AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslag Reeks bijeenkomst met Sayed Mostafa Al Qazwini, 2-4 december 2016

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Op 2, 3 en 4 december 2016 had Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer om Imam Sayed Moustafa Al-Qazwini voor de tweede keer te mogen verwelkomen in Nederland. De Sayed staat bekend om zijn betrokkenheid in verschillende gemeenschappen in Amerika en wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken tijdens interfaith bijeenkomsten in kerken als ook synagogen. Hij is tevens bekend met de uitdagingen die islamitische jongeren in het Westen dagelijks moeten trotseren en kan goed informeren en inspireren over het geloof. Verder is hij oprichter van meerdere Islamic Centers, waaronder de Islamic Cultural Center of San Diego. Gezien deze bijzondere/speciale gastspreker en zijn vele ervaringen en kennis, is er gekozen voor nieuwe typen bijeenkomsten met nieuwe locaties om o.a. nieuwe manieren van kennis overdracht mogelijk te maken.

Op vrijdagavond 2 december vond de tweede interfaith bijeenkomst plaats onder samenwerking met de Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR). Het vond plaats in de Tokyo zaal van de Erasmus Universiteit. Het was een druk bezochte bijeenkomst door zowel Christelijke als Islamitische studenten en geïnteresseerden. De avond begon met een recitatie uit de Koran door broeder Massih en de Bijbel door zuster Janine. Vervolgens vond de quiz met verzen uit de Bijbel en Koran plaats. Dit creëerde een moment van plezier, ontspanning en kennis overdracht met een mooie overgang tot het volgende onderdeel, namelijk de lezing van de Sayed over het belang van eenheid. Door meer kennis over elkaars religie op te doen, voorkom je onwetendheid en creëer je meer begrip en respect jegens elkaar. Tijdens zijn lezing werden de overeenkomsten tussen de twee religies benadrukt en op deze manier liet hij zien hoe dicht wij eigenlijk tot elkaar staan! Hierna volgde het laatste onderdeel van de avond, namelijk de dialogen. Er werden in totaal drie stellingen besproken: (1) ‘Hoe is jouw gebedsleven’, (2) ‘Welk vers of verhaal uit de Bijbel of Koran is voor jou heel belangrijk geweest en waarom?’ en (3) ‘Hoe onderscheid jij je als gelovige van de rest van de wereld?’. Elke stelling werd door zowel een Christelijke als Islamitische gastspreker besproken vanuit zijn of haar visie, mening en ervaring. Na elke stelling was er een moment van interactie met het publiek. Het publiek mocht namelijk vragen stellen met betrekking tot de stelling. De bijeenkomst werd afgesloten met een mooie zegen door een Christelijke bezoeker/student en de Sayed. Na afloop van de bijeenkomst kon uiteraard de selfie niet missen en werden de bezoekers bij de uitgang van een voedselpakketje voor op de terugweg voorzien.

Klik hier voor de foto's van dag 1

Klik hier voor de video's van dag 1

Zaterdagavond 3 december was de bijeenkomst op een nieuwe, maar zeer bijzondere locatie, namelijk in de Marnixzaal van de Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK).

Een prachtige zaal met een theatrale uitstraling, die de mogelijkheid gaf om een mooie sfeer te creëren voor een nieuwe type bijeenkomst; een collegetour! De presentatrice Fatima opende de avond met een korte introductie van het programma, waarna er overgegaan werd op de koranrecitatie door broeder Yayha. Een korte lezing van de Sayed over de islamitische jongeren in het Westen volgde vervolgens. Hij benadrukte dat de jongeren de ambassadeurs en de stem zijn van de islam en dat door goed gedrag, wijsheid en het correct praktiseren van het geloof, de reputatie van de islam hersteld kan worden. Hierna begon het hoofdonderdeel, de collegetour, die geleid werd door Hadji Waiel Alkhateeb door middel van de rol als interviewer. Tijdens de collegetour kwamen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder ‘geloof en opvoeding’, huwelijk en het behoud van identiteit in een Westerse maatschappij. Elk onderwerp werd uitvoerig besproken door de Sayed aan de hand van onder andere de verdiepende vragen gesteld waren door de interviewer of het publiek. Halverwege de collegetour was er een korte pauze ingelast met koekjes en thee of koffie. Aan het einde van de bijeenkomst was er kort de gelegenheid voor de bezoekers om vragen te stellen die niet betrekking hadden tot de al reeds besproken onderwerpen. Ook deze avond gold dat bij het verlaten van de bijeenkomst de bezoekers werden voorzien van een voedselpakketje voor tijdens de terugreis. 

Klik hier voor de foto's van dag 2

Klik hier voor de video's van dag 2

Op zondag 4 december vond de laatste dag van de reeks bijeenkomsten plaats op de locatie van Stichting Iman te Rotterdam. In tegenstelling tot de eerste twee dagen begon de bijeenkomst met het gezamenlijk gebed, dat geleid werd door de Sayed. Na het gebed vond de koranrecitatie door broeder Yahya plaats. Hierna was het tijd voor de laatste lezing van de Sayed. Deze stond in teken van de profeet Mohammed (s). Tijdens de lezing werd toegelicht wat de rol is van ‘de profeten en de twaalf imams’ en tegelijkertijd werden er vijf punten belicht, waaraan wij ons als moslim moeten houden om een succesvol leven te kunnen leiden zoals Allah (swt) dit heeft gewild. Na afloop van de lezing was er een korte pauze met daaropvolgend een Q&A sessie. De bijeenkomst werd vervolgens afgesloten met een heerlijke maaltijd.

Klik hier voor de foto's van dag 3

Klik hier voor de video's van dag 3

Al met al blikken wij als AJO leden terug op een zeer geslaagde avond. Wij danken jullie dan ook allemaal voor jullie aanwezigheid gedurende deze drie dagen en Moge Allah (swt) jullie allen hiervoor belonen. En tot slot: We love you!

Ws,

AJO

Afdrukken

Verslag Arbaeen stille tocht, 20 november 2016

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Op zondag 20 november was het weer zover. Voor het 2e opeenvolgende jaar was er een Arbaeen stille optocht georganiseerd. Net als vorig jaar is deze in de stad Rotterdam gehouden. Honderden volgers van de Ahlalbait die dit jaar de kans niet hadden om de werkelijke Arbaeen optocht in Karbala mee te maken hebben hier in Nederland toch mee kunnen lopen uit liefde voor Imam Hussein (a). De harde windstoten deed ze niet terugtrekken, want de liefde voor Imam Hussein (a) bracht ze warmte.

Klik hier voor de foto's 

We verzamelden om 14:00 uur op het Schouwburgplein in Rotterdam. De mensen werd verzocht in rijen op te stellen, zodat we georganiseerd door de stad liepen. Ter bescherming liepen de dames voor en de heren achter. De tocht trok de aandacht, juist doordat het een stille tocht was. De boodschap van Imam Hussein (a) werd zo op een vreedzame manier overgebracht.

Er werden banners gedragen met teksten uit de heilige Koran of met uitspraken van Imam Hussain (a). Een aantal jongeren deelden hiernaast flyers uit aan de mensen, die nieuwsgierig naar ons toekeken. Door de weeromstandigheden hebben we de route ingekort om de veiligheid van de mensen te waarborgen. De vrijwilligers zorgden ervoor dat de rijen mensen netjes liepen en dat alles veilig verliep. 

Het eindepunt van de route was de startplek van de optocht; het Schouwburgplein. Bij terugkomst werden er een aantal korte toespraken gehouden voor het publiek door broeder Mohammed Mehdi, hadji Waiel Alkhateeb en door zuster Annemeik Schlatmann. Tussendoor werd er ook uit de heilige Koran gereciteerd door broeder Ali. 

Hierbij willen we namens de organisatoren iedereen bedanken voor zijn/haar aanwezigheid en inshaAllah tot de volgende keer!

Ws,

Arbaeen Stille Optocht

 

 

 

Afdrukken

Verslag Intrafaith bijeenkomst, 11 juni 2016

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Op 11 juni 2016 was het eindelijk zover. Onze eerste bijeenkomst georganiseerd voor en door islamitische en christelijke studenten. In samenwerking met enkele leden van de damesdispuut Dauphine is er een bijeenkomst in teken van ‘Geloven in de studententijd’ georganiseerd. Deze bijeenkomst vond plaats in de sociëteit van de Navigators Studentenvereniging Utrecht (N.S.U.).

De avond startte met een korte introductie van beide religies. Dit werd gevolg door een quiz met verzen uit de Bijbel en de Koran. Een kort, maar een zeer succesvol onderdeel van het programma onder de bezoekers. Het creëerde een moment van plezier, ontspanning en kennisoverdracht met een mooie overgang tot het hoofdonderdeel van de avond, namelijk de stellingen met de uitgenodigde gastsprekers. Er werden in totaal 3 stellingen besproken: (1) ‘Hoe is jouw gebedsleven’, (2) ‘Welke vers of verhaal uit de Bijbel of Koran is voor jou heel belangrijk geweest en waarom?’ en (3) ‘Hoe onderscheid jij je als gelovige van de rest van de wereld?’. Elke stelling werd door zowel een christelijke als islamitische gastspreker besproken vanuit zijn of haar visie, mening en ervaring. Na elke stelling was er een moment van interactie met het publiek. Het publiek mocht namelijk vragen stellen of kennis delen met betrekking tot de stelling. Er heerste een prettige en respectvolle sfeer. Dit maakte het mogelijk dat ieder zich comfortabel voelde om zijn of haar gedachte/mening te uiten. Wij hebben hierdoor veel van elkaar geleerd en onze horizon verbreed over de verschillende geloven. De avond werd geëindigd met een zegen en een borrel.

Al met al blikken wij als organisators terug op een zeer geslaagde avond en wij hopen jullie dan ook inshaAllah allen te zien in de toekomst bij een mogelijke tweede bijeenkomst!

Ahlalbait Jongeren & Dauphine

 

Afdrukken

Meer artikelen...