De levende wetenschap van Al-Sadiq (a)

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,

“Wees een versiering en geen schande voor ons.”

Een wetenschapper die, met de Goddelijke kennis die hem werd geschonken, niet alleen de islam verspreidde via islamitische onderwerpen, maar ook via de weg van wetenschap en rationaliteit. Een scheikundige, natuurkundige, geleerde, astronoom en filosoof. Een man die bekend stond om zijn eenvoudige en bescheiden leefstijl, omdat kennis zijn ziel vulde met Goddelijk licht. Wereldse verleidingen waren hierdoor niets waard waren in zijn ogen. Een uitgekozene door Allah (swt) die streefde naar het verspreiden van de islam met verstandig gedrag, goede deugden, goede daden en een goede omgang met mensen. Een Imam die doorzettingsvermogen had, ondanks de tegenwerking van Al Mansour (khalifa van die tijd). Al Mansour was met zijn rijkdommen en uiterlijkheden bezig met het verbeteren van zijn reputatie onder de bevolking en spande zich in om de religie te vervormen door middel van het vervalsen van de uitspraken van Imam Jafar Al-Sadiq (a).

Ondanks dat bleef de Imam (a) zich altijd inzetten om de religieuze waarden van de islam te verspreiden; om ervoor te zorgen dat de ware islam bekend blijft en opdat de mensen weten dat de leerschool van Jafar Al-Sadiq (a) al jarenlang een bron van waarheid is.

De Imam (a) werd geboren op de zeventiende van de maand Rabi’ Al Awwal, 83 A.H. Hij werd Al-Sadiq genoemd, omdat hij de betrouwbare was en zijn kennis altijd van de leer van de Profeet Mohammed (s) kwam. Zijn moeder was Fatima en zijn vader was Imam Mohammed Al Baqir (a). Imam Al-Sadiq (a) was de zesde Imam. Hij heeft tijdens zijn leven een zeer belangrijke rol uitgevoerd in het verspreiden van de waarden van onze religie. Medina was zijn geboorteplaats en Jannatul Baqi (Medina) zijn begraafplaats. Tranen schieten op deze dag tekort om de jihad van deze Imam voor onze godsdienst te waarderen en te bedanken.

Een Imam die op deze dag werd vergiftigd en die zijn wetenschap heeft achtergelaten voor zijn ware volgers. Met de pen en met zijn tong verspreidde hij de islam door goede manieren en verstandig gedrag. Een Imam die niet bang was voor de dood, omdat hij streefde op het pad van Allah (swt). Een Imam die volhardend bleef benadrukken dat de rol van de vrouw in de wetenschap een onmisbare rol is! Onze Imam erkende de rol van de vrouw in de wetenschap en in de religie. Imam Jafar Al-Sadiq (a) heeft tijdens zijn leven de waarde van zelfontwikkeling en zelfontplooiing gemarkeerd. Aan ons is de taak om deze Imam te bedanken voor de jihad die hij tijdens zijn leven omwille van de islam heeft verricht door in actie te komen als Islamitische vrouwen in de Nederlandse maatschappij!

Wij kunnen als vrouwen in actie komen door onze ziel toe te wijden aan Degene die ons heeft gemaakt en onze toewijding waard is. Vanuit deze toewijding aan Allah (swt) kunnen we kennis opdoen en kennis verspreiden. 

“Alles heeft een belasting en de belasting van kennis is het delen van kennis.”

Deel jouw kennis als vrouw en weet dat jouw Heer meekijkt bij iedere letter die jij omwille van Hem op papier zet of uitspreekt. Laten wij van de inkt van onze Imam Jafar Al-Sadiq (a) gebruik maken; in onze tijd waarin witte papieren smeken om het ware woord van een betrouwbare schrijver. Uiteindelijk heeft de wetenschapper Imam Jafar Al-Sadiq (a) zijn leven opgeofferd om met zijn bloed geschiedenis te schrijven. Klim daarom omhoog en vertrouw in Allah (swt)!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.