Haat tegen Bano (familie van) Haasjim

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Heel lang geleden, nog voor de geboorte van onze profeet Mohammed (s), leefden er in Mekka twee broers, genaamd "Abdoe Sjems" en "Haasjim". Ze waren afstammelingen van de profeet Ibrahiem(a). Zij hadden als taak om voor de pelgrims te zorgen die naar Mekka kwamen. Toen Abdoe Sjems (vader van Sjems) stierf, dacht zijn geadopteerde zoon, Oemeija, dat hij de plaats van zijn vader mocht innemen.

Oemeija stond echter bekend als een oneerlijke man. Daarom besloten de ouderen van Mekka dat niet hij, maar Haasjim, de broer van zijn vader, deze taak moest overnemen. Na dit besluit begon Oemeija, Haasjim te haten. Vanaf dat moment begon Oemeija’s onrechtvaardigheid tegen Haasjim.

Toen de ouderen van de stam dit zagen, besloten ze dat Oemeija niet meer in Mekka mocht blijven en dat hij naar Syria moest vertrekken. Dit was het begin van de haat tussen de familie van Oemeija tegen de familie Haasjim. Uiteindelijk leidde deze haat tot het martelaarschap van Imam Hussein(a).

Haasjim was de overgrootvader van de profeet Mohammed (s). De familie van de profeet wordt daarom "Banoe Haasjim" genoemd. Hoewel de Banoe Haasjim niet zo rijk was als de Banoe Oemeija, hielden de mensen toch meer van hen. De familie van Haasjim was immers vriendelijk, goed en altijd bereid om anderen te helpen. Hierdoor was de Banoe Oemeija erg jaloers op hen.

Toen de profeet (s) de mensen tot de islam begon uit te nodigen, maakten de mensen van Mekka (de Banoe Oemeija) het hem bijzonder moeilijk. De profeet (s) en al degenen die al moslim waren geworden, moesten vluchten naar Medina. Deze gebeurtenis noemen we de "Hidjra".

Twee jaar na de Hidjra, trouwde de neef van de profeet, Imam Ali (a), met zijn dochter Fatima (a). Ali en Fatima kregen samen vier kinderen: Imam Hassan, Imam Hussein, Zaineb en Oem Koelthoem.

Imam Hussein (a) werd geboren op 3 (4) Sha'baan, vier jaar na de Hidjra. De profeet (s) hield heel veel van zijn kleinkinderen en in het bijzonder van Hassan en Hussein (a). Op een dag, toen de profeet (s) knielde (soejoed) tijdens zijn gebed in de moskee, klom Imam Hussein (a) op zijn rug. De profeet (s) bleef in soedjoed totdat Hussein (a) vanzelf van zijn rug afging.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.