Verslag Reis door het geloof, 15-16 september 2018

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

Op 15 en 16 september 2018 organiseerde de Ahlalbait Jongeren Organisatie twee opeenvolgende bijeenkomsten in de teken van de maand Muharram.

Op de eerste dag begon de bijeenkomsten met de heilige woorden van de Koran door broeder Ali Altouraihi. Broeder Ali reciteerde een aantal verzen van Suraht Al Imraan: 'Degenen die zeggen: “Onze Heer, waarlijk, wij hebben geloofd, dus vergeef ons onze zonden en red ons van de bestraffing van het Vuur.” (Vers 16).

De tweede dag mochten we genieten van de stem van broeder Masih Naimi die de verzen uit Suraht Al Nur voor ons reciteerde: Opdat Allah hen beloont voor het beste wat zij hebben gedaan en hun meer van Zijn Gunst zal geven. En Allah schenkt aan wie Hij wil zonder enige beperking. (Vers 38)

Na de Koranrecitatie deden we een bezoek aan Imam Hussain (a) van ver, daarvoor gingen we Ziyaret Warith reciteren. De eerste dag werd dat door middel van een geluidsfragment gedaan; de tweede dag werd de Ziyarah prachtig gereciteerd door broeder Ayser Altouraihi, waarbij hij ons allen met onze gedachten naar Karbala bracht.

Hadji Waiel Alkhateeb had daarna de eer om ons terug te brengen naar de tijd voor, tijdens en na de Profeetschap van Profeet Mohammed (vzmh).

De eerste dag stond voornamelijk in het teken van de tijd voor en tijdens de Profeetschap. Zo vertelde hadji Waiel ons over het tijdperk van Kuraish en kregen we uitleg over Suraht Al Fiel met een mooi videofragment over het verhaal. Verder vertelde hadji Waiel over de geboorte van de Profeet (vzmh) en hoe hij leefde als wees.

Na een korte pauze pakte Hadji Waiel de lezing over de Profeetschap op. Hij vertelde daarbij welke veranderingen er in de tijd van de Profeet (vzmh) ontstonden voor de kinderen en de vrouwen.
Hadji Waiel eindigde de eerste dag met de metgezellen van de Profeet (vzmh) en wie hem wel en niet loyaal bleven.

De tweede dag bracht Waiel ons terug naar de leiderschap van Imam Ali (a) en hoe hij om ging met zijn volk tijdens zijn leiderschap. Ook bracht Waiel ons terug naar hoe hij met zijn kinderen en vrouw Fatima (a) om ging.

Na een korte pauze gingen we over naar Imam Hussain (a) en zijn tragedie.

Na de lezingen konden we een traantje laten vallen tijdens het horen van de prachtige rouwzang van broeder Mehdi Alkhateeb (op de eerste dag) en broeder Mehdi Mobayen (op de tweede dag).

Moge Allah (swt) jullie allen belonen voor jullie komst en jullie allen de gelegenheid geven om Imam Hussain (a) te bezoeken in dit leven.

We hopen dat jullie de bijeenkomsten interessant hebben gevonden en zien jullie graag de volgende keer weer. Onze grote dank gaat nog uit naar Stichting Alcauther voor de fijne samenwerking. 

Klik hier voor de foto's van dag 1

Klik hier voor de video's van dag 1

Klik hier voor de foto's van dag 2

Klik hier voor de video's van dag 2

Afdrukken