop waren.

Het was tijd voor de volgende en reeds laatste lezing van de middag. Broeder Ali Abassi werd gevraagd om naar voren te komen onder geluid van een luide salawaat. Zijn lezing had de titel: Spirtualiteit, kunst en religie. Hij leidde zijn lezing in met een kort overzicht over het vasten. Zo leerden we dat het eerste vasten, het verbod was dat Adam en Eva kregen om de vruchten van een bepaalde boom te eten. Broeder Ali citeerde meerdere overleveringen van Imam Ali (a) over het vasten uit Nahjal Balagha. 

Het volgende onderdeel was een presentatie van zuster Noor. Deze zuster had een presentatie over mondhygiëne tijdens Ramadan. Hoe het ontstaat en hoe je het kan bestrijden en onder controle kan houden. Doordat de zuster niet ter plekke aanwezig kon zijn, had ze haar presentatie opgenomen. Dit populaire onderwerp werd goed uitgelegd en het was duidelijk dat ieder wat opstak van deze informatie. 

‘Welke dua bevat  100 segmenten?’, ‘In welk hoofdstuk en vers schrijft Allah (swt) ons voor om te vasten?’. Dit zijn voorbeelden van de vragen die gesteld werden tijdens het laatste onderdeel van het programma, namelijk de quiz. Hierbij werden er groepjes van zes gemaakt en aan hen werden 18 vragen gesteld. Elke groep begon met twee dadels, bij elke juist beantwoorde vraag kreeg je als groep 1 dadel erbij. De groep met de meeste dadels na 18 vragen won de quiz en kreeg een cadeau als prijs. 

Na een dankwoord aan alle aanwezigen eindigde het programma. Bij het verlaten kreeg iedere aanwezige nog een bekertje met dadels.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst

© Copyright Ahlalbait Jongeren

De profeten van het geloof – 13 oktober 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Op zondag 13 oktober organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met, ‘De profeten van het geloof’ als thema. 

Tijdens de inloop konden de jongeren kennis met elkaar maken en boeken kopen bij het mediacomité tafeltje. Nog voordat het programma begon werd er gebeden. Ondanks het regenachtige weer kwamen er veel jongeren af op deze bijeenkomst. Onze dank hiervoor.

Het programma begon uiteraard met een koranrecitatie. Broeder Massih reciteerde dit keer de verzen uit hoofdstuk ‘Fatir’ en uit ‘Al Ala’. Met zijn mooie stem sprak hij de prachtige woorden van Allah (swt) uit.

Hierna was het tijd voor de eerste lezing van de dag. Deze werd gegeven door broeder Mujtaba. Broeder Mujtaba hield zijn lezing over Profeet Jezus (a) en wat er over hem in de Heilige Koran staat. Hij begon de lezing met ons er aan te herinneren dat Maria (a), de moeder van Jezus (a), een hoge positie heeft in de Islam. De verzen uit de Heilige Koran stonden centraal in zijn lezing, hiermee gaf hij kracht aan de positie van Maria (a) en haar zoon, Profeet Jezus (a).

Het volgende onderdeel op het programma was een ‘Profeet Momentje’. Broeder Mudi vertelde eerst een aantal details over de geboorte van de moeder van Jezus (a). Hierna ging hij het verhaal vertellen van de profeet die na profeet Adem (a) kwam. Deze profeet heette Idries (a). Een belangrijke eigenschap was zijn wijsheid. Er werden tevens belangrijke lessen uit zijn leven verteld.

Om even weer bij te komen werd er een korte pauze ingelast. Tijdens de pauze werd er wat te drinken en eten uitgedeeld en konden de jongeren kennis met elkaar maken. AJO verkocht tijdens deze bijeenkomst ook een aantal Engelse boeken. De jongeren konden deze bij het mediacomité tafeltje kopen.

Na de pauze werd het programma vervolgd met enkele mededelingen over een aantal projecten van AJO. Op de website staat inmiddels alle informatie over ‘De AJO fotowedstrijd’ en ook ‘AJO, de boodschapper’, wat overigens al 2 jaar bestaat. 

De tweede lezing van de dag werd gegeven door broeder Waiel. De lezing ging over het zoeken naar het pad van volmaaktheid. Welke rol spelen profeten hierin? Het is allereerst belangrijk om te weten wat een profeet is en wat zijn functies zijn. Als je dit weet dan kun je de profeten gebruiken bij je zoektocht naar volmaaktheid. Hierna noemde broeder Waiel de belangrijke kenmerken op van het profeetschap. 

Tot het programma behoorde ook een interactief deel. Er werden groepjes gemaakt en elk groepje kreeg informatie van ons over een bepaalde profeet. Dit onderdeel bestond uit twee delen. Het eerste deel was om informatie te vergaren over de profeet. Hierna was het de bedoeling om een korte presentatie te geven over de desbetreffende profeet. De jongeren deden goed mee en door middel van de korte, maar zeer interessante presentaties hebben we over elke profeet veel geleerd.

Het programma werd afgesloten met een prachtige lofzang van broeder Haydar. Hij reciteerde in twee talen mooie teksten over de heilige Profeet Mohammed (s). Dit in verband met het grote feest: Eid al Adha. 

Wij bedanken iedereen voor hun aanwezigheid. Ook willen we iedereen bedanken die zijn bijdrage heeft geleverd aan het programma.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst!

Wa aleekum al salam,

AJO

VERSLAG MUHARRAM (GEZAMENLIJK)BIJEENKOMST -  23 NOVEMBER 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Surat Al Hujurat [49]

10. De gelovigen zijn voorzeker broeders. Bewaart daarom vrede onder uw broeders en weest godvruchtig opdat u barmhartigheid moge worden betoond.

13. O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de hoogste in aanzien onder u is de meest godvrezend. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.

Aan deze mooie verzen uit de Heilige Koran hebben verschillende organisaties gehoor gegeven en wederom een bijeenkomst georganiseerd. Op 23 november 2013 heeft de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst in teken van de hartverscheurende maand Muharram plaats gevonden in het gebouw van Stichting Alcauther.

Bij binnenkomst werden de gasten verwelkomd en aan hen werd een warm kopje thee met een gebakje aangeboden. Voordat het programma van start ging, werd er traditiegetrouw gezamenlijk gebeden.

Vervolgens zorgde broeder Ali Tourahi ervoor dat alle harten opgelicht werden door de prachtige verzen uit de heilige Koran. Met zijn mooie stem reciteerde hij de verzen 31-45 van hoofdstuk ‘al Qaf’. 

Daarna schetste Ali Naimi in zijn presentatie hoe de reis van de Imam met zijn familie en zijn metgezellen eruit heeft gezien, vanuit historisch oogpunt. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat de Imam niet uit was om te vechten. Daarnaast stond Ali stil bij de belangrijke plaatsen en dialogen van de Imam.

De lezing er opvolgend werd gegeven door Husain Al Sabari. Hij maakte aan de aanwezigen duidelijk, dat er verschillende vormen van de nafs (ziel) bestaan. De hoogste niveau is die van de “marzia”, deze is ook terug te lezen in de Koran Surat Al Fajr (89) de verzen 27 t/m 30. Het is duidelijk dat de heer der martelaren al zijn begeertes heeft opgegeven, met enkel de liefde van de schepper Allah (swt) in zijn hart. Hij behoort volgens de verzen tot de besten der mensen. 

Om de opgedane kennis te laten bezinken was het tijd voor een korte pauze. De aanwezigen konden thee en koekjes nuttigen en met elkaar kennis maken. 

Na de pauze heeft iedereen onder leiding van de stem van dhr. Kheyrpoor de ziyarat gereciteerd, waarmee onder andere de zegeningen van Allah (swt) gevraagd werden voor Imam Hussain (a) en zijn metgezellen. 

Om te zorgen dat de aanwezigen zelf ook actief deel konden nemen, was er gezorgd voor een interactieve programma onderdeel. De zaal werd in groepen verdeeld, waarbij elke groep een stelling overhandigd kreeg. De bedoeling was dat elke groep nadacht over de stelling en met elkaar in dialoog zou gaan. Uiteindelijk werden de verschillende meningen gedeeld met de rest van de zaal door middel van een feedbackmoment. 

Vervolgens zorgde broerder Waiel Alkhateeb er voordat het duidelijk werd voor iedereen wat de ware aanbidding inhoud. Om te komen tot de juiste aanbidding, moet terug gegaan worden naar de schepping van de mens. Vanaf de eerste wereld is de aanbidding in de mens geplaatst. De mens die in beweging is moet bewegen richting zijn schepper; Inna lillah wa inna elayhe rajeuun (we behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren). De verschillende vormen van aanbidding zijn ook door broeder Waiel uitgebreid behandeld. De derde vorm is wellicht de belangrijkste. Dat is waarin het geloof van Allah (swt) uit hart geuit wordt in beweging/actie. 

De lezing werd afgesloten met het verschonen van de ziel, door het laten vloeien van tranen om de tragedie van Karbala. Deze werd uitgebreid met een rouwzang. Met zijn prachtige stem reciteerde broeder Hayder Al Fely hierna de teksten, ter herdenking van onze Imam (a).

Tot slot is de dag afgesloten met het nuttigen van een warme maaltijd. Hierbij willen wij ook iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid. Ook gaat onze dank naar iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het organiseren van de bijeenkomsten. Uiteraard gaat ook een speciaal dank woord aan onze broeders en zusters die deel hebben genomen aan het programma en de presentatoren. 

De organisatoren hopen dat de aanwezigen profijt hebben gehad van het bijwonen van de bijeenkomst. Oh Allah, accepteer deze dag van ons allen. Oh Allah, laat het niet de laatste dag zijn voor ons om te rouwen om onze Imam. Oh Allah, laat deze ogen die om Hussain (a) hebben gehuild de komst van Imam Mehdi (a) aanschouwen. Oh Allah, laat ons niet hetzelfde zijn als de vijanden van Imam Hussein (a), waarvan de harten met de Imam waren, maar hen zwaarden niet!

Arbaien – 29 december 2013 

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Zondag 29 december stond de bijeenkomst van de Ahlalbait Jongeren Organisatie in het teken van de “Arba’ien”, oftewel de veertigste dag na het martelaarschap van Imam Hussain (a) en zijn metgezellen (a). Na het gezamenlijk middaggebed ging de bijeenkomst van start met een introductie door broeder Ameer, gevolgd door een prachtige Koranrecitatie door broeder Reza Qorbanour. Hij reciteerde de prachtige verzen uit het hoofdstuk Al Furqaan.

Deze mooie Koranrecitatie werd gevolgd door een inspirerend filmmomentje, waarin een film werd getoond over het gebed van Imam Hussain (a) tijdens de strijd van Taf (de strijd van Karbala). In deze film werd gereconstrueerd hoe Imam Hussain (a) en zijn metgezellen, ondanks de heftige strijd die woedde, toch het gebed verrichtten. Zij deden dit in beurten: de ene groep verrichtte het gebed, terwijl de rest wacht stond en voor bescherming zorgde. De mensen die wacht stonden, waren vervolgens aan de beurt om te bidden. Ook hier hebben martelaren hun dood gevonden, terwijl ze wacht stonden zodat anderen konden bidden. De belangrijke les uit dit filmpje is het belang van het gebed: als een oorlog geen excuus is om het gebed over te slaan, is er eigenlijk geen andere goede reden mogelijk. 

Hierna gaf broeder Ali een presentatie over de weg van Karbala naar Damascus via Kufa, die de familieleden en metgezellen van Imam Hussain (a) die de strijd wel overleefd hadden, moesten afleggen. Deze presentatie gaf een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen, waardoor de gebeurtenissen in een duidelijk tijdsperspectief stonden. 

Hierna was het tijd voor het “fiqh-momentje” van broeder Mudi. Het thema hiervan was de “ziarah”, oftewel het bezoek aan de graftombe van Imam Hussain (a). Broeder Mudi vertelde over de voorwaarden voor een juiste “ziarah”, die door Imam Hussain (a) zijn uitgesproken. Er zijn dertien voorwaarden, waaronder vriendelijk gedrag naar andere bezoekers van de graftombe, het dragen van reine en schone kleding, etc. Een ander interessant punt dat Mudi maakte, is dat men zo min mogelijk mag zweren in de naam van Allah, iets wat helaas nog steeds te veel gebeurt. Men mag alleen zweren in de naam van Allah als het strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een leven te redden. Ook ging hij in op de vraag hoe men kan weten dat zijn “ziarah” is geaccepteerd. Het antwoord hierop is dat iemand sinds zijn “ziarah” niet (bewust) naar verboden zaken heeft gekeken. Dit is tevens hoe iemand kan weten of zijn bedevaart is geaccepteerd. 

Vervolgens was er een koffiepauze, waarin koffie, thee en koekjes werden uitgedeeld. Ook was er een kraampje met interessante tijdschriften en boeken. Na de pauze was het woord aan zuster Narges, die over haar eigen reis naar Karbala vertelde. Deze zuster bezocht de heilige steden Karbala en Najaf en heeft een deel van deze route lopend afgelegd. Met plezier heeft zij ons meegenomen in deze ontroerende ervaring: ze vertelde gedetailleerd over de indrukken die ze daar opdeed en de verhalen achter de plekken en standplaatsen die ze bezocht. Hierbij liet ze ons ook haar eigen films zien, die veel indruk maakten op het publiek. Een van de dingen die zuster Narges ontroerden, was de gastvrijheid van het Iraakse volk naar de lopende bedevaarders. Aan voedsel, drinken en rustplaatsen was geen gebrek. Hierna volgde een kort filmpje over de weg naar Karbala.

Ook in deze bijeenkomst hield broeder Waiel een interessante lezing. Ditmaal ging het over loyaliteit. Wat betekent loyaliteit? Naar wie moet je loyaal zijn? Een interessant inzicht uit de lezing van broeder Waiel is dat loyaliteit iets is wat niet alleen in je hart mag blijven: van echte loyaliteit wordt gesproken wanneer je deze ook toont. Hij illustreerde dit met de volgende uitspraak over de mensen van Kufa: “O Husain, hun harten zijn met u, maar hun zwaarden zijn tegen u.” Loyaliteit zit dus niet alleen in harten, maar moet ook tot uiting komen in daden, wil men spreken van echte loyaliteit. 

Er werd afgesloten met een rouwzang in meerdere talen van broeder Nouraldien, die eerder onder andere in de moskee van Imam Hussein (a) heeft gelezen. Nouraldien begon met het lezen in het Arabisch waarna het gedicht overging in Nederlands. Op het einde heeft de broeder ook in het Farsi gereciteerd. 

Na afloop van het programma was er een gezellige maaltijd. Al met al was het weer een geslaagde bijeenkomst.

InshaAllah tot de volgende keer!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.