Het bewijs van het bestaan van Imam al-Mahdi (a)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Vaak brengt de hedendaagse situatie van de wereld een psychologische druk naar de gedachte van een gelovige die hem/haar op verschillende twijfels en angsten wijst. De harde realiteit die in de wereld heerst, vereist enorme veranderingen om tegenstrijdigheden in de wereld te vervangen, en in de hele wereld een nieuwe structuur gebaseerd op gerechtigheid en waarheid te bieden. En dit blijkt zo moeilijk dat het individuele vragen over het bestaan van Imam Al-Mahdi (a) veroorzaakt. Soms komen deze twijfels en dergelijke door beschuldigingen van buitenstaanders die beweren dat Imam Al-Mahdi (a) niets anders is dan een Sjiitsche Mythe.

Er zijn drie methodes om het bestaan van Imam Al-Mahdi (a) zonder twijfels te bewijzen:

De eerste methode is gerechtvaardigd door middel van authentieke teksten. We hebben vele Hadith over Imam Al-Mahdi (a), verteld door onze Heilige Profeet (s) en onze Ahlalbait Imams. De Hadith over Imam Al-Mahdi (a) staat ook in vele Sunni boeken. Tevens zijn er meer dan 400 overleveringen in de Sunnitische literatuur. Hadiths over de Imam van onze tijd staan in de meest bekende Sunnitische boeken zoals Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidhi, Al-Hakims Mustadrak en Ahmad’s Musnad. Dus alle gegevens bewijzen zijn bestaan en dat hij de afstammeling van onze Profeet, Fatima Al–Zahra, en Imam Al-Hussain (vrede zij met hen) is. Een belangrijk bewijsstuk wordt onthuld door het feit dat het meest geaccepteerde boek van de moslims, Sahih Bukhari samen werd gesteld voor de geboorte van Imam Hassan Al-Askari (a) en Imam Al-Mahdi (a). Dat zegt heel veel, omdat het aantoont dat deze Hadith werd vastgesteld voor de geboorte van onze 12e Imam (a). Een logisch feit is dat verzinselen en verdraaiingen altijd na een gebeurtenis plaatsvinden, maar deze gebeurtenissen werden verteld en vastgelegd voordat het was gebeurd. En dit leidt weer tot het feit dat de Hadith alleen door een persoon zou kunnen worden uitgesproken die na de ontvangst van de openbaring uit de hemel bevestigt dat deze Hadiths uitdrukkingen zijn van de waarheid van Allah (swt). Onze Heilige Profeet (s) heeft gezegd:

‘’Voorwaar, de kaliefa’s na mij zijn er twaalf, en de gebeurtenis van twaalf Imams wordt vervuld te beginnen met Imam Ali (a) en eindigt met Imam Al-Mahdi (a)’’

De tweede methode is door de praktische of wetenschappelijke bewijzen gevormd uit ervaring en beleefd door een gemeenschap van mensen die bijna zeventig jaar heeft bestaan. Deze noemen we de periode van geringe verduistering (ghaibat sughra). De geringe verduistering markeert de eerste fase van de Imamat van onze 12e Imam. Het diende voor twee doelen. Eén daarvan was om de Sjiieten voor te bereiden op de grote verduistering (ghaibat Kubra). Als de Imam plotseling verdwenen zou zijn, dan zou dit gezorgd kunnen hebben voor een enorme kloof en de mensen zouden plotseling worden afgesneden van zijn spirituele en intellectuele leiders. Dat zou tot opschudding binnen de eenheid en de gehele structuur van de Shia’s geleid kunnen hebben.

Het tweede was het aantal mensen dat feitelijk getuige was van de geringe verduistering en konden getuigen voor het bestaan van onze Imam. Tijdens de geringe verduistering verdween de Imam van de aarde terwijl hij in contact bleef met zijn volgelingen door middel van zijn meest betrouwbare en vertrouwde afgevaardigden die een link tussen de Imam en de mensen werden. Zij waren de meest godvrezende en vrome individuen. Tijdens deze periode van zeventig jaar geringe verduistering had de Imam vier vertegenwoordigers:

• Usman bin Saeed

• Mohammed bin Usman

• Al-Hussein bin Ruh

• Ali bin Mohammed Saamiri

(bin = zoon van)

Toen één van hen overleed, volgde een andere hem op en nadat hij was aangewezen door de Imam. In de periode verspreid over zeventig jaar ontvingen de mensen bij vele gelegenheden schriftelijke antwoorden van de Imam. De handtekeningen en de manier van schrijven waren gedurende het gehele tijdperk hetzelfde. Voor de dood van de laatste vertegenwoordiger bracht de Imam de Shia via hem op de hoogte dat de geringe verduistering tot een eind was gekomen en dus zou de grote verduistering die tot op de dag van vandaag nog voortleeft, beginnen. Er was geen tegenspraak tussen de vertegenwoordigers en het patroon van communicatie bleef constant en ongewijzigd om te bewijzen dat dit niet een leugen was en niets in handen van de vertegenwoordiger was. Het was zo dat onze Imam via hen met de Shia communiceerde.

De derde belangrijke methode was het bestuderen van de voorspellingen die voorspeld waren door de Heilige Profeet (s) en de Heilige Imams.

Imam Ali (a) werd over de komst van Imam Al-Mahdi (a) gevraagd. Hij antwoordde:

"Tijdens de laatste dagen, vóór de komst van onze Qaim(Imam Al Mahdi(a), zal een legereenheid van soldaten Irak via Basra binnenkomen. Hun neuzen zullen op de stammen van olifanten lijken! "

We zijn allemaal getuige geweest dat deze voorspelling is uitgekomen.Tijdens de invasie van Irak een paar jaar geleden werd het Britse leger in Irak via Basra ingevoerd. Ze droegen gasmaskers! Deze gasmaskers leken op olifanten stammen!

Opmerking: De Imam zou de Arabieren veertien eeuwen geleden over chemische oorlogvoering en gasmaskers hebben verteld! De Arabieren vonden dit erg ingewikkeld en konden het niet begrijpen. Maar de Sjiieten die vandaag in het huidige millennium leven, realiseren zich met verwondering, dat de Imam over onze tijd heeft gesproken. Men moet dit alles bestuderen voordat het uitkomt, omdat het interessant is! Deze tekenen en gebeurtenissen versterken onmiddellijk ons geloof in het bestaan van Imam Al-Mahdi (a). De tijd zal dit binnenkort onthullen en zal bevestigen dat er door Imam Al-Mahdi (a) enorme veranderingen zullen worden gebracht en dat de menselijke samenleving wordt herbouwd op de structuur van de Waarheid en Gerechtigheid.

Imam Hassan Al-Askari (a) zei:

"Ik zie dat na mij onder jullie verschillen met betrekking tot de Imam na mij zullen ontstaan. Wie de Heilige Imams na de Heilige Profeet van Allah (swt) accepteert, maar mijn zoon ontkend is als een persoon die alle Profeten aanvaardt, maar het profeetschap van Mohammed (s) ontkent. En wie Mohammed (s) de Profeet van Allah (swt) ontkent is als degene die alle Profeten van Allah (swt) ontkend, want de laatste van ons gehoorzamen is als de eerste gehoorzamen, en de laatste van ons ontkennen is als het ontkennen van de eerste. Maar let op! Voorwaar, , vóór de komst van mijn zoon zal er een periode van verduistering vallen waarin alle mensen in twijfel treden, behalve degenen die door Allah (swt) worden beschermd!"

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Reacties   

#2 Ahlalbait Jongeren 15-06-2016 21:45
Salam aleekum beste Abbas,

Excuus voor de late reactie.

Imam al-Mahdi (a) had direct contact met zijn 4 vertegenwoordigers in de eerste 70 jaar na zijn eerste verborgenheid om hun vragen te beantwoorden en zijn adviezen te geven, kort voor de dood van de vierde vertegenwoordiger zei de Imam (a):

Na jou komt geen vertegenwoordiger en de periode van grote verborgenheid zal ingaan , iedereen die na jouw dood beweert mij gezien te hebben (in de functie van een vertegenwoordiger) voordat al-Soefianie gekomen is en "de schreeuw" is een leugenaar.

ألا فمن أدعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر: (كمال الدين /516 غيبة الطوسي/ 395).

De Imam (a) communiceert nu alleen anoniem zonder dat mensen weten dat hij de Imam (a) is. Dit is een manier om in verborgenheid de mensheid te leiden.

والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. (كمال الدين/ 440

Ws,
AJO
#1 Abbas 25-05-2016 07:46
Hoe bleef de Imam nadat hij verdween in contact met zijn vertegenwoordigers?? Zijn daar bronnen van?? Zijn er andere tekens dat dit de laatste dagen zijn behalve de genoemde voorbeeld van de Britse soldaten??

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.