Geboorte van Zeynab (a), 5 Jumaada Al Awal 5 A.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Naam: Zeynab
Titel: Siddiqua-e-Sughra (Kunyat:Umm-al-Masaib)
Geboren: In Medina op 5de van Jumaada Al Awal. Het 5e jaar na Hijra
Grootvader: De heilige profeet Mohammed (s)
Grootmoeder: Khadija-e-Kubra
Vader: Imam Ali (a)
Moeder: Fatima Zahra (a)
 


Zeynab (a) is geboren in de heilige stad Medina op de 5e van Jumaada Al Awal in het 5e jaar na de Hijrah/627 A.D. Haar heiligheid werd bekend door haar kennis over de heilige Koran en haar deugdzame leven. In haar persoonlijkheid weerspiegelde ze de beste attributen. In haar gematigdheid en sereniteit leek ze op Umm-al-Mumineen Khadija (a), haar grootmoeder; in haar kuisheid en bescheidenheid leek ze op haar heilige moeder Fatima (a.s).

Ze leek door haar welsprekendheid op haar vader Imam Ali (a). Zeynab (a) kondigde de wereld aan dat de grootste offers gemaakt zijn met Imam Hussein (a) en de andere familieleden van de Profeet Mohammed (s), die in het jaar 61 A.H in Karbala door het leger van Yazid gemarteld werden. Dit is het verhaal van de overwinning van de waarheid. Het is het verhaal van een unieke vrouw wiens eigen lot onvermijdbaar verbonden was met de historische gebeurtenissen van Karbala, die een indruk hebben gemaakt op de mensheid over de ware Islam.

Het was op de vlaktes van Karbala waar het conflict tussen Imam Hussein (a) en Yazid ibn Mu'awiya plaatsvond. Deze laatste deed zich voor als de Kalifa en was uit op een gevecht. Imam Hussein (a) had geweigerd hulde te betalen aan Yazid en hem te erkennen als leider van de Moslimwereld. Het was geen geheim dat Yazid flagrant de regels van de Islam overtrad en zelfs in het openbaar zijn geloofsovertuiging bespotte. Zijn claim voor de Kalifa droeg geen legitimiteit of aanvaardbaarheid in de ogen van Imam Hussein (a).

 Engelachtige Benaming

Het was vijf jaar nadat de Moslims de Profeet (s) en zijn familie in de migratie (hijrah) naar de Medina hadden begeleid, toen de Profeet's dochter Fatima (a) een meisje baarde. Toen haar vader, Imam Ali (a), zijn dochter voor het eerst zag, was zijn zoon Imam Hussein, die bijna 3 jaar oud was, bij hem. De jongen riep in verrukking: "Oh vader, Allah heeft me een zusje gegeven." Bij die woorden begon Imam Ali (a) te huilen, en toen Husssein (a) hem vroeg waarom hij huilde, antwoordde zijn vader hem dat hij dat gauw zou weten. Fatima (a) en Ali (a) hebben hun kind geen naam gegeven tot een paar dagen na de geboorte, want ze wachtten op de terugkomst van de Profeet, zodat hij de naam kon geven.

Toen de baby meisje uiteindelijk naar hem werd gebracht hield hij haar in zijn schoot en kuste hij haar. De engel Jibra'il kwam naar hem en vertelde de naam aan het meisje, en begon hierna te huilen. De Profeet (s) vroeg Jibra'il waarom hij huilde en hij antwoordde: "Oh, Profeet van Allah, vroeg in het leven zal dit meisje betrokken raken in beproevingen in deze wereld.

Eerst zal ze treuren over uw afscheid (van deze wereld); hierna zal ze treuren over de dood van haar moeder, dan haar vader, en dan haar broer Hasan. Na dit allemaal zal ze worden geconfronteerd met de beproevingen van Karbala en de eenzame woestijn, met als resultaat dat haar haar grijs zal worden en haar rug krom". Toen de familieleden deze voorspelling hoorden braken ze allen in tranen uit. Imam Husayn (a.s) begreep nu waarom zijn vader eerder ook had gehuild. Hierna noemde de Profeet (s) haar Zeynab (a).

Zeynab (a) deelde met haar broers en zus de buitengewone positie van het hebben van voorbeelden om naar te kijken, te streven en ervan te leren, namelijk haar grootvader, Mohammed (s), haar moeder Fatima (a), dochter van de profeet, en haar vader Imam Ali (a), neef van de Profeet.In de zuivere omgeving waar ze is opgegroeid, absorbeerde ze het onderwijs van de Islam dat haar grootvader en hierna haar vader gaven. Hier leerde ze ook om alle huishoudvaardigheden met grote vaardigheid te beheersen. Ze had nauwelijks de tedere leeftijd van 7 bereikt toen haar geliefde moeder overleed. Haar moeder's dood had de dood van haar geliefde grootvader gevolgd. Een tijd later trouwde Imam Ali (a) Umm ul-Banin, wiens toewijding Zeynab (a) motiveerde in haar onderwijs.
Vrouwelijkheid

Toen de tijd voor het huwelijk kwam, trouwde ze in een eenvoudige ceremonie met haar eerste neef, Abdullah ibn Ja'far Tayyar. Abdullah werd grootgebracht onder de directe zorg van de Profeet (s). Na zijn dood werd Imam Ali (a) zijn verdediger en beschermer tot hij meerderjarig werd. Hij groeide op en werd een knappe jongen met goede manieren en was bekend om zijn oprechte gastvrijheid aan gasten en onzelfzuchtige grootmoedigheid aan de armen en behoeftigen.Samen kreeg deze jonge paar 5 kinderen, waarvan 4 zonen: Ali, Aun, Muhammed en Abbas, en 1 dochter: Umm Kulthum. In Medina was het Zeynab's praktijk om regelmatig vergaderingen te houden voor vrouwen waarin zij haar kennis deelde en hen de voorschriften van de Islam onderwees, zoals deze in de Heilige Koran staan voorgeschreven. Haar bijeenkomsten werden goed en regelmatig bijgewoond. Zij kon het onderwijs met zulke duidelijkheid en welsprekendheid geven dat ze al snel bekend werd als Fasihah (vaardige) en Balighah (intens welsprekende)

(c) Ahlalbait Jongeren Organisatie

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.