Dorstig zoekend naar rust

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

24/11/2015

"Waarlijk, in het gedenken van Allah vinden de harten rust". (De Edele Koran, 13:28) 

Elk mens voelt een grote liefde voor eeuwigheid en goedheid, zonder er echt bewust van te zijn dat die liefde voor eeuwigheid en goedheid oorspronkelijk komt uit het verlangen naar Allah (swt). Allah (swt) is namelijk de Enige die bezit over eeuwigheid. Al het goede is in feite afkomstig van Hem alleen. Zelfs ongelovigen die dorstig achter wereldlijke verleidingen en het wereldse genot aanrennen, aanbidden wat goed is volgens hén, omdat volgens hen de eigenschappen waar zij zo naar verlangen, te vinden zijn in hetgeen zij aanbidden. Mijn vraag is dan altijd: ‘’Heb je eigenlijk wel kennis gemaakt met de eigenschappen van Allah (swt)?’’. De ongelovigen beseffen vaak niet dat datgene waar zij zo dorstig naar smachten alleen bij Allah (swt) is te vinden, omdat alléén Hij de bron is van goedheid en eeuwigheid. 

Mensen die macht willen, willen de eeuwige macht. Daarom zullen zij nooit tevreden zijn met een plaats in de maatschappij als president of als burgemeester. Mensen die geld willen, willen meer dan alleen miljoenen. Daarom zullen zij nooit tevreden zijn met een villa en een Porsche in de garage. Niets in de wereld kan hun harten rust geven. Zij realiseren zich namelijk niet dat datgene waar zij zo dorstig achter aanrennen niet voldoende is, en daarom zullen zij blijven zoeken naar meer en meer, opdat iets (het maakt niet uit wát) hun dorst naar rust kan lessen. In feite is iedereen op zoek naar het eeuwige goed, want dat is de natuur van de mens. Het eeuwige goed is echter alleen bij Allah (swt) te vinden. Ieder mens maakt de juiste keuze in wat daadwerkelijk alleen de dorst kan lessen, waardoor niet iedere dorst gelest zal worden. Als gevolg daarvan, zal niet ieder hart de rust vinden die zij waard is en zal niet ieder mens zichzelf en de maatschappij rechtvaardig behandelen. 

Naast het feit dat alleen Allah (swt) de dorst van ieder mens kan lessen door Zijn eeuwige Barmhartigheid en Zijn Liefde voor Zijn dienaar, is er nog een andere reden van belang voor het houden van Allah (swt). Houden van Allah (swt) is een spirituele reis naar het beantwoorden van Zijn liefde en Zijn zegeningen. Een mens houdt van degene die goed doet tegenover hem en hij waardeert de gunst en welwillendheid afkomstig van een andere persoon. Hoe kan een mens zich dan niet verplicht voelen om dankbaar te zijn voor alle gunsten van Allah (swt), de Genadevolle? 

Allah (swt) is de liefde en ieder mens verlangt naar het krijgen van deze liefde. Allah (swt) is de Barmhartige en ieder mens heeft behoefte aan Zijn Barmhartigheid. Allah (swt) is Degene die in de duisternis naar je luistert. Ga er vanuit dat niemand en niets te vergelijken is met Allah (swt), de Almachtige. Allah (swt) is de Weldadige en Hij is de Enige die meer van Zijn dienaren houdt dan dat zijn dienaren van Hem houden. Op deze wereld zijn wij allen, gelovigen én ongelovigen, gekomen met maar één doel en dat is de aanbidding van Allah (swt), de Verhevene. Dat is niet omdat Allah (swt) ons nodig heeft, maar dat is omdat wíj Hem nodig hebben. Door middel van onze aanbidding van Hem kunnen we Hem vragen om hulp, bescherming en rust. Geloven in Hem en toewijding jegens Hem zijn de oorzaken van rust in het hart. 

De dorst zal gelest worden wanneer men zich afzet van het wereldse genot en wereldse verlangens en zijn ziel siert met datgene waar de ziel voor is geschapen, namelijk de liefde van Allah (swt) die de dorstende ziel met Zijn Liefde zal koesteren en door middel van Zijn Weldadigheid zal geven wat het nodig heeft. Wacht niet te lang en wanhoop niet. Allah (swt) is bij je en zal altijd bij je zijn. Wees daarom bij Hem, net zoals dat Hij bij jou is en voor altijd bij je zal blijven.

"Waarlijk, de Genade van Allah (swt)  is dichtbij de weldoeners". (De Edele Koran, 7:56)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.