Verklaring van Imam al Mahdi (a) over de tijd van de grote verborgenheid

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Tawqee' (brief van Imam al-Mahdi (a)) die de Imam (a) verzond naar zijn vierde en laatste vertegenwoordiger, Ali bin Mohammad-e-Saimury:

Na kennisgeving over zijn dood (Ali ibn Mohammad) zei de Imam (a):

".. .spoedig zal een tijd komen waarin onder mijn sjiieten (volgelingen), mensen zullen zijn die beweren mij ontmoet te hebben. Pas op voor degene die beweert dat hij mij heeft ontmoet, voordat de opstand van Sufyani heeft plaatsgevonden en een roep uit de hemel is gekomen; hij is een leugenaar en een bedrieger."

In werkelijkheid ontkent de essentie van 'Tawqee' niet de mogelijkheid van een ontmoeting met Imam al-Mahdi (moge ons leven voor hem worden opgeofferd) tijdens de grote verborgenheid. Het wijst zeer nadrukkelijk naar degenen die zich verklaren als de volgende ambassadeur. Dit heeft dus betrekking op degenen die zich verklaren als de gezanten en afgevaardigden van de Imam (a), (of degenen die zichzelf verklaren als de Imam zelf).

Indien deze verklaringen worden gedaan voordat de beschreven voorspellende signalen te zien zijn, moeten deze als leugens worden bestempeld en de personen die deze verklaringen afgeven moeten als leugenaars en bedriegers worden beschouwd!

Dit is een belangrijke boodschap die onze Imam (a) duidelijk heeft gemaakt aan de mensen in onze tijd van de grote verborgenheid.

Tawqee' : brief van Imam al-Mahdi (a)

بسم الله الرحمن الرحيم

يا علي بن محمد السمري اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ميت ما بينك و بين ستة ايام فاجمع امرك و لا توص الي احد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالي ذكره و ذلك بعد طول الامد و قسوة القلوب و امتلاء الارض جورا و

سيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر و لاحول و لاقوة الا بالله العلي العظيم.

516 \باب 45\ح 44: الغيبة للطوسي: 395\ح 365 الدين كمال*

Vertaling:

"In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle, O Ali bin Mohammed Saimury, moge God de beloning van jouw broers voor jou vergroten, jij zult sterven binnen zes dagen, voltooi je opdracht en benoem niemand in mijn naam die jouw plaats inneemt na jouw overlijden, de periode van de grote verborgenheid zal hierop volgen en de verschijning zal niet geschieden behalve in opdracht van Allah (Verheven is Hij), na een langdurige periode en verharding van de harten en overvloedig verderf op aarde, en er zullen sjiieten (volgelingen) zijn die de ontmoeting met mij zullen verklaren, voordat de opstand van Sufyani heeft plaatsgevonden en een roep uit de hemel is gekomen, degene die dit verklaart is een leugenaar en een bedrieger, en in alles vertrouwen wij op de Almachtige Allah (swt)"

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.