Is het coronavirus gerelateerd aan de terugkeer van de Imam van de tijd (aj)?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Mijn salaams aan alle vrienden.

Een onderwerp dat recent veel wordt besproken, is de relatie tussen het coronavirus als een ziekte, als een wereldwijde aandoening en wereldwijd fenomeen en de terugkeer van Imam Mahdi (aj). Wij die wachten op de terugkeer van de Imam (aj) houden altijd de tekenen van de terugkeer in de gaten. We ontvangen graag het goede nieuws dat de Imam (aj) eerder verschijnt. Hoewel we weten dat er bittere gebeurtenissen zullen plaatsvinden vóór de terugkeer, dienen we ook de bittere gebeurtenissen onder ogen te komen en de nodige acties te ondernemen; wat tot onze plicht behoort. Neem een fenomeen als Corona, dat in feite een ziekte en aandoening is en in de meeste delen van de wereld ook extreme veranderingen heeft veroorzaakt in gedrag, levensstijl en het levensonderhoud van mensen. Hoe houdt dit verband met de terugkeer van Imam Mahdi (aj)?

Sommige mensen dringen erop aan om deze ziekte aan te kondigen als één van de tekenen die vóór de terugkeer zijn genoemd. Nee, dit klopt niet. Natuurlijk zijn wereldwijde ziekten, die voor veel mensen de dood tot gevolg hebben, genoemd als een van de gebeurtenissen vóór de terugkeer. Maar we hebben geen duidelijk of specifiek teken om dit te beoordelen. We moeten niet aandringen op het vergelijken van de tekenen die in de overleveringen zijn genoemd, en gepaard gaan met alle mogelijke complexiteiten, met de huidige situatie en het coronavirus.

Sommige mensen beweren dat er geen verband bestaat tussen corona en de terugkeer. Ik zou hier ook graag meer over willen uitweiden. Waarom zou men erop staan om te zeggen dat er geen verband is tussen corona en de terugkeer? Als we dit analyseren, kunnen we misschien zeggen dat alle gebeurtenissen in de wereld, vooral de tijd waarin we ons bevinden, verband houden met de terugkeer. Vanaf de eerste dag was de profetische missie van de heilige Profeet (s) ermee verbonden: (edele Koran 61:9). Dus hoe kunnen de gebeurtenissen op dit moment, wat waarschijnlijk het einde der tijden is, geen verband houden met de terugkeer?

Alle Imams (a) hebben voor de terugkeer over verschijnselen en zware beproevingen gesproken. Zelfs het verloop van de missies van de Imams (a) waren allemaal op de een of andere manier gerelateerd aan de verborgenheid en de terugkeer. Vanaf het moment dat Imam Sadiq (a) studenten opleidde, hield hij rekening met de periode van de verborgenheid. Na Imam Sadiq (a) introduceerden de opvolgende Imams (a) verschillende afgevaardigden, zowel direct als indirect. Dit diende als basis voor de verborgenheid en natuurlijk de terugkeer.

We mogen nooit wereldwijde gebeurtenissen en fenomenen, vooral gebeurtenissen en fenomenen die een soort aandoening zijn en een diep effect kunnen hebben, beschouwen als het geen verband houden met de terugkeer. Ze zijn niet per se een speciaal teken, maar het zijn gebeurtenissen in de aanloop naar de terugkeer. Het coronavirus is één van deze gebeurtenissen.

 

Ten eerste toonde corona aan dat mensen niet zo gemakkelijk een virus het hoofd kunnen bieden. Het leven van iedereen en het nieuws van de hele wereld is erdoor beïnvloed. Ten tweede toonde het aan dat het voor de Almachtige Allah (swt) gemakkelijk kan zijn om veranderingen in de wereld aan te brengen door middel van verschillende beproevingen, allen gebaseerd op Zijn plan. Je kunt zien dat dit virus binnen een paar maanden de situatie in de wereld heeft veranderd.

We kunnen natuurlijk apart bespreken of dit virus wel of niet door mensen is gecreëerd. Als het virus door de mens is gecreëerd, dan is het overduidelijk dat er geen hogere onderdrukking tegen de wereld en de hele mensheid dan deze kan zijn. Als mensen het virus hebben gecreëerd en de controle erover verloren hebben, dan is dit opnieuw een teken van de zwakte van de mens om zichzelf te managen. Als het virus door mensen is gecreëerd en bijvoorbeeld ouderen met opzet wilde vermoorden ten behoeve van grote verzekeringsmaatschappijen, kartels, fondsen en kapitalisme, dan is dit nog steeds een diepgaande onderdrukking. Hoe men het ook bekijkt als het virus door mensen is gecreëerd; of het nu tot een plan behoorde van sommige landen en ze de controle erover verloren hebben of het hun bedoeling was; in zijn geheel kan dit beschouwd worden als een voorbeeld van een diepgaande onderdrukking vóór de terugkeer.

Als het niet door mensen is gecreëerd en van nature is ontstaan - hoewel studies aantonen dat dit onwaarschijnlijk is - toont het opnieuw aan dat mensen niet over de nodige kennis beschikken en onwetend zijn.

De Imam van de tijd (aj) blijkt niet alleen gerechtigheid te brengen. De Imam (aj) zal ook een ontwikkeling van de wetenschap met zich meebrengen. Volgens de overleveringen zal deze wetenschap na de wederkomst enorme veranderingen met zich meebrengen en veelomvattend zijn. Het is waarschijnlijk dat mensen vóór de wederkomst voortdurend hun onwetendheid zullen beseffen, zodat bij de mensen de bereidheid om kennis aan te nemen gecreëerd kan worden; opdat de geleerde uit de nobele familie van de heilige Profeet (s) opnieuw kan verschijnen en de wereld kan vullen met licht en kennis.

In onze lezingen hebben we het meestal over de Imam (aj) en rechtvaardigheid met betrekking tot onderdrukking. Het is heel goed dat we op dit moment meer spreken over de kennis van Imam Mahdi (aj); over díe kennis die hij (aj) zal brengen en de wereld zal vullen met kennis tegen onwetendheid. Hierover is gesproken in de overleveringen.

Natuurlijk moet eerst de onderdrukking worden opgelost, zodat de kennis gevestigd, gepubliceerd en verspreid kan worden onder de mensen. Hoe dan ook, het coronavirus toont de zwakte van mensen bij het beheren van hun eigen leven. De landen die bekend staan als ‘ontwikkelde landen’ staan voor grote uitdagingen.

Op welke manier dan ook het virus geproduceerd en verspreid is, het vertoont deze zwakte. Of het nu gaat om onderdrukking of onwetendheid waar we nu mee te maken hebben, het zou ertoe moeten leiden om meer aandacht te schenken aan de terugkeer van de Imam van de tijd (aj). Het laat volkomen zien dat we aandacht moeten schenken aan Allah van het universum en Hem moeten smeken. We zouden elke manier moeten gebruiken die nuttig is om de terugkeer dichterbij te brengen. Zoals bidden, wat de beste manier is, zodat met Allah’s genade de vreugdevolle terugkeer van de Imam (aj) eerder tot stand zal komen.

Moge vrede, Allah’s genade en zegeningen met je zijn.

Vertaald uit een lezing: https://www.facebook.com/Panahianen/

Afdrukken