Werken en studeren in een niet-islamitische samenleving: Interview geleerde

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Interview met de geleerde heer Sayed Mohammed Moallemzadeh


1. Op welke manier vraagt ons geloof ons om door middel van werk/studie een bijdrage te leveren in de samenleving?


Islam is een geloof waar met aandacht rekening is gehouden met de bestwil van het individu en de maatschappij. Op basis hiervan moet het werk en de studie van een moslim ook deze kern met zich mee dragen en op welke manier dan ook ‘het dienen van de mensheid’ als motto hebben.

Loyaliteit, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, werken/actief zijn omwille van Allah en in de richting van het dienen van de medemens, met inachtneming van religieuze regelgevingen, zijn onze plichten als moslims. Via het handhaven van deze plichten kunnen we er zeker van zijn dat we onze actieve en positieve rol in de maatschappij middels ons werk en onze studie hebben kunnen leveren.


2. Wat zijn de grootste verschillen met betrekking tot werken/studeren in een Islamitische samenleving versus een niet-islamitische samenleving?


Hierin zijn geen verschillen; waar het om gaat, is het handhaven van de islamitische regelgeving en de individuele verantwoordelijkheden, zowel op het gebied van werk als van studie.


3. Wat is positief aan het studeren en werken in een niet-islamitische samenleving?


Wanneer een persoon in een andere maatschappij/land leeft, wordt diegene, soms ongewild, een vertegenwoordiger van zijn eigen cultuur/land/maatschappij binnen deze tweede en onbekende maatschappij. Dat geldt ook voor het volgeling zijn van een bepaalde denkwijze en/of religie.

Dus de moslims die in de niet-islamitische landen leven, worden behalve als vertegenwoordigers van eigen land ook als vertegenwoordigers van de Islam gezien. In alle landen, culturen en maatschappijen worden actief zijn, werken en studeren als positieve eigenschappen en als cruciale middelen in de vooruitgang beschouwd. Daarom kan een moslim door het beheersen van deze eigenschappen daadwerkelijk de positieve en sterke kanten van de Islam laten zien.


4. Wat is minder positief aan het studeren en werken in een niet-islamitische samenleving?


Het leven in een niet-islamitische samenleving kan uiteraard moeilijkheden met zich meebrengen. Het komt wel voor dat moslims vooral op het gebied van studie/werk met conflicten te kampen krijgen met medestudenten en of collega’s en dat is logisch.

Het is aan de moslim om met goede kennis van de Islam, inachtneming van de positieve kanten en kansen van het land, geduld en het vormen van een belangrijk doel deze moeilijkheden te overwinnen.


5. Wat zijn de regels/fiqh met betrekking tot studeren en werken in een niet-Islamitische omgeving (concrete voorbeelden)?


Er zijn geen specifieke en bepaalde regels behalve het handhaven van eerder genoemde plichten.


6. Sommigen vertrekken naar het buitenland vanwege het niet voldoende kunnen praktiseren op de werkplek (bijv. werkgevers die geen werknemers met een hoofddoek aannemen, geen gebedsruimte, etc.). In hoeverre is dit toegestaan?


Emigreren uit een land waar je als moslim absoluut niet in staat bent om je religieuze verplichtingen na te komen in je werkomgeving en waar het verdienen van een inkomen bemoeilijkt wordt vanwege het praktiseren van de Islamitische regels, naar een andere plek/land waar dit allemaal wel mogelijk is, is toegestaan. Echter, het is alom bekend dat deze geschetste situatie, alhamdulillah, niet van toepassing is op moslims hier in Nederland.


7. Sommigen kunnen doordat zij geen hoofddoek van hun werkgevers mogen dragen geen geschikte baan vinden, anderen dragen hierdoor juist geen hoofddoek. Hoe kunnen we hiermee omgaan?


Islamitische kledingsvoorschriften zijn ervoor bedoeld het lichaam deugdelijk te bedekken. Het bedekken van de haren is daar voor vrouwen een onderdeel van. Helaas zijn er vrouwen die vanwege het nakomen van deze regels en door het bedekken van hun hoofd, op hun werkplek problemen ondervinden.

Een moslima die voor de keuze staat tussen haar leven te onderhouden en te werken of ontslagen te worden vanwege haar hoofddoek, dient de situatie heel helder en duidelijk aan haar Marja3 voor te dragen en na te vragen wat hier de geschikte handelswijze is.

Het kan heel goed zijn dat er voor haar de noodzaak bestaat tot werken ( geen andere Wali of zorgdrager) en dat ze hierdoor toegestaan is om de werkregels, die immers alleen op haar werkplek gelden en niet daarbuiten, uit te voeren. Nogmaals verdient het alle aandacht om te benadrukken dat zij haar Marja3 hierover dient te raadplegen.


8. Welke studies/werkplekken worden voor moslimjongeren niet aanbevolen?


Opleidingen/studies waar zaken aan bod komen die de Islam verboden heeft, zijn in alle details in de regelgeving besproken. Voorbeelden zijn het leren van goochelarij in het kader van een beroep als goochelaar en illusionist en verder het aanleren van magie.

Wat werkplek betreft zijn er ook duidelijke regels die het werken bij casino’s, bars en andere plekken waar onzedelijke activiteiten plaatsvinden, verbieden. Uiteraard is ook hier ruim aandacht aan besteed in de boeken van Fiqh.


9. Zijn er bepaalde studies die de Islam als belangrijk en/of noodzakelijk benadrukt?

Opdoen van kennis en vaardigheden in alle richtingen die de maatschappij positief zullen beïnvloeden, wordt door de Islam aangeraden. Mocht er in een maatschappij vanwege de noodzaak en behoefte meer vraag naar een bepaald vakgebied zijn, dan worden mensen die het talent en de capaciteiten voor dit vak bezitten, aangeraden om de maatschappij tot dienst te zijn.


10. Het schijnt dat er meisjes zijn die van hun ouders wegens culturele overwegingen niet op een bepaalde stage mogen (bijv. een stage in een gevangenis, stage in het buitenland, etc.), waardoor die meisjes het moeilijk krijgen met het vervolgen van hun opleiding en misschien zelfs de opleiding hierdoor niet af kunnen ronden. Hoe staat de religie hier tegenover?


Het volgen van een opleiding dan wel een studie elders, zonder dat de locatie gevaren voor de individu of de religie met zich meebrengt, is toegestaan, mits de locatie niet in tegenstrijdigheid is met de religie. Het aansporen tot het vergaren van kennis en vaardigheden is een Islamitische waarde die geen onderscheid maakt tussen jongens en meisjes.


© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Werken en studeren in een niet-islamitische samenleving: Interview jongeren

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Project: interview 'werken en studeren in een niet-islamitische samenleving', (juli 2011)

Geïnterviewden:

I.A. (I)

M.A.H. (M)

Kennismaking

I: Ik ben zesdejaars geneeskundestudente en daarnaast actief bij van alles en nog wat.

M: Salamu Alaikum, Ik ben al 11 jaar woonachtig in Nederland. Ik heb net mijn vwo-examens afgerond met een positief resultaat alhamdulillah. Ik ben nu in afwachting voor de loting geneeskunde. InshaAllah word ik ingeloot , maar je weet niet wat het lot brengt. Ik verheug me zeer op mijn leven als student. Ik zie het als een belangrijke stap in mijn leven. Natuurlijk geeft het ook vorm aan je leven.

Hoe ervaar jij werken/studeren in een niet-islamitische samenleving?

I: Mijn ouders emigreerden naar Nederland toen ik twee jaar oud was. Sindsdien heb ik hier al die tijd gewoond, geleerd, gestudeerd en gewerkt. Het is mijn natuurlijke omgeving, waarin ik me thuis voel.

M: Studeren in een niet-islamitische samenleving? Bij studeren gaat het om kennis vergaren, daarbij is je omgeving uiterst belangrijk. Met omgeving bedoel ik jouw school, de boeken die je tot je beschikking hebt, de leraar die zijn vak moet beheersen om je uitleg te geven en jouw vragen moet beantwoorden. Daarnaast helpt het natuurlijk als je rust in je leven hebt, zodat je niet met al te veel stress de tentamens zult maken. Zo op het eerste gezicht vind ik het niet bepalend in wat voor soort religieuze samenleving je leeft. Ik denk dat we Allah mogen danken voor het goede onderwijs dat wij hier in Nederland krijgen en als je het vergelijkt met onze vaderlanden: waar ieder boek wordt beïnvloed, de klassen overvol zitten, er geen toekomst voor de kinderen is en de onwaarschijnlijke gebeurtenissen waarbij de leerlingen zich aan moeten passen. Als je het zo bekijkt, zijn wij het ze eigenlijk schuldig om hier elke kans op goed onderwijs met beide handen te grijpen en er wat te van maken en dat is ook wat onze religie ons leert. Zelf vind ik veel motivatie in het feit dat mijn ouders hun eigen leven in mijn vaderland hebben opgeofferd om ons hier een betere toekomst te geven. Daardoor voel ik me schuldig aan hen om hier in Nederland er wat van te maken en om ‘succesvol’ te zijn. Ieder mens heeft zo zijn eigen motivatiebron: of het er nou om gaat dat je later die BMW 3 serie kan leasen of dat je dan in een vrijstaand huis kan gaan wonen of dat je later wanneer je werkt eindelijk die ‘cruisevakantie’ aan je moeder kan geven, zodat zij kan genieten.

Lees meer

Afdrukken