Imam Al Mahdi (a), mijn leider

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Oh Mahdi, jouw naam in het hart van eenieder die smachtend naar jouw wederverschijning verlangt. Letters die zich tot woorden vormen en die een uitdrukking vormen van wijsheid en kracht afkomstig van de Ahlalbait (a). Kennis opdoen en als volgelingen van Ali blijven we verdraagzaam omgaan met iedere tegenslag in het leven, maar voor jou, oh verlosser, laten we nog steeds een traan gaan. Hoop zonder de goede daden zal niet samen kunnen gaan met zij die zich hebben toegewijd aan hun Heer op het pad van Fatima Al Zahra (a). Verlosser van de aarde die bij zijn geboorte zo fel als de maan scheen. Al Qaim, Sahib Al Zeman, Hujjat Allah of Ainullah. Al deze mooie namen die jou eren, want is er dan een reden waarom wij de zonneschijn van de Islam, die zijn licht en kracht van Allah (swt) heeft gekregen, niet zouden moeten eren? 

Oh Mahdi, voor jou streven wij op het rechte pad, want een hand geven aan jou op het rechte pad van Allah (swt), betekent verzachting van het hulpeloze gevoel en bevrijding van onrecht en tirannie. Er is niets mooiers dan het wachten op degene die niet alleen rechtvaardigheid over de wereld zal verspreiden, maar ook op degene die zelfs tijdens zijn onzichtbaarheid zijn steun en hulp aan jou belooft. Wachten op de Mahdi is als het wachten op het licht, afkomstig uit de schoonheid van Allah (swt) op een duistere nacht, waarin de hemel gevuld is met grijze wolken. Het wachten op verlossing van onrecht zal nooit resultaat opleveren als wij niet eerst onszelf verlossen van ziektes van de geest. Verlos eerst jezelf van het materiële in dit tijdelijke leven, voordat je hoopt op de komst van Al Muntazar. Al Muntazar, wij wachten op jou, daarom jouw prachtige naam die zich afstamt uit het woord ‘intizar’ (het (af)wachten). Jij zal de rust brengen voor degenen die het goed deden op aarde en die het goede aanraden en het slechte afraden. 

Maar oh Mahdi, is het onrecht op de wereld nu niet goed genoeg geweest? De geschiedenis herhaalt zich, tranen laten wij gaan voor de onschuldigen in het Oosten, terwijl we hier in het Westen haastig achter onze levens rennen. Oh Ghaaib, jij aanwezige, maar onzichtbare, onze kracht halen wij uit de bewonderenswaardige schepsel van Allah (swt), Fatima Al Zahra (a). Wie jou wanhoopt oh Mahdi, heeft de gehele islam gewanhoopt. Jouw leiderschap ontkennen oh Sahib el Asr, is als het ontkennen van de profeet Mohammed (s). Wij zien jou in de ogen van de persoon met zuivere intenties en een van nature schoon hart.. Wij zien jou in de handelingen van iedere standvastige gelovige. Oh Mahdi, woorden die mijn pen op papier zet voor jou, maar hoeveel woorden er ook op papier verschijnen, woorden schieten mij tekort, wanneer ik omhoog kijk en voel dat jij mij steunt bij ieder woord dat ik voor jou schrijf. Jij bent de verlosser en de bevrijder en alleen jij zal de beloftes van Allah (swt) vervullen. Ja, alleen jij hebt die eer gekregen van de Enige Heer van de zeven hemelen. Allah, die met Zijn Barmhartigheid de aarde vasthoudt en de hemel voor ons heeft gemaakt, zodat wij kunnen rusten en de avond en de ochtend en de middag heeft gevormd tot een dag van vierentwintig uur. Allah bedanken wij, maar nog steeds voelt dat te weinig. Rajab, de maand van barmhartigheid en voorbereiding op de maand Ramadan. Ik vraag mijn Heer om deze woorden te noteren bij Hem in het Boek, dat ik mee zal nemen op de Dag Des Oordeels. Met mijn pen die ik symboliseer als het wapen van mij als islamitische vrouw, noteer ik de woorden van hoop en geduld in Imam Mahdi (a). 

Oh Mahdi, oh bron van goedheid en uitvoerder van Allah Zijn beloften, versterk ons imaan in Allah (swt) en help ons altijd één van jouw aanhangers te zijn. Op jouw komst blijven we wachten, zodat jij zorgt voor opbloeiing van de enige religie bij Allah (swt) die zal zegevieren op aarde, voordat wij naar ons eeuwige leven zullen vertrekken. De Mahdi, onze leider en degene die door Allah (swt) is gekozen en wordt geholpen bij het uitvoeren van Zijn taak. Al Qaim is als een glinsterende ster. In mijn hart bestaat hij en motiveert hij mij bij iedere stap die ik zet in het leven. Hij is de belofte van Allah (swt) en de voltooiing van de islam. Schrijven is mijn jihad voor Allah (swt). Ik open mijn ogen op Allah Zijn pad en sluit mijn ogen met een rijk gevoel, alleen omdat mijn geest zich aan Degene die het heeft gevormd en Die Zijn licht erin heeft geblazen, heb overgegeven. Rijkdom bestaat niet in het materiële. Alleen al dat besef is een vorm van wijsheid en opening van een weg naar spirituele ontwikkeling. Mijn duaa. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.