AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslag Ladies Only, 5 februari 2017

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Naar aanleiding van de succesvolle bijeenkomst in het teken van World Hidjab Day op 1 maart 2015 is ervoor gekozen om opnieuw een ladies-only bijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst vond plaats op zondag 5 februari 2017 in Stichting al Hijra te Rotterdam.

Om twaalf uur kwamen de eerste zusters binnen; zij werden welkom geheten en kregen een kopje thee aangeboden. Na het middaggebed volgde het eerste onderdeel van het programma, namelijk een prachtige koranrecitatie door zuster Elham om de bijeenkomst te zegenen met de woorden van Allah (swt).

 

Na deze zegening volgde het volgende onderdeel: een interactief moment geleid door zuster Fatima. De casus betrof het dragen van de hidjab in Nederland. Zuster Fatima introduceerde de casus door middel van het delen van ervaringen op haar werk. Meerdere zusters uit het publiek deelden vervolgens hen ervaringen met het dragen van de hidjab op onder andere werk en school, maar tevens werden tips uitgewisseld over hoe je dit onderwerp het beste bespreekbaar kunt maken tijdens een sollicitatiegesprek of op werk. Zo vertelde een van de zusters het volgende: ‘Tijdens een sollicitatiegesprek werd mij gevraagd of ik ooit mijn hoofddoek af zou doen voor mijn werk. Hierop antwoorde ik nee en lichtte vervolgens mijn redenen toe. De werkgever bleek dit achteraf alleen maar te hebben gevraagd om te kijken of ik hiervoor open stond en niet omdat hij het erg vond dat ik een hoofddoek droeg. Oftewel: laten wij als hidjab-dragende zusters nooit afgeschrikt worden door zo’n vraag. Het is niet per definitie aanvallend bedoeld.’
Het derde onderdeel bestond uit twee workshops, namelijk een Koran en een Fiqh workshop. Voorafgaand aan de workshops werden de aanwezige zusters in twee groepen gesplitst. Tijdens de koranworkshop werd ingegaan op de uitspraak van Suraht Al-Faatiha. De zusters mochten de Surah hardop voorlezen en kregen hier feedback op. Gedurende de Fiqh workshop werden er verschillende stellingen met betrekking tot het dagelijkse leven besproken.

Het laatste onderdeel van de bijeenkomst bestond uit een EHBO cursus, die werd verzorgd door zuster Nura en zuster Mona. Tijdens deze cursus werd uitgelegd hoe je een slachtoffer het beste kunt benaderen en hoe je kunt controleren of iemand in levensgevaar is of niet (Primary Survey). Handelingen als de stabiele zijligging en de Heimlich manoeuvre kwamen aan bod. De theorie werd afgewisseld met de praktijk door oefenmomenten die werden ingelast om de besproken handelingen op elkaar te kunnen oefenen.
Afsluitend vond er een gezamenlijke maaltijd plaats, tijdens welke nagepraat kon worden over de bijeenkomst. Bij het verlaten van de bijeenkomst kregen de zusters als dank voor hun aanwezigheid en bijdrage een goodiebag mee voor henzelf of voor een ander.

Moge Allah (swt) alle broeders en zusters bedanken die hebben meegedacht, meegewerkt en meegeholpen aan deze bijeenkomst en uiteraard ook alle bezoekers voor hun komst!
Het was een gezellige, inspirerende, motiverende en leerzame dag! InshaAllah tot de volgende!

Klik hier voor de foto's

© Ahlalbait Jongeren Organisatie

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2016

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2016. De foto's zijn te vinden in onze foto-gallerij. 

VERSLAG FATIMIYA 2016, 19-21 FEBRUARI 2016

Tijdens het weekend van 19,20 en 21 februari hadden Ahlalbait Jongeren en Iman Jongeren de eer om Sayed Hossein Al Qazwini te mogen ontvangen voor de Fatimiya (het herdenken van de martelaarschap van Fatima al Zahra (a)). 

Dit was alweer de derde keer dat de Sayed naar Nederland kwam en het is altijd een succes gebleken. Dit keer was het ook niet anders. De bijeenkomsten werden zeer goed bezocht en de onderwerpen waren weer actueel en interessant. Hieronder volgt een korte samenvatting van elke dag. Onderaan dit verslag staat een link naar de foto's en de video's.

Op vrijdag 19 februari begon de bijeenkomst met een koranrecitatie van broeder Massih en een ziaret door broeder Ali. De lezing van Sayed Hossein ging die avond over de rechten (en plichten) van de vrouw en de man in een huwelijk. Deze zijn namelijk van belang wanneer iemand begint met dit belangrijke "project". Uiteindelijk is het doel niet om volgens deze rechten te leven, maar om in harmonie met elkaar een leven op te bouwen. Het beste voorbeeld wat we hierin kennen waren natuurlijk de profeet (s) Mohammed en Khadija (a) en Imam Ali (a) en Fatima al Zahra (a). Het programma werd afgesloten met een rouwzang in het Nederlands door broeder Moestafa. 

Klik hier voor de video's

Op zaterdag 20 februari begon de bijeenkomst met een heerlijke maaltijd. Na een koranrecitatie van broeder Ali Al Touraihi werd het tijd voor het avondgebed. Deze werd geleid door Sayed Hossein Al Qazwini. Voordat de lezing van de Sayed begon, stond de ziaret van Fatima al Zahra (a) door broeder Aysar en een gedicht door broeder Ali Djawad op het programma. De tweede lezing van de Sayed ging over de eerste nacht in het graf. De Sayed ging met zijn lezing in op wat er gebeurt tijdens die eerste nacht, afhankelijk van de daden die iemand heeft verricht. Ook gaf de Sayed aan hoe we ons het beste kunnen voorbereiden op deze dag, die voor iedereen zal aanbreken. Na de lezing stond er rouwzang op het programma, die gereciteerd werd door broeder Mohammed Mehdi. Het programma eindigde met een Q&A sessie, waarin de jongeren allerlei vragen konden stellen aan de Sayed.

Klik hier voor de video's

Op zondag 21 februari werd de Koranrecitatie verricht door de heer Aslampoor. De ziaret werd gereciteerd door broeder Aysar. Moge Allah (swt) deze heren belonen voor hun recitaties. De derde lezing van de Sayed ging over het belang van het herdenken van de martelaarschap van Fatima al Zahra (a). Insha’Allah zal deze herdenking voor altijd blijven bestaan. Na de rouwzang, gereciteerd door broeders Mahdi en Badie, was er weer tijd voor een Q&A sessie. De dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd.

Klik hier voor de video's

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor hun komst en natuurlijk alle presentators, sprekers en recitators voor hun deelname aan het programma. Onze speciale dank gaat uit naar Sayed Hossein al Qazwini die ons drie dagen lang heeft geïnspireerd met drie geweldige lezingen en al onze vragen heeft beantwoord.

Insha’Allah tot een volgende keer! 

Ws.

 

AJO BEZOEKT DUINKERKE, 1 MEI 2016

Op 1 mei 2016 was het eindelijk zo ver. Om 05:00 uur hebben een groep van 6 actieve leden zich verzameld in Dordrecht om samen te vertrekken richting Duinkerke in Frankrijk. De leden van het activiteitencomité begonnen hun reis van 2,5 uur met als doel om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vluchtelingen die zich bevinden in Duinkerke. Daarnaast is kleding en speelgoed meegenomen voor de vluchtelingen.

Rond tien voor 8 in de ochtend werd de eindbestemming bereikt en na een kort ontbijt kon de dag pas echt beginnen. Er zijn verschillende organisaties actief op het gebied van vrijwilligerswerk en elke dag worden alle vrijwilligers eerst verzameld en toegesproken in kleinere groepen. Het gaf een goed gevoel om te zien dat er zoveel vrijwilligers aanwezig waren, niet alleen uit Frankrijk,  maar ook uit de rest van Europa. Na het nodige papierwerk, aanwezigheidsregistratie en voorwaarden, werden de leden geïnformeerd door mevrouw Layla. 

Tijdens het praatje van mevrouw Layla, kregen de leden informatie over hoe het kamp volledig is opgezet en hoe deze in stand wordt gehouden puur op basis van vrijwilligers en donaties. Zij wees de leden ook op de regels van het kamp en gaf een korte introductie over de verschillende taken.

De eerste taak moest gezamenlijk uitgevoerd worden. Dit hield het opruimen van afval en vernieuwen van vuilniszakken in. Om 10 uur werden de leden verdeeld in tweetallen en kreeg elk tweetal een andere taak. Dit was ook het tijdstip waarop de vluchtelingen zich konden melden voor het ontbijt. De overige taken werden om de aantal uren gerouleerd. De taken bestonden uit: drinken schenken bij het ontbijttafel, helpen in de keuken, langs de weg staan om de vluchtelingen op een veilige manier over te laten steken en het uitdelen van spullen die vluchtelingen nodig hadden zoals shampoo, tandenborstel, dekens, slaapzakken enz.

Om 17 uur hebben de leden afscheid genomen van Duinkerke en hun reis voortgezet naar de vluchtelingenkamp gelegen in Calais te Frankrijk. Er was namelijk nog een zak met kleding en speelgoed wat gedoneerd moest worden. Vervolgens zijn de leden weer vertrokken naar Nederland.

De leden zijn allen een ervaring rijker geworden. Het heeft vooral als een “reminder” gewerkt om dankbaar te zijn voor de zegeningen die wij hebben gekregen van Allah (swt) en het gevoel van medemenslievendheid is opgewekt. Zoals in de heilige Koran Surah Al-Zalzalah (De aardbeving) vers 7 staat: “En wie slechts goed zal gedaan hebben, ter zwaarte van een atoom, zal dat aanschouwen”, zullen alle goede daden beloond worden hoe klein deze ook zijn. De leden kunnen niet de vluchtelingen een dak aanbieden, maar het helpen op het kamp en een simpele praatje maken met de vluchtelingen is al een goede daad en wordt gewaardeerd. Daarnaast was het samenwerken met onbekende mensen uit verschillende landen met als doel om een ander in nood te helpen erg plezierig. 

De zon scheen, de leden voelden zich nuttig, de vluchtelingen waren aardig en dankbaar, kortom het was een geslaagde dag!

Dit was allemaal niet gelukt zonder broeder Ali. Hij heeft dit gehele idee voorgesteld en de dag georganiseerd. Tot slot een dankwoord aan Layla, Marcelo, Fred, Julia, Yann en de andere vrijwilligers.

Wassalam.

 

DE WEG VAN IMAM HUSSEIN (A), 8 MEI 2016

Op zondag 8 mei hebben Ahlalbait Jongeren Organisatie, Ahlalbait4iedereen en Path Of Ehl-i Beyt een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met als thema: "De weg van Imam Hussain". Path of Ehl-i Beyt is een nieuwe organisatie in Eindhoven en dit was hun eerste (Nederlandse) bijeenkomst.Het programma begon met een korte toespraak van de lokale sheikh en het gezamenlijk gebed onder zijn leiding. Hierna werden de woorden uit de heilige Koran gereciteerd door broeder Omid. Met zijn mooie stem reciteerde hij uit Hoofdstuk Al Waqi'ah.
De eerste presentatie van de dag werd gegeven door broeder Mujtaba. Hij vertelde over de basis van ons geloof. Wat betekent het nou om een moslim te zijn? Waar sta je dan allemaal voor? Op het programma stond vervolgens een quiz. Deze werd door presentator Taqi samen met de aanwezigen gespeeld.

Na een korte pauze ging het programma verder met de lezing van broeder Mohammed Mehdi. De lezing ging over haq (rechtvaardigheid) en batil (onrechtvaardigheid).
De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke maaltijd. Wij wensen Path of Ehl-i Beyt veel succes in de toekomst!

Klik hier voor de video's

Ws.

 

GESCHIEDENIS MET WIJZE WOORDEN, 8 EN 9 OKTOBER 2016

De Muharram-bijeenkomsten van Ahlalbait Jongeren werden dit jaar (2016) gehouden op zaterdag 8 en zondag 9 oktober. Deze keer zouden we een reeks van twee bijzondere bijeenkomsten organiseren voor de jongeren.
Het begon op een zaterdagochtend om 9 uur. De eerste AJO-leden stonden klaar om te beginnen aan de voorbereidingen. Een groep was druk bezig met het klaarmaken van het fruit en de inrichting van de moskee, de andere groep werkte aan de grote schermen die er zouden komen te staan voor een speciaal toneelstuk dat zou worden opgevoerd en de rest was aan het oefenen met repeteren.
Zo was iedereen druk bezig en zeer enthousiast en opgetogen, omdat we vandaag iets moois wilden neerzetten voor onze jongeren en dit alles voor onze leider, Imam al Hussain (a). Daar draaide alles om: het feit dat wij dit voor onze Imam mochten doen.

Op de achtergrond werd er rouwzang afgespeeld en onze spanning en wil werd steeds groter om de bijeenkomst te beginnen. Om 13.00 uur druppelden de eerste gasten naar binnen en om 13.30 uur stonden we klaar om gezamenlijk te bidden. Hadji Waiel leidde het gebed. Om 14.00 uur begon de Quran-recitatie door broeder Yahya, hierna las hij de Ziyarah van ashura. De emoties begonnen al op te borrelen bij de gasten en de leden. Dit zijn immers de dagen van de maand Muharram, de gevoelens zijn vaak in deze maand sterker.

Om 14.30 uur begon het toneelstuk, met als acteurs de broeders Mohammed Ali Ahmadi en Waseem alkhateeb. Dit onderdeel was nieuw voor de AJO-leden, iedereen was dan ook zenuwachtig en benieuwd hoe dit zou lopen.

Het verhaal van de maand Muharram werd getracht naverteld te worden met de woorden van de Ahlalbait (a) zelf, de prachtige en rijke preken die ze ons nagelaten hebben waar we samen niet genoeg naar terugkijken. Ook werden er uitstappen gemaakt naar overleveringen. Zo begon het verhaal bij de Profeet (s) die tegen zijn kleinzonen Imam al Hassan en Hussain (a) sprak. Er werden brieven vanuit Kufa naar de Imam (a) geschreven. Hierop volgde het antwoord van de Imam (a), een toespraak van al Abbas (a) voordat ze vertrokken richting Karbala en de toespraak van de Imam (a) tegen zijn metgezellen op de nacht voor ashura. Het verhaal er omheen werd vertelt door broeder Mujtaba. Door zijn woorden konden we dieper in het verhaal kijken en konden we de toneelstukken in een mooie tijdlijn volgen. Deze tijdlijn liep vandaag tot de avond voor ashura; de dag erna zou het verhaal verder worden verteld. Er volgde een kort interactiemoment met het publiek over wat men van dit verhaal vond.

Na een korte pauze met wat fruit ging het programma om 15.30 uur verder. Er werd een leerzame preek door Hadji Waiel alkhateeb gegeven over wat loyaliteit naar Imam Hussain (a) inhoudt en hoe we hier invulling aan dienen te geven. Zoals altijd raakten zijn woorden de bezoekers en eindigde de preek met tranen in de ogen van de luisteraars.Om 16.20 uur volgde het laatste stukje van de bijeenkomst, namelijk de rouwzang door broeder Moustafa.

De bijeenkomst werd beëindigd met een lekker broodje en een gesprek met de gasten.

Het was een knusse bijeenkomst met een kleine aantal aanwezige gasten. Het ging de AJO-leden echter niet om een drukke bijeenkomst, maar om de boodschap over te brengen en om aan onze taak als de shia’s van Ali (a) te voldoen.
Ook zorgde deze kleinere groep ervoor dat men zich min of meer verplicht voelde als gast om feedback te geven aan de leden en er waren enkele aanwezigen die het zo jammer vonden dat er weinig gasten waren en dit hadden gemist, dat ze de volgende dag mensen hadden meegenomen.
Deze actie zorgde ervoor dat wij ons als AJO-leden gesteund voelden en het meer dan ooit als een eenheid voelde.

Op 9 oktober volgde een soortgelijk programma. Vroeg in de ochtend stonden weer dezelfde personen klaar om de dag te beginnen.

Om 13.00 uur was de inloop en om 13.30 uur werd het gezamenlijke gebed gebeden.
Vervolgens werd om 14.00 uur de Quran-recitatie door broeder Massih gegeven en de Ziyarah volgde door Hadji Mehdi.

Om 14.30 uur ging het verhaal van Muharram weer door, de dag van ashura met de woorden van Imam Hussain (a) tegen het leger van Yazid, Hurr ibn Yazid al Riyahi die zijn excuses aanbood aan de Imam (a), een metgezel van de Imam (Nafe bin Hilal Jamali), een toespraak van Imam Zainul Abedeen (a) in Kufa en de zeer indrukwekkende toespraak van bibi Zainab (a) tegen Yazid.
Het toneelstuk werd gespeeld door broeder Mohammed Ali Ahmadi, broeder Waseem Alkhateeb en zuster Faezeh Muallimzadeh. Broeder Mujtaba was wederom degene die het verhaal in een tijdlijn vertelde, waardoor het allemaal veel beter te volgen was.

Om 15.30 uur volgde weer een diepgaande preek van Hadji Waiel, deze ging weer dieper in op de gebeurtenissen van ashura en de impact die dit op ons heeft.  De lezing werd gevolgd door een rouwzang van broeder Mehdi Mobayyen.

De dag werd afgesloten met een broodje en mooie gesprekken tussen de leden en de gasten, die nu wel in groteren getale aanwezig waren dan de dag ervoor.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar komst, aanwezigheid en inzet. Jullie zijn werkelijk de sleutel tot het succes van al onze bijeenkomsten. Moge Allah (swt) iedereen belonen voor alle daden die op het pad van Hem, Zijn profeet (s) en de Ahlalbait (a) worden uitgevoerd.

Klik hier voor de video's van de bijeenkomst 8 oktober 2016

Klik hier voor de video's van de bijeenkomst 9 oktober 2016

Ws.

 

ONTMOETING MET EEN GELEERDE, 1 OKTOBER 2016

Op zaterdag 1 oktober had Ahlalbait Jongeren Organisatie de eer om een bijeenkomst te organiseren met Sayed Rasheed Al Hussaini als speciale gast. Sayed Rasheed komt uit Najaf en is een specialist op het gebied van de islamitische jurisprudentie (Fiqh). Het was een uitstekende gelegenheid voor de jongeren en ouderen om al hun vragen aan hem te stellen.
De bijeenkomst bestond uit een Nederlandse en een Arabische gedeelte. Het programma werd uiteraard geopend met een Koranrecitatie. Tijdens het Nederlandse gedeelte werd deze gereciteerd door broeder Aysar en tijdens het Arabische gedeelte door hadji Ali Al Touraihi.

De Sayed gaf tijdens de twee programma's een korte toespraak. Vervolgens  kon het publiek allerlei vragen aan de Sayed stellen. Dit kon via Whatsapp, Facebook of e-mail. De toespraak, de vragen en de antwoorden werden allemaal vertaald naar het Nederlands tijdens het "Nederlandse gedeelte". Tussen de twee gedeeltes werd het avondgebed onder leiding van de Sayed gezamenlijk gebeden.
De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het was voor ons een grote eer om Sayed Rasheed Al Hussaini op bezoek te hebben gehad en de bijeenkomst was succesvol verlopen.

Klik hier voor de video's

InshaAllah tot de volgende keer!

Ws.

 

INTRAFAITH BIJEENKOMST, 11 JUNI 2016

Op 11 juni 2016 was het eindelijk zover. Onze eerste bijeenkomst georganiseerd voor en door islamitische en christelijke studenten. In samenwerking met enkele leden van de damesdispuut Dauphine is er een bijeenkomst in teken van ‘Geloven in de studententijd’ georganiseerd. Deze bijeenkomst vond plaats in de sociëteit van de Navigators Studentenvereniging Utrecht (N.S.U.).

De avond startte met een korte introductie van beide religies. Dit werd gevolg door een quiz met verzen uit de Bijbel en de Koran. Een kort, maar een zeer succesvol onderdeel van het programma onder de bezoekers. Het creëerde een moment van plezier, ontspanning en kennisoverdracht met een mooie overgang tot het hoofdonderdeel van de avond, namelijk de stellingen met de uitgenodigde gastsprekers. Er werden in totaal 3 stellingen besproken: (1) ‘Hoe is jouw gebedsleven’, (2) ‘Welke vers of verhaal uit de Bijbel of Koran is voor jou heel belangrijk geweest en waarom?’ en (3) ‘Hoe onderscheid jij je als gelovige van de rest van de wereld?’. Elke stelling werd door zowel een christelijke als islamitische gastspreker besproken vanuit zijn of haar visie, mening en ervaring. Na elke stelling was er een moment van interactie met het publiek. Het publiek mocht namelijk vragen stellen of kennis delen met betrekking tot de stelling. Er heerste een prettige en respectvolle sfeer. Dit maakte het mogelijk dat ieder zich comfortabel voelde om zijn of haar gedachte/mening te uiten. Wij hebben hierdoor veel van elkaar geleerd en onze horizon verbreed over de verschillende geloven. De avond werd geëindigd met een zegen en een borrel.

Al met al blikken wij als organisators terug op een zeer geslaagde avond en wij hopen jullie dan ook inshaAllah allen te zien in de toekomst bij een mogelijke tweede bijeenkomst!

Ahlalbait Jongeren & Dauphine

 

ARBAEEN STILLE TOCHT, 20 NOVEMBER 2016

Op zondag 20 november was het weer zover. Voor het 2e opeenvolgende jaar was er een Arbaeen stille optocht georganiseerd. Net als vorig jaar is deze in de stad Rotterdam gehouden. Honderden volgers van de Ahlalbait die dit jaar de kans niet hadden om de werkelijke Arbaeen optocht in Karbala mee te maken hebben hier in Nederland toch mee kunnen lopen uit liefde voor Imam Hussein (a). De harde windstoten deed ze niet terugtrekken, want de liefde voor Imam Hussein (a) bracht ze warmte.

We verzamelden om 14:00 uur op het Schouwburgplein in Rotterdam. De mensen werd verzocht in rijen op te stellen, zodat we georganiseerd door de stad liepen. Ter bescherming liepen de dames voor en de heren achter. De tocht trok de aandacht, juist doordat het een stille tocht was. De boodschap van Imam Hussein (a) werd zo op een vreedzame manier overgebracht.

Er werden banners gedragen met teksten uit de heilige Koran of met uitspraken van Imam Hussain (a). Een aantal jongeren deelden hiernaast flyers uit aan de mensen, die nieuwsgierig naar ons toekeken. Door de weeromstandigheden hebben we de route ingekort om de veiligheid van de mensen te waarborgen. De vrijwilligers zorgden ervoor dat de rijen mensen netjes liepen en dat alles veilig verliep. 

Het eindepunt van de route was de startplek van de optocht; het Schouwburgplein. Bij terugkomst werden er een aantal korte toespraken gehouden voor het publiek door broeder Mohammed Mehdi, hadji Waiel Alkhateeb en door zuster Annemeik Schlatmann. Tussendoor werd er ook uit de heilige Koran gereciteerd door broeder Ali. 

Hierbij willen we namens de organisatoren iedereen bedanken voor zijn/haar aanwezigheid en inshaAllah tot de volgende keer!

Ws,

Arbaeen Stille Optocht

 

REEKS BIJEENKOMST MET SAYED MOSTAFA AL QAZWINI, 2-4 DECEMBER 2016

Op 2, 3 en 4 december 2016 had Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer om Imam Sayed Moustafa Al-Qazwini voor de tweede keer te mogen verwelkomen in Nederland. De Sayed staat bekend om zijn betrokkenheid in verschillende gemeenschappen in Amerika en wordt regelmatig uitgenodigd om te spreken tijdens interfaith bijeenkomsten in kerken als ook synagogen. Hij is tevens bekend met de uitdagingen die islamitische jongeren in het Westen dagelijks moeten trotseren en kan goed informeren en inspireren over het geloof. Verder is hij oprichter van meerdere Islamic Centers, waaronder de Islamic Cultural Center of San Diego. Gezien deze bijzondere/speciale gastspreker en zijn vele ervaringen en kennis, is er gekozen voor nieuwe typen bijeenkomsten met nieuwe locaties om o.a. nieuwe manieren van kennis overdracht mogelijk te maken.

Op vrijdagavond 2 december vond de tweede interfaith bijeenkomst plaats onder samenwerking met de Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR). Het vond plaats in de Tokyo zaal van de Erasmus Universiteit. Het was een druk bezochte bijeenkomst door zowel Christelijke als Islamitische studenten en geïnteresseerden. De avond begon met een recitatie uit de Koran door broeder Massih en de Bijbel door zuster Janine. Vervolgens vond de quiz met verzen uit de Bijbel en Koran plaats. Dit creëerde een moment van plezier, ontspanning en kennis overdracht met een mooie overgang tot het volgende onderdeel, namelijk de lezing van de Sayed over het belang van eenheid. Door meer kennis over elkaars religie op te doen, voorkom je onwetendheid en creëer je meer begrip en respect jegens elkaar. Tijdens zijn lezing werden de overeenkomsten tussen de twee religies benadrukt en op deze manier liet hij zien hoe dicht wij eigenlijk tot elkaar staan! Hierna volgde het laatste onderdeel van de avond, namelijk de dialogen. Er werden in totaal drie stellingen besproken: (1) ‘Hoe is jouw gebedsleven’, (2) ‘Welk vers of verhaal uit de Bijbel of Koran is voor jou heel belangrijk geweest en waarom?’ en (3) ‘Hoe onderscheid jij je als gelovige van de rest van de wereld?’. Elke stelling werd door zowel een Christelijke als Islamitische gastspreker besproken vanuit zijn of haar visie, mening en ervaring. Na elke stelling was er een moment van interactie met het publiek. Het publiek mocht namelijk vragen stellen met betrekking tot de stelling. De bijeenkomst werd afgesloten met een mooie zegen door een Christelijke bezoeker/student en de Sayed. Na afloop van de bijeenkomst kon uiteraard de selfie niet missen en werden de bezoekers bij de uitgang van een voedselpakketje voor op de terugweg voorzien.

Klik hier voor de video's van dag 1

Zaterdagavond 3 december was de bijeenkomst op een nieuwe, maar zeer bijzondere locatie, namelijk in de Marnixzaal van de Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK).

Een prachtige zaal met een theatrale uitstraling, die de mogelijkheid gaf om een mooie sfeer te creëren voor een nieuwe type bijeenkomst; een collegetour! De presentatrice Fatima opende de avond met een korte introductie van het programma, waarna er overgegaan werd op de koranrecitatie door broeder Yayha. Een korte lezing van de Sayed over de islamitische jongeren in het Westen volgde vervolgens. Hij benadrukte dat de jongeren de ambassadeurs en de stem zijn van de islam en dat door goed gedrag, wijsheid en het correct praktiseren van het geloof, de reputatie van de islam hersteld kan worden. Hierna begon het hoofdonderdeel, de collegetour, die geleid werd door Hadji Waiel Alkhateeb door middel van de rol als interviewer. Tijdens de collegetour kwamen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder ‘geloof en opvoeding’, huwelijk en het behoud van identiteit in een Westerse maatschappij. Elk onderwerp werd uitvoerig besproken door de Sayed aan de hand van onder andere de verdiepende vragen gesteld waren door de interviewer of het publiek. Halverwege de collegetour was er een korte pauze ingelast met koekjes en thee of koffie. Aan het einde van de bijeenkomst was er kort de gelegenheid voor de bezoekers om vragen te stellen die niet betrekking hadden tot de al reeds besproken onderwerpen. Ook deze avond gold dat bij het verlaten van de bijeenkomst de bezoekers werden voorzien van een voedselpakketje voor tijdens de terugreis. 

Klik hier voor de video's van dag 2

Op zondag 4 december vond de laatste dag van de reeks bijeenkomsten plaats op de locatie van Stichting Iman te Rotterdam. In tegenstelling tot de eerste twee dagen begon de bijeenkomst met het gezamenlijk gebed, dat geleid werd door de Sayed. Na het gebed vond de koranrecitatie door broeder Yahya plaats. Hierna was het tijd voor de laatste lezing van de Sayed. Deze stond in teken van de profeet Mohammed (s). Tijdens de lezing werd toegelicht wat de rol is van ‘de profeten en de twaalf imams’ en tegelijkertijd werden er vijf punten belicht, waaraan wij ons als moslim moeten houden om een succesvol leven te kunnen leiden zoals Allah (swt) dit heeft gewild. Na afloop van de lezing was er een korte pauze met daaropvolgend een Q&A sessie. De bijeenkomst werd vervolgens afgesloten met een heerlijke maaltijd.

Klik hier voor de video's van dag 3

Al met al blikken wij als AJO leden terug op een zeer geslaagde avond. Wij danken jullie dan ook allemaal voor jullie aanwezigheid gedurende deze drie dagen en Moge Allah (swt) jullie allen hiervoor belonen. En tot slot: We love you!

Ws.

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2015

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2014. De foto's zijn te vinden in onze foto-gallerij. 

ISLAM & WETENSCHAP, 8 FEBRUARI 2015

Op zondag 8 februari 2015 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met het unieke thema "Islam en Wetenschap’’. De bijeenkomst werd gehouden aan de Kerketuinenweg in Den Haag. 

Om 14:00 uur kwamen de eerste gasten binnen. Sommigen kwamen van dichtbij, anderen hebben masha’Allah speciaal voor deze bijeenkomst een bijzonder grote afstand moeten afleggen. Moge Allah (swt) hen belonen hiervoor! 

Omdat het middaggebed al was geweest, vond er geen gezamenlijk gebed plaats, maar was er voor de aanwezigen de ruimte om de gebeden alsnog te verrichten. 

Zoals gebruikelijk begon het programma met de woorden van Allah (swt). Broeder Aysar Al Touraihi reciteerde de volgende twee mooie hoofdstukken uit de Koran: Ar-Rahmaan (De Barhmhartige) en Al-Qalam (De Pen). 

En hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt. Daarop zijn vruchten en palmen met hulzen en gebolsterd graan en geurige bloemen. Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen? [Vers 10 t/m 13, Ar-Rahmaan]

Moge Allah (swt) broeder Aysar rijkelijk belonen voor zijn prachtige en rustgevende recitatie!

Na de Koranrecitatie kondigde de presentator, broeder Mujtaba, het tweede onderdeel van het programma aan. Dit was de presentatie van wetenschapper Mahdi Salih. Broeder Mahdi is een PhD-student en is werkzaam als arts-onderzoeker. Hij gaf de aanwezigen een introductie tot de wetenschap en vertelde over zijn onderzoek naar erfelijke cystenieren, een ziekte die bij 1 op de 1000 mensen voorkomt en waar tot op de dag van vandaag helaas geen behandeling voor is. Het doel van zijn onderzoek is bereiken dat mensen langer kunnen leven met hun eigen nier. Aan de hand van ahadith (overleveringen) toonde broeder Mahdi vervolgens aan hoe belangrijk kennis en wetenschap volgens de Profeet (s) is: ‘Zoek kennis, ook al is het in China’ en ‘Iemand die het leven begeert, behoort kennis te bemachtigen. Iemand die het hiernamaals begeert, behoort kennis te bemachtigen. Iemand die zowel het leven als het hiernamaals begeert, behoort kennis te bemachtigen’. Ook gaf hij voorbeelden van bekende moslimwetenschappers die veel hebben bijgedragen aan bijvoorbeeld de geneeskunde. Zij dienen als een voorbeeld voor ons! Broeder Mahdi gaf aan dat het onze plicht als moslims is om het beste uit onszelf te halen en onze bijdrage te leveren aan de wetenschap en de mensheid. Dit kunnen we bereiken door het beste te zijn in welk veld we ook zitten. 

Na afloop van de leerzame en motiverende presentatie van broeder Mahdi, stelde broeder Mujtaba een aantal vragen aan de wetenschapper. In deze Q&A-sessie kwam naar voren dat wetenschap een belangrijk onderdeel is in het leven, maar lang niet allesomvattend is en daarom niet kan worden afgewogen tegen een levensovertuiging (de islam). Het is de islam die alles omvattend is en wetenschap vormt hier slechts een klein onderdeel van.  

Hierna volgde het derde onderdeel, tevens ook het hoofdonderdeel , van het programma; de eerste helft van de presentatie van broeder Mohammed Ali Ahmadi. Broeder Mohammed Ali begon zijn presentatie met het naar voren brengen van het feit dat de islam het rationele denken aanmoedigt. Sterker nog: islam ís rationaal denken. Vervolgens bracht hij een mooie gezegde van Imam Ali (a) naar voren: ‘Er is geen rijkdom zo kostbaar als kennis en geen armoede bruter dan onwetendheid’. In de eerste helft van de presentatie kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de relatie tussen de Koran & de Kaaba en de natuurwetenschappen & de Koran. Het eerste onderdeel kwam er op neer dat Allah (swt) in de Koran verwijst naar de locatie van de Kaaba, de gulden snede van de aarde. In het tweede onderdeel kwamen onder meer interessante onderwerpen als embryologie, het ontstaan van het heelal en vingerafdrukken van de mens naar voren. Deze onderwerpen werden op een enthousiaste wijze door broeder Mohammed Ali behandeld aan de hand van prachtige Koranrecitaties, gereciteerd door broeder Aysar. 

Na het derde programmaonderdeel was het tijd voor een korte pauze, waarin men onder het genot van heerlijke warme thee en koekjes elkaar kon leren kennen en/of met elkaar kon praten.

Na de pauze vond er een interactieve discussie plaats, onder leiding van broeder Mohsin. Broeder Mohsin stelde de gasten tijdens dit interactieve moment de volgende twee vragen: ‘Bestaat er buitenaards leven?’ en ‘Kunnen robots ooit gevoelens ontwikkelen?’. Dit leverde een leuke en leerzame discussie op met de aanwezigen.

Vervolgens kondigde broeder Mujtaba het laatste onderdeel van het programma aan, namelijk de tweede helft van de presentatie van broeder Mohammed Ali. Tijdens dit onderdeel kwamen de onderwerpen numerologie & Koran en de Ahlalbait & de Koran naar voren. Bij de relatie tussen numerologie & de Koran werden een aantal mooie wonderen uit de Koran benoemd. Onder meer het feit dat de woorden ‘man’ en ‘vrouw’ beiden 23 keer voorkomen in de Koran werd genoemd. Ook is er gesproken over Rashad Khalifa, de man die ontdekte dat de Koran is gerangschikt aan de hand van het getal 19. 

Bij het onderdeel Ahlalbait &  de Koran lag de focus op vers 33 van Surat Al-Azhab, die wederom prachtig door broeder Aysar werd gereciteerd. Aan de hand van deze Koranvers en verschillende bronnen heeft broeder Mohammed Ali onderbouwd naar wie Allah (swt) verwijst wanneer Hij spreekt over de Ahlalbait. Ook is naar voren gekomen dat de namen van de personen van de Ahlalbait (de Profeet, Imam Ali, Fatima al-Zahra, Hassan en Hussain) bestaan uit 19 (!) Arabische letters. 

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd en het avondgebed. Het avondgebed werd geleid door de gerespecteerde broeder en hadji Waiel Alkhateeb. Sommige aanwezigen bleven nog gezellig napraten en bij het mediacomité tafeltje kon men interessante boeken en leuke spullen kopen. 

Ahlalbait Jongeren Organisatie bedankt een ieder voor zijn komst. Het is jullie komst dat bepalend is voor het succes van elke bijeenkomst! Was je er helaas niet bij? Op ons YouTube-account zijn de video’s terug te vinden. Insha’Allah tot de volgende keer! 

Klik hier voor de video's

 

WORLD HIJAB DAY, 1 MAART 2015

Zondag 1 maart vond voor het eerst een bijeenkomst plaats speciaal voor zusters. Deze bijeenkomst stond in het teken van de vrouw in de islam en de hidjab. Dit, naar aanleiding van de World Hijab Day op 1 februari. Gedurende deze dag worden moslim en niet-moslim vrouwen aangemoedigd om de hidjab te dragen voor een dag en het leven te ervaren als een hidjab dragende vrouw. 

De bijeenkomst vond plaats in Stichting Iman te Rotterdam. Om twaalf uur kwamen de eerste zusters binnen, werden welkom geheten en kregen een kopje thee aangeboden. Onder leiding van broeder Waiel Alkhateeb werd het gezamenlijk gebed geleid. Na het gebed was het tijd voor het eerste onderdeel van het programma: een prachtige Koranrecitatie door Zuster Zainab. Zuster Zainab zegende de bijeenkomst met de woorden van Allah (swt) uit het hoofdstuk Surat Yaseen. 

Hierna was het tijd voor het tweede onderdeel. Dit was een filmpje over de World Hijab Day, waarin de oprichtster haar persoonlijke ervaringen vertelde betreft haar hidjab en uitlegde hoe zij bij het idee was gekomen van deze dag. 

Hierna begon zuster Zainab met haar presentatie ‘Hoe kan een mens in stappen veranderen?’. Het was een prachtige en inspirerende presentatie, waarin er een goede interactie was met het publiek. Ze gaf duidelijk aan op welke manier je naar jezelf kunt kijken en dus ook op welke manier je dingen zou kunnen veranderen. Er werden papiertjes uitgedeeld aan de zusters, zodat ze hier hun eigen SWOT analyse op konden schrijven en zo een overzicht kregen. 

Door middel van haar persoonlijke verhaal werd het duidelijk hoe je als vrouw en mens aan bepaalde dingen kunt werken en op deze manier ontstond er een fijne informele sfeer. 

Bij het laatste gedeelte van de presentatie werden er verschillende stellingen gepresenteerd en werden deze met het publiek besproken. De dames raakten hierdoor goed aan de praat. Het ijs was gebroken! 

Als vierde onderdeel werd zuster Stephanie geïnterviewd door zuster Reem. Het was een mooi interview met veel diepgang betreft bepaalde keuzes die zuster Stephanie had gemaakt. Het was erg inspirerend en motiverend. 

In de pauze was het tijd voor thee en wat lekkers. In de ruimte stond een tafel met allemaal lekkernijen, gemaakt door verschillende zusters.

Zuster Mona gaf na de pauze een presentatie over de vrouw in de islam. Er kwamen verschillende onderwerpen naar voren zoals, Sayeda  Zainab (a), Imam Zain al Abideen (a), de rechten van de vrouw in de islam en het huwelijk. 

Het laatste onderdeel van de bijeenkomst waren twee workshops, namelijk een Koranworkshop en een henna workshop. De Koranworkshop ging voornamelijk over het uitspreken van woorden en verzen. De zusters konden hardop voorlezen en kregen inhoudsvolle adviezen betreft de uitspraak.  

Bij de hennaworkshop konden de zusters op zichzelf, op een ander of op een papiertje oefenen met henna. 

Hierna volgde een heerlijke maaltijd, waarbij er nagepraat kon worden over de bijeenkomst. Bij het weggaan konden de zusters een volle goodiebag meenemen voor zichzelf of voor een ander. Deze goodiebags zijn door een aantal vrijwilligers in de naam van Imam Mahdi (a) samengesteld, met de intentie om de zusters te helpen op hun weg naar de hidjab.

Moge Allah (swt) de broeders en zusters bedankten die het initiatief hebben genomen om de goodiebags samen te stellen. En Moge Allah (swt) alle broeders en zusters bedanken die hebben meegedacht, meegewerkt en meegeholpen aan deze bijeenkomst en uiteraard ook alle bezoekers voor hun komst!

Het was een gezellige, inspirerende, motiverende en leerzame dag! 

Klik hier voor alle video's

 

IS JOUW LEVEN IN BALANS?, 29 MAART 2015

Op zondag 29 maart organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met als thema “Is jouw leven in balans?”. Dit bijzondere thema vloeit voort uit het gevarieerde leven dat velen van ons momenteel leiden.

Tijdens de inloop werden de bezoekers verwelkomd met een lekkere kopje thee en kon er kennis worden gemaakt met de leden van de organisatie en met elkaar. Het eerste onderdeel op het programma was het gezamenlijk gebed. Hierna begon de Koranrecitatie van broeder Ali Al-Touraihi. Met zijn mooie stem reciteerde hij de woorden uit de heilige Koran. Dit keer werden verzen uit hoofdstukken de Koe en de Vijgenboom gereciteerd.

لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِ‌ۗ
“…Van God is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is…“
[De Koe (2), 284].

Na de Koranrecitatie was het tijd voor de eerste presentatie van de dag. Deze werd gegeven door broeder Mohammad Ali Ahmadi. Het onderwerp was: de Ummah in balans. Tijdens zijn lezing vertelde hij onder andere over de ontwikkeling van de islam in het westen en wat voor invloed dat heeft op ons huidige leven. En hoe zit het met de volgende generatie? En wat is nou een gebalanceerde moslim?

Een korte video van Hassanain Rajabali diende ter introductie voor de tweede lezing van de dag. Zuster Mona vertelde ons wat de psychologische gevolgen van muziek zijn op het individu en de maatschappij. Er zijn hier namelijk verschillende onderzoeken naar gedaan. Ook vertelde zuster Mona onder andere over de invloed van verschillende soorten muziek op de emoties van de mens.

Voor de pauze werd nog een kleine quiz gehouden om te kijken hoever onze bezoekers bewust waren van hun huidige levensstijl. Zo werden er vragen gesteld die met gezondheid te maken hadden, maar ook over de tijdsindeling van hun dag. Tijdens de pauze werden er lekkere gebakjes uitgedeeld met een kopje thee. De jongeren konden kennis maken met elkaar en even bijkomen van het eerste gedeelte van het programma.Na de pauze gaf Waiel Alkhateeb de hoofdlezing van de dag:  “wat zijn de basiselementen voor een compleet en gebalanceerd leven?” Het is erg belangrijk om bewust te zijn van de keuzes die men maakt om tot een compleet en gebalanceerd leven te komen. Allah (swt) zegt: kijk naar jezelf, verbeter jezelf en maak van jezelf die persoon die dusdanige hoogte heeft bereikt dat het Hiernamaals voor hem in het teken staat van volledige vreugde. Broeder Waiel behandelde een complete stappenplan hoe men dit complete en gebalanceerde leven kan bereiken en deelde daarnaast de 7 basiselementen die volgens Imam Ali (a) leiden tot ultieme vreugde.

Aan het einde van het programma was er een interactief onderdeel waarin verschillende stellingen werden besproken. Doe jij kennis op betreft geloof en mogen jouw school resultaten hieronder lijden? Of ben jij het eens met de stelling dat een moslim een luxe leven mag leiden als hij hiernaast voldoet aan zijn geloofsplicht? In het tweede deel werd in groepjes onze dagindeling besproken. De bezigheden die veel tijd kosten hebben de jongeren aan de ene kant geschreven, tegenover de bezigheden waaraan wij te weinig tijd besteden aan de andere kant. Uiteindelijk is er geprobeerd om hier een goede balans uit te maken en onze tijd efficiënter te verdelen.

De dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd. Bij de mediacomité tafel konden de jongeren boeken en andere spullen kopen.
Bedankt voor jullie komst beste broeders en zusters en tot de volgende bijeenkomst insha’Allah!

Klik hier voor de video's

Ws.

 

LEIDERSCHAP, 31 MEI 2015

Op zondag 31 mei 2015 organiseerden Ahlalbait Jongeren en Iman Jongeren tezamen een bijeenkomst met als thema “Leiderschap” ter gelegenheid van de herdenking van de geboorte van Imam Al-Mahdi (aj). 

De twee jongerenorganisaties hadden een leuk en interactief programma opgesteld. Zoals het hoort begon de dag met een recitatie van de heilige Koran door hadji Ali Al-Touraihi. Hij reciteerde verzen uit de hoofstukken Al-Hudjaraat en Qaf. Het was, zoals we gewend zijn van hadji Ali Al-Touraihi, een prachtige recitatie! 

Een van de smeekbeden die te maken hebben met Imam Al-Mahdi (aj) is Dua al Ahd (de smeekbede van de belofte). Na de koranrecitatie werd deze smeekbede, vertaald naar het Nederlands, in een video-montage laten zien aan de aanwezigen. 

Het volgende programmaonderdeel was een “Opfriz Quiz”. Deze quiz werd gepresenteerd door broeder Mujtaba. De quiz ging over de maanden Rajeb en Shabaan. Wisten de jongeren welke belangrijke personen geboren werden op welke dag? Ook werden er een aantal leuke vragen over de geschiedenis van de islam gesteld. De winnaars waren dit keer een groepje dames. Van harte gefeliciteerd! 

Tussen de onderdelen door vertelde broeder Sadjad, de presentator van de dag, een aantal belangrijke weetjes over onze twaalfde en laatste Imam. Hierna was het tijd voor een korte pauze en het middaggebed. 

Na het middaggebed werden er een aantal gedichten voorgelezen die speciaal ter gelegenheid van deze dag waren geschreven. Broeder Sadjad las de gedichten voor van degenen die niet aanwezig konden zijn, zodat ook deze jongeren met hun gedicht toch konden bijdragen aan de bijeenkomst. Broeder Ali was onder andere zelf aanwezig om een leuk gedicht voor te lezen! 

De hoofdlezing van de dag werd gegeven door hadji Waiel Alkhateeb. De lezing ging over hoe uitgedacht het concept van “Imam al Mahdi (a) en de verlossing” is binnen de sjiitische leer. Vele andere godsdiensten hebben hetzelfde concept, maar nergens is het zo uitgedacht en beschreven als in de sjiitische leer. Ook ging Hadji Waiel in op de behoefte die de mensheid heeft aan de Imam. Om dichterbij Allah (swt) te komen, zullen we kennis moeten opdoen. Deze kennis kunnen we bereiken door de weg te volgen de Profeet Mohammed (s) en de Ahlalbait (a). Alleen via hen kunnen we kennis over het juiste geloof opdoen! In de lezing kwam tevens naar voren welke verschillende verantwoordelijkheden wij hebben met betrekking tot onze Imam. 

Het programma werd afgesloten met een workshop over leiderschap door hadji Waseem Alkhateeb. Vanwege zijn professionele carrière heeft broeder Waseem een enorme ervaring opgedaan in het kader van het leiding geven aan groepen. Tijdens de workshop is verteld wat de kwaliteiten van een leider zijn en hoe men deze kwaliteiten kan bereiken. Ook is ingegaan op het verschil tussen een leider en een manager: op welke manier verschilt hun handelen in bepaalde situaties? 

De dag stond in het teken van de geboorte van Imam al Mahdi (aj) en dus stond op het programma een lofzang van broeder Hayder. Met zijn prachtige stem reciteerde hij mooie lofzangen over de Ahlalbait (a).

Het programma werd afgesloten met een korte presentatie over het project “Help The Orphans in Iraq”. Zuster Zainab vertelde hoe het project de afgelopen jaren is gelopen en dat ze inshaAllah dit jaar wederom van plan is de weeskinderen in Irak te helpen. 

Wij bedanken jullie voor jullie komst en inshaAllah tot de volgende keer!

Klik hier voor de video's

Ws.

 

VOORBEREIDING OP DE MAAND RAMADAN, 12, 13 EN 14 JUNI 2015

Ter voorbereiding op de heilige maand Ramadan organiseerde Ahlalbait Jongeren een reeks bijeenkomsten met sheikh Ahmed Haneef. Met deze imaan (geloof) boost werd goed spiritueel klaargestoomd voor deze heilige maand waarin aanbidding van Allah (swt) centraal staat. 

Vrijdag 12 juni 2015

Vrijdagavond vond de eerste bijeenkomst plaats. Tijdens de inloop werd er thee en wat lekkers uitgedeeld, waarna het programma begon. Broeder Mohsin gaf een korte introductie over de reeks bijeenkomsten. De bijeenkomst werd zoals gebruikelijk gezegend met een koranrecitatie. Deze werd gegeven door broeder Mohammed Mehdi. Hij reciteerde verzen uit het hoofdstuk Al-Insan. Het was een prachtige recitatie en een zeer mooie manier om de reeks bijeenkomsten te starten. Moge Allah swt broeder Mohammed Mehdi hiervoor rijkelijk belonen.

Op het programma stond deze reeks dagelijks een presentatie in het Nederlands. Op vrijdag werd deze presentatie gegeven door zuster Zainab. Het onderwerp was “Koran in de praktijk”. Zuster Zainab ging hierbij met name dieper in op de thema’s manieren en gedrag. Deze thema’s behandelde ze aan de hand van verzen waarin eigenschappen van een gelovige werden benoemd. Bij de eigenschappen van een gelovige dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan de eigenschap eerlijkheid. 

Na een kort filmpje werd de sheikh Ahmed Haneef geïntroduceerd. Zijn eerste lezing ging over de sociale rol van de Islam. De sheikh ging hierbij in op verscheidene onderwerpen. Hij vertelde dat het geloven in Allah (swt) een grote zegening is voor elke gemeenschap en hij gaf aan waarom. Vervolgens gaf hij aan dat je zowel als individu als gemeenschap een grote invloed kan hebben op het leven. Je hoeft daarvoor niet deel uit te maken van de grote meerderheid! Hij noemde hierbij een aantal voorbeelden en gaf ervaringen met betrekking tot zijn eigen leven. Met name het hebben van een eigen identiteit is belangrijk bij het hebben van een invloed.

Uiteraard was er na de lezing ruimte voor een vraag- en antwoordsessie. De bezoekers konden via verschillende kanalen, zoals e-mail, Facebook en Whatsapp, vragen stellen waar ze graag een antwoord van de sheikh op wensten te krijgen.

De dag werd ten slotte afgesloten met een heerlijke maaltijd. De sheikh bleef na het avondeten en voor het gezamenlijke avondgebed nog in St. Iman om gezellig bij te praten met de jongeren.

Klik hier voor de video's van de eerste bijeenkomst (vrijdag 12 juni 2015)

Zaterdag 13 juni 2015

De tweede bijeenkomst stond in het teken van een nieuw en belangrijk onderwerp: spiritualiteit in de Islam.

Ook deze dag begon het programma met een koranrecitatie. De verzen uit de heilige Koran werden gereciteerd door broeder Massih. Met zijn mooie stem reciteerde hij verzen uit hoofdstuk Al-Kahf. Moge Allah swt hem rijkelijk belonen voor deze mooie recitatie!

De presentatie in het Nederlands werd deze dag gegeven door broeder Mujtaba. Omdat de maand Ramadan naderde, sloot zijn onderwerp “Taqwa in de praktijk” dan ook goed aan bij deze heilige maand. In zijn presentatie vertelde broeder Mujtaba onder meer welke voordelen het vasten kent en wat de kracht is van het gebed.

Hierna was het tijd voor de tweede lezing van sheikh Ahmed Haneef, met als onderwerp “Spiritualiteit in de Islam”. De sheikh vertelde eerst wat we onder spiritualiteit dienen te verstaan en welke aspecten hierbij horen. Eén van deze aspecten is kennis. Hier zijn vervolgens weer verschillende soorten van: kennis verkregen door derden en eigen kennis. De sheikh ging in zijn lezing verder in op deze twee soorten kennis. 

De bijeenkomst eindigde ten slotte weer met een vraag- en antwoordsessie en een heerlijke maaltijd!

Klik hier voor de video's van de tweede bijeenkomst (zaterdag 13 juni 2015)

Zondag 14 juni 2015

Tijdens de inloop van de derde bijeenkomst konden de jongeren hun vragen kwijt aan de sheikh en hem persoonlijk vragen naar zijn ervaringen. Het programma ving vervolgens aan met een gezamenlijk gebed onder leiding van sheikh Ahmed Haneef. 

De koranrecitatie werd zondag op een prachtige wijze gereciteerd door broeder Aysar. Hij reciteerde verzen uit hoofdstuk Ale Imran. De presentatie in het Nederlands werd deze dag gegeven door hadji Mudi. De presentatie ging over wat de intentie in de Islam inhoudt en welke belangrijke voorwaarden de intentie kent. Het is namelijk heel belangrijk om de juiste intentie te hebben bij de aanbidding. Als hieraan niet wordt voldaan, kan het zijn dat je daad niet helemaal juist was. 

Na de presentatie van hadji Mudi was het tijd voor een gedicht. Onze jonge talent, broeder Mahdi, had een mooi gedicht voorbereid over de heilige maand Ramadan. Het waren prachtige woorden en inshaAllah zullen we Mahdi vaker een gedicht mogen zien voordragen. 

De laatste lezing van de sheikh ging over een belangrijk onderwerp dat vele mensen bezig houdt. Zowel moslims en niet-moslims vragen zich vaak af wat de reden is dat er (zo veel) regels zijn in de Islam. In het antwoord hierop is de link naar discipline uiteraard sterk aanwezig. Er is vaak geen vrijheid zonder enige discipline. Ten slotte ging de sheikh dieper in op de vraag waarom Islamitische wetten nodig zijn en hoe dit onze spiritualiteit versterkt. 

Na de vraag- en antwoordsessie werd de sheikh bedankt voor zijn aanwezigheid en zijn lezingen. De reeks bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke maaltijd en de kans om nog gezellig onderling bij te praten. 

Klik hier voor de video's van de derde bijeenkomst (zondag 14 juni 2015)

Ahlalbait Jongeren wil iedereen graag bedanken voor de aanwezigheid bij en bijdrage aan deze fantastische reeks bijeenkomsten. Jullie zijn waarlijk het succes van iedere bijeenkomst.

Insha’Allah tot een volgende keer!

Ws.

 

DE BEDEVAART EN DE KA'ABA, 11 SEPTEMBER 2015

Op vrijdag 11 september 2015 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met “De bedevaart en de Ka’aba” als thema. Deze week zal het Offerfeest zijn en deze bijeenkomst kon gezien worden als een goede voorbereiding, om de kennis van de jongeren weer op een goed niveau te brengen. Zowel betreft de bedevaart als het heilige huis van Allah: de Ka’aba.

Het programma was samengesteld om met een lezing en presentatie de jongeren op een vrijdagavond te informeren over deze thema. Uiteraard begon de bijeenkomst met een koranrecitatie.

Deze werd gereciteerd door broeder Aysar. Toepasserlijker kan het niet, want er werden verzen gereciteerd uit hoofdstuk “Al Hadj” (De bedevaart). Aysar deed dit bovendien op een zeer mooie manier.

 وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ 

En roep onder de mensen op tot de bedevaart 

يَأۡتُوكَ رِجَالاً۬ وَعَلَىٰ ڪُلِّ ضَامِرٍ۬ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۬ 

Zodat zij te voet tot je komen en op allerlei knokige kamelen die door elke diepe bergpas heen komen  [22-27].

De lezing werd deze avond gegeven door hadji Waiel Alkhateeb. Het hoofdonderwerp was uiteraard de bedevaart, een van de geboden van de moslims. De bedevaart is een bijzondere reis en een vorm van aanbidding. Hadji Waiel beantwoordde vragen als; waarom is de hadj zo bijzonder? Waarom zijn er zoveel zegeningen bij de hadj betrokken? 

Ook het doel van deze aanbidding kwam aan bod. De essentie van aanbidding is het bevredigen van een behoefte. De behoefte om te behoren tot iets/relatie hebben met iets. De relatie met Allah (swt) geeft de leidraad voor de beste bevrediging van deze behoefte. De religie heeft leidraad om te horen tot Allah (swt). Waiel rondde zijn lezing af met de handelingen/rituelen die gedaan moeten worden tijdens de hadj en daarnaast vertelde hij ook over de effecten van hadj.

Het volgende onderdeel van het programma was een presentatie van broeder Mohammed Ali over het heilige huis van Allah (swt); De Ka’aba. Mohammed Ali vertelde onder andere over de geschiedenis van de Ka’aba, als gebouw en over haar locatie. Hij ging verder in over hoe de huidige Ka’aba onze “qibla” is geworden. In de presentatie kwam ook verdere informatie naar voren over de richting waar naar de moslims bidden.

Na de presentatie van Mohammed Ali was het tijd voor het avondgebed. Deze werd gezamenlijk verricht. De bijeenkomst eindigde met een maaltijd, hierbij konden de jongeren verder met elkaar bijpraten.

Klik hier voor alle video's

Insha’Allah tot de volgende bijeenkomst!  

 

GEZAMENLIJKE MUHARRAM-BIJEENKOMST 2015: DE REDDING VAN HET GELOOF, 17 OKTOBER 2015

“En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah en weest niet verdeeld…”. [De Edele Koran, 3:103]

Op zaterdag 17 oktober organiseerden maar liefst negen jongerenorganisaties een gezamenlijke Muharram-bijeenkomst, genaamd ‘De redding van het geloof’. De bijeenkomst stond geheel in het teken van het belang van de maand Muharram. Met bovengenoemde toepasselijke vers uit de Edele Koran startte broeder Mujtaba, de presentator, de gezamenlijke Muharram-bijeenkomst.

De voorbereidingen voor de bijeenkomst werden al weken van te voren getroffen. Ook op de dag van de bijeenkomst zelf waren de actieve leden eerder gekomen om de puntjes op de i te zetten. De saamhorigheid tussen de jongeren was erg goed te zien en te voelen.De opkomst was boven alle verwachtingen. Subhan’Allah! Om 16:00 uur was de zaal zó vol, dat we de bijeenkomst stipt op tijd (om 16:30 uur) zijn begonnen! Hiervoor willen wij de gasten enorm bedanken.

Om de bijeenkomst te zegenen, onze zielen te openen en om te zorgen voor de nodige spiritualiteit, was het eerste onderdeel van het programma de recitatie van het woord van Allah (swt). De koranrecitatie was nog mooier dankzij de geweldige stem van de bekende en jonge recitator broeder Elias Mehrzad. Deze internationale koranrecitator was speciaal uit Duitsland gekomen om ook deel uit te kunnen maken van deze gezegende bijeenkomst. Moge Allah (swt) hem rijkelijk belonen voor zijn komst en zijn inzet!

Nadat onze ziel was verrijkt met de koranrecitatie, hebben we Ziyarat Warith gelezen. De manier waarop deze ziyarat door Sayed Bakir werd voorgelezen, raakte onze harten. Tevens hebben we middels deze ziyarat onze respect, eer en trouw kunnen uitspreken voor de Ahlalbait (vrede zij met hen). Moge Allah (swt) Sayed Bakir belonen voor zijn mooie recitatie en insha’Allah mogen we zijn recitaties vaker horen.

Na de recitatie van Ziyarat Warith was het tijd om kennis te maken met en stil te staan bij de inspirerende personages uit Ashura. Enkele personages waren door zuster Leila uitgekozen en als rolmodel aangekondigd aan de jongeren. Rolmodellen die we ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, tijdperk en zelfs religie kunnen gebruiken als voorbeeld in al onze levens. Dit programmaonderdeel eindigde met een filmfragment uit de bekende verfilming van Ashura: ‘Mokhtarnameh’. In dit fragment zagen we hoe Wahab zijn wereldse liefde opgaf voor zijn spirituele liefde voor Imam Hussain (a). De tranen van sommige aanwezigen waren blijk van het feit dat zijn daad hun harten oprecht heeft bereikt.

Na deze presentatie sloot broeder Husain zich bij zuster Leila aan om samen de aanwezigen de volgende vraag voor te leggen: ‘Hoe geeft Ashura met alle bijbehorende rolmodellen jullie de standvastigheid als moslim in deze maatschappij?’. Men was het met elkaar eens dat wij als moslims zowel de emotionele kant als de educatieve kant van het verzet van Imam Hussain (a) moeten kennen en kunnen toepassen in ons dagelijkse leven. Na dit onderdeel volgde een kleine pauze. Onder het genot van een heerlijk warm kopje thee en wat zoetigheden kreeg men vooralsnog de kans om met elkaar verder te praten over dit onderwerp.

Na de pauze was het tijd voor de hoofdlezing van de bijeenkomst. Deze werd gegeven door de gerespecteerde broeder en hadji Waiel Alkhateeb. Hij begon de lezing met het aankaarten dat Imam Hussain (a) een personage is die zó belangrijk is dat er geen enkele geschiedkundige, mensendenker of leider is die niet waardeert wat Imam Hussain (a) heeft betekend voor de mensheid. Hadji Waiel is vervolgens ingegaan op drie soorten relaties die de Profeet (s) heeft met Imam Hussain (a). De eerste relatie tussen hen is dat zowel de Profeet (s) als Imam Hussain (a) zijn geschapen met nour (licht) afkomstig van Allah (swt). Dit is het soort licht dat alleen aan de Profeten (s) en de Ahlalbait (a) is gegeven. De tweede relatie is de persoonlijke relatie (de bloedlijn) tussen hen; de Profeet (s) is immers de vader van Fatima Al-Zahra (a), en Fatima Al-Zahra (a) is de moeder van Imam Hussain (a). De derde relatie is dat de Profeet (S) dezelfde ideologie draagt als Imam Hussain (a) en andersom. Ook is hadji Waiel ingegaan op de punten van de revolutie van Imam Hussain (a) die hebben gezorgd voor verandering in de islam en voor het voortleven van de revolutie. Het eerste punt dat Imam Hussain (a) heeft duidelijk gemaakt is het verschil dat men in politieke zin moet maken: een leider staat niet boven de islam. Een leider die onrecht pleegt, dient daarom niet gesteund te worden of te worden gevolgd. Het tweede punt is dat Imam Hussain (a) ons heeft geleerd zelf te denken en zelf onze standpunten in te nemen. Hij heeft ons de boodschap gegeven dat niemand anders voor jouw daden, als individu en volger van de Profeet (s) en de Ahlalbait (a), kan boeten. Moge Allah (swt) hadji Waiel rijkelijk belonen voor deze inspirerende lezing. Insha’Allah krijgen wij vaker de eer om naar hem te mogen luisteren.

Na de hoofdlezing was het tijd voor de rouwzang, gereciteerd door broeder en recitator Mohammad Mehdi. Een van de verschillende gedichten, die geschreven zijn door de gewaardeerde broeder Waseem Alkhateeb, luidde:

Uw offer bracht voor ons de ware islam
In ons hart beklijft daarom eeuwig de ware Iman
En klopt ons hart in de ritme van u heilige naam
Ons geloof is door u voort blijven bestaan
Ons hart klopt uit, in één geluid,
Ooh Hussain
Wij zijn gesteld, op u als held
Ooh Hussain

Moge Allah (swt) deze broeders rijkelijk belonen voor hun inzet.

Na de rouwzang hebben we met het zij aan zij verrichten van het avondgebed nogmaals de belofte aan Allah (swt) gedaan om tezamen vast te houden aan het koord van Allah (swt) en niet verdeeld te zijn. De adhaan (gebedsoproep) werd gereciteerd door broeder Mohammed Mehdi.

De dag werd afgesloten met het benutten van een heerlijke warme maaltijd. Moge Allah (swt) hen belonen voor het dienen van de Ahlalbait (a) en de gasten! De aanwezigen konden bij het mediacomité tafeltje interessante boeken en leuke spullen kopen.

En zo eindigde de gezamenlijke Muharram-bijeenkomst van Muharram 2015, die van A tot Z door en voor jongeren was georganiseerd. Alle organisatoren zullen met trots aan deze dag terug denken. Dit trotse gevoel hebben we allereerst te danken aan de steun van Allah (swt), de kracht die de leden van de Ahlalbait (a) ons één voor één geven en de hartverwarmende aanwezigheid van jullie!

Wij willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid en inzet. We hopen in de toekomst meer en meer gezamenlijke activiteiten te organiseren en daarvoor hebben we jullie komst nodig. Het is een eer voor ons om onze tijd en aandacht te steken in de bijeenkomsten, maar het is jullie aanwezigheid die het succes van elke bijeenkomst vormt.

Klik hier voor de video's

Insha’Allah tot de volgende bijeenkomst!

 

LEVEN NA DE DOOD, 24 OKTOBER 2015

Op 24 oktober 2015 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie voor de eerste keer, een speciale bijeenkomst op de dag van Ashura met als thema "leven na de dood’’. De bijeenkomst stond geheel in het teken van het herdenken van Imam Hussain (a) en de dag van Ashura. 

De bijeenkomst begon met de woorden van Allah (swt) uit het Heilige boek de Koran. Broeder Aysar reciteerde de verzen die toepasselijk waren met de thema. 

‘’En nu zijn jullie tot Ons gekomen, ieder afzonderlijk zoals Wij jullie de eerste maal geschapen hebben en jullie hebben wat Wij jullie verleend hadden achter jullie moeten laten. Ook zien Wij jullie bemiddelaars niet bij jullie, van wie jullie beweerden dat zij bij jullie golden als metgezellen [van God]; de band tussen jullie is doorgesneden en dat waarvan jullie het bestaan beweerden zijn jullie kwijt.’’ (Hoofdstuk Al-anaam, vers 94)

Moge Allah (swt) broeder Aysar rijkelijk belonen voor zijn prachtige recitatie. 

Hierna was tijd voor zeyaret Ashura, waarin we de imam onze begroeting sturen. Er werd uitgelegd dat er tijdens de zeyare het woord ‘’vervloeken’’ vaak voorkomt. Dit dient niet verward te worden met het gebruik van slechte woorden en het schelden. Vervloeken is het vragen aan God om de genade bij iemand weg te nemen. Zeyaret Ashura werd gereciteerd door hadji Ali, moge Allah (swt) hem rijkelijk belonen voor zijn recitatie. 

Het was tijd voor een wake up call, dat werd door middel van een presentatie gegeven door broeder Mohammed Ali. De presentatie ging over de dood en het bewust zijn ervan. Broeder Mohammed vertelde over de dood en de relatie ervan met de tijd(slimiet). Een voorbeeld hiervan is dat als je klein bent je veel tijd en energie hebt maar geen geld. Wanneer je later ouder wordt heb je meer geld, maar minder energie en tijd. 

Na de presentatie van Mohammed Ali was het tijd voor de hoofdlezing van de dag. Deze werd gegeven door hadji Waiel. De lezing begon over een van de 5 zuilen van de islam: rechtvaardigheid en hoe deze in verhouding staat met de dood en de fase na de dood. Een van de personen die rechtvaardig was en de keuze heeft gemaakt voor het paradijs was Hur Al Rayahie. 

Hoe kunnen we berouw tonen? Hadji Waiel ging door middel van vijf stappen deze vraag beantwoorden. Een van deze stappen is bijvoorbeeld het beoordelen van je zelf en om vooral berouw te tonen waarbij je nooit meer die zonde gaat begaan. Dit is juist de moeilijkste stap want de duivel zal altijd proberen om de goed gelovige te verleiden naar het slechte pad. 

De dag van Ashura staat centraal om de martelaarschap van Imam Hussain (a), hadji Waiel eindigde zijn lezing met het verhaal door middel van rouwen om de Imam, zijn zonen en zijn metgezellen. Hierin werd het verhaal van de martelaarschap verteld en begon van de metgezellen, Ali al Akbar, Al Qasim, Abbas (a), Abdu’Allah en Imam Hussain (a). 

Moge Allah (swt) broeder Waiel rijkelijk belonen om zijn lezing en de martelaarschap dat hij had gereciteerd en de ogen van de aanwezigen liet huilen. 

Broeder Moestafa eindigde het programma met een rouwzang in het Nederlands, alle jongeren lazen in een toon mee: "Hoessein, waarom dit afscheid? Geef ons met u, wat meer tijd. Wat kan vandaag nog de pijn verzachten? Ik mis u nu al Hoessein.’’ 

Moge Allah (swt) broeder Moestafa rijkelijk belonen. 

De gasten konden genieten van de lekkere maaltijd en we eindigen met het gezamenlijke gebed. 

Wij bedanken jullie voor jullie komst en inshaAllah tot de volgende keer!

Klik hier voor de video's

 

WAT IS JOUW BOODSCHAP?, 28 NOVEMBER 2015

Op zaterdag 28 november 2015 organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie voor het eerst een bijeenkomst in Antwerpen, België. Uiteraard bracht dit voor de organisatie vele uitdagingen met zich mee. Gelukkig hebben we veel kunnen overleggen met de lokale moskee en is deze bijeenkomst uiteindelijk doorgegaan. Hiermee heeft AJO haar tweede buitenlandse bijeenkomst georganiseerd, na de bijeenkomst in Beringen vorig jaar. 

We hadden een interessant en interactief programma gepland. De bijeenkomst begon met een prachtige koranrecitatie van broeder Yahya. Hierna werd een kort interview gehouden met hadji Mehdi over het actief zijn voor het geloof. Er was ook ruimte om vanuit het publiek vragen te stellen. Het doel van dit programmaonderdeel was om ervoor te zorgen dat de jongeren in België ook de motivatie krijgen om een eigen jongerenorganisatie op te richten. Na de bijeenkomst hebben wij vernomen dat er een aantal broeders en zusters inderdaad geïnteresseerd waren om een dergelijke organisatie op te richten en dat was erg mooi om te horen.

De hoofdlezing van de dag werd gegeven door Waiel Alkhateeb en het onderwerp was: Arbaien, onze boodschap. Het programma werd afgesloten met een Nederlandse rouwzang, gereciteerd door broeder Mohammed Mehdi. 

Na het gezamenlijke gebed was het tijd voor de maaltijd. Tijdens het eten konden de jongeren verder kennis met elkaar en met de organisatie maken. 

Wij hopen dat de jongeren in België ook een eigen jongeren organisatie gaan oprichten, zodat er insha'Allah meer bijeenkomsten in het Nederlands zullen komen. 

Klik hier voor de video's

 

U HEEFT EEN UITNODIGING OPENSTAAN, 5 DECEMBER 2015

Ahlalbait Jongeren Organisatie heeft op zaterdag 5 december een bijeenkomst georganiseerd ter ere van het overlijden van de heilige profeet Mohammed (s) en de Arbaien (veertigste) van Imam Hussain (a).

Het programma van deze bijeenkomst werd gestart met een gezamenlijk gebed onder leiding van Sayed Al Sabari. Hierna was het tijd voor de eerste Koranrecitatie van de dag. Hiervoor had AJO een jonge talent uitgenodigd: broeder Yousef. Met zijn prachtige stem reciteerde hij verzen uit hoofdstuk Al Anbiya (de profeten). Ziaret Al Arbaien was het volgende wat op het programma stond. Broeder Aysar reciteerde dit op een zeer mooie wijze. Moge Allah (swt) deze broeders belonen voor hun recitaties. De voorgedragen verzen van de Koran en de ziaret waren vertaald naar het Nederlands. Zo kon iedereen ook meelezen via het scherm. 

Op het programma stonden hierna drie presentaties. Iedere presentatie bracht informatie over naar de aanwezigen op een ander gebied. Broeder Mohammed vertelde als eerste over de kennis en de praktijk in de islam. Hij ging in op de vraag over "hoe wij het beste de islam kunnen implementeren in ons leven?". Een van de antwoorden was het toepassen van de islam in alle aspecten van ons leven. 

De tweede presentatie werd gegeven door broeder Ali. Zijn onderwerp was "Arbaien, een rouwperiode?". Hiermee stelde hij een aantal interessante vragen aan het publiek over deze rouwperiode en hoe het tot acties moet leiden.

De derde presentatie werd gegeven door broeder Mohammed Ali. Zijn presentatie ging over het huidige tijdperk, de islamitische gemeenschap en het belang van eenheid. 

Na de tweede presentatie was er ruimte voor een korte pauze. Na de pauze werd er een gedicht voorgedragen door broeder Hassen over de Arbaien. Ook was er na de pauze tijd voor de tweede Koranrecitatie van dag. De verzen uit de heilige Koran werden gereciteerd door de internationale koranrecitator Ali Al Touraihi. Het was een prachtige recitatie en de bezoekers hebben ervan genoten. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een maaltijd.

Hierbij willen wij de jongeren bedanken voor hun komst. Ook willen wij alle sprekers en recitatoren speciaal bedanken. 

Insha'Allah tot de volgende bijeenkomst!

Klik hier voor de video's

 

 

Afdrukken