Imam Ali (a) spreekt over de gelovige!

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

In de volgende overlevering noemt Imam Ali (a) de kwaliteiten van de trouwe en vrome mannen én vrouwen, die op het rechte pad lopen. Imam Ali (a) zei: 

“Een trouwe persoon is waarheidlievend in het wereldse leven, met een inzichtelijk hart. Hij houdt zich aan de morele grenzen. Hij is een vaartuig van kennis, met perfecte denken. Hij is vrijgevig, vriendelijk, geduldig en toegankelijk voor de medemens. Hij spendeert royaal. Hij is liefdadig, heeft een tong van honing en hij lacht. Hij denkt veel, slaapt weinig, lacht weinig. Hij heeft goede manieren, is vrij van hebzucht en fantasie. Hij is ascetisch in dit leven (streven naar een reine leven). Hij kijkt uit naar het volgende leven. Hij houdt van gasten. Hij is genadig voor weeskinderen. 

Hij is aardig voor de jongeren. Hij heeft oog voor de ouderen. Hij helpt de behoeftigen, bezoekt de zieken en begeleidt de doden. Hij respecteert de heiligheid van de Koran, bidt voor Allah, huilt over de zonden, beveelt het goede en raadt het slechte af, eet weinig, drinkt weinig, beweegt in beleefdheid, spreekt met advies en preekt heel vriendelijk. Hij heeft geen angst, behalve voor Allah en hij verwacht dat niemand hem zal beschermen, behalve Allah. Hij is bezig met het bedanken en het aanbidden van Allah. Hij is niet trots op de eigenschappen van het wereldse leven. Hij is bezig met het denken aan zijn eigen gebreken in plaats van te kijken naar de gebreken van een ander. Het gebed is het genot van zijn ogen. Vasten is zijn baan en beroep. Waarachtigheid is zijn gewoonte. Dankbaarheid is zijn boot. Beredenering is zijn kapitein. Vroomheid is zijn voeding. Het wereldse leven is zijn gevangenis. Geduld is zijn thuis. De nacht en de dag zijn zijn kapitaal. Het Paradijs is zijn woonplaats. De Koran is zijn toespraak. Mohammed is zijn bemiddelaar en Allah de Almachtige is zijn bezigheid.”

Bron: Jami’ al-Akhbar, p.215.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

 

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.