Huwelijk Imam Ali (a) en Fatima Al-Zahra (a), 1 Dhul Hidja

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Huwbare leeftijd/alle aanzoeken afgewezen

Toen Hazrat Fatima (a) de leeftijd van volwassenheid (tablieg) bereikte en klaar was om te trouwen, begon de profeet Mohammed (s) aanzoeken te ontvangen van verschillende mensen voor zijn dochter. Hazrat Salman Farsi (ra) en Hazrat Umme Salma (ra) vertellen: "Toen Hazrat Fatima (a) de huwbare leeftijd bereikte, begonnen de belangrijke mensen van de stam van Quraish met het versturen van aanzoeken aan de profeet Mohammed(s). De profeet (s) aanvaarde geen enkel voorstel en zei dat hij stond te wachten op de orde van Allah (swt) om deze kwestie te beslissen. Onder de kandidaten voor het huwelijk was ook Umar ibn Alkhattab, maar hij ontving hetzelfde antwoord." 

Imam Ali (a) doet een aanzoek

Hazrat Umme Salma (ra) overlevert het volgende: "Op een dag heeft Imam Ali (a) de profeet Mohammed (s) benaderd in zijn huis. Imam Ali (a) ging naar binnen en begroette de profeet (s) en de profeet (s) antwoordde terug. De Imam (a) ging zitten en hij was zo verlegen dat hij op de grond bleef staren en kon geen woord uitbrengen. De profeet (s) glimlachte en liet aan Imam Ali (a) merken dat hij wist wat de Imam te zeggen had, maar hij wilde het van hem horen. Hij vertelde hem dat hij niet verlegen hoeft te zijn en kan zeggen wat hij wilde zeggen."

Door deze aanmoediging en zachte toon van de profeet (s), zei Imam Ali (a): “Je weet dat ik sinds mijn jeugd, mezelf toegewijd heb om u te dienen. Jij hebt mij vanaf het begin opgevoed en bracht mij naar deze status. Het was vanwege jouw invloed en onderwijs dat Allah (swt) mij gered heeft van alle zonden en me geleid heeft naar de sirat al-mustaqeem (het rechte pad). Het is omwille van uw aanmoediging dat ik deze moed voel in mezelf om mijn oprechte wens uit te drukken dat mij de eer wordt gegeven om uw schoonzoon te worden. Ik heb deze wens voor een lange tijd in mijn hart verborgen denkende dat dit wellicht niet uw wens is. Is er een mogelijkheid dat mijn wens uit zou kunnen komen?"  

Aanzoek aanvaard

Hazrat Umme Salma (ra) overlevert het volgende: ''Ik keek naar deze gebeurtenis van een afstand en zag dat zodra Imam Ali (a) zijn verzoek voltooide, het gezicht van de profeet Mohammed (s) verlichtte. Daarna vroeg hij de Imam (a): ''Wat heb je om deze daad te realiseren/voltooien?''. Imam Ali (a) zei: ”O profeet van Allah (swt), u kent mijn situatie heel goed, ik heb maar een zwaard, mijn oorlogskleding en een kameel''. Profeet Mohammed (s) zei: ''Ali, jouw zwaard heb je gegarandeerd nodig in de strijd en de kameel heb je nodig om te reizen, maar je oorlogskleding zou kunnen werken. O Abul Hassan (bijnaam voor Imam Ali, betekent vader van Hassan) (a), ik wil u het goede nieuws geven dat Allah (swt) deze beslissing heeft geaccepteerd en nu al kan uw Nikaah (huwelijksovereenkomst) gereciteerd worden met mijn dochter Fatima (a) in de Arsh (hemel). Vlak voor jouw aankomst, heeft Allah (swt) mij al een engel toegestuurd om mij dit goede nieuws te geven." 

Deze gebeurtenis is overgeleverd in ''Maarij en-Nabuwwah'' van Moeen Kashfi, ''Sifawatul Safada'' van Ibn-e-Jozi, ''Madarij an-Nabywwah op 2:75 van Shah Abdul Haq Dehalvi. 

Nikaah wordt gereciteerd op de Arsh

In ''Maarij een-Nabuwwah'' staat ook dat de engel Jabreel (Gabriel) (a) het verhaal verteld van de Nikaah die op de Arsh gereciteerd werd. Hij zei: ''O Profeet van Allah (swt), Allah (swt) heeft u gekozen en maakte jou de meest gerespecteerde en hoge onder zijn schepselen en heeft Ali (a) gekozen als jouw broer en besloot dat de Nikaah van jouw dochter en de dienaar van Allah (swt), Fatima (a) met Ali(as) zou zijn. Allah (swt) heeft hun Nikaah op een zodanige wijze ingericht dat de bewoners van de Jannah (hemel) zich sierlijk moesten kleden en beval de engelen bijeen te komen op de vierde hemel. Hij vulde vervolgens de vierde hemel met Noor (hemels licht) en benoemde Hazrat Adam (a) om de Khutba (toespraak) te reciteren om de Nikaah-ceremonie te laten beginnen. Na de Khutba van Adam (a), beval Allah (swt) een engel genaamd Raheel om hoofdstuk Al Hamd uit de Koran te reciteren. Raheel is de mooiste van de engelen en beschikt over de mooiste stem. Na het reciteren van Al Hamd, hield Allah (swt) mij (Jabreel (a) ) op de hoogte, dat Hij de Nikaah voltrok van zijn dienares Hazrat Fatima (a) met Zijn uitverkoren persoon Imam Ali (a) en dat ik dit nieuws onder de engelen zou verspreiden. Ik handelde en maakte alle engelen als getuigen van deze gebeurtenis. Allah (swt) beval mij om al deze gebeurtenissen op een zijden doek van de Jannah te schrijven en aan u het te laten zien.''

Na het vertellen van deze gebeurtenis, zei de profeet Mohammed (s): ''O Abul Hassan (a), het bevel van Allah (swt) is uitgesproken en ik nodig u uit om naar de moskee te komen, zodat deze Aqd (huwelijkscontract) voltrokken kan worden op aarde en onder de getuigen.''

Dit huwelijk was dus zo van belang, dat Allah (swt) de ceremonie eerst op de Arsh liet uitvoeren voor Amir ul-Momineen Ali Ibn Abi Talib (a) met de leidster van de vrouwen van deze wereld en in het paradijs: Hazrat Fatima (a).

Bovenstaande gebeurtenis is in diverse andere boeken vermeld zoals: 

- Muaraj an-Nabuwwah 

- Al asaba fee tameez as-Sahaba 

- Sawaeq-e-muharriqa by Ibn-e-Hajr Makki 

- Al Bayan wal Bateen by Allam Jaahiz 

- Nuzhat-ul-Majalis by Allama Abdur Rehman Safori 

- Riyaz un-Nazrah fee Manaqib-ul-Ashra by Allama Muhib Tabri  

Nikaah gereciteerd op aarde

Profeet Mohammed (s) leidde Imam Ali (a) naar de moskee en vroeg hem om zijn oorlogskledij te verkopen en dat geld aan de Profeet (s) te presenteren. De kledij werd verkocht voor 400 dirhams en werd gepresenteerd aan de Profeet (s) die het aan Hazrat Salman Farsi en Hazrat Bilal (ra) gaf. Hij vroeg hen om een aantal artikelen van de markt te kopen zodat zij hier gebruik van konden maken. Ze gingen naar de markt en kochten onder andere de volgende spullen als jahez (voorbereiding) voor Hazrat Fatima(a):

-Twee matrassen, gemaakt van Egyptische linnen. 

- Een lederen mat

- Enkele kannen en kruiken ook voor water.

- Een dun gordijn gemaakt van wol.

- Een overhemd 

- Een sluier 

- Zwarte pluche mantel

Toen de spullen van Jahez werden ontvangen, ging de Profeet Mohammed (s) naar Hazrat Fatima (a) en zei: ''Uw Nikah is gereciteerd op de Arsh door Allah (swt) met mijn neef Ali (a) en Hij heeft mij ook bevolen om uw Nikah op aarde te reciteren. Ik zal mijn metgezellen verzamelen om ook hieraan deel te nemen. Ik vraag hierbij jouw toestemming." Toen Hazrat Fatima(a) dit hoorde boog ze met haar hoofd uit verlegenheid naar de overeenkomst die haar aangegeven werd. De profeet (s) kwam uit haar huisje en riep Hazrat Bilal (ra) om alle metgezellen te verzamelen. Toen de metgezellen zich verzameld hadden, reciteerde de profeet Mohammed (s) hoofdstuk Al Hamd van Allah (swt) en vertelde aan zijn metgezellen dat Jibreel (a) hem had laten weten dat Allah (swt) de Nikah heeft voltrokken van Imam Ali (a) en zijn dochter op de Arsh en hem heeft bevolen om ook hetzelfde te reciteren op aarde. Hij vroeg Imam Ali (a) om formeel zijn verzoek te doen voor het huwelijk voor alle getuigen. Na het reciteren van Allah's (swt) grootheid en de presentatie van zijn diepe dankbaarheid tegenover Hem, reciteerde hij ook voor de Profeet Mohammed (s) en vroeg formeel toestemming voor het huwelijk. De Profeet (s) accepteerde het verzoek en alle metgezellen waren getuige hiervan. In het bijzijn van deze gebeurtenis begroetten de metgezellen Imam Ali (a) en de Profeet (s).

De profeet Mohammed (s) reciteerde de Nikah zelf en vroeg Imam Ali (a) of hij de Nikah accepteerde voor een Mehr (bruidsschat) van 400 mithqaal (1 mithqaal is ongeveer 5 gram) van zilver. Imam Ali (a) aanvaardde dit en vervolgens werd de Nikah formeel gesloten verklaard. Beide hebben Sajda-e-Shukr (dankgebed) aangeboden aan Allah (swt) en alle aanwezige metgezellen feliciteerden en begroetten zowel Imam Ali (a) als de profeet Mohammed (s).   

Het huwelijk en verhuizing van Hazrat Fatima (a)

Een tijd verstreek tussen de verloving en de huwelijksceremonie. Dit kwam omdat Imam Ali (a) erg verlegen was om de Profeet (s) een dag toe te wijzen voor de bruiloft, terwijl de Profeet (s) Fatima's trots wilde beschermen door af te zien van wat Imam Ali (a) vraagt te doen. 

Een maand of meer ging voorbij voordat Imam Ali (a) iets zei over de bruiloft. Aqeel (Imam Ali's broer) vroeg hem naar de reden voor de vertraging van het organiseren van de huwelijksceremonie en moedigde hem aan om zich voor te bereiden op het huwelijk en aan de Profeet (s) te vragen om een datum toe te kiezen. Ondanks Imam Ali's verlegenheid, vergezelde hij Aqeel naar het huis van de Profeet (s), ze ontmoetten Um Ayman (ra). Ze vertelden de reden van hen bezoek en ze vroeg hen vervolgens om de zaak over te laten aan haar. Zij heeft daarna Um Salama (ra) op de hoogte gebracht en heeft de zaak onder de aandacht gebracht bij de Profeet (s) en vroeg naar zijn mening. Imam Ali (a) uitte zijn wens om Hazrat Fatima (a) naar zijn huis te brengen die geschonken werd door een van zijn volgelingen. De Profeet (s) vroeg Imam Ali (a) om een diner te houden, omdat Allah (swt) blij is met de mensen die dit doen; voor de sociale sfeer als het samenbrengen van mensen en liefde en harmonie te implementeren tussen hen. 

Imam Ali (a) regelde het diner en nodigde mensen uit naar het feest. Mannen en vrouwen van over de hele stad Medina verzamelden zich in het huis. Ze aten, dronken en namen zelfs voedsel mee naar hun huizen. De zegeningen van de Profeet (s) waren duidelijk op die dag, niet alleen het eten dat genoeg was om iedereen te voeden. 

Na zonsondergang, had de huwelijksnacht plaatsgevonden; en was het tijd voor Hazrat Fatima (sa) om te vertrekken naar haar nieuwe huis. Alles ging goed, de Profeet (s) had al de nodige voorbereidingen voor de bruiloft gedaan. Ondanks de eenvoud en bescheidenheid van haar huwelijk, werd Hazrat Fatima's huwelijksceremonie omgeven door tekenen van grootheid, excellentie en schoonheid. 

De boodschapper van Allah (swt) beval zijn vrouwen om Hazrat Fatima (a) te versieren voor de bruiloft, ze parfumeerden en kleedden haar met sieraden. Ze hebben allemaal mee geholpen om haar klaar te maken; sommigen kamden haar haren terwijl anderen haar hielpen met de jurk die door Gabriel (a) uit het paradijs gebracht werd. 

Al-Khateeb Al-Baghdadi in Tareekh Baghdad V.5, P.7, Al-Hamvini in Durar Al-Simtain, Al-Dhahabi in Mizan Al-Etedal, Garani in Akhbar Al-Dowal, en Qandouzi in Yanabi’ Al-Mawaddah heeft overgeleverd dat Ibn Abbas zei: ''Toen Fatima naar Ali werd gebracht op haar huwelijksnacht, liep de Profeet voor haar, de engel Gabriel (a) was op haar rechterhand en engel Michael op haar linker en zeventigduizend engelen volgden haar. Deze engelen prezen Allah tot de ochtend.

De Hashemite mannen (van de stam Hashim), Abdul Moettalib's dochters, de vrouwen va de Muhajarin en Ansar vergezelden allen Fatima die nacht. De echtgenotes van de Profeet leidde de caravan met vreugde; ze waren ook de eerste die het huis binnen gingen. Bij aankomst heeft de Profeet (s) Hazrat Fatima's hand in Imam Ali's hand geplaatst en zei: 

''Moge Allah de dochter van zijn boodschapper zegenen;

Ali, dit is Fatima, jij bent verantwoordelijk voor haar (of ik vertrouw haar aan u)

Ali, wat is Fatima een uitstekende vrouw!

Fatima, wat een uitstekende echtgenoot is Ali!

O Allah, voorzeker, zij zijn de meest geliefde voor mij van al uw schepselen, dus houd ook van ze en wees voor hen een voogd.

Ik leg hen en hun nageslacht onder uw bescherming van de vloek van de duivel.''

* Hazarat = aanduiding van respect/manier van aanspreken in het Arabisch

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.