Eid Al-Ghadeer (gebeurtenis van Ghadeer Khum), 18 Dhul Hidja 10 A.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op de 18e van Dul Hidja in de 10e jaar na Hijra, heeft de profeet (s) het leiderschap aan Imam Ali (a) overgedragen over de hele Ummah (islamitische volk). Dat gebeurde bij een plaats genaamd Ghadir Khum, na het uitvoeren van afscheidbedevaart (Hidjet Alwad¡a). Toen de grote optocht van bedevaarders de plaats had bereikt waar de routes van de caravans verschillende richtingen opgingen. Verscheen een goddelijke teken van openbaring op een plaats die diejuhfa heet. Deze plek lag dichtbij Ghadir Khum.

Gabriel (a) kwam met het volgende vers: O boodschapper, verkondig het geen u van uw Heer is geopenbaard en indien gij dat niet doet, dan hebt gij Zijn boodschap niet overgebracht. Allah zal u tegen de mensen beschermen. Voorzeker, Allah leidt het ongelovige volk niet (5:67)

 Meteen gaf de Profeet (s) de opdracht dat alle caravans bijeen moesten verzamelen, zelfs de mensen die al weg waren moesten teruggeroepen worden want de profeet had een belangrijk bericht. Een preekstoel, van kameelzadels gemaakt, was haastig opgezet. De profeet sprak de menigte toe. Hij vroeg de mensen om getuige te zijn dat hij trouw de taak van Profeet had uitgevoerd die aan hem door de Almachtig werd toevertrouwd. De massa schreeuwde: "Wij zijn getuigen oh boodschapper van Allah." Hij (s) vroeg: "wie naar hun mening waardiger was van gehoorzaamheid dan hun zielen" Zij antwoordden dat Allah en zijn Profeet beter weten. Dan zei hij: "Oh mensen! Allah is mijn Maula (Meester) en ik ben de Maula (meester) van de gelovigen"

Profeet Mohammed (s) boog toen neer en hief de hand van Ali bin Abi Talib (a) op, toonde hem aan de enorme menigte en sprak die beroemde woorden uit, die de goddelijke leiding garandeerden: "Voor wie ik Maula (meester) ben, is Ali de Maula (meester)". Driemaal heeft de profeet (s) deze woorden herhaald, voordat hij van de preekstoel daalde, werd verlicht van de grote taak die de Ummah van de dwaling zou gaan redden.

De grote massa Moslims kwam naar Ali ban Abi Talib(a), feliciterend hem met zijn goddelijke benoeming. Volgens beroemde geleerden zoals Zamakhshari en Nasai, was de éérste persoon die Imam Ali (a) feliciteerde en geluk wenste en hem trouw zweer (bai'ah) Umar Ibn Al-Khattaab, die later de tweede Kaliefe werd.

Gabriel daalde opnieuw neer met een andere openbaring. Tonend dat de Almachtig (swt) tevreden was met Zijn Profeet (s) voor het uitstekend uitvoeren van de grote definitieve opdracht aan mensheid. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol. (5:3)

Deze belangrijke taak verzekerde het voortbestaan van goddelijke begeleiding. Profeten werden altijd door God aangewezen en zo worden de opvolgers of de beheerders van Profeten ook aangewezen. Vooral in het geval van Islam, die het definitieve bericht aan het menselijke ras vormt. Alle geleerden en historici hebben getuigd dat de gebeurtenis van Ghadir Khum plaatsvond. Bovendien zijn de boeken van de overleveringen getuige bij veel gelegenheden, de Profeet (s) had de voortreffelijkheid van zijn neef, over alle andere Moslims sterk benadrukt.

Vertaalde video van de gebeurtenis:

https://www.youtube.com/watch?v=gyrtc-GHAH4 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Tags: ghadeer, imam ali

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.