Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2014

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2014. De foto's zijn te vinden in onze foto-gallerij. 

FATIMIYA MET SAYED HOSSEIN AL QAZWINI, 14-16 MAART 2014

Op 14, 15 en 16 maart 2014 had Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer om Sayed Hossein Al Qazwini te ontvangen. Deze dagen stonden in het teken van de Fatimiya, waarin we het tragische overlijden herdenken van Fatima Al Zahra (a), dochter van de Profeet (s) en vrouw van Imam Ali (a). 

Gastspreker

Sayed Hossein Al Qazwini is de zoon van groot Ayatollah Sayed Murteda Al Qazwini. Hij is opgegroeid in de steden Washington en Michigan in Amerika. Ook is de Sayed actief geweest voor de Islamic Centre of America. Deze stichting is opgezet door zijn familie en is één van de grotere islamitische organisaties in Amerika.

De familie Al Qazwini is zeer actief in het geven van lezingen. Zo geven ook de broers en neven van Sayed Hossein Al Qazwini lezingen in verschillende talen. Sayed Hossein Al Qazwini zelf is in 2004 afgestudeerd aan de Universiteit van California, Berkley. Sinds 2004 heeft hij al ruim 10 jaar gestudeerd en les gegeven in de heilige steden Najaf en Karbala. Zelf heeft hij onder andere les gekregen van Ayatollah Al Sheikh Baqir Al Irawani, Ayatollah Al Sayed Mohammed Ridha Al Sistani (zoon van groot Ayatollah Sayed Ali Al Sistani) en Ayatollah Al Sheikh Mohammed Al Sanad. De Sayed heeft ook drie boeken geschreven op het gebied van islamitische jurisprudentie en islamitische rechtsleer.

Bijeenkomsten

Drie dagen achter elkaar zou hij in Rotterdam spreken. Het werden drie gedenkwaardige dagen.

Op vrijdagavond 14 maart werd allereerst de bijeenkomst ingezegend met een koranrecitatie van Mohammed Reza. Hij reciteerde de woorden van Surah Al Isra en Sura al Kauthar op prachtige wijze.  Daarna las Ilyas Nadjafi de zeyarah  van Fatima Al Zahra (a) voor. “Vrede zij met U oh dochter van de  boodschapper van Allah (swt)”.  Mohammed Al Kaabi gaf een korte lezing over de status van de profeten en de imams binnen de Islam. Verder legde hij de behoefde tot hun kennis uit.

Daarna was het tijd voor de eerste lezing van de Sayed. Hij wilde meteen een belangrijk twistpunt wegnemen: het slaan van de vrouw door haar echtgenoot. Niet-moslims vinden dat de Koran de man toestemming geeft om hun vrouwen te slaan, waarin ze bewijs zien dat de Islam een vrouwonvriendelijk geloof is. Sayed Hossein Al Qazwini weerlegde dit in zijn lezing. Hij heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de desbetreffende verzen uit de Koran waarnaar vaak verwezen wordt. Hij nam ons mee in de uitleg en de achtergrond van die verzen en toonde de vele sterke nuances die critici niet (willen) zien. Hij concludeerde dat de Islam juist de man oproept om zijn vrouw met respect te behandelen. Wij kunnen daarin veel leren van de manier waarop Imam Ali (a) omging met zijn vrouw Fatima Al Zahra (a).

Na de prachtige en tegelijkertijd ontroerende rouwzang van Moestafa Al Khakany was het tijd voor een vraag- en antwoordsessie met de Sayed. De zeer uiteenlopende vragen stroomden binnen, zoveel dat de Sayed niet aan alle vragen toe kwam. Die vragen zouden in de dagen daarna aan bod komen.

De zaterdag ging van start met het voordragen van enkele koranverzen, door Jafar Al Badri. Mays Talib sprak in haar presentatie over het leven van Fatima al Zahra (a) en haar levenswijze. Daarna was het tijd voor de tweede lezing van de Sayed, over een modern onderwerp: social media. Social media zijn tegenwoordig alomvattend: maar hoe kijkt de Islam daartegenaan; en hoe kan een moslim social media gebruiken?

Sayed Al Qazwini ging uitgebreid in op de vele voor- en nadelen van social media. Zo kunnen Facebook en Twitter uitstekend ingezet worden om informatie over het geloof te verspreiden en zo toenadering te zoeken. Maar er bestaan ook vele gevaren, met name het te veel en onzinnig gebruik van deze nieuwe vormen van media. Elke moslim moet zich dus kritisch afvragen met welk doel hij of zij Twitter en Facebook: bewust gebruik maken van social media dus.

Na deze lezing was het tijd voor de rouwzang, voorgedragen door Noureddine Alkathemy. De avond werd afgesloten met vragen en antwoorden van de Sayed, maar niet voordat Ali Hamdani de Zeyarah van Fatima Al Zahra (a) had voorgelezen. Na een gezamenlijke maaltijd was de dag ten einde.

De laatste dag met de Sayed in Nederland begon met een voordracht uit de Koran door Ayser Al Touraihi. Daarna werd de zeyarah  van Fatima Al Zahra voorgelezen door Ali Al Kaabi. Youssef Al Tamimy gaf een korte lezing over Fatima Al Zahra (a) in de Koran. Hij gaf meerdere verzen waarin verwezen word naar zowel Fatima (a) als haar familie . Mohammed Al Saady introduceerde daarna het ’project 550 ’: een initiatief om basisscholieren van allochtone afkomst te helpen met de CITO toets. Zie www.project550.nl  voor meer informatie.

Het was toen tijd voor de derde en laatste lezing van Sayed Hossein Al Qazwini. Deze lezing reserveerde hij voor een belangrijk onderwerp: de opvolging van de Profeet Mohammed (s) na zijn overlijden. De Sayed nam ons mee terug naar het moment waarop de Profeet (s) bekend maakte aan zijn 10.000 metgezellen dat Imam Ali (a) zijn opvolger zou zijn. En hoe daarna dit voornemen van de Profeet (s) is gedwarsboomd. De Sayed legde uit dat hiermee tegen de wil van Allah (swt) is gehandeld en dat daar geen enkele rechtvaardiging voor bestaat.

Atheer Al Musawi las daarna de laatste rouwzang voor. Voor het afscheid van de Sayed was er nog de gelegenheid om vragen te stellen. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt en vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Ook deze dag is afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

In drie dagen hebben wij mogen luisteren naar drie lezingen van de Sayed en een spervuur aan vragen en antwoorden. Het waren dan ook drie dagen vol met kennis en inspiratie. AJO is Sayed Hossein Al Qazwini dan ook enorm veel dank verschuldigd voor zijn komst. Het was een eer voor ons om zo een grote geleerde te hebben mogen ontvangen voor onze bijeenkomsten. Ook zijn wij onze bezoekers erg dankbaar voor de hoge opkomst en we hopen iedereen spoedig terug te zien.

 

VOORBEREIDING OP DE RAMADAN, 25 MEI 2014

Ter voorbereiding op de heilige maand Ramadan organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie op 25 mei 2014 een bijeenkomst in Wateringen (Den Haag). De opkomst was Alhamdullillah en we hadden de eer om veel nieuwe bezoekers te mogen ontvangen. 

We begonnen deze dag met het gezamenlijk gebed, die geleid werd door Sheikh Abo Ammar Al Kaabi. 

Na het gezamenlijk gebed werd er uit de heilige Koran de woorden van Allah (swt) gereciteerd door broeder Mahdi Mobayen. Moge Allah (swt) hem rijkelijk belonen voor zijn prachtige recitatie. Broeder Mahdi reciteerde uit de hoofdstukken Al Ahzab en Alkauther.

Vervolgens gaf Sheikh Abo Ammar Al Kaabi een lezing over het gebed en de essentie hiervan. Zijn lezing was in het Arabisch en er werd tussendoor vertaald door Broeder Ali Al Kaabi. De korte lezing ging over hoe belangrijk het gebed is en wat de voordelen zijn van het gebed. Ook werden een aantal belangrijke verzen aangehaald, waarin Allah (swt) het belang aangeeft van belangrijke pilaren (gebed, vasten ect.) 

Na de koranrecitatie en de lezing van de Sheikh ging het programma verder met de eerste presentatie: ‘Hoe bereid ik me voor de maand Ramadan?’ Deze werd gegeven door zuster Zainab. Haar presentatie ging over hoe je je het beste spiritueel kan voorbereiden op de maand Ramadan en wat het doel is van deze maand. Na de presentatie was er tevens een interactieve deel, waarbij iedere groep op een rood blaadje kon schrijven waarmee ze wilden stoppen voordat de maand aankwam en op een groen blaadje de aspecten waarmee ze wilden beginnen voor de maand Ramadan.

Na de presentatie kwam de lezing van Sayed Bakir, die over de maand Ramadan zelf ging. Hierin werd verteld wat de voordelen en doelen zijn van de maand Ramadan en welke handelingen het beste zijn om uit te voeren. Moge Allah (swt) hem belonen voor zijn informatieve lezing.

Na de lezing kondigde zuster Sahar de laatste presentatie aan met een mooi voorbeeld, die als volgt luidt: Wanneer we onze telefoons in de oplader stoppen, dan is het niet zo moeilijk voor de telefoon om opgeladen te blijven, hij blijft het doen. De echte test begint pas wanneer je de telefoon uit de oplader haalt, dan is de vraag namelijk hoe lang de telefoon het blijft doen. Hetzelfde geldt voor ons. Het is goed dat we onze behoeftes onderdrukken tijdens de maand Ramadan en dat we vasten, op tijd bidden etc. Echter begint de echte test pas ná deze heilige maand. Hoe brengen we de 11 maanden erna door? En zo ging de laatste presentatie over hoe we op het zelfde niveau blijven na de maand Ramadan, als  het niveau waar we tijdens de maand Ramadan in zaten. Tijdens de prachtige presentatie van broeder Mohammed Ali viel iedereen stil, toen we met onze neus op de feiten werden gedrukt, dat we helaas vaak terug vallen naar onze oude gewoontes na de maand Ramadan. Insha’Allah zullen we het allen dankzij zijn tips elf maanden lang volhouden, om weer met volle kracht de 11 maanden erna door te lopen.

Na heel veel te hebben geluisterd naar de leerzame presentaties werden er twee workshops gegeven. De eerste workshop ging over het reciteren van de heilige Koran, die werd gegeven door Broeder Ali Al Touraihi bij de broeders en Kawther Alhakeem bij de dames. De recitatie van de hoofdstukken Al Qadr en Al-Fatiha werden uitgelegd; hoe je het op de juiste wijze moet reciteren en uitspreken. Beiden hebben erg goed gepresteerd, waardoor de aanwezigen heel erg blij waren met de tips die ze kregen. 

De laatste workshop had te maken met de interactieve deel van zuster Zainab, waarbij er een stappenplan gemaakt werd van de geschreven doelen op de rode en groene blaadjes. 

De bijeenkomst werd zoals gewoonlijk afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Al met al was het een geslaagde, succesvolle bijeenkomst dankzij jullie aanwezigheid!

Insha’Allah tot de volgende keer!

Ws.

 

GEBOORTE IMAM HUSSEIN (A) MET SAYED MOUSTAFA AL QAZWINI, 1 JUNI 2014

Op 1 juni 2014 had Ahlalbait Jongeren Organisatie weer de eer om een vooraanstaande spreker te ontvangen. Sayed Moustafa Al-Qazwini was speciaal naar Nederland afgereisd, om de jongeren hier te informeren en te inspireren over het geloof. Sayed Moustafa Al-Qazwini is de oudere broer van Sayed Hossein al-Qazwini, die eerder dit jaar ons in Nederland had bezocht. Als ervaren internationale spreker is Sayed Moustafa Al-Qazwini bekend met de uitdagingen van Islamitische jongeren in het Westen. Zo was hij een van de eerste geleerden die lezingen gaf in het Engels. Hij is de oprichter van de Islamic Educational Center of Orange County en Islamic Cultural Center of San Diego.

De maand Shabaan staat vol met belangrijke gebeurtenissen voor de moslims. De bijeenkomst stond dan ook in het teken van de geboorte van Imam Hussein (a) en Imam al Sajjad (a), de derde en vierde Imams.

Op het programma stond echter meer dan alleen de lezing van de Sayed. Uiteraard gingen we van start met een gezamenlijk gebed, onder leiding van Sayed Moustafa Al-Qazwini. Na het gebed reciteerde broeder Massih Naimi verzen uit de heilige Koran. Dit keer reciteerde broeder Massih met zijn mooie stem verzen uit de hoofdstukken Zumar en Najm.

Aysar Al-Touraihi las daarna op prachtige wijze Munajat al Mutawasaleen voor, een meeslepende smeekbede (“duaa”). Deze duaa was in het Nederlands vertaald, zodat de aanwezigen het mee konden lezen.

Voor veel mensen is het jaarlijks lastig te bepalen wanneer de heilige maand Ramadan begint en eindigt. Over dit onderwerp bestaan veel misverstanden en verkeerde informatie. Daarom zette broeder Mohsin in een korte presentatie uiteen welke regels gelden en welke geleerden welke regels hanteren.

Daarna was het tijd voor het hoofdonderdeel van de middag: de lezing van de Sayed. De Sayed gaf een lezing over de rol van de jongeren in het westen. De lezing bevatte meerdere aspecten, maar de nadruk werd voornamelijk gelegd op de verantwoordelijkheid die moslims dragen. Iedere moslim is een ambassadeur van zijn geloof: de Islam. Als mensen de moslims zien, dan zullen zij een beeld krijgen over de Islam. Wij, als moslims, moeten laten zien wat de Islam uitdraagt: vrede en barmhartigheid.

Na een korte pauze was er nog ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Het is erg belangrijk om jongeren de kans te bieden om vragen te stellen aan een geleerde als Sayed Moustafa Al-Qazwini. Met zijn ervaring en kennis heeft hij vele vragen beantwoord. Een vragenvuur van ruim driekwartier volgde. Verschillende onderwerpen kwamen aan het licht; een vraag ging over de eenheid tussen de moslims en de andere vraag ging over reinheid bij het gebed.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, waarmee de zomermiddag in Rotterdam met Sayed Moustafa Al-Qazwini tot een einde kwam.

We danken Sayed Moustafa Al-Qazwini voor zijn komst en inspirerende lezing.  Wij hebben wederom een groot aantal bezoekers mogen verwelkomen en we hopen iedereen terug te zien bij een volgende bijeenkomst!

Wasalam.

 

MANIFESTATIE TEGEN TERRORISME, 29 JUNI 2014

Verschillende jongerenorganisaties hadden het initiatief genomen om zich tegen terrorisme uit te spreken in de vorm van een demonstratie.  Deze demonstratie werd op zondag 29 juni gehouden in Den Haag. 

De organisatoren en vrijwilligers verzamelden zich rond 14.00 uur bij het Malieveld. Daar werden ze geïnstrueerd door de dagcoördinator en de initiatiefnemers. Tevens werden borden gemaakt met verschillende teksten als: ‘Terrorisme kent geen geloof’, ‘Islam = vrijheid’, ‘Zaai liefde en geen haat’. Rond 15.00 uur stroomde het Malieveld vol met demonstranten. Deze betogers kwamen uit verschillende hoeken van het land en zelfs uit België. Een verscheidenheid van nationaliteiten had zich verzameld om een gezamenlijke stem voor vrede en tegen terrorisme te uiten. Inmiddels hadden zich ook verschillende journalisten gemeld die de persvoorlichters van werk voorzagen.

Vanuit het Malieveld vertrok de stille stoet van vrede en barmhartigheid richting het Plein. Onderweg sloten meerdere mensen zich aan nadat ze de vredelievende teksten zagen op de borden en banners van de demonstranten. Op het Plein was een podium gebouwd en werden meerdere toespraken gehouden. De demonstranten vormden een halve maan rond het podium en met volle aandacht werd geluisterd naar de teksten van de indrukwekkende sprekers.

Ondertussen werden bloemen en flyers uitgedeeld aan de geïnteresseerden die uit nieuwsgierigheid meer wilden weten over deze opvallende manifestatie. De betogers legden hen uit waarom zij hier stonden: “wij zijn hier om onze stem tegen terrorisme te laten horen; doet u mee?”

De organisatoren hielden ook hun woord en maakten onder andere duidelijk wat het gevaar is van de terroristische ideologie en de gruweldaden die de aanhangers begaan. Bovendien werd er geëist om de slachtoffers van terrorisme te helpen overal ter wereld en om de steun aan de terroristische organisaties strafbaar te stellen.

Verschillende leden van de Tweede Kamer spraken hun steun uit aan deze demonstratie. Er werd een brief voorgelezen van Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid van het CDA, die helaas niet bij de betoging aanwezig kon zijn. Daarnaast sprak Anil Kumar van de ChristenUnie zijn steun uit voor de aanwezige mensen. De kern van zijn betoog was dat we nee moeten blijven zeggen tegen terrorisme en intolerantie.

Naast het podium toonden meerdere grote posters de daden van terreurorganisaties zoals ISIS. Tevens was er een petitie die de mensen konden ondertekenen en die uiteindelijk overhandigd werd aan de Tweede Kamer. 

Nadat de sprekers hun woord hadden gedaan en de betogers hun stem meerdere keren lieten horen vóór vrede en tegen terrorisme, bedankten de organisatoren de demonstranten voor hun aanwezigheid en kon iedereen nogmaals zijn stem laten horen: “Samen samen tegen terrorisme! Samen samen voor vrede!” Een uiterst geslaagde dag voor de aanhangers van vrede en harmonie. 

Klik hier voor NOS verslag

 

GEZAMENLIJKE KORANBIJEENKOMST, 11 JULI 2014

Op vrijdag 11 juli 2014 hebben in totaal 8 organisaties, waaronder Ahlalbait Jongeren een Koranavond georganiseerd in Den Haag, in Stichting Alcauther. Speciaal voor deze avond werden vier internationale koranrecitators uitgenodigd.

De aanwezige broeders en zusters waren mashaAllah (!) van verschillende steden gekomen. 

De avond begon met Koranrecitaites van onze jonge broeders. Moge Allah hun belonen voor hun recitaties. Er zaten erg goede talenten tussen en zij hadden op hun eigen mooie manier de Koran gereciteerd.

Deze avond draaide om de Koran en met vier internationale recitators hebben de aanwezigen zeker genoten van de recitaties van de verzen van de heilige Koran.

De internationale sprekers waren:

Ahmad Younis (Egypte)

Elias Mehrzad (Duitsland)

Rahmatullah Bayat (Afghanistan)

Dr. Masood Pirozmand

Naast deze recitators werden de verzen uit de heilige Koran ook gereciteerd door broeder Jafar Al Badri en Sayed Ridha Al Husseini. 

Ook waren er twee lofzanggroepen die de avond met hun prachtige optreden hebben verrijkt. Deze twee groepen waren Stichting Iman groep en Al Kufa. 

Als laatste ging de heer Pirozmand de heilige verzen van de Koran reciteren. Met zijn indrukwekkende stem kreeg hij vele salawaat (zegeningen) van de aanwezigen. Na het reciteren van verzen ging de heer Pirozmand tevens de Dua voor de maand Ramadan lezen.

Na afloop werden de deelnemers bedankt voor hun aanwezigheid. Dit werd onder andere gedaan door geleerden die aanwezig waren in de naam van Sayed Moboyan, Sayed Al Sabari en Sheikh Haydar Arab. 

Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor zijn/haar komst en inshaAllah zien wij jullie tijdens de volgende bijeenkomst!

Video's:

https://www.youtube.com/playlist?action_edit=1&list=PLF1DpL4IFrP3jI19AOn-SZkFbqN7JQPiQ  

 

GEBOORTE IMAM REDA (A), 13 SEPTEMBER 2014

Op zaterdag 13 september organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst ter ere van de geboorte van Imam Ali al Reda (a). De bijeenkomst werd gehouden in Rotterdam en had als thema: “Het leven van Imam al Reda (a) als een vreemdeling”.

Zoals gebruikelijk begon het programma met een gezamenlijk gebed. Na het gebed werden woorden uit de heilige Koran gereciteerd op een zeer mooie wijze, door broeder Mahdi. Er werden twee hoofdstukken gereciteerd; Al Insan en Al Dhuha. 

Wij hebben hem de goede weg gewezen, of hij nu dankbaar is of ondankbaar [vers 3, al Insan].

De Zeyara van Imam al Reda (a) werd hierna voorgedragen door broeder Aysar. We luisterden naar zijn prachtige stem en herdachten met zijn allen hiermee de Imam.

De bijeenkomst stond in het teken van Imam al Reda (a) en uiteraard was het dan ook belangrijk om te weten wie deze Imam was en hoe zijn leven eruit zag. Dit kregen we te horen van broeder Mujtaba. Een prima uitgezette lezing waaruit wij veel te weten kregen over de Imam en de tijd waarin hij leefde.

Hierna vertelde zuster Zainab in een presentatie over haar bezoek aan de Imam in Mashhad (Iran). Het is een zeer bijzondere ervaring die gedeeld moest worden. Wij hopen dat de jongeren motivatie hebben gekregen uit de mooie ervaringen van zuster Zainab om zo ook de Imams te bezoeken.

Fiqh (geloofsleer) speelt een belangrijke rol. De jongeren willen weten wat de regels zijn betreft belangrijke aspecten in het leven. Het inmiddels welbekende ‘Fiqh momentje’ van broeder Mudi is daarom zeer welkom! Het hoofdthema was ‘’Eten en drinken; wat is haram en halal?’’. Tijdens de prestentatie kregen we meer informatie over wat de regels zijn betreft het bepalen van ‘halal en haram’ bij voedsel. Dit alles werd benaderd vanuit een voorbeeld in de praktijk; is de voetbal wel of niet uit geweest? En wat als de ene beweert van wel en de ander niet?!

Hiermee eindigde het eerste deel van het programma. In de pauze konden de jongeren elkaar leren kennen en genieten van thee en koekjes. 

Het tweede deel van het programma begon met een prachtige lofzang, gezongen door broeder Ali Al Touraihi. Het was de geboorte van de Imam en dat moest gevierd worden! Broeder Ali reciteerde in twee talen de lofzang en het publiek deed gezellig mee!

De hoofdlezing stond hierna op het programma en deze werd gegeven door hadji Waiel Alkhateeb. Hij vertelde onder meer hoe we de status van een gelovige (mu’min) kunnen bereiken.  We kregen daarnaast veel te weten over het leven van de Imam en over zijn belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Zo leerden we dat de Imam belangrijk is geweest bij het verifiëren van vele overleveringen. 

Het programma werd afgesloten met een interactieve foto-quiz. Broeder Mohsin liet een foto zien en de aanwezigen moesten in groepjes de plek raden. Ook werd bij sommige vragen een raadsel gegeven in plaats van een foto. De winnaars? Dat waren dit keer een groepje dames! Hierbij van harte gefeliciteerd! 

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Er werd nog gezellig nagepraat en de aanwezigen konden aan het mediacomité tafeltje interessante boeken en leuke spullen kopen. 

Bedankt voor jullie komst en insha’Allah tot de volgende keer!

 

REEKS MUHARRAM BIJEENKOMSTEN, 31 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2014

Ieder jaar als de maand Muharram arriveert, wordt het tijd om Imam Hussain (a) te herdenken! Imam Hussain (a) is een rolmodel voor ons allen. Hij stond op tegen tirannie en onrecht.

Ook dit jaar organiseerde AJO bijeenkomsten om Imam Hussain (a) te herdenken. Dit keer waren het maar liefst drie bijeenkomsten in drie steden. De reeks bijeenkomsten hadden allemaal interessante thema’s voor de jeugd. De eerste bijeenkomst stond in het teken van “liefde” en werd gehouden in Den Haag. De tweede bijeenkomst werd, in samenwerking met Al Sadiq Eindhoven, georganiseerd in Eindhoven en had “huwelijk” als thema. De derde bijeenkomst organiseerde AJO in het noorden van het land; Assen. Deze bijeenkomst stond in het teken van “opvoeding” en werd georganiseerd in samenwerking met Ahlalbayt Noord NL. 

BIJEENKOMST 1/3: VRIJDAG 31 OKTOBER 2014 - LIEFDE (DEN HAAG)

Op vrijdagavond was het zover; de eerste bijeenkomst van de serie. In Den Haag begon het programma met de woorden van Allah (swt). Uit de heilige Koran werden de verzen gereciteerd door broeder Massih. Deze verzen werden op een prachtige wijze gereciteerd uit de hoofdstukken Nur & Al Furqan.

Het volgende onderdeel van het programma was ziaret Ashura door broeder Aysar. Vrede zij met u oh Imami Hussain (a)! Moge Allah broeder Aysar belonen voor zijn mooie recitatie!

KLIK HIER VOOR ALLE VIDEO'S VAN DEZE BIJEENKOMST

Liefde was het thema van deze bijeenkomst en de eerste lezing hierover werd gegeven door broeder Mohammad Mehdi. “Ik vraag u geen loon voor mijn prediking, behalve liefde voor mijn verwanten” (Al Shura, vers 23). Mohammad Mehdi gaf een samenvatting van de uitleg over deze vers en ging dieper in op de betekenis. 

Na een korte pauze was het tijd voor een gedicht van broeder Mohammad Ali. In zijn gedicht vertelt Mohammed Ali over zijn belofte aan Imam Hussain (a);

“Ik beloof uw vlag hoog de hemel in te hijsen, zodat de geur van Hussain over de wereld zal rijzen”.

Hierna was het tijd voor de hoofdlezing, die gegeven werd door Waiel Alkhateeb. Het onderwerp van de lezing was “de ware liefde”. Wat heeft Islam te maken met liefde? Past liefde binnen het geloof? Broeder Waiel legde uit dat Islam liefde is en liefde Islam is. Hij vertelde over de verschillende aspecten van liefde, wat liefde is en hoe we daar op de juiste manier mee om moeten gaan. Vele denken dat liefde een taboe is in de islam en dat dat onderwerp liever vermeden moet worden. Dit terwijl Imam Al Sadiq (a) heeft aangegeven dat Islam juist gebaseerd is op liefde. 

Het programma werd afgesloten met een prachtige rouwzang door broeder Mohammad Mehdi. De rouwzang ging over Abbas (a), de broer van Imam Hussain (a). Na zijn dood zei de Imam; “Wie neemt jouw plaats, oh Abbas?”

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

BIJEENKOMST 2/3: ZATERDAG 1 NOVEMBER 2014 - HUWELIJK (EINDHOVEN)

De bijeenkomst in Eindhoven werd gehouden in samenwerking met Al Sadiq Eindhoven. Er werd weer een interessant en gevarieerd programma samengesteld. 

Het programma werd geopend door broeder Ghalib met het lezen van woorden uit de heilige Koran. Dit keer werden er verzen gereciteerd uit hoofdstuk Al Waqia. De gezichten werden hierna richting de Mekka gericht voor het lezen van ziaret Ashura. Deze werd op een mooie wijze gereciteerd door broeder Amir. Moge Allah (swt) deze broeders belonen voor hun recitaties.

Het volgende onderdeel in het programma was een introductiepresentatie door broeder Mohsin. Hij vertelde hierin een aantal aspecten; onder andere wie AJO en Al Sadiq Eindhoven zijn en waarom het belangrijk is om de bijeenkomsten van Imam Hussain (a) te herdenken.

Broeder Ali hield hierna een lezing over succes en leiderschap. Uit zijn lezing bleek onder andere maar weer dat wij erg veel van de gebeurtenissen van Muharram kunnen leren. 

KLIK HIER VOOR ALLE VIDEO'S VAN DEZE BIJEENKOMST

Tijd voor drinken en koekjes! Tijdens de pauze konden de broeders en zusters boeken (en meer) kopen bij het Mediacomité tafeltje en gezellig even kennismaken met elkaar. 

Na de pauze was het tijd voor de hoofdlezing! Dit keer met als thema “huwelijk”. De weg naar een gelukkig huwelijk was het onderwerp! Hoe bereiken we dat en hoe bouwen we een goed huwelijk op? Al deze vragen werden behandeld door broeder Waiel Alkhateeb. 

Het programma werd afgesloten met een rouwzang door broeder Moestafa! Het refrein vertelt ons:

“Onze trots, onze eer…Imami Hussain (a)

Zijn liefde die ik begeer, ondanks al het verweer…Imami Hussain (a)”

Voordat we gezamenlijk gingen eten, was het eerst tijd voor het gezamenlijk gebed! 

BIJEENKOMST 3/3: ZONDAG 2 NOVEMBER 2014 - OPVOEDING (ASSEN)

Op zondag 2 november 2014 stond alweer de laatste bijeenkomst van de serie op het programma. Dit keer bezocht AJO de stad Assen in het noorden van het land. Deze bijeenkomst werd samen met Ahlalbayt Noord NL georganiseerd.

Voordat het programma begon, was het tijd voor het gezamenlijk gebed. Hierna werd de koranrecitatie prachtig uitgevoerd door broeder Mustafa. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle! Met deze woorden werd het programma gestart.

Hierna was het tijd voor de eerste lezing van de dag door Sayed Bakir. Voordat hij aan zijn lezing begon, reciteerde Sayed Bakir ziaret Warith. In zijn lezing stond ‘opvoeding in het algemeen’ centraal. Daarna werd er dieper op dit onderwerp ingegaan en werden de volgende vragen onder andere beantwoord: hoe is de opvoeding volgens de Islam en hoe wordt hiernaar gekeken?

KLIK HIER VOOR ALLE VIDEO'S VAN DEZE BIJEENKOMST

Na korte pauze presenteerde broeder Mohsin een aantal veel gestelde Fiqh vragen. Wat moet je doen als je veel twijfelt en hoe zit het met ‘het goede aanraden en het slechte afraden?’. Naar deze vragen werd er onder andere gekeken.

De hoofdlezing van broeder Waiel Alkhateeb ging over de basis van opvoeding. Opvoeding betekent niet alleen de opvoeding van onze kinderen, maar ook de opvoeding van de maatschappij. Een goede opvoeding hiervan begint wel bij jezelf! Om een ander te kunnen opvoeden, zal je onder andere eerst naar je zelf moeten kijken. Broeder Waiel ging hierna onder andere dieper in op de verschillende fases van opvoeding waarin een kind zich kan bevinden. 

Het programma werd afgesloten door Imam Hussain (a) te herdenken met een rouwzang. Deze werd gereciteerd door broeder Ali Al Touraihi. Met zijn mooie stem reciteerde hij over het martelaarschap van Imam Hussain (a)! 

Na afloop van het programma was het weer tijd voor een gezamenlijke maaltijd.

Wij willen hierbij iedereen bedanken die aanwezig was tijdens deze bijeenkomst. In het speciaal willen wij alle broeders en zusters bedanken die bijdrage hebben geleverd aan het programma en aan de organisatie.

De samenwerking met Al Sadiq Eindhoven en Ahlalbayt Noord NL was succesvol en we hopen inshaAllah in de toekomst de steden Eindhoven en Assen weer te bezoeken!

InshaAllah tot de volgende keer!

Wassalam.

 

CHOCOLADE ACTIE DEN HAAG WIE IS HUSSAIN, ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014

Stadhuis, Spui, Den Haag

“1.5 miljard mensen kennen Hussain en waar hij voor stond. En jij?” Dat is de vraag die de organisatoren van de Wie is Hussain campagne in Nederland stelden. De campagne vond haar oorsprong in de soortbenoemde Who is Hussain campagne die in het Verenigd Koninkrijk in 2012 begon.
Wie is Hussain beschrijft hun visie als ‘om een wereld geïnspireerd te zien door de persoonlijkheid van Hussain: zijn moralen, zijn acties, maar belangrijker nog zijn compassie voor degenen om hem heen.’ Hussain was een politieke en spirituele leider die alleen tegenover de onderdrukking van de 7e eeuwse regeerders stond. Hij werd vermoord omdat hij vocht voor datgene waar hij in geloofde, maar zijn erfenis leeft voort.

Centraal in het campagne staat het idee dat het leven van Hussain hedendaagse relevantie heeft voor de moderne samenleving. Verschillende posters laten de naam van Hussain naast namen van andere monumentale figuren uit de geschiedenis zien, zoals Martin Luther King, Isaac Newton en ook namen zoals Oskar Schindler.
De organisatoren, een groep jongeren in Nederland, geloven dat de kwaliteiten van Hussain zoals liefde, eer en zijn opoffering om voor de rechten van de ander op te staan universeel zijn. Het verhaal van Hussain is inspirerend op een unieke manier.

Op 8 november 2014 organiseerde wieishussain.org haar eerste evenement van dit jaar aan de Lange Poten te Den Haag. Naast het centrum van Spui deelden een aantal vrijwilligers gratis chocomel uit aan geïnteresseerde voorbijgangers om zo de campagne van ‘Wie is Hussain?’ van dit jaar te beginnen. Om 7 uur 's ochtends verzamelden wij ons en begonnen we met het opzetten van de tent en het in elkaar zetten van de promotiemateriaal en tenslotte het maken van de chocomel!

De chcomel actie verliep sfeervol en voorbijgangers toonden oprechte interesse in de zaak. ‘Dit, wat jullie doen...is nodig en het is eens wat anders’ zei een van voorbijgangers. 'Dit zal ik nooit vergeten...wat jullie hier aan het doen zijn, gratis en zonder iets te verkondigen, behalve universele waarden om zo Nederland een betere plaats te maken', merkte een vrouw op.

Volgens de dag coördinator was het een geslaagde evenement, ‘Het evenement was succesvol, samen met de organisatie zijn wij heel trots op het eindresultaaat.’

Aan deze actie deden verschillende Nederlandse moslim organisaties mee, waaronder Stichting Sadeqia, AJO, AlCauther.

 

LIEFDE EN HUWELIJK, 7 DECEMBER 2014

Op zondag 7 december 2014 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie voor het eerst een bijeenkomst in België (Beringen). Dit deden wij in de Ehlil Bayt moskee. Er waren jongeren en ouderen van de moskee aanwezig maar ook uit andere plaatsen waren jongeren voor deze bijeenkomst naar de moskee gekomen.

Het programma begon met een gezamenlijk gebed onder leiding van Sayyed Musa, de imam van de moskee. Sayyid Musa heeft in Qom aan de Hawza gereciteerd. Na het gezamenlijk gebed reciteerde de Sayyid met zijn prachtige stem koranverzen uit hoofdstuk al Rahman en achtereenvolgens ziaret Ashura.

Het was hierna tijd voor de presentatie van broeder Mohsin. Deze presentatie ging over AJO en over een aantal algemene aspecten van het geloof. 

Broeder Mujtaba las hierna een gedicht voor over de liefde van Imam Hussein en het overbrengen van deze liefde aan de volgende organisatie. 

De hoofdlezing werd voorgedragen door hadji Waiel Alkhateeb. Het thema was liefde en huwelijk. Waiel vertelde over hoe wij als jongeren ons moeten voorbereiden op het huwelijk en hoe wij de juiste partner kunnen vinden. Na de lezing was er nog tijd voor een interactief "antwoord en vraag" momentje. 

Het programma werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Hierbij wilt AJO ook de Ehlil Bayt moskee en hun imam Sayyid Musa bedanken voor hun gastvrijheid en bijdrage aan de bijeenkomst. 

Insha’Allah tot de volgende bijeenkomst!

Klik hier voor alle video's

Ws.

 

GEZAMENLIJKE ARBAIENBIJEENKOMST, 14 DECEMBER 2014

Zondag 14 december vond de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst plaats, die werd georganiseerd door acht jongerenorganisaties in Nederland. Deze bijeenkomst stond in het teken van de veertigste herdenkingsdag van Imam Hussain (a), de kleinzoon van profeet Mohammed (s). De organisatoren deden dit jaar weer hun best om een interessant en leerzaam programma op te stellen voor de jongeren. Dit ging gepaard met weken van voorbereiding, overleg en twee vergaderingen. Naast het organiseren van een bijeenkomst is dit initiatief ook een uitstekende gelegenheid voor de deelnemende organisaties om elkaar beter te leren kennen en een eenheid te vormen.

De bijeenkomst vond plaats in Stichting Iman te Rotterdam. Om twaalf uur kwamen de eerste mensen binnen, werden welkom geheten en kregen een heerlijk, warme kop thee aangeboden. Binnen een half uur stroomde de zaal vol met mensen vanuit het hele land, die speciaal voor deze bijeenkomst honderden kilometers hebben afgelegd. Het oproep tot het gebed (adhaan) werd om 12.36 uur op een prachtige wijze verricht door broeder Mohammed Mehdi en de gelovigen maakten zich klaar voor het gezamenlijke gebed, onder leiding van broeder Waiel al Khateeb. Na het gebed en de smeekgebeden was het tijd voor het eerste onderdeel van het programma: Koranrecitatie door broeder Ali Al Touraihi. Deze internationale recitator zegende de bijeenkomst met de woorden van Allah swt uit het hoofdstuk Al Hashr en Al Nasr. De presentatoren, broeders Abdullah en Mohamed, bedankten de recitator voor zijn prachtige recitatie en kondigden het tweede onderdeel aan. Dit was het voordragen van Ziyarat Warith. Deze werd voorgedragen door broeder Atheer. “Ik getuig dat u de leider ben die vroom is en eerlijk. De tevreden gestelde, de pure, de gids en geleid.” Op deze manier betuigden de aanwezigen hun loyaliteit aan Imam Hussain (a). 

 

Een actief lid van één van de organisaties, broeder Mehdi, was dit jaar in Karbala voor de herdenking van de Arba’ien. Van zijn reis was er een vijf minuten durende compilatie gemaakt die aan de aanwezigen werd vertoond. Hierin sprak broeder Mehdi ons toe en vertelde hij over zijn ervaringen en reis. Hierna was het tijd voor een gedicht ter ere van Imam Hussain (a) door broeder Mujtaba. In zijn gedicht vroeg hij zichzelf af waarom wij ieder jaar ‘Ya Hussain’ scanderen. Zijn gedicht beschrijft hoe de liefde voor de Imam hem met de lepel werd ingegoten en waarom we hem moeten volgen. 

Vervolgens volgde een panelonderdeel. Hiervoor waren de heren Ali Al Sabari en Reza Mousavi uitgenodigd. De lezing van de heer Mousavi ging over de Ziyara van Imam Hussain (a) en zijn metgezellen. Hiervoor behandelde hij twee koranverzen (3:168 en 3:169) en enkele overleveringen van de profeet en zijn heilige huisgenoten. Het kwam er op neer dat diegenen die gestorven zijn op het pad van Allah swt levend zijn en dus ons kunnen horen. Uit de shji’itische en soennietische overleveringen blijkt dat de profeet (s) heeft gezegd dat hij ons overal kan horen wanneer hij hem begroeten met de salawaat, dit geldt ook voor onze Imaams. Dit is een van de interpretaties van de genoemde koranverzen.  Hij concludeerde met een les die hij getrokken heeft uit het leven van een metgezel van de Imam, Zuhayr ibn Qain.

 De heer Ali Al Sabari begon met het geloof uit te leggen. Dit leven is een beproeving die Allah swt heeft gemaakt. Hij heeft daarvoor gidsen gestuurd: profeten, die de mensen leiden. Daarnaast heeft de laatste profeet Mohammad (s) de thaqalain (de twee belangrijke gewichten) genoemd waaraan wij  vast moeten houden willen wij slagen: De Koran en de Ahlalbait (a). Verder vertelde hij over de boodschappen van de profeten die rekening houden met de tijdsgeest van de mensheid. ‘Op welke manier denkt men in een tijd?’, ‘Wat is de beste manier om een generatie te benaderen?’. Hieraan koppelde hij het verhaal van Imam Hussain (a) en de Ahlalbait (a). 

Hierna was het tijd voor een korte introductie door de sprekers en een aantal persoonlijke vragen aan hen. Hierop volgde een pauze waar de bezoekers konden genieten van een warme thee met koekjes. Natuurlijk werden hier ook vele gesprekken gevoerd en nieuwe vriendschappen gemaakt.  

Voordat de hoofdlezing van start ging, volgde een gedicht door onze jonge broeder Mehdi. Hij vertelde over zijn liefde voor Imam Hussain (a). Een gedicht dat hij helemaal uit zijn hoofd kon voordragen.

Voor de hoofdlezing werd Waiel Al Khateeb uitgenodigd. Deze ervaren spreker begon met het vertellen over de ongelooflijke gebeurtenis van de Arba’ien, de herdenking van de revolutie van Imam Hussain (a). Hij vertelde over de vier belangrijke pilaren van Arba’ien, dat als wij daar aan vast houden, deze  waarlijke moslims van ons maken. Het wandelen naar Karbala is ten eerste een spirituele connectie met Allah swt. Ten tweede het sociale aspect van Arba’ien, waar mensen de pelgrims dienen op allerlei soorten manieren. Mensen die zelfs bereid zijn om de voeten van de pelgrims te wassen. Een ander aspect is het politieke aspect. Door trouw te zweren aan Imam Hussain (a) en hem als leider te zien, bereiken we de ideologische hervorming die Imam Hussain (a) voor ogen had met zijn revolutie. De ideologie van tauwhied is het vierde aspect, dat er geen andere God is dan Allah swt. In de ziyara tussen karbala en najaf werd het langste gezamenlijke gebed uitgevoerd van kilometers lang. Het gebed is een pilaar van ons geloof en de Arba’ien benadrukt dat. Deze vier aspecten maken de revolutie een hele belangrijke revolutie. 

Daarna volgde de rouwzang door twee ervaren recitatoren: Mohammed Mehdi en Noureddine. De rouwzang werd  in verschillende talen gereciteerd: Farsi, Arabisch en zelfs Nederlands. Wij sloten af met een dua opdat Allah swt onze daden accepteert. Hierna volgde een heerlijke maaltijd, waarbij de gasten de bijeenkomst na konden praten. 

Klik hier voor de video's

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.