AJO organiseert regelmatig bijeenkomsten. Op deze pagina vind je onze verslagen. Van elke bijeenkomst schrijven wij een korte samenvatting en geven wij een impressie aan de hand van foto's en video's.

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2013. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

Arbaien – 13 januari 2013 

In de naam Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,

Tijdens de bijeenkomst op zondag 13 januari heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie het overlijden van de heilige profeet Mohamed (s) en de veertigste dag na het overlijden (‘Arbaien’) van Imam al Hussein (a) herdacht. Speciaal voor Ahlalbait Jongeren Organisatie was sjeikh Ali Massoumi uit Londen gekomen. Sheikh Ali Massoumi heeft onder andere in Qom en Najaf Fiqh gestudeerd. In Londen heeft hij de Zahra Trust opgericht, een goed doel dat zich inzet voor het verspreiden van informatie over Ahlalbait. Deze stichting is ook bekend van de succesvolle campagne: ‘Drink Water, Think Hussain’.

De bijeenkomst begon met een gezamenlijk middaggebed onder leiding van de sheikh. Het programma werd ingezegend met enkele verzen uit de heilige Koran. Tijdens deze middag werden er verzen uit de hoofdstukken ‘al-Hashr’ en ‘al-Fatiha’ prachtig gereciteerd door broeder Reza Qorbanpour. 

Het volgende onderdeel was de ziaraat voor de profeet Mohamed (s) en Imam Hussein (a). Broeder Hayder Ali Sajjad liet de zaal meeleven met zijn stem.

Na de koranrecitatie en ziaraat was het tijd voor de eerste lezing van de middag. Zuster Mays gaf een presentatie over loyaliteit aan de profeet (s) en Imam (a). Ook gaf ze een aantal belangrijke lessen die wij in ons leven moeten toepassen: onafhankelijk denken en dat het nooit te laat is voor berouw.

Wij zijn ver weg uit Karbala, en om ons toch dichtbij te voelen werd een korte film gemaakt door broeder Mohsin getoond met beelden uit Karbala tijdens de Arbaien en overleveringen over de Arbaien en het bezoeken van het graf van Imam Hussein (a). 

Nog voor de pauze was het tijd om ook wat over de regels van het geloof te leren. Broeder Mudi had dit keer als onderwerp ‘het gebed van een reiziger’. De regels werden uitgelegd voor het tamam (compleet) bidden en het qasr (verkort) bidden. Ook gaf hij enkele uitzonderingen op deze regels. Tot slot legde hij de modellen die onze geleerden gebruiken om te bepalen wanneer het gebed volledig of verkort gedaan moet worden. Het ‘Fiqh-momentje’ werd afgesloten met een aantal vragen om de kennis toe te passen.

Daarna was het tijd voor de pauze. Tijd om even bij te praten of met mensen kennis te maken. De mediacomité verkocht op haar eigen tafel boeken over het geloof en armbandjes met de namen van Ahlalbait.

Na de pauze heeft onze jonge broeder Sayed Ali Djawad ons weer verbaasd met zijn mooie gedichten over de Ahlalbait. Moge Allah (swt) hem hiervoor belonen! 

Hierna was het tijd voor de lezing van onze speciale gast: Sheikh Ali Massoumi. Zijn lezing was vol van interessante kennis over de leer van de Ahlalbait.

De Sheikh begon zijn lezing met een overlevering over een persoon die het niet kon laten om zondes te blijven plegen. De Imam (a) vertelde deze persoon dat hij door kon gaan met zijn zonde indien hij aan vijf voorwaarden kon voldoen. Een voorwaarde was dat deze zonde gepleegd moest worden op een grond dat niet eigendom van Allah (swt) was of op een plaats waar Allah (swt) hem niet kan zien. Dit is uiteraard niet mogelijk en deze persoon realiseerde zich dat Allah (swt) diegene is die je moet aanbidden en gehoorzamen en is hierna gestopt met het plegen van zondes.

De Sheikh zei vervolgens dat handelingen van lichaamsdelen soms de weg naar de hemel of hel bepalen. Met een mooi verhaal legde hij uit dat een gelovig persoon door Allah werd gestraft vanwege de woorden die hij uitsprak met zijn tong. Zijn tong was de reden dat hij uiteindelijk naar hel is gegaan. Allah (swt) heeft iedereen een tijdelijk bezit gegeven en dat is het lichaam. Je moet goed bepalen wat je ermee doet, want dit kan de weg naar de hemel of hel bepalen.

De Sheikh ging daarna in op verschillende onderwerpen. Zo heeft hij het onder andere over gehad dat jongeren beter moeten de wijsheid van iemand moeten inschatten. Een persoon met geloofskleding aan is niet minder wijs dan iemand met een pak. Iemand die Koran leest is niet minder wijs dan een persoon die achter zijn tablet of laptop zit. Kennis van Allah (swt) (via Koran/overleveringen) is kennis die enorm veel waard is. Soms heeft de media hier grote invloed in, maar wij moeten onafhankelijk blijven denken.

Het laatste onderwerp was het gebed. Wij moeten het gebed zien als een afspraak met Allah (swt). Net zoals dat je naar een sollicitatie (of een andere belangrijke afspraak) goed gekleed gaat en goed geconcentreerd bent, zo moet je tijdens het gebed dat dubbel zo goed. Het gebed is een belangrijke afspraak met Allah (swt)! Na de lezing was er ruimte voor vragen vanuit het publiek. De Sheikh gaf op veel uiteenlopende vragen antwoord.

Het laatste onderdeel van de middag was de rouwzang van broeder Mohamed Mehdi Mehrzad. Met zijn mooie stem heeft deze broeder de tranen bij de bezoekers doen neerdalen. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk avondgebed en een maaltijd. 

Het was een gezegende bijeenkomst (dank aan Allah (swt). De Sheikh was erg positief over het ontmoeten van de jongeren in Nederland. Hierbij willen wij alle jongeren bedanken die aanwezig waren. Moge Allah (swt) jullie belonen voor het herdenken van Ahlalbait (a) en inshaAllah tot de volgende bijeenkomst! 

Wa’sallam,

Ahlalbait Jongeren Organisatie 

‘Fragrance of Prophet Mohammed’. – 17 februari 2013

In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.

Op zondag 17 februari 2013 hebben Islamitische jongeren van verschillende organisaties en van verschillende afkomst meegedaan aan het project ‘Fragrance of Prophet Mohammed’.

"Fragrance of Prophet Mohammed" is een internationaal project, uitgevoerd door verschillende organisaties in meerdere landen zoals Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het doel van dit project is om u een glimlach te bezorgen en de liefde voor de heilige profeet Mohammed (s) met u te delen.

Hier in Nederland hebben wij ook de kans gekregen om deze mooie actie verder uit te voeren. In het centrum van Rotterdam hebben wij op 17 februari 2013 duizend bloemen uitgedeeld. Niet alleen een bloem, maar een bloem met een boodschap. De boodschap was het duidelijk maken wie onze Heilige Profeet (s) was en het ware beeld van de Islam te verhelderen, wat in de westerse media  toch anders wordt neergezet. Onze religie is niet de religie van oorlog en misdaad, maar juist de religie van vrede en liefde. Om de leerzame en betoverende uitspraken van de Profeet (s) uit te delen, kregen we de kans om de glimlach bij de mensen te zien. Bij voetgangers van alle religies en afkomsten die ieder een ander beeld hadden van de Islam. Zij waren allen verbaasd en er ontwikkelde zich een nieuwe verbeeldingskracht: ‘Islam is toch anders dan wij hadden gedacht!’ Ons doel was bereikt en met een succesvol gevoel hebben wij dit project afgerond.

De bloemist

Na lang zoeken hebben we een bloemist ’t Hoffie, gevestigd in Leiden, gevonden. Nadat we ons plan aan hem hadden voorgelegd, werd hij erg enthousiast en wilde hij ons graag helpen om deze actie te laten slagen. Hij heeft ons veel geholpen en de bloemen voor een goedkopere prijs dan andere bloemisten aangeboden. Toen we dit nieuws binnen de groep hoorden, waren we allemaal blij en voelden we de liefdadigheid van de heer Bart. Tevens was ieders verbazing gewekt dat een islamitische actie zo goed werd omhelst door een Nederlandse bloemist. We zullen nooit zijn gulle daad kunnen vergeten! Hij is een man van hart en daden.

Drukkerij (sponsor)

Als je duizend bloemen hebt, heb je natuurlijk ook duizend flyers nodig om het geheel compleet te maken en uit te delen. Door onze connecties binnen de groep, hebben we de heer Karim benaderd van Aya Display drukkerij. Het was al fijn om te horen dat hij alle flyers aan ons wilde doneren. Hij vond ons idee een geweldig initiatief en wilde hiermee zijn bijdragen aan zijn religie tonen. Hierdoor heeft hij ons veel geholpen en heeft hij laten zien waar hij om geeft. Moge Allah (swt) hem belonen met het beste van zijn beloningen. Dit is de website van de drukkerij: http://www.ayadisplay.nl 

Stichting Iman (sponsor)

Iedere groep of stichting die over onze actie hoorde, werd heel erg blij en enthousiast. Dankzij stichting Iman werd onze project nog meer versterkt. Ze hebben ons de plek gegeven waar we de bloemen konden klaarzetten. Op 16 februari 2013 hebben we alle bloemen en flyers bij elkaar gebracht en elke bloem verzorgd van een flyer en een hoesje er omheen. Moge Allah (swt) ook Stichting Iman belonen voor de donaties en hun liefdadigheid. En zeker ook de mensen die ons hebben meegeholpen op de dag zelf.

Uitdelen van de bloemen

Op 17 februari 2013 hebben wij de bloemen uitgedeeld in het hartje van Rotterdam, namelijk in het centrum. Het was een zonnige dag, terwijl de weersomstandigheden een dag van te voren ons niet blij hadden gemaakt. Het zou eigenlijk gaan regenen, maar met de steun van onze Heer De Almachtige werden we blij en genoten we van de zonnige dag. We hebben vanaf drie plekken het project uitgevoerd, een groep stond bij de MediaMarkt, de andere groep bij de V&D en een andere groep bij de BurgerKing. Zo hebben wij meer voetgangers kunnen bereiken die vanuit verschillende hoeken het centrum binnen stroomden. Het belangrijkste was het uitdelen zelf en sommige zouden zich afvragen: waarom eigenlijk een bloem uitdelen? Een bloem symboliseert de betekenis van liefde. Je ontvangt geen andere boodschap bij het krijgen van een bloem dan liefde. Het vrolijkt je opeens op en hierdoor breekt het ijs breekt tussen twee onbekende mensen die elkaar nooit eerder hebben gezien. Op zo’n moment kan je iemand duidelijker de boodschap overbrengen. Hij of zij zal aandachtig naar je luisteren en zijn geest staat door nieuwsgierigheid te wachten op je verhaal. Je vertelt waarom je deze actie houdt en laat eventueel de flyer zien. Hierdoor laat je een mooie herinnering achter die ze nooit zullen vergeten. Als ergens over de Islam slecht gesproken zal worden, zullen zij zich dit project herinneren en er goed over spreken. We waren allen blij om het enthousiasme en de vrolijke glimlachen te zien. Ons doel was bereikt en het was een succesvolle actie.

Hierbij willen we eerst Allah (swt) bedanken, voor de kans op deze zegeningen die Hij ons gaf. En ten tweede alle organisaties die hier aan hebben meegeholpen en natuurlijk de sponsors die uit liefdadigheid ons hebben gesponsord. We bedanken iedere persoon die een steentje aan deze actie heeft bijgedragen.

Ons geloof uitgelegd in het licht van de Koran en de Ahlalbait - 10 maart 2013

Op zondag 10 maart organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met als thema Islam: ons geloof uitgelegd in het licht van de Koran en de Ahlalbait. 

Tijdens de inloop konden de jongeren met elkaar kennis maken en boeken en andere spullen bij het mediacomité-tafeltje kopen. Hierna begon het programma met een gezamenlijk gebed. 

Zoals elke daad hoort te beginnen met het woord van Allah, begon ook deze bijeenkomst met woorden uit de heilige Koran. De hoofdstukken Al-Takwier en Al-Zoha werden door broeder Mahdi op een prachtige wijze gereciteeerd.  

Na de Koranrecitatie was het tijd voor de eerste lezing van de middag. Deze werd gegeven door broeder Yasser. Het onderwerp was Usul Al Dien (ideologie van het geloof). 

Broeder Yasser behandelde alle vijf aspecten van Usul Al Dien, en hij gaf ook voorbeelden en bewijzen. Zo lichtte hij de eenheid van God toe met een voorbeeld over Imam Ali (a). De Imam legde in dit voorbeeld de eenheid van God aan zijn zoon Imam Hassan (a) uit. Ook het belang van het geloven in de rechtvaardigheid van Allah (swt) kwam aan de orde in de lezing van Yasser.

Het geloven in Imam Ali (a) als opvolger van de profeet als Imam is een belangrijk punt van het geloof. Daarom werd er een mooie korte film vertoond over de gebeurtenis van Ghadir Khum, waarin de profeet aan de mensheid verklaarde dat Imam Ali (a) zijn opvolger is.

De geleerden zijn erg belangrijk in het geloof. Vandaar dat dit ook het onderwerp van de presentatie van broeder Mudi was. In zijn lezing kwam naar voren dat de keuze om een geleerde te volgen een essentieel onderdeel is van ons geloof, en dat de methode van kiezen van de geleerde belangrijker is dan de keuze zelf. Ook maakte de zaal kennis met drie grote geleerden in de geschiedenis van de Islam. Broeder Mudi liet onder andere  oude foto’s zien van deze geleerden, en hij besprak ook hun belangrijkste boeken. De aanwezigen moesten raden wie deze geleerden waren voordat zij een recente foto van de geleerden te zien kregen.

Na deze onderdelen was het tijd voor de pauze met thee en een gebakje. 

Voor deze bijeenkomst had onze broeder Ali Djawad een mooi gedicht opgestuurd. Helaas kon hij zelf niet aanwezig zijn, dus werd het voorgedragen door broeder Mohsin. 

Een aantal weken terug hebben een aantal jongeren van verschillende organisaties een leuke actie gehouden. In het centrum van Rotterdam werden er namelijk duizend bloemen uitgedeeld ter ere van de geboorte van de heilige Profeet Mohammed. Om deze mooie actie wederom onder de aandacht te brengen werd een kort videoverslag getoond.

Na dit verslag was het tijd voor de tweede lezing van de middag, gegeven door broeder Waiel. Het onderwerp was de Islam in de loop van de geschiedenis. Hij besprak vele aspecten van het geloof door de tijd heen. Zo vertelde broeder Waiel onder andere over het doel waarmee Allah (swt) ons geschapen heeft. Dit doel is dat de mens tot perfectie moet komen tijdens het leven. Het komen tot perfectie kan alleen door het volgen van de richtlijnen die Allah (swt) voor ons heeft neergezet. Hij benadrukte dat de Islam niet een geloof is dat pas met de profeet Mohamed (s) is geopenbaard. Alle profeten hadden de Islam als woord, alleen heeft de profeet Mohamed (s) de Islam voltooid en gebracht tot hoe wij het nu kennen. Verder besprak broeder Waiel de vier fases die de Islam heeft gekend. Wij leven momenteel in de laatste fase, waarin we wachten op onze laatste Imam, Imam al Mahdi (aj).

De middag werd afgesloten met een kennisquiz over de Islam in het algemeen, waarbij sommige vragen gingen over het gemeenschappelijke aspecten van de grote geloven. Zo werden vragen gesteld over de heilige Koran, de profeten in de Islam en ook waren er een aantal vragen over de Imams. In groepen moesten jongeren de vragen onder tijdsdruk beantwoorden. Er werd enthousiast meegedaan en de meeste groepen hadden veel vragen juist beantwoord.  Een geslaagde afsluiting van de middag.

De bijeenkomst werd afgesloten met een dankwoord aan de aanwezige jongeren en een gezamenlijke maaltijd.

Klik hier voor de foto’s:

Hieronder zijn alle video’s:

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst! 

De weg van de islam – 12 april 2013

In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. 

Voor eerst hebben Ahlalbait Jongeren en Vrede Jongeren samen voor een leerzame en leuke dag hebben gezorgd in de gezamenlijke bijeenkomst in Assen. Het onderwerp van de middag was ‘De Weg van de Islam’.

De bijeenkomst begon met een gezamenlijk gebed en daarna volgde een korte kennismaking tussen de plaatselijke jongeren met de ‘Ahlalbait Jongeren’ die voor het eerst in het Noorden aanwezig waren. De aanwezigheid van Ahlalbait Jongeren werd erg gewaardeerd door de aanwezigen.

Het programma begon met een korte inleiding door broeder Sermed Safi over de bijeenkomst en de behoefte aan zulke gezamenlijke bijeenkomsten in het algemeen. Sermed heeft verder de lezers ingeleid bij hun lezingen en zorgde voor een heldere structuur in het programma van de bijeenkomst. 

De opening van de bijeenkomst was met de woorden van Allah en de stem van Ali Al-Touraihi. De verzen uit het hoofdstuk ‘Al Roem’ vertellen de waardevolle schepping door Allah en de tekens die de mens als feiten moet gebruiken om tot Allah te komen. Het was een aantrekkelijke recitatie met een zeer mooie stem van onze broeder.

Om de aanwezigen een goed beeld te geven over de twee organisaties, hebben Ahlalbait Jongeren en Vrede Jongeren een korte presentatie gegeven over hun doelstellingen en activiteiten. Zo heeft broeder Bakir Abu Shama de presentatie gegeven over de organisatie van Vrede Jongeren en broeder Mohsin heeft zijn deel van de presentatie gegeven over de organisatie van de Ahlalbait Jongeren. Het doel was om de aanwezigen een beeld te geven van de twee jongerenorganisaties en de daarbij behorende doelstellingen en activiteiten. 

Na de kennismaking met de twee organisaties werd een presentatie gegeven over wetenschap en de Islam. Veel moslims maken discussies mee met niet-moslims over dit onderwerp. De vraag is wel of wij overtuigende antwoorden geven die op feiten zijn gebaseerd aan moslims en zelfs aan niet-moslims. De presentatie maakte een duidelijk onderscheid tussen de menselijke wetenschap en de goddelijke wetenschap. Broeder Bakir Abu Shama heeft uitgelegd wat de menselijke wetenschap inhoudt en hoe deze wetenschap ontwikkeld wordt door de mens. Verder is ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke feiten (gebeurtenissen) en wetenschappelijke conclusies of interpretaties die gebaseerd zijn op feiten. De wetenschappelijke conclusies of interpretaties van wetenschappers beperken zich tot hun denkwijze en hun middelen. Echter kunnen wetenschappers met andere denkwijzen en andere middelen met enkele tegenstrijdige conclusies of interpretaties komen. Zo werd de evolutie van Charles Darwin als voorbeeld gebruikt voor de wetenschapstheorieën die gebaseerd zijn op interpretaties van de wetenschapper met zijn middelen. 

De conclusie van dat voorbeeld was dat deze theorie geen wetenschappelijke feit vormt maar juist een interpretatie was van Charles Darwin waarbij hij verschillende feiten heeft gebruikt om tot deze conclusie te komen. Een andere wetenschapper kan andere feiten gebruiken en zo met een andere conclusie komen. Verder werd de Goddelijke wetenschap uitgelegd en hoe de informatieoverdracht van de schepper bij de mens komt via profeten en boodschappers. De conclusie van deze presentatie was dat menselijke wetenschap de basis is om tot de Goddelijke wetenschap te komen. Hoe meer je zekerheid wil bouwen in jezelf over de maker des te meer je kennis nodig hebt om Hem beter te kennen.

De kennis van een moslim die hem tot Allah leidt is uniek. Hoe uniek is de kennis van een niet-moslim die tot de ware Islam is bekeerd? Een interview met Marceline Evers. Marceline is een jonge dame die tot de Islam is bekeerd na een vriendschap met een Moslima tijdens haar studie. Zij heeft haar unieke verhaal verteld en inspirerende antwoorden gegeven op verschillende vragen. Zo heeft zij onder andere antwoorden gegeven op vragen wat haar beeld was van de Islam voor en na de bekering en het dragen van de hijaab. Tijdens het interview werd haar gevraagd om alsnog de shahada (getuigenis) af te leggen voor de aanwezigen en waarop zij dat deed. Een erg mooi moment. Aan het eind was gelegenheid voor het publiek vragen om vragen te stellen aan Marceline. Met een groot applaus werd zij bedankt voor haar inspirerende interview.

De lezing van broeder Waiel Alkhateeb had als onderwerp de zuivere Islam. Een waardevolle lezing die duidelijk maakt wat het verschil is tussen een religie en een geloof. Waiel ging inhoudelijk in op hoe religie zich tot de maatschappelijke behoeftes van de mens verhoudt. Verder is de verhouding tussen de wetenschap en de Islam met enkele voorbeelden verhelderd. De ideologie van de Islam is de ideologie die de mens kan beschermen binnen onze huidige maatschappij en daarnaast biedt het de mensen spirituele waarde om tot Allah te komen. Tenslotte verbeelde broeder Waiel het geloof met een gezegde van Imam Ali: als kennis en zekerheid in het hart, het uitspreken van het woord dat je moslim bent en het uitvoeren van de wetten van de Islam. 

Ter afsluiting van het programma werd een quiz gehouden over de wetenschap en menselijke ontdekkingen naast religie en de waardevolle Islam. Na een gelijkspel tussen twee teams werd de eindvraag gesteld: wat is de afstand tussen Assen en Mekka? De winnaars (de dames) werden beloond met een prijs.

Uiteindelijk is de bijeenkomst afgesloten met een mooie verrassing voor de aanwezigen. Alle aanwezigen (zo’n 110 personen) hebben roosjes gekregen met kaartjes waarin ze bedankt worden voor hun waardevolle aanwezigheid.

De geslaagde middag werd met een gezamenlijke maaltijd afgesloten.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst!

Wassalam,

Ahlalbait Jongeren en Vrede Jongeren

Onbegrensde liefde – mijn moeder – 26 mei 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Op zondag 26 mei organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst in het teken van de moeder: ‘’Onbegrensde liefde - mijn moeder’’. Tijdens de inloop hadden de aanwezige jongeren de gelegenheid om even bij te praten en leuke spulletjes te kopen bij het mediacomité-tafeltje. Na het horen van de prachtige Adhaan werd het gezamenlijke gebed uitgevoerd onder leiding van Hajji Waiel Alkhateeb.

Na het gebed begon het programma met de mooie woorden die vanuit de hemel zijn neergezonden. Surah al-Shams werd op prachtige wijze gereciteerd door broeder Yahya Jafari. 

Na de Koranrecitatie was het dan tijd voor de eerste lezing van deze middag. Deze werd gegeven door zuster Mays en ging over 12 levenslessen die zij heeft geleerd van haar moeder. In elke periode van haar leven kreeg zij een deel van deze lessen mee: in haar jeugd, puberteit en volwassenheid. Erg interessant en ook leerzaam. De lezing van de zuster heeft velen stil gekregen.  

Na de eerste lezing herinnerden wij samen de Prins der gelovigen: Imam Ali ibn Abu Talib (a) in de vorm van een mooie nasheed, die werd gezongen door de tawashih groep Al Ghadir. Dank aan de broeders Reza Ghorbanpour, Kazem Akhoundzade, Jalil Ahmad Kheyrpoor.

Om de waarde van de moeder nog meer te beseffen, werd er een interview gehouden met de moeder van een van onze zusters. Er werden vragen gesteld als wie de moeder als voorbeeld nam van de Ahlalbait (a) tijdens de opvoeding en wat de moeilijkste en mooiste tijden zijn voor een moeder. Zeer interessant om te horen hoe de moeder dit vanuit haar perspectief ervaart.

Hierna was het tijd voor een korte pauze, waar iedereen kon genieten van thee en lekkere hapjes.

Voor de gedichtenwedstrijd hadden meerdere broeders en zusters prachtige teksten opgestuurd over hun moeders. Uit deze inzendingen werd een selectie gemaakt van vijf gedichten, die tijdens de bijeenkomst werden voorgedragen. Ze waren een voor een erg mooi, diep en persoonlijk, wat het extra bijzonder maakte. Het publiek kreeg hierna de kans om hun stemmen uit te brengen.

Hierop volgde de lezing van broeder Waiel. De lezing ging over het belang van moederschap, waarbij ook in pedagogische studies duidelijk is dat de moeder de centrale rol speelt  binnen het gezin op verschillende fronten. Niet voor niets heeft de Heilige Profeet (s) gezegd dat de hemel aan de voeten van de moeders ligt. Dit betekent dat de vrouw zich van jongs af aan moet inzetten om een goede moeder te worden, door standvastig en geduldig te zijn en zich te houden aan de regels van Allah (swt).

Dan was het tijd om de uitslag van de gedichtenwedstrijd bekend te maken. Zuster Zahra Soltani won het met haar prachtige gedicht die iedereen diep in het hart raakte. Met een kleinigheidje bedankten we de 5 deelnemers.

Na een dankwoord aan de aanwezigen werd de bijeenkomst afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Insha’Allah zien we jullie allen weer terug op de volgende bijeenkomst!

Verslag Ramadan & Dua - 20 juli 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) organiseerde op zaterdag 20 juli, gedurende de Heilige maand Ramadan, een bijeenkomst ter gelegenheid van deze speciale maand genaamd: ‘Ramadan en Dua’. De bijeenkomst begon om 16.00 uur. Dit, zodat de jongeren na het middaggebed kunnen reizen en zo hun vasten niet hoeven te verbreken voor het reizen (+/- 22 km). 

De inloop startte vanaf 15.30 uur en zo geschiedde kwamen de eerste jongeren binnen. Vanwege de tijd en datum van de bijeenkomst werd er al rekening gehouden met een iets lagere opkomst. Opvallend genoeg overtroefde de opkomst onze verwachtingen. 

Het programma werd gezegend begonnen met de prachtige stem van de talentvolle koranreciteur Massih Naimi. Er werden een aantal verzen op een indrukwekkende manier gereciteerd. Moge Allah (swt) deze jongeman belonen. 

De eerste lezing van de middag genaamd ‘Al Nafs en het vasten’ werd gegeven door broeder Mujtaba. Hij introduceerde zijn lezing met Surah Ash-Shams vers 7 t/m 10 uit de Heilige Koran. Vervolgens legde hij uit dat de mens uit drie dimensies bestaat, namelijk het verstand, de lichaam en de ziel/geest/innerlijke zelf oftewel Al Nafs. We horen deze nafs te voeden, net zoals we onze overige dimensies dagelijks voeden. Verder legde de broeder uit waarom we vasten, waarom de maand Ramadan heilig is en gaf hij referenties van het vasten uit andere religies. Kortom was zijn lezing erg leerzaam.

Vervolgens was het broeder Yasser die ons verrijkte met zijn lezing over de aanbevelingen tijdens de maand van Ramadan. Hij vertelde over meerdere overleveringen die over het vasten gaan. De Heilige Profeet zei: “De maand Ramadan is een grote maand, Allah (swt) vermenigvuldigt de goede daden en wist zondes uit en vergroot de rangen. Hij vertelde ons vervolgens hoe wij de rangen kunnen vergroten. 

Een bijeenkomst gedurende de maand van Ramadan zou niet compleet zijn zonder ‘dua iftitah’. Deze smeekbede vormt een uitstekende houding van de mens richting zijn schepper. Deze dua werd op een unieke wijze gelezen door broeder Najib. Hij zorgde voor tranen in de ogen van de dienaren van God. Dit onderdeel werd afgesloten met een gezamenlijke voordracht van ‘dua al faraj’. De smeekbede voor de snellere terugkeer van de Imam van de tijd (ajf). 

Na een luide salawaat (zegening) was het tijd voor de pauze. Gedurende de pauze hadden de jongeren de tijd om met elkaar te praten en zo elkaar te leren kennen. Verder was er zoals gewoonlijk een tafel opgezet met allerlei artikelen die te koop waren.

Het was tijd voor de volgende en reeds laatste lezing van de middag. Broeder Ali Abassi werd gevraagd om naar voren te komen onder geluid van een luide salawaat. Zijn lezing had de titel: Spirtualiteit, kunst en religie. Hij leidde zijn lezing in met een kort overzicht over het vasten. Zo leerden we dat het eerste vasten, het verbod was dat Adam en Eva kregen om de vruchten van een bepaalde boom te eten. Broeder Ali citeerde meerdere overleveringen van Imam Ali (a) over het vasten uit Nahjal Balagha. 

Het volgende onderdeel was een presentatie van zuster Noor. Deze zuster had een presentatie over mondhygiëne tijdens Ramadan. Hoe het ontstaat en hoe je het kan bestrijden en onder controle kan houden. Doordat de zuster niet ter plekke aanwezig kon zijn, had ze haar presentatie opgenomen. Dit populaire onderwerp werd goed uitgelegd en het was duidelijk dat ieder wat opstak van deze informatie. 

‘Welke dua bevat  100 segmenten?’, ‘In welk hoofdstuk en vers schrijft Allah (swt) ons voor om te vasten?’. Dit zijn voorbeelden van de vragen die gesteld werden tijdens het laatste onderdeel van het programma, namelijk de quiz. Hierbij werden er groepjes van zes gemaakt en aan hen werden 18 vragen gesteld. Elke groep begon met twee dadels, bij elke juist beantwoorde vraag kreeg je als groep 1 dadel erbij. De groep met de meeste dadels na 18 vragen won de quiz en kreeg een cadeau als prijs. 

Na een dankwoord aan alle aanwezigen eindigde het programma. Bij het verlaten kreeg iedere aanwezige nog een bekertje met dadels.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst

© Copyright Ahlalbait Jongeren

De profeten van het geloof – 13 oktober 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Op zondag 13 oktober organiseerde Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst met, ‘De profeten van het geloof’ als thema. 

Tijdens de inloop konden de jongeren kennis met elkaar maken en boeken kopen bij het mediacomité tafeltje. Nog voordat het programma begon werd er gebeden. Ondanks het regenachtige weer kwamen er veel jongeren af op deze bijeenkomst. Onze dank hiervoor.

Het programma begon uiteraard met een koranrecitatie. Broeder Massih reciteerde dit keer de verzen uit hoofdstuk ‘Fatir’ en uit ‘Al Ala’. Met zijn mooie stem sprak hij de prachtige woorden van Allah (swt) uit.

Hierna was het tijd voor de eerste lezing van de dag. Deze werd gegeven door broeder Mujtaba. Broeder Mujtaba hield zijn lezing over Profeet Jezus (a) en wat er over hem in de Heilige Koran staat. Hij begon de lezing met ons er aan te herinneren dat Maria (a), de moeder van Jezus (a), een hoge positie heeft in de Islam. De verzen uit de Heilige Koran stonden centraal in zijn lezing, hiermee gaf hij kracht aan de positie van Maria (a) en haar zoon, Profeet Jezus (a).

Het volgende onderdeel op het programma was een ‘Profeet Momentje’. Broeder Mudi vertelde eerst een aantal details over de geboorte van de moeder van Jezus (a). Hierna ging hij het verhaal vertellen van de profeet die na profeet Adem (a) kwam. Deze profeet heette Idries (a). Een belangrijke eigenschap was zijn wijsheid. Er werden tevens belangrijke lessen uit zijn leven verteld.

Om even weer bij te komen werd er een korte pauze ingelast. Tijdens de pauze werd er wat te drinken en eten uitgedeeld en konden de jongeren kennis met elkaar maken. AJO verkocht tijdens deze bijeenkomst ook een aantal Engelse boeken. De jongeren konden deze bij het mediacomité tafeltje kopen.

Na de pauze werd het programma vervolgd met enkele mededelingen over een aantal projecten van AJO. Op de website staat inmiddels alle informatie over ‘De AJO fotowedstrijd’ en ook ‘AJO, de boodschapper’, wat overigens al 2 jaar bestaat. 

De tweede lezing van de dag werd gegeven door broeder Waiel. De lezing ging over het zoeken naar het pad van volmaaktheid. Welke rol spelen profeten hierin? Het is allereerst belangrijk om te weten wat een profeet is en wat zijn functies zijn. Als je dit weet dan kun je de profeten gebruiken bij je zoektocht naar volmaaktheid. Hierna noemde broeder Waiel de belangrijke kenmerken op van het profeetschap. 

Tot het programma behoorde ook een interactief deel. Er werden groepjes gemaakt en elk groepje kreeg informatie van ons over een bepaalde profeet. Dit onderdeel bestond uit twee delen. Het eerste deel was om informatie te vergaren over de profeet. Hierna was het de bedoeling om een korte presentatie te geven over de desbetreffende profeet. De jongeren deden goed mee en door middel van de korte, maar zeer interessante presentaties hebben we over elke profeet veel geleerd.

Het programma werd afgesloten met een prachtige lofzang van broeder Haydar. Hij reciteerde in twee talen mooie teksten over de heilige Profeet Mohammed (s). Dit in verband met het grote feest: Eid al Adha. 

Wij bedanken iedereen voor hun aanwezigheid. Ook willen we iedereen bedanken die zijn bijdrage heeft geleverd aan het programma.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst!

Wa aleekum al salam,

AJO

VERSLAG MUHARRAM (GEZAMENLIJK)BIJEENKOMST -  23 NOVEMBER 2013

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Surat Al Hujurat [49]

10. De gelovigen zijn voorzeker broeders. Bewaart daarom vrede onder uw broeders en weest godvruchtig opdat u barmhartigheid moge worden betoond.

13. O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de hoogste in aanzien onder u is de meest godvrezend. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.

Aan deze mooie verzen uit de Heilige Koran hebben verschillende organisaties gehoor gegeven en wederom een bijeenkomst georganiseerd. Op 23 november 2013 heeft de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst in teken van de hartverscheurende maand Muharram plaats gevonden in het gebouw van Stichting Alcauther.

Bij binnenkomst werden de gasten verwelkomd en aan hen werd een warm kopje thee met een gebakje aangeboden. Voordat het programma van start ging, werd er traditiegetrouw gezamenlijk gebeden.

Vervolgens zorgde broeder Ali Tourahi ervoor dat alle harten opgelicht werden door de prachtige verzen uit de heilige Koran. Met zijn mooie stem reciteerde hij de verzen 31-45 van hoofdstuk ‘al Qaf’. 

Daarna schetste Ali Naimi in zijn presentatie hoe de reis van de Imam met zijn familie en zijn metgezellen eruit heeft gezien, vanuit historisch oogpunt. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat de Imam niet uit was om te vechten. Daarnaast stond Ali stil bij de belangrijke plaatsen en dialogen van de Imam.

De lezing er opvolgend werd gegeven door Husain Al Sabari. Hij maakte aan de aanwezigen duidelijk, dat er verschillende vormen van de nafs (ziel) bestaan. De hoogste niveau is die van de “marzia”, deze is ook terug te lezen in de Koran Surat Al Fajr (89) de verzen 27 t/m 30. Het is duidelijk dat de heer der martelaren al zijn begeertes heeft opgegeven, met enkel de liefde van de schepper Allah (swt) in zijn hart. Hij behoort volgens de verzen tot de besten der mensen. 

Om de opgedane kennis te laten bezinken was het tijd voor een korte pauze. De aanwezigen konden thee en koekjes nuttigen en met elkaar kennis maken. 

Na de pauze heeft iedereen onder leiding van de stem van dhr. Kheyrpoor de ziyarat gereciteerd, waarmee onder andere de zegeningen van Allah (swt) gevraagd werden voor Imam Hussain (a) en zijn metgezellen. 

Om te zorgen dat de aanwezigen zelf ook actief deel konden nemen, was er gezorgd voor een interactieve programma onderdeel. De zaal werd in groepen verdeeld, waarbij elke groep een stelling overhandigd kreeg. De bedoeling was dat elke groep nadacht over de stelling en met elkaar in dialoog zou gaan. Uiteindelijk werden de verschillende meningen gedeeld met de rest van de zaal door middel van een feedbackmoment. 

Vervolgens zorgde broerder Waiel Alkhateeb er voordat het duidelijk werd voor iedereen wat de ware aanbidding inhoud. Om te komen tot de juiste aanbidding, moet terug gegaan worden naar de schepping van de mens. Vanaf de eerste wereld is de aanbidding in de mens geplaatst. De mens die in beweging is moet bewegen richting zijn schepper; Inna lillah wa inna elayhe rajeuun (we behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren). De verschillende vormen van aanbidding zijn ook door broeder Waiel uitgebreid behandeld. De derde vorm is wellicht de belangrijkste. Dat is waarin het geloof van Allah (swt) uit hart geuit wordt in beweging/actie. 

De lezing werd afgesloten met het verschonen van de ziel, door het laten vloeien van tranen om de tragedie van Karbala. Deze werd uitgebreid met een rouwzang. Met zijn prachtige stem reciteerde broeder Hayder Al Fely hierna de teksten, ter herdenking van onze Imam (a).

Tot slot is de dag afgesloten met het nuttigen van een warme maaltijd. Hierbij willen wij ook iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid. Ook gaat onze dank naar iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het organiseren van de bijeenkomsten. Uiteraard gaat ook een speciaal dank woord aan onze broeders en zusters die deel hebben genomen aan het programma en de presentatoren. 

De organisatoren hopen dat de aanwezigen profijt hebben gehad van het bijwonen van de bijeenkomst. Oh Allah, accepteer deze dag van ons allen. Oh Allah, laat het niet de laatste dag zijn voor ons om te rouwen om onze Imam. Oh Allah, laat deze ogen die om Hussain (a) hebben gehuild de komst van Imam Mehdi (a) aanschouwen. Oh Allah, laat ons niet hetzelfde zijn als de vijanden van Imam Hussein (a), waarvan de harten met de Imam waren, maar hen zwaarden niet!

Arbaien – 29 december 2013 

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Zondag 29 december stond de bijeenkomst van de Ahlalbait Jongeren Organisatie in het teken van de “Arba’ien”, oftewel de veertigste dag na het martelaarschap van Imam Hussain (a) en zijn metgezellen (a). Na het gezamenlijk middaggebed ging de bijeenkomst van start met een introductie door broeder Ameer, gevolgd door een prachtige Koranrecitatie door broeder Reza Qorbanour. Hij reciteerde de prachtige verzen uit het hoofdstuk Al Furqaan.

Deze mooie Koranrecitatie werd gevolgd door een inspirerend filmmomentje, waarin een film werd getoond over het gebed van Imam Hussain (a) tijdens de strijd van Taf (de strijd van Karbala). In deze film werd gereconstrueerd hoe Imam Hussain (a) en zijn metgezellen, ondanks de heftige strijd die woedde, toch het gebed verrichtten. Zij deden dit in beurten: de ene groep verrichtte het gebed, terwijl de rest wacht stond en voor bescherming zorgde. De mensen die wacht stonden, waren vervolgens aan de beurt om te bidden. Ook hier hebben martelaren hun dood gevonden, terwijl ze wacht stonden zodat anderen konden bidden. De belangrijke les uit dit filmpje is het belang van het gebed: als een oorlog geen excuus is om het gebed over te slaan, is er eigenlijk geen andere goede reden mogelijk. 

Hierna gaf broeder Ali een presentatie over de weg van Karbala naar Damascus via Kufa, die de familieleden en metgezellen van Imam Hussain (a) die de strijd wel overleefd hadden, moesten afleggen. Deze presentatie gaf een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen, waardoor de gebeurtenissen in een duidelijk tijdsperspectief stonden. 

Hierna was het tijd voor het “fiqh-momentje” van broeder Mudi. Het thema hiervan was de “ziarah”, oftewel het bezoek aan de graftombe van Imam Hussain (a). Broeder Mudi vertelde over de voorwaarden voor een juiste “ziarah”, die door Imam Hussain (a) zijn uitgesproken. Er zijn dertien voorwaarden, waaronder vriendelijk gedrag naar andere bezoekers van de graftombe, het dragen van reine en schone kleding, etc. Een ander interessant punt dat Mudi maakte, is dat men zo min mogelijk mag zweren in de naam van Allah, iets wat helaas nog steeds te veel gebeurt. Men mag alleen zweren in de naam van Allah als het strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een leven te redden. Ook ging hij in op de vraag hoe men kan weten dat zijn “ziarah” is geaccepteerd. Het antwoord hierop is dat iemand sinds zijn “ziarah” niet (bewust) naar verboden zaken heeft gekeken. Dit is tevens hoe iemand kan weten of zijn bedevaart is geaccepteerd. 

Vervolgens was er een koffiepauze, waarin koffie, thee en koekjes werden uitgedeeld. Ook was er een kraampje met interessante tijdschriften en boeken. Na de pauze was het woord aan zuster Narges, die over haar eigen reis naar Karbala vertelde. Deze zuster bezocht de heilige steden Karbala en Najaf en heeft een deel van deze route lopend afgelegd. Met plezier heeft zij ons meegenomen in deze ontroerende ervaring: ze vertelde gedetailleerd over de indrukken die ze daar opdeed en de verhalen achter de plekken en standplaatsen die ze bezocht. Hierbij liet ze ons ook haar eigen films zien, die veel indruk maakten op het publiek. Een van de dingen die zuster Narges ontroerden, was de gastvrijheid van het Iraakse volk naar de lopende bedevaarders. Aan voedsel, drinken en rustplaatsen was geen gebrek. Hierna volgde een kort filmpje over de weg naar Karbala.

Ook in deze bijeenkomst hield broeder Waiel een interessante lezing. Ditmaal ging het over loyaliteit. Wat betekent loyaliteit? Naar wie moet je loyaal zijn? Een interessant inzicht uit de lezing van broeder Waiel is dat loyaliteit iets is wat niet alleen in je hart mag blijven: van echte loyaliteit wordt gesproken wanneer je deze ook toont. Hij illustreerde dit met de volgende uitspraak over de mensen van Kufa: “O Husain, hun harten zijn met u, maar hun zwaarden zijn tegen u.” Loyaliteit zit dus niet alleen in harten, maar moet ook tot uiting komen in daden, wil men spreken van echte loyaliteit. 

Er werd afgesloten met een rouwzang in meerdere talen van broeder Nouraldien, die eerder onder andere in de moskee van Imam Hussein (a) heeft gelezen. Nouraldien begon met het lezen in het Arabisch waarna het gedicht overging in Nederlands. Op het einde heeft de broeder ook in het Farsi gereciteerd. 

Na afloop van het programma was er een gezellige maaltijd. Al met al was het weer een geslaagde bijeenkomst.

InshaAllah tot de volgende keer!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2012. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG ARBAIEN OPTOCHT - 13 JANUARI 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op vrijdag 13 januari heeft met de hulp van God de eerste optocht van

de Ahlalbait Jongeren Organisatie plaatsgevonden, in samenwerking met

stichting alcauthar.

Dit naar aanleiding van de 40ste van Imam Hussein (a). De deelnemers

verzamelden zich voor het station Den Haag HS, waar op een grote

affiche het logo van AJO zichtbaar was en rond 18.15 (later dan

verwacht, wegens een brandmelding in de straat uitenhage) startte de

optocht en liepen we richting de uitenhagestraat. Deelnemers droegen

vlaggen en herhaalden verschillende slogans zoals "labeak ya Hussein".

Er liepen ongeveer 70 mensen mee: mannen, vrouwen en kinderen.

 

Ten slotte: zoals Ghandhi, de leider van de revolutionaire beweging in

India zei: "ik leerde van Hussein hoe je de overwinning kunt bereiken

terwijl je onderdrukt wordt" .

 

Moge Allah jullie aanwezigheid en moeite belonen.

Wassalam Aleikom wbr,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

VERSLAG GEBOORTE VAN DE PROFEET (S) - 12 FEBRUARI 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ter gelegenheid van de geboorte van onze laatste Profeet Mohammed (s) organiseerde Ahlalbait jongeren organisatie op 12 februari 2012 een festiviteit. De opkomst was goed Alhamdullilah, en het was een geslaagde festiviteit.

Na het middaggebed gezamenlijk te hebben verricht, begon het programma met een heel mooie Koranrecitatie door broeder Ilyas. Moge Allah (swt) hem belonen en met zijn recitatie hem en ons dichter tot Allah (swt) brengen.

Broeder Waseem was de gastheer van deze bijzondere dag en presenteerde alle deelnemers op een mooie manier, namelijk met een mooi gedicht.

Na een luide salawat heeft zuster Tahirah een  persoonlijke ervaring met ons gedeeld. Ook heeft ze verteld over hoe het is om de Profeet Mohammed (s) vanuit een andere invalshoek te bekijken; namelijk vanuit het oogpunt van iemand die niet met de Islam is opgegroeid.

Hierna kwam het beroemde Fiqh momentje door broeder Mudi met een extra vraag- en antwoordsessie.

De lezing werd gegeven door broeder Waiel. Het was een leerzame lezing waar iedereen wat van heeft kunnen oppikken.

Natuurlijk is deze dag niet compleet zonder lofzang. Dit werd gedaan door The Al Touraihi Brothers. Met hun mooie klanken hebben ze iedereen doen luisteren en de zaal doen betoveren.

Last but not least: de gedichtenwedstrijd. Acht jongeren hebben een gedicht opgestuurd en voorgedragen. Nadat alle gedichten waren voorgedragen, hadden alle broeders en zusters even tijd om te stemmen op hun favoriete gedicht. Hierna werden de drie mooiste gedichten uitgeroepen en de schrijvers kregen een mooi cadeau. Ook de andere deelnemers hebben een cadeautje gekregen. Kortom iedereen was een winnaar!

Het was een geslaagde festiviteit en de dag werd beëindigd met het avondeten.

Geschreven door A. Almansoury

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG STILLE TOCHT VOOR SJEIKH ABDELLAH DAHDOUH – 18 MAART 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 18 maart werd een stille tocht georganiseerd voor de martelaar Sjeikh Abdellah Dahdouh. Vorige week was er een aanslag met brandstichtingin de Al-Rida moskee in Anderlecht, waar hierbij de 46-jarige imam Abdellah Dahdouh, een vader van vier kinderen, door rookvergiftiging om het leven kwam. De stille tocht was een vreedzame reactie op een gruwelijke daad dat een mensenleven heeft geofferd.

Ook leden van de Ahlalbait Jongeren Organisatie hebben de tocht bijgewoond, om de afschuwelijke gebeurtenis af te keuren. Mahdi Salih (bestuurslid) en Mudi (actief lid mediacomité) hebben namens AJO actief hieraan deelgenomen. Ongeveer 50 man van verschillende stichtingen in Nederland hadden zich in de ochtend verzameld in Utrecht, Den haag en Dordrecht om vervolgens samen in een bus de reis naar België te maken. Eenmaal in België aangekomen, werd eerst in een moskee het middaggebed verricht.

Verschillende mensen, man en vrouw, uit verschillende achtergronden en landen verzamelden op een plein in de buurt van de Al-Rida moskee. Vele geleerden uit verschillende landen waren ook bijeen gekomen om hun spijt te betuigen. Velen van de ongeveer 2000 aanwezige deelnemers droegen witte rozen en overal wapperden Belgische en Marokkaanse vlaggen. Op een vredige en emotionele manier kon spijt worden betuigd aan de familieleden en slachtoffers. Soennieten en Sjiieten liepen hand in hand, langs de Al-Rida moskee, om te eindigen bij het Justitiepaleis.

Aldaar werden meerdere toespraken gehouden, waarna een minuut stilte werd gehouden en al-fatiha werd gereciteerd. Als laatste werden witte ballonnen de lucht in gelaten. Het was een mooie en waardige manier om een dergelijk goede vreedzame persoon te herdenken.

Nieuws over de stille tocht kun je hier lezen:

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1138437/ruim-2-000-mensen-trekken-door-brussel-voor-vermoorde-imam.aspx

Verslaggever: Mahdi Salih

Ahlalbait Jongeren Organisatie

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG MARTELAARSCHAP FATIMA AL-ZAHRA (A) - 29 APRIL 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 29 april 2012 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie een bijeenkomst gehouden ter nagedachtenis van het martelaarschap van Fatima al Zahra (a). Op het programma stonden veel gevarieerde onderdelen. De bijeenkomst begon met het lezen van de Ziarah van Fatima (a) door broeder Ilyas. Met zijn mooie stem heeft hij de bijeenkomst

Daarna was het tijd voor de lezing en deze werd gegeven door broeder Mahdi. Hij sprak over het leven van Fatima (a) en waarom zij een geweldig voorbeeld is voor vrouwen en mannen.

Dat deze bijeenkomst niet met een koranrecitatie begon heeft zijn redenen. AJO heeft namelijk bewust gekozen om tijdens deze bijeenkomst de Koran centraal te stellen door drie uitstekende koranrecitatoren uit te nodigen. Zo hebben broeders Alireza, Massih en Ali een mooie recitatie gegeven, ieder met zijn eigen indrukwekkende stijl.

De gereciteerde verzen werden door zuster Fatima en door de broeders Mudi en Yasser uitgelegd. Het doel hierbij was om meer kennis op te doen van de betekenis achter de verzen uit onze heilige boek en ook om nieuwsgierigheid op te wekken, zodat jongeren actief naar deze betekenis zullen vragen en zoeken.

Na een korte pauze werd het programma vervolgd met een bijzondere voordracht. De overlevering van de mantel, Hadith al kisa, werd namelijk door broeder Mohammed Mehdi op een zeer emotionele manier in het Nederlands gereciteerd!

De bijeenkomst werd afgesloten met een rouwzang in het Nederlands door broeder Amir. De mooie woorden in combinatie met zijn prachtige stem heeft het niveau van de Nederlandse rouwzang een grote stap voorwaarts gezet.

We hopen de jongeren insha'Allah snel weer te zien tijdens de komende bijeenkomsten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Shabaan – 15 juli 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 15 juli heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie in Rotterdam een bijeenkomst gehouden. De thema’s van de bijeenkomst waren de geboorte van Imam al Mahdi (a) en de heilige maand Ramadan.

De bijeenkomst begon, na het gezamenlijke gebed, met een Koranrecitatie van broeder Mohammed Mehdi. Met zijn mooie stem heeft hij een aantal verzen van de heilige Koran gereciteerd. 

Broeder Mohsin heeft een presentatie gehouden over het onderwerp: “Wanneer begint de Ramadan.” Hierbij werden grafieken laten zien van onder andere de zichtbaarheid van de maan op de aarde. Ook werden er een aantal fiqh aspecten van deze heilige maand behandeld.

De lezing werd gegeven door broeder Waiel en ging over de komst van onze laatste Imam (a). Na de lezing werd er een kleine pauze ingelast. AJO had eerder op haar website aangekondigd dat er voor de aanwezigen een verrassing zou zijn. Deze verassing werd na de pauze aan de jongeren getoond. De vlag van de Imam Ali (a) moskee in Najaf, Irak, werd meegenomen om hem hier in Nederland te bezichtigen. Dit was een prachtig moment tijdens de bijeenkomst! Vele jongeren konden deze vlag van dichtbij goed bekijken en aanraken en dit belangrijke symbool werd dan ook zeer gewaardeerd.

Broeder Ali Al Touraihi heeft tevens tijdens het laten zien van de vlag een Ziarah gelezen. Omdat de bijeenkomst ook in het teken stond van de geboorte van Imam al Mahdi (a), reciteerde broeder Ali ook een aantal mooie lofzangen. 

De bijeenkomst werd afgesloten met de “ken je Imam spel”. De aanwezigen werden in vier groepjes verdeeld. Onder leiding van de gastvrouw zuster Fatima werd het spel gespeeld. Elke groep moest de biografie van een Onfeilbare (a) lezen en daarna er een korte presentatie over geven. Na afloop van het programma kon iedereen genieten van een maaltijd.

Het was een geslaagde bijeenkomst AlhamdoeAllah. InshaAllah zien we jullie tijdens onze volgende bijeenkomst.

Wassalam,

Koranavond – 5 augustus 2012 

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum beste broeders en zusters,

Op 5 augustus 2012 hebben meerdere organisaties (Ahlalbait Jongeren Organisatie, Stichting Sadeqiya, Ahlalbayt4Iedereen, Stichting Alcauther jongeren en Stichting Iman Jongeren) een Koranavond georganiseerd in Rotterdam. Speciaal voor deze avond werden vier internationale koranrecitators uitgenodigd. Al tijdens de inloop werden wij verrijkt met een aantal prachtige recitaties van onze jonge broeders.

Hiernaast bestond het programma ook uit informatieve onderdelen. De presentatie was in handen van zuster Leila en broeder Ahmed. 

Het programma werd gestart met een gedicht van broeder Ali Djawad waarna broeder Waiel een zeer interessante lezing gaf waar jong en oud leringen uit konden trekken. Broeder Mudi heeft aansluitend een aantal fiqh regels betreffende de Koran uitgelegd aan de jongeren. Hiernaast was er ook een 20x20 presentatie van broeder Ali. 

De aanwezige broeders en zusters waren mashaAllah (!) van verschillende steden gekomen. Dankzij de grote opkomst was de zaal al snel vol. 

Deze avond draaide om de Koran en met vier internationale recitators hebben de aanwezigen zeker genoten van de recitaties van de verzen van de heilige Koran.

De eerste recitatie was van broeder Elias Mehrzad uit Duitsland. Broeder Elias heeft meerdere keren meegedaan aan wedstrijden in Duitsland. Uit Nederland was broeder Ali Al Touraihi aanwezig. Ook broeder Ali heeft meegedaan aan internationale wedstrijden, zoals de bekende Koranwedstrijd op Alkauther TV. 

Uit Iran waren de heren Khorrami en Piroozmand uitgenodigd. De recitatie van de heer Khorrami was alweer de derde internationale recitatie van de avond. Als laatste ging de heer Piroozmand de heilige verzen van de Koran reciteren. Met zijn indrukwekkende stem kreeg hij vele salawaat (zegeningen) van de aanwezigen. Na het reciteren van verzen ging de heer Piroozmand tevens een lofzang lezen. Tijdens het lezen van de lofzang heeft de organisatie de vlag van de Imam Ali (a) moskee aan het publiek laten zien. 

Na de recitatie van de heer Piroozmand was het tijd voor het gebed. Het vasten werd verbroken met een dadel en yoghurt waarna de jongeren gingen bidden. Na het gebed stond de maaltijd klaar en was het gezamenlijk eten begonnen.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor zijn/haar komst en inshaAllah zien wij jullie tijdens de volgende bijeenkomst!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

AJO uitje – 6 oktober 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 6 oktober was het zo ver: het AJO uitje van 2012. Om acht uur ’s ochtends verzamelde iedereen zich op station Rotterdam Centraal. Nadat iedereen aanwezig was gingen we met z’n allen richting de bus. Bij de bus aangekomen bleek er een onvoorzien probleem te zijn met de ruitenwisser. Hierdoor kon deze bus niet meer rijden. Door het tijdverlies konden we helaas niet meer naar de Ardennen.

We lieten ons niet uit het veld slaan en we besloten om er toch nog een leuke dag van te maken. Een nieuwe bus werd opgetrommeld. Nadat iedereen mee kon stemmen over een alternatief programma viel de keus op een dagje Brussel.

Tijdens het wachten werd nog een ontbijt aan de jongeren uitgedeeld. Er werd een programma samengesteld en we waren snel onderweg naar België.

In de bus werd er gezellig gepraat. Veel jongeren konden met elkaar kennismaken en hier en daar waren de eerste discussies al begonnen. Onze eerste bestemming was het Atomium. Dat is een grote versie van het allerkleinste deel waaruit materie bestaat: het atoom. Dit bekende monument is een van de grote publiekstrekkers van Brussel. Het Atomium is verdeeld in een aantal verdiepingen waarbij op elke verdieping een verschillende tentoonstelling te zien was. De bovenste verdieping gaf een geweldig uitzicht op de omgeving.

Na het Atomium hebben we Mini-Europa bezocht. Alle bekende gebouwen van Europese landen waren daar in miniatuur nagemaakt. Van de Eiffeltoren en de Big Ben tot de toren van Pisa: de hoogtepunten van Europa waren in het klein te bewonderen.

Onderdeel van het programma was een bezoek aan de Imam Reda Moskee. Deze moskee werd een aantal maanden terug nog aangevallen door een terrorist waarbij de imam van de moskee als martelaar om het leven is gekomen. Gelukkig was de directeur van de school aanwezig, haj Khalid, waarna hij ons uitgebreid vertelde over de afschuwelijke aanslag van nog geen half jaar geleden. Natuurlijk was daar ook de gelegenheid om te bidden. Na het gebed was er een lezing van broeder Waiel.

Aan het eind van een dag vol activiteiten behoort natuurlijk het gezamenlijk eten. In een dichtbij gelegen restaurant werd er genoten van het heerlijke eten dat was bereid.

Ondanks de valse start hebben we met z’n allen toch nog een leuke en interessante dag van kunnen maken. Het hoogtepunt voor velen was toch het bezoek aan de Imam Reda Moskee.

InshaAllah zien wij jullie weer tijdens onze komende activiteiten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Um al baneen – 17 november 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 17 november hield Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) één van de belangrijkste bijeenkomsten van het jaar in de Mehfil Ali zaal in Den Haag. De bijeenkomst stond in het teken van de maand Muharram, Um al Baneen en overgave in de Islam. Dit lijken verschillende thema's, maar - zo bleek ook tijdens de bijeenkomst - de overlappen zijn groot.

Het startschot en inzegening van de middag kwam van de koranrecitatie, op een prachtige manier gedaan door broeder Ilyas. Tijdens de herdenking van de gebeurtenissen van Karbala hoort ook het lezen en voordragen van Ziaret Ashura. Ali was verantwoordelijk voor het ten gehore brengen van deze Ziaret.

Hierna was het de beurt aan Yasser om in zijn lezing op meeslepende wijze de gebeurtenissen van Karbala bij te brengen. In het Fiqh Momentje dat hierop volgde ging broeder Mudi in op de regels voor het doen van het gebed in moeilijke omstandigheden, zoals wanneer geen water aanwezig is om de Wudhu te doen.

Wat is de weg van Um al Baneen, en hoe kunnen wij vandaag van haar leren? Die vraag stond centraal bij de lezing van Waiel. De conclusie was dat de opstelling van Um al Baneen tijdens de tragische gebeurtenissen van Karbala talloze aanwijzingen geeft voor ons moslims nu: overgave aan Allah, geduld en hoop. Broeder Waseem droeg een aantal prachtige gedichten voor over Um al Baneen en Ashura, waarin de emotie van een moslim denkend aan het lijden van Imam al Hussein (a) en zijn metgezellen perfect werd verwoord.

Een nieuw onderdeel stond toen op het programma. Uit de gebeurtenissen van Karbala kunnen veel lessen worden getrokken, maar het is lastig om te zien hoe die lessen zich tot elkaar verhouden. Daarom werd deze bijeenkomst samen met het publiek een mind map gemaakt. Er werden een aantal afbeeldingen getoond die te maken hadden met Ashura. 

Mensen uit het publiek vertelden wat zij in de afbeelding zagen: wat werd uitgebeeld? Zo kwamen uit elke afbeeldingen meerdere steekwoorden als geduld, revolutie, geduld, verlies en nog veel meer. Daarna was het doel om te zien welke steekwoorden gerelateerd waren, en wat die relatie inhield. Dit werd tegelijkertijd getoond op het scherm. Zo ontstond een concreet begrippennet over Ashura, waarbij de moraal van Ashura in één oogopslag te zien was: op een dieper niveau nadenken over de revolutie van Imam al Hussein (a).

De bijeenkomst werd afgesloten door broeder Haydar, die een emotionele en krachtige rouwzang voordroeg in drie verschillende talen (Perzich, Arabisch én Nederlands!). Een passend einde van een bijeenkomst in de periode waarin wij rouwen om de tragiek van Karbala.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

AJO Visit to CSY – 30 november 2012

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

As part of his trip to India the Ahlalbait Youth Organisation chairman visited the Chennai Shia Youth (CSY) in India. It was a very interesting an fruitful visit. The first contact was made by email and an appointment was arranged. It was the evening of Ashura and the appointment was in the famous Thousand Lights Mosque in Chennai.

Chairman AJO: "I arrived at the Mosque early and got a worm welcome from Shia brothers in the mosque. I got the chance to do my evening prayers and visit the replicas for imam Hussain and imam Abbas Shrines. It was very nice to see. The brothers arrived soon after and my host brother Meesum (chairman of CSY) had arranged for a dinner to get acquainted and hear from one another.

I explained to the brothers the start of AJO, our structure, activities and achievements. The brothers elaborated on how CSY was started and that they operate in a similar manner to AJO, where it is not the individual who is important but the success of the organisation as a whole. The brothers explained that there are about 10.000 Shia Moslem in Chennai and that the Shia community was well educated and established in the area of Tamil Nadu (the province).

Meesum explained that they have similar issues as AJO where the Shia religion is not well elaborated on the the traditional Tamil language. A language that is also used in parts of Sri Lanka. The brothers had visited Sri Lanka and are starting a working relationship with the brothers there.

CSY like AJO does not belong to a political, cultural or ethnic group. It is a Shia youth organisation for all Shia youth in the area.

After dinner we went back to the mosque and met with Chief Shia Khazi of Tamil Nadu Sheikh Ghulam Mohammed Mehdi Khan Sahib Qibla. It was a short but very nice meeting where the sheikh started by asking about the economy in Europe and NL. Afterwards he asked about AJO, the Shia in NL generally and the Shia youth in specific. The Sheikh expressed his appreciation of the efforts of AJO and prayed for the Shia youth in NL.

Prior to joining the Moharram procession (9th day) we took some pictures  Afterwards we joined the big amount of Shia brothers and sisters in the mosque. It was a pleasure to attend imam Hussain remembering there.

Pictures are added and you can visit CSY website for further details: Www.ChennaiShiaYouth.Com

I want to thank my brothers in Chennai for their warm welcome, their hospitality and kindness. I pray to Allah to make them successful in their endeavours and accept their efforts."

© Copyright Ahlalbait jongeren

Vrijheid – 2 december 2012

Op zondag 2 december (de 17e van Muharram 2012), waren de benen weer door de harten aangevoerd om getuige te zijn van de liefde voor Imam Hussain (a) in de harten en zielen van hen die vrij geboren zijn en vrij door het leven willen.

De dag begon met de woorden van Allah (swt) zelf die zelf de grootste getuige was van wat er op de dag van Ashura de familie en dierbaren van de Profeet (s) was aangedaan.

De gereciteerde koranverzen hadden ook zeker met de gebeurtenissen en de personages van Ashura te maken. Zo werden delen uit het hoofdstuk al-Ahzaab, al-Infitar en al-Fajr voorgedragen, waarvan de laatste luidde:

[Er zal gezegd worden tegen de vrome gelovigen:] "O tot rust gekomen ziel!"

"Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd (ontvangen door Hem)."

"Treed dan binnen onder Mijn (geëerde) dienaren."

"En treed binnen in Mijn Paradijs!"

[Hoofdstuk al-Fajr (89): verzen 27-30]

De Tafseer (uitleg) zegt dat de vrome gelovige waarnaar deze verzen verwijzen Imam Hussain (a) is.

Ja, zo klonk de hemelse stem van Ali Al Touraihi door de moskee en de stilte in de zaal was een blijk van respect voor deze talentvolle jongeman.

Na de Tafseer van deze verzen werd de sfeer in de sferen van Karbala gebracht met de recitatie van de smeekbede van Ashura door Ilyas Najafi. Daarin werd de heer der martelaren en zijn familie begroet. Zo klonk de groet aan de Imam en zijn familie en vrienden door de zaal: Assalamo alal Hussain….

Hierna kwam de eerste lezing van de middag. Deze werd gegeven door broeder Yasser Al Alaei. Met als onderwerp ‘vasten en Ashura’ werd uitleg gegeven over de misvatting van het vasten op de 10e dag van Muharram. Hij gaf door middel van een aantal redenen duidelijk aan waarom het ongewenst is om te vasten op de dag van Ashura.

Waar woorden tekort schieten om de tragedie van Karbala te omschrijven was het de jongste Shi’itische dichter van Nederland; Sayyed Ali Djawad Alawi gelukt om zijn woorden ‘1400 jaar rouwen om Imam’ om te zetten in een mooi gedicht.

De weg van Imam Hussain (a) is niet uitgezonderd voor mannen of volwassenen, man, vrouw, jong, en oud: iedereen zet de weg van Imam voort, zo ook deze jonge dichter.

De liefhebbers van Imam Hussain (a) waren bijeen gekomen om te leren hoe vrij te zijn, vrij door het leven te gaan, te weten wat vrijheid is en verder te leren wie de idool van vrijheid was binnen de tragedie van Karbala.

Al deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens de lezing van broeder Waiel Alkhateeb. Hij begon zijn lezing met de definitie van het begrip vrijheid en besprak in vogelvlucht de verschillende opvattingen en definities van de grote filosofen door de geschiedenis heen, van Aristoteles tot Jean-Paul Sartre.

Natuurlijk werd ook verwezen naar de grote filosoof van Islam Imam Ali (a): Profeet Adam (a) was VRIJ geboren en elk mens is VRIJ.

Voor een beter begrip van de definitie van vrijheid werd de functie van de mens op aarde besproken. Een functie die grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt: namelijk de vertegenwoordiger van Allah (swt) op aarde.

Grote geleerden en grote namen passeerden in zijn lezing, zo ook Johannes Paulus II en zijn citaat over vrijheid: ‘vrijheid is niet doen wat we willen maar vrij zijn om te doen wat we MOETEN doen.’

Deze omschrijvingen en definities van vrijheid maakten duidelijk dat Imam Hussain (a) zijn leven en die van zijn dierbaren offerde zodat de kinderen van Adam VRIJ van onrecht, tirannie en vrij in gedachtegoed door het leven konden gaan. Broeder Waiel beschreef verder het verhaal van de eerste martelaar van het leger van Imam Hussain (a), een man die terecht de naam Hurr (Vrij) droeg. Hij koos op het laatste moment voor Imam en werd daarmee vrij van alle onrecht, en zelfs van het wereldse leven.

O Hussain aanschouw deze tranen, O Allah behoed deze ogen van kwaad en behoed deze rouwende harten om niet bevlekt te raken door zondes. Want tranen stroomden uit ieders ogen bij de rouwzang.

Diepgezonken in gedachten door de lezing konden we kort van gedachten wisselen in de pauze.

De dag kenmerkte zich door de liefde voor Imam Hussain (a), de liefde voor Vrijheid. Traan, gedachte, glimlach, woord: alles stond in het teken van Imam Hussain (a). En woorden maakten de mooie gedichten van de winnaars van de gedichtenwedstrijd. Hierbij kon de liefde voor Imam en zijn familie en metgezellen door de toehoorders tot diep in hun harten gevoeld worden.

Aangespoord door deze woorden en alles wat men vandaag en de afgelopen dagen van Muharram had gehoord, konden de aanwezigen hun mening kwijt over twee stellingen over vrijheid. Een aantal voorbeelden van de meningen die werden geuit:

Discipline sluit vrijheid niet uit, discipline is een vereiste om vrijheid te bereiken. Vrijheid is als waarde universeel en een gemeengoed. Maar perceptie van vrijheid per persoon per cultuur is verschillend.

Maar wat geldt is: Waar de vrijheid van de ander begint is waar jouw vrijheid ophoudt.

En voor de harten die nog “Hussain Hussain” klopten: die actief de houding van rouwen wilden aannemen, was er gelegenheid en tijd voor de rouwzang. De rouwzang werd voorgedragen door Mohammad Mehdi Mehrzad die de verzen van Waseem en Mohsin heel mooi deed klinken in de zaal.

Oh Allah, accepteer deze dag van ons allen, Oh Allah laat het niet de laatste dag zijn voor ons om te rouwen om onze Imam en Oh Allah laat deze ogen die om Hussain hebben gehuild de komst van Imam Mehdi (a) aanschouwen.

Tot een volgende bijeenkomst!

Geschreven door Zohra Moallemzadeh

Afdrukken

Verslagen van de activiteiten uit het jaar 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Op deze pagina zijn alle verslagen te vinden van de activiteiten uit het jaar 2011. De foto's zijn te bekijken op onze foto-galerij.

VERSLAG AJO BIJEENKOMST: VROUWEN BINNEN DE ISLAM - 09 JANUARI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zondag 9 januari 2011 heeft Ahlalbait Jongeren een bijeenkomst gehouden in Den Haag met als thema: Vrouwen binnen de islam.

De bijeenkomst begon om 13:00 toen de meeste mensen binnenkwamen. Als eerst werd de Azan gereciteerd waarna we met z'n allen het gezamenlijk gebed hebben uitgevoerd. Hierna werd het programma begonnen met een koran recitatie door broeder Illyas.

Na zijn prachtige recitatie werd een lezing gegeven door broeder Waiel. De lezing ging over de vrouwen binnen de islam en hierbij werd Sayeda Zainab (a) als voorbeeld genomen.

Deze bijeenkomst stond verder in de teken van een aantal stellingen die we wilden bespreken met de aanwezige jongeren. Zo ging een stelling over de rol van de islamitische vrouwen binnen deze maatschappij. Een andere stelling ging over de visie van de westen over de islam. Er moet gezegd worden dat de jongeren goed meededen en duidelijk hun mening gaven.

Hierna gingen we over naar de laatste onderdeel van de bijeenkomst en dat waren de gedichten over Imam Al Hussein (.). Zuster Fatme Al Karbaleia en broeder Waseem Alkhateeb hadden allebei een aantal gedichten voorbereidt en voorgedragen.

Wassalamu alaikum,

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG ARBAIEN BIJEENKOMST - 07 FEBRUARI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 5 februari 2011 heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie (AJO) de eer gehad om Sayed Mohammed Musawi te gast te hebben bij de jaarlijkse Arbaien bijeenkomst.

Met een opkomst van 100 personen en een mooi programma voor de boeg werd zoals altijd gestart met een koranrecitatie door Mehdi Mirzad. Daarna las broeder Haydar Al Fayli de ziareh op een zeer krachtige en emotionele wijze voor. Broeder Ahmed Beka las hierna een prachtig gedicht voor over aanvallen die Sjiieten meemaken en het vasthouden aan het geloof. 

Het belangrijkste onderdeel was de lezing van de Sayed, die speciaal vanuit Engeland is overgekomen voor deze bijeenkomst. Sayed Mohammed Musawi gaf de lezing in het Engels, en delen van de lezing werden vertaald voor degenen die de Engelse taal niet (geheel) machtig zijn.

De lezing ging over jou: de Sjiietische moslim in de Westerse maatschappij. Hoe kunnen we vasthouden aan het geloof? Hoe moeten we omgaan met niet-moslims? Een groot deel van het antwoord lag erin dat moslims het goede voorbeeld en gedrag moeten tonen. Veel problemen en misverstanden kunnen worden weggenomen door niet-moslims te informeren. Dit is een verantwoordelijkheid van elke moslim.

Omdat moslims zelf natuurlijk ook vragen hebben over hun eigen geloof was na de lezing ruimte voor vragen vanuit het publiek. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt en de Sayed gaf antwoord op zeer uiteenlopende vragen. Onderwerpen als: omgang man-vrouw, zoeken naar psychische hulp, hoofddoek op het werk, sharia, trouwen en veel meer werden aangesneden.

Nadat de vragen waren beantwoord was het tijd voor rouwzang. Twee broeders lazen op uitstekende manier de rouwzang voor: Illyas Nadjafi en Amir Al Sharji.Er werd in totaal in maar liefst 4 talen ( Farsi, Urdu, Arabisch, Nederlands) rouwzang gedaan door beide broeders.

Na een lange maar leerzame avond was het programma daarna afgelopen, maar niet voordat iedereen van het avondeten kon genieten.

Al met al is AJO erg blij met jullie opkomst en het bezoek van Sayed Mohammed Musawi, en we hopen inshallah jullie de volgende bijeenkomsten telkens weer te kunnen begroeten!

VERSLAG BIJEENKOMST FATIMA AL-ZAHRA (A) - 15 MEI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salam Aleekum beste broeders en zusters,

Ter ere van Fatima Al-Zahra (a) heeft er op zondag 15 mei 2011 in Stichting Iman een bijeenkomst plaatsgevonden die door Ahlalbait Jongeren Organisatie werd georganiseerd.

Rond 13:00 begon het programma met een Koran recitatie van broeder Ilyas. Na de Koran recitatie reciteerde broeder Ilyas Dua al Tawasul op een zeer mooie wijze. Om ook kennis op het gebied van Fiqh (geloofsleer) op te doen, kregen we van broeder Mohamed het zogenoemde ‘een minuut Fiqh’.

Hierna werd het tijd voor het gebed. Nadat de Azan (oproep voor het gebed) werd gereciteerd, gingen de broeders en zusters de wudhu (de wassing voor het gebed) verrichten waarna het gezamenlijk gebed werd gebeden. Na het gebed werd er een korte pauze ingelast.

Na lekker gegeten te hebben, ging het programma verder met een korte presentatie van zuster Ithar over het leven van Fatima Al-Zahra (a). Hierin werden de belangrijkste kenmerken van Fatima (a) genoemd en ook werden er een aantal gebeurtenissen uit het leven van Al-Zahra (a) verteld waaronder hoe Tasbih Al-Zahra is ontstaan en ook over Hadith al Kisa, de overlevering van de mantel.

Bij deze bijeenkomst was ook zuster Zainab aanwezig. Momenteel is zij bezig met een project om geld in te zamelen voor weeskinderen in Irak. Nadat zij over haar project vertelde, volgde er door broeder Mohamed opnieuw ‘een minuut Fiqh’ met deze keer als onderwerp ‘Nazr in de Islam’.

Broeder Mohsin heeft vervolgens een presentatie gegeven over de activiteiten die Ahlalbait Jongeren Organisatie in de afgelopen periode heeft verricht en met name de veranderingen die de website van AJO heeft ondergaan.

Hierna begon de lezing van broeder Waiel over Fatima Al-Zahra (a). Na de lezing kwamen we aan het einde van het programma. De bezoekers toonden nog belangstelling voor de boeken en artikelen over de Islam die door het Mediacomité beschikbaar werden gesteld.

En zo hebben we een goede bijeenkomst achter de rug waarin we veel geleerd hebben over deze geweldige vrouw, namelijk Fatima Al-Zahra (a).

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG AJO REIS GIETHOORN - 4 JUNI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salaam aleekum beste broeders en zusters,

Ter viering van het vijfjarig bestaan van Ahlalbait Jongeren Organisatie werd op zaterdag 04 juni 2011 een uitje naar Giethoorn georganiseerd.

Het vijfjarig jubileum van de AJO begon op een zonnige, vroege ochtend voor station Rotterdam Centraal, waar ieder al wachtend op de bus met nieuwe gezichten kennis maakte en langzaamaan wakker werd. Eenmaal in de bus was de sfeer enthousiast en uitgelaten, al helemaal toen we hoorden dat onze voorzitter Waseem heel hip een videoboodschap heeft achtergelaten, waarin hij zijn jubileumtoespraak hield.

Na een paar uurtjes kwamen we aan in Giethoorn, bij “Histomobil” welteverstaan, waar we met zijn allen koffie/thee hebben gedronken, waarna het lunchpakket werd uitgedeeld. Vervolgens werd het dagprogramma uitgelegd en konden we op naar de bootjes.

 

Per groepje van zes mensen kon je in een bootje en kreeg je een puzzel met vragen die je gaandeweg op je route kon beantwoorden. Daarnaast moest iemand stuurman zijn en moest iemand anders “punteren”. Dit is varen met een grote puntstok, waarmee je de boot als het ware voortduwt. Dit is nog een hele klus gebleken, aangezien we ook nog over een groot meer moesten en bijna elk groepje hopeloos verdwaalde, omdat iedereen, betoverd door de beeldschone omgeving, niet meer op de route lette. Om maar niet te spreken van de rivaliteit onder de groepjes en de verscheidene manieren waarop mensen hebben geprobeerd de andere bootjes vriendelijk te saboteren. Echter, toen puntje bij paaltje kwam en iedereen verdwaald raakte, hebben alle bootjes gemoedelijk samengewerkt. Kortom, iedereen kon hier prima zijn energie kwijt en uiteindelijk heeft iedereen de rit, inclusief het grote meer, overleefd.

Afgepeigerd van het punteren keerden we terug naar Histomobil, waar we hebben gebeden. Verder hebben we daar nog gemidgetgolft en uitgerust onder het heerlijke zonnetje.

Voor het avondeten zijn we naar strand Horst gegaan, waar we hebben gepicknickt. Daarna gingen mensen voetballen of wandelen en hebben we na afloop een groepsfoto genomen.

Helaas bleek de dag niet oneindig en moesten we terug naar Rotterdam. In de bus werd er nog een religieuze touch gegeven met een fiqh-raadseltje en een AJO quiz, waarvan de winnaars bij aankomst in Rotterdam een prijs kregen overhandigd. Al met al was het een zeer geslaagde jubileumviering en was dit reisje zeker voor herhaling vatbaar!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

EUROPEES CONGRES VOOR DE SOLIDARITEIT MET BAHREIN IN MADRID – 25 JUNI 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Deelname Ahlalbait Jongeren aan het Europees congres voor de Solidariteit met Bahrein - 25 en 26 juni 2011

Door Waseem Alkhateeb en Mahdi Aljara

Het begon met een email via de AJO mailbox. Een uitnodiging voor Ahlalbait Jongeren om deel te nemen aan een congres in Madrid voor solidariteit met de bevolking van Bahrein. De voorzitter van AJO en actief lid Mahdi Aljara (Activiteiten Comité) mochten AJO vertegenwoordigen in dit congres. Achteraf bleek dat AJO de enige deelnemende Jongeren organisatie was en tevens de enige deelnemende organisatie uit Nederland.

Het congres bestond uit twee volle dagen met drie discussie onderwerpen. De eerste dag was gereserveerd voor de onderwerpen: "De democratische beweging in Bahrein" en "De mensenrechten schending in Bahrein". Sprekers uit verschillende landen in Europa gaven hun visie, ervaring en mening weer over deze onderwerpen. Daarna was er ruime voor vragen en werd er door het panel geantwoord.

 

Een emotioneel moment ontstond toen dhr. Saeed Shehabi van de democratische beweging in Bahrein zijn betoog hield en de aanwezigen vertelde over de situatie en de wijze waarop het recht van de Bahreini bevolking werd geschonden. De heer Shehabi is minder dan een week geleden in zijn afwezigheid veroordeeld tot levenslang celstraf omdat hij aan de protesten deelnam. Het was een lange, heftige eerste dag waarin emoties soms hoog opliepen vanwege de nijpende situatie daar.

De dag werd beëindigd met een korte kennismaking tussen de deelnemers en uitwisseling van ideeën, ervaringen en kennis van visitekaartjes. Een diner stond op het programma, maar de deelnemers van AJO hadden nog een uurtje voor zonsondergang. Snel werd er in de omgeving een ontdekkingstocht uitgevoerd om te bekijken of Madrid als kandidaat moet staan voor de volgende AJO reis. Helaas kwamen de heren niet verder dan de Bernabeu stadium en die was ook nog dicht voor bezoek. Een rustige wandeling terug naar het hotel zorgde voor de afsluiting van de dag.

De tweede dag begon vroeg in de ochtend en AJO was uitgenodigd als spreker en panellid voor het derde onderwerp: "Het westen en de crisis in Bahrein". AJO mocht als eerste spreken en Waseem hield een toespraak in het Engels. De overige deelnemende experts gaven daarna hun mening en daarna was er ruimte voor vragen. Na het afsluiten van dit onderwerp werd de declaratie van Madrid voor Solidariteit met Bahrein opgelezen aan alle aanwezigen. De declaratie bevatte een samenvatting van hetgeen besproken binnen de drie onderwerpen.

Deze deelname van AJO was dankzij de zegening van Allah zeer succesvol. AJO heeft hiermee weer een groot aantal internationale contacten gemaakt en staat internationaal in Europa nog beter op de kaart.

VERSLAG IFTAR BIJEENKOMST - 06 AUGUSTUS 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 6 augustus hield Ahlalbait Jongeren haar jaarlijkse iftaarbijeenkomst. Dit jaar werd er gekozen voor de stad Dordrecht. Rond half acht begonnen we de bijeenkomst met een voorwoord door broeder Ahmed. Na het voorwoord was het de beurt aan broeder Ali Al-Touraihi om met zijn mooie stem de heilige Koran te reciteren.

 

De lezing van deze avond werd verzorgd door broeder Mahdi. Het onderwerp was discipline en de Koran. Het was een zeer interessante lezing en na afloop was het tijd voor een aantal Ramadan dua’s (smeekgebeden). Deze werden tevens door broeder Ali gereciteerd.

In het programma was er ook een leuke Ramadan quiz gepland. De quiz mocht in groepjes gedaan worden. Tussendoor werden er gevarieerde vragen gesteld en er was veel interactie met de jongeren. Na het inleveren van de antwoordformulieren werd alles door de organisatie nagekeken en werden er prijzen uitgedeeld.

Om kwart voor tien werd het dan tijd om het vasten te verbreken. Voordat we aan de hoofdmaaltijd begonnen, werd het vasten eerst met dadels, yoghurt en soep verbroken.

Kortom, het was een leuke avond met interessante onderdelen zoals de lezing, quiz, mooie recitaties van de heilige Koran en dua’s.Graag zien we jullie weer op de volgende bijeenkomst!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

BIJEENKOMST TER HERDENKING VAN IMAM JAFAR AL-SADIQ (A) - 25 SEPTEMBER 2011.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op 25 september heeft AJO in Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst stond in het teken van Imam Jafar al-Sadiq (a). Ameer, actief lid van het activiteitencomité, was de gastheer die de bijeenkomst in goede banen heeft geleid.

De bijeenkomst is begonnen met een Koran recitatie, met een weergaloze stem door onze broeder Mehdi Mehrzad. Vervolgens kreeg Mays, actief lid van het mediacomité, de eer om op een chronologische wijze het leven van Imam al-Sadiq (a) te schetsen en deze aan de jongeren over te brengen. Het was een powerpoint presentatie met interessante feiten en leerzame verhalen. Eerst werd besproken hoe de politieke verhoudingen waren in de tijd van onze Imam al-Sadiq (a). Vervolgens werd ingegaan op de Universiteit van de Imam (a) en de revolutionaire ontwikkeling op het gebied van kennis en wetenschap. Interessant is om te weten dat vele leerlingen van de Imam (a) hoge aanzien genoten met hun kennisoverdracht. De Imam (a) was een pionier en de voortrekker op de kennisrevolutie op alle gebieden van geloofsleer tot abstracte vakken als scheikunde. Het is hartverscheurend dat het lot van de Imam (a) door de politieke verhoudingen bezegeld werd met dodelijk gif dat hem werd toegediend. Hij werd begraven in de Baqieh in Medina. De Imam (a) heeft zijn leven opgeofferd voor de kennisrevolutie en is nu als rolmodel voor alle jongeren die zich verrijken met de kennis van de Universiteit van Ahlalbait (a). De voordracht werd afgesloten met leerzame overleveringen met uitspraken van onze Imam (a). Al met al, een kwalitatief hoogwaardige voordracht dat door onze zuster met veel enthousiasme werd gepresenteerd.

Hierna volgde een fiqh-minuutje waar in vogelvlucht de basis fiqh regels werden besproken. Het onderwerp gebed stond als thema centraal en dit onderdeel werd gepresenteerd door Mudi, actief lid van het mediacomité. Hierna werd een korte pauze ingelast en iedereen kreeg de gelegenheid om met elkaar kennis te maken en eventueel boeken te lenen dan wel kopen.

Vervolgens kreeg Raihaneh, actief lid van het mediacomité, de gelegenheid om haar boek te promoten. Onze zuster is tevens de auteur van deze roman; Sara en haar brief aan de achtste Onfeilbare. Na kort een gedeelte uit het boek voorgelezen te hebben, werd op wat het leek een korte conferentie gehouden waarin de jongeren vragen hebben gesteld aan de auteur over de gepresenteerde roman. De jongeren waren duidelijk gepassioneerd over het te publiceren boek en de auteur wilde niet meer verklappen dan het topje van de ijsberg. We moeten allen geduld hebben tot het boek op de markt komt.

Hierna volgde de voordracht van onze broeder Mohsin, voorzitter van het mediacomité. In deze voordracht werd ingegaan op het onderwerp Tawassul en Shafae. Onze broeder heeft dit onderwerp toegelicht met verzen uit de Koran, passages uit smeekgebeden en betrouwbare overleveringen. Zo werd duidelijk dat Tawassul het richten naar alleen God betekent. Tawassul kent twee vormen; direct en indirect, bijvoorbeeld door middel van Ahlalbait (a). Onder Shafae wordt verstaan de bemiddeling bij Allah door degenen die je geraadpleegd hebt in jouw verzoek. Mohsin heeft na zijn voordracht alle vragen van de jongeren betreffende dit onderwerp beantwoord. Aan de gestelde vragen was duidelijk te merken dat de jongeren aandachtig en met veel interesse hebben geluisterd.

Afsluitend hierop heeft Mudi voor de tweede keer een fiqh-minuutje gepresenteerd met de basisregel hoe te handelen bij twijfel met de iftaar en imsaak tijden in de maand Ramadan.

Voordat de bijeenkomst tot een einde kwam, heeft AJO alle aanwezige jongeren voorzien van eten en drank. Hopelijk zien we iedereen weer terug bij de komende bijeenkomsten.

Wasalam alaykom,

Ahlalbait Jongeren Organisatie

© Copyright Ahlalbait Jongeren

OFFERFEEST BIJEENKOMST - 6 NOVEMBER 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De bijeenkomst begon rond 13:00. Tijdens de inloop was het mogelijk om het gebed verrichten. Jongeren uit het hele land waren aanwezig op deze bijzondere bijeenkomst in het teken van het Offerfeest en er werden vele nieuwe gezichten verwelkomd.

De bijeenkomst begon zoals het hoort met een Koranrecitatie van broeder Ali. Met zijn mooie stem opende hij het gevarieerde programma. De bedevaart werd in drie voordachten gepresenteerd. Als eerste door zuster Fatima, die een inleiding presenteerde over de bedevaart. Met een mooie overlevering werd de nadruk gelegd op de intentie van de bedevaarders.

 

Na de inleiding was het tijd voor het bekende Fiqh momentje. Broeder Mudi had ook voor deze bijeenkomst een gepast aspect in de Fiqh uitgelegd. Onder andere het twijfelen tijdens de Tawaf (het ronddraaien rond de heilige Ka’ba) werd besproken.

Als tweede voordracht had de Ahlalbait Jongeren Organisatie aan broeder Shoaib gevraagd zijn ervaring van de bedevaart te vertellen. Welke momenten vond hij speciaal en hoe was het om voor het eerst op bedevaart te gaan? Er was na afloop ook nog ruimte om vragen te stellen.

De bijeenkomst was ter viering van het Offerfeest. Daar hoort lofzang bij en broeder Ali heeft een aantal mooie gedichten gereciteerd.

De derde voordracht was een lezing door broeder Waiel. Een lezing die dieper op de bedevaart inging en een voordracht waar iedereen aandachtig naar heeft geluisterd en veel van geleerd heeft. Broeder Ahmed heeft na de lezing een mooi gedicht over de bedevaart voorgelezen.

AJO had nog een aantal zeer bijzondere verrassingen gepland voor de aanwezige jongeren: eerst werd er een filmpje getoond van twee actieve leden die in Mekka zijn, waarna de echte verassing kwam. Een live verbinding werd met onze broeders Amir en Mahdi in Mekka tot stand gebracht! Het was een speciaal gevoel om vanuit Utrecht met onze actieve leden in Mekka te praten en ze tevens op het scherm live te zien. Sayed Mohammed al Musawi was tevens in Mekka aanwezig en gaf voor ons live een korte lezing, wat zeker een indrukwekkende ervaring is geweest!

Het laatste onderdeel van het programma was een quiz, waarbij ook prijzen werden uitgedeeld. Hiervoor werd een korte pauze gehouden, waarin broodjes en drinken werden uitgedeeld.

InshaAllah tot de volgende bijeenkomst!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

VERSLAG MUHARRAM BIJEENKOMST - 03 DECEMBER 2011

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op zaterdag 3 december was er een bijeenkomst ter nagedachtenis van Imam Hussein (a), georganiseerd door Ahlalbait4iedereen, Ahlalbait Jongeren Organisatie, Stichting Iman, Stichting Sadeqiya, Stichting Alcauther en Hussaini Mission. Na het gezamenlijke gebed startte het programma om 13.00 uur, met een korte introductie van presentator broeder Mohammed Mehdi Shaykhzada. Hierna werden er een aantal verzen uit de heilige Koran voorgelezen door broeder Alireza Qurbanpoor. Moge Allah deze broeder belonen voor zijn moeite, en moge zijn recitatie hem en ons dichterbij Allah (swt) brengen, insha’Allah. Ook werden tijdens deze bijeenkomst de verzen, samen met de Nederlandse vertaling, geprojecteerd op het scherm.

 

Nadat de broeder was bedankt voor zijn mooie recitatie, werd het programma van die dag door zuster Fatima Al-Mansoury besproken. Hierna werd Ziyarat Warith met de bijpassende Nederlandse ondertiteling afgespeeld. Moge Allah de vertalers rijkelijk belonen en moge hun talent altijd voor het goede worden gebruikt, insha’Allah. Het programma ging verder met een Fiqh momentje, geleid door broeder Mudi Al Shamma, die ons al tijdens meerdere bijeenkomsten heeft gewezen op de regels van Fiqh.

Vervolgens hield broeder Waiel Alkhateeb een lezing, die zeer bijzonder was door de combinatie van rouwzang en de bespreking van historische aspecten en hedendaagse relevantie van het verhaal van Imam Hussein (a). Broeder Waiel vertelde tijdens deze lezing tevens over het belang van vroomheid; hij legde ons uit hoe wij deze staat kunnen bereiken en als we deze bereikt hebben, wat voor goede dingen we dan kunnen verwachten. Zoals elke moslim weet, kunnen er over de tragedie van Karbala miljoenen boeken worden geschreven. Maar deze lezing maakte een heel belangrijk punt; het punt dat we van deze tragedie iets moeten leren. Het rouwen om Imam Hussein (a) is heel belangrijk, maar het leren van zijn gezegende opoffering is nog belangrijker. Het laat ons zien hoe belangrijk het licht van Allah (swt), van de Islam, van de Profeet en de Ahlalbait (a) is.

Een van de laatste maar zeer belangrijke programmapunten was de discussie, waarin er stellingen en vragen werden gepresenteerd aan het publiek. De centrale vraag was: “Wat kan ik van de tragedie van Karbala leren en wat betekent het offer van Imam Hussain (a) voor mij persoonlijk?” Uit de vele verschillende reacties werd duidelijk dat ook onder de jongeren de gebeurtenissen nog leven, omdat zij tijdens het dagelijks handelen de grote opoffering in gedachten houden.

Na een geslaagde discussie sessie deelde Sheikh Al Jizani zijn ervaring vanuit Irak en vertelde hij de aanwezigen dat hij deze rouwbijeenkomst een zeer geslaagd initiatief vond en dat hij trots was op wat de Nederlandse Sjietische jongeren hadden georganiseerd. De AJO voorzitter broeder Waseem Alkhateeb las hierna nog een kort gedicht voor, waarna de presentatoren de bijeenkomst officieel afsloten en de heerlijke maaltijd werd geserveerd. Ook was er de mogelijkheid om de Sheikh specifieke vragen te stellen.

Deze succesvolle bijeenkomst was het resultaat van een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties. De opkomst was alhamdullillah erg goed en de aanwezigheid van vele culturen was vooral tijdens de discussie goed te merken.

Moge Allah onze moeite voor deze bijeenkomst en herdenking van Imam Hussein (a) rijkelijk belonen. Insha’Allah zullen wij de tragedie van Karbala nooit vergeten en moge het rouwen om Imam Hussein (a) ons dichter bij Allah (swt) brengen.

Gedicht ter ere van deze speciale bijeenkomst:

Verenigd zijn we als jongeren onder de vlag van onze imam

Verenigd zijn we en nooit wijken we af van deze baan

 

Deze bijeenkomst maakt onze dag vandaag echt historisch

De stemming is bij ons daarom ook terecht euforisch

 

Blij zijn we als organisaties met jullie aanwezigheid vandaag

De liefde voor imam Hussein is een feit en niet een vraag

 

Als broeders en zusters staan we sterk als een blok samen

Verenigd onder zijn vlag waar onze ouders ook vandaan kwamen

 

Als jongeren zijn we ook trots op de strakke organisatie

Een felicitaitie voor deze unieke en prachtige prestatie

 

Dat is de kracht als alle verenigingen samenwerken

Zo zie je dat we elkaar altijd moeten versterken

 

Wij beloven jullie onze commitment en aanwezigheid

Blijf op deze weg, want zo winnen we elke wedstrijd

 

Hand in hand kameraden wordt hier vaak geroepen

Broeders en zusters verenigd is wat wij nu roepen

 

Gezegend is de weg van Ahlalbait waar je ook heen gaat

Gezegend is het zeker met jullie jonge en luide salawat

Gedicht geschreven door Waseem

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken