De martelaar 

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Een martelaar die littekens achterliet in een ziel die zocht naar houvast. Een martelaar die niet alleen zijn bloed, maar ook de duurste mensen in zijn leven opofferde voor maar één reden. Een martelaar die eeuwen geleden stond voor de waarheid en moraliteit, en niet voor het afslachten of misbruiken van mensen. Een martelaar wiens bericht na veertien eeuwen nog voortleeft in gedrag en karakter van zijn volgers. Een martelaar die zijn voetstappen achterliet op de grond die wij nu kussen en waarmee we onszelf zuiveren. Een martelaar voor wie niet alleen een vuur van verdriet, maar ook een vuur van leven  in iedere toewijdende  ziel brandt. Een bescheiden martelaar voor wie de bescheiden hemel van Allah (swt) zich schaamde. Een martelaar die met zijn standvastige wortels in de ineengestorte grond stond voor de waarden vrede en rechtvaardigheid. Een martelaar voor wie de ogen zich vullen met tranen en de harten opnieuw worden ontbloot aan de littekens van de geschiedenis. Littekens die opnieuw door de volgers van de martelaar worden geopend en in detail worden gevoeld en gezien. Ieder litteken gevuld met kennis afkomstig van een martelaar die geschonken was met Goddelijke kennis. Hussain schreef met zijn bloed de ware betekenis van de woorden “Allahu Akbar” in mijn hart. 

Voor de volgers van de Ahlalbait (a) bestaat islam niet in de vorm van haat of geweld. Imam Hussain (a) is hét rolmodel van de islam, omdat hij een vers niet uit zijn context haalde en vervolgens alle andere verzen negeerde. Open alleen de boeken die de familie van de Profeet (s), de Ahlalbait (a), voor ons hebben achtergelaten, en je zult dan niet alleen de islam begrijpen, maar ook voelen dat deze religie de enige religie is bij Allah (swt) en de enige religie is die waarlijk een ziel vult met hetgeen zij nodig had. Islam staat voor het overgeven van de ziel aan haar Schepper, zodat haar Schepper haar recht geeft en haar leidt. Islam staat voor toewijding van de mens aan haar Heer, zodat de mens een juiste en niet een verstoorde onderscheid kan maken van wat goed is en wat kwaad is. Islam staat voor vrede, omdat de woorden van de Koran dit bewijzen. Een martelaar, Imam Hussain (a), die zijn bloed opofferde voor de waarden liefde en rechtvaardigheid, leeft tot op de dag van vandaag in iedere levende ziel. Hussain (a) zal nooit doodgaan en zijn bericht moeten wij als volgers verspreiden in de vorm van zelfverbetering, openstaan voor het opdoen van kennis en het informeren van de westerse maatschappij over zijn waarden en dus de waarden van de islam. 

Ik schrijf niet “Sta op en laat je stem horen!”. In plaats daarvan, adviseer ik: “Blijf niet langer in twijfel en kies er als vrouw voor om écht onafhankelijk en vrij te zijn.”

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.