De rol van de vrouwen in Karbala!

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

“Wie kwaad doet, zal slechts vergolden worden in gelijke evenredigheid daarmede, maar wie goed doet, ongeacht man of vrouw, en een ware gelovige is, zal onder de uitverkorenen zijn, die het paradijs binnengaan, en daarin overvloediglijk zullen worden voorzien.’’ [40:40] Koran

Waarom nam Imam Hussain (a) zijn familie mee naar Karbala?

Een van de vragen over het verhaal van Karbala is waarom Imam Hussain (a) zijn familie meenam naar Karbala; wetend dat hij en zijn metgezellen allen gemarteld zouden worden, wetend dat zijn vrouw, dochters en andere meisjes en dames als gevangenen zouden worden genomen.

Als we moeilijkheden verwachten, nemen we over het algemeen onze familie en vooral jonge kinderen en baby’s meestal niet mee als we op reis gaan.

De vraag is dan ook waarom Imam Hussain (a) wel zijn familie met zich meenam naar Karbala?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik een paar rollen die vrouwen hebben gespeeld in het verhaal van Karbala in dit artikel naar voren brengen.

Karbala een uniek verhaal

Er zijn een aantal kenmerken in het verhaal van Karbala, die het verhaal( nogal) uniek hebben gemaakt.

Een van de unieke kenmerken van het verhaal van Karbala is dat mensen uit verschillende lagen van de samenleving een rol hadden in het verhaal en die rol allemaal perfect vervulden.

De slag van Karbala is zo'n unieke strijd waarin mannen en vrouwen, oud en jong, zwart en wit, Arabisch en niet-Arabische allen een rol hadden. In de lijst van de martelaren van Karbala zien we de namen van 9 of 10 jongens die de leeftijd van de pubertijd nog niet bereikt hadden. Het is ook interessant om te weten dat er onder de martelaren van Karbala ook namen van 15 niet-Arabieren behoren. De vrouw speelde niet alleen een rol in het overbrengen van de boodschap van de martelaren, maar een vrouw die offerde zich in Karbala, wiens naam bekend staat als een vrouw die gemarteld is in het pad van Allah (swt) in Karbala.

De rol van vrouwen in het geschiedenis

Om rol van de vrouwen in Karbala te begrijpen, zijn we allereerst genoodzaakt om een blik te werpen op de rol van vrouwen in de geschiedenis en te kijken naar de verschillende benaderingen in dat opzicht.

Hebben vrouwen wel een rol in de geschiedenis of zouden ze een rol moeten hebben? Hoe kijkt de Islam naar dit onderwerp?

Er valt zonder twijfel te zeggen dat vrouwen altijd al een indirecte rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de mensheid. Om een voorbeeld te noemen; de rol en invloed van vrouwen op mannen en de mannen leverden een bijdrage in de geschiedenis. Met andere woorden, vrouwen hebben altijd al op de achtergrond van historische gebeurtennissen een rol gespeeld, hetzij een goede - hetzij een slechte rol. Vrouwen speelden een grotere rol in het vormen van de persoonlijkheid van mannen dan mannen bij die van vrouwen.

Mijn beredenering gaat niet zozeer over de indirecte rol van vrouwen en de critici er omheen.

Wat ik onder de aandacht zou willen brengen, is de directe rol van vrouwen,, de vraag of zij een directe rol hebben gehad of gehad hadden kunnen hebben in de vorming van de geschiedenis.

3 Benaderingen:

1. Man georiënteerde geschiedenis

Het eerste antwoord op de vraag is negatief. Deze groepering beweert dat vrouwen geen directe rol hebben, kunnen hebben en zouden moeten hebben in de maatschappij.

Zij denken dat vrouwen de samenleving beschadigen, indien zij wel een directe rol hebben. De plicht van vrouwen is slecht het baren van kinderen, een goede moeder zijn voor hun kinderen en een trouwe echtgenoot zijn voor haar man in het huis. Deze man georiënteerde benadering schenkt geen aandacht aan onderwerpen als vrouwen en onderwijs, vrouwen en politiek, vrouwen en sociale/maatschappelijke zaken, vrouwen en maatschappelijke carrières enz.

2. Man-vrouw geschiedenis (beschadigd): Feminisme

In de laatste jaren van de negentiende- en het begin van de 20e eeuw begon een nieuwe groepering, genaamd de bevrijding van de vrouw in opgang te komen. Deze benadering streefde naar een directe rol van vrouwen in de maatschappij, de vrouwen maken namelijk een deel uit van de maatschappij.

Volgens deze groepering kun je vrouwen niet zo maar scheiden van de samenleving en thuis opsluiten . Anders zal het op lange termijn een negatief impact hebben op de indirecte rol die vrouwen hebben. Een moeder die haar moederlijke plicht op de juiste wijze wil uitvoeren, moet namelijk gestudeerd hebben.

Vrouwen in het westen werden opgeleid. Het analfabetisme onder vrouwen is bijna verdwenen. Het aantal hoog opgeleide vrouwen op verscheidene vlakken neemt toe. Tot zover is alles goed verlopen. Desondanks maakte het Westen een grote vergissing. Het Westen zag namelijk een zeer belangrijke feit in de vrouwelijke natuur over het hoofd en nam vrouwen op een ander manier gevangen. Vrouwen in het westen verlieten hun huis met de “cultuur van naaktheid’’.

Een vrouw geniet er van nature van als ze waardevol is voor de man. Ze houdt er niet van om zich goedkoop te verkopen. Mannen buitten de vrouwen op een moderne manier, namelijk onder het mom van opgeleide vrouwen, uit.

3. Man-Vrouw Geschiedenis ( het islamitische perspectief):

In deze benadering spelen zowel vrouwen als mannen een directe rol in de maatschappij, maar dit doen zij op hun eigen gebied. Het is de geschiedenis van de religie, zoals die beschreven staat in de Koran, als een man-vrouw geschiedenis, maar tegenwoordig niet wordt gepraktiseerd in het Westen.

Vanuit het islamitsich oogpunt hebben zowel mannen als vrouwen hun eigen directe rol in de geschiedenis. Echter is hun rol niet met elkaar gemengd.

Het verhaal van de eerste twee mensen, Adam en Eva is het eerste voorbeeld. In tegenstelling tot het Bijbelse verhaal, verwijt de heilige Koran Adam én Eva voor wat ze gedaan hadden.

In tegenstelling tot de verkeerde leer van de kerk, die eewenlang de vrouw als de duivel beschreef en als de oorsprong van de menselijke zonde, opent Islam een nieuwe kijk op het verhaal. Sarah, de vrouw van Ibrahim is zo vaak in de Koran geprezen dat ze rechtstreeks benaderd wordt door engelen:

“De engelen antwoordden: Verwondert gij u over de uitkomst van Gods bevel? Gods genade en zijne zegeningen mogen op u zijn, en op de leden van het huisgezin; want hij is aanbiddenswaardig en roemrijk.” [11:73] Koran

Zo ook Hajar. In het verhaal van Mozes, de rol van zijn moeder wordt ook benadrukt:

“De engelen zeiden tot Maria: God heeft u gekozen, gezuiverd en boven alle andere vrouwen der wereld uitverkoren.” [3:42] Koran

De rol van de vrouw werd zo belangrijk dat Maryam, de moeder van Jezus, in de Koran wordt voorgesteld als diegene die rechtstreeks communiceert/spreekt met de engelen:

Wij leidden de moeder van Mozes door openbaring, zeggende: Zoog hem, en indien gij voor hem vreest werp hem in de rivier; vrees dan niet meer en wees niet bedroefd; want wij zullen hem u teruggeven en zullen hem tot een onzer gezanten aanwijzen.’’ [28:7] Koran

De rol van de vrouw in de Islamitische geschiedenis

De heilige Koran laat voor de vrouw de hoogste positie zien als het op de islamitische geschiedenis aankomt. Het kleinste, maar toch erg diepgaande, hoofdstuk in de Koran is neergezonden ter ere van de enige dochter van de Profeet (s). De heilige Koran geeft Fatima al Zahra (a) een unieke titel die nergens anders in de Koran aan iemand wordt gegeven: Al-Kauther, wat een overvloedige zegen betekent.

In een wereld en tijd waarin de vrouw werd gezien als duivels en waarin ze de oorsprong van alle zonden werd beschouwd, laat de heilige Koran de grote waarde voor de vrouw zien wanneer het de dochter van de Profeet deze eretitel geeft (Al Kauther). De eerste twee moslims waren Ali (a) en Khadija (a), een man en een vrouw. De eerste martelaar in de islam was een vrouw, Somayyah. Zij was de vrouw van Yasir. Beide werden gemarteld, alleen omdat ze moslim waren. Moge Allah (swt) tevreden over ze zijn.

Onze Imams hadden tijdens hun lezingen vele vrouwen als student. Het verschil met de hedendaagse studenten is dat zij in hun eigen kleren naar school konden. Ze hoefden geen korte rokken te dragen als een schooluniform (wat op sommige scholen nog wordt gedaan). Het studeren kon worden gescheiden van de culturele waarden van sommige volken.

De vrouw in de Islam is sociaal, professioneel en zowel kuis als eervol. Zij verkoopt nooit haar lichaam voor studie, werk of sociaal gedrag.

Fatima al Zahra (a) was slechts 18 jaar oud wanneer ze een zeer indrukwekkende lezing gaf in de moskee van Madina na het overlijden van haar vader, de heilige profeet Mohammed (s). Tijdens deze lezing waren meer dan duizend moslims aanwezig, man én vrouw. De lezing duurde meer dan een uur lang en ze heeft tijdens deze lezing geen enkele keer zichzelf vertoond aan een man. Je wilt mijn kennis, dat kan, maar dat staat los van het zien van mijn lichaam?!

De rol van vrouwen in Karbala

Karbala, een man-vrouw geschiedenis

Volgens hetzelfde principe als dat wat we hierboven lezen, ging de familie van Imam Husein (a) met hem mee naar Karbala. In deze grote en belangrijke gebeurtenis in de vroege geschiedenis van de Islam, speelde zowel man als vrouw een belangrijke rol.

Als Imam Hussein (a) de meester van de martelaren in Karbala was, dan was Zainab (a) ook de meesteres van de boodschappers/overleveraars van Karbala.

Als Imam Hussein (a) en zijn metgezellen vochten tegen de tirannie van Yazid met hun zwaard, dan vocht Zainab (a), samen met de andere vrouwen, met hun tong.

Als Imam Hussein (a) en zijn metgezellen de Islam hebben gered met hun bloed, dan heeft Zainab (a), en de andere vrouwen, de Islam gered door de boodschap te verspreiden met haar lezingen en preken.

Zij hebben dus een belangrijke rol gespeeld. In feite, als zij niet met Imam Hussein (a) waren mee geweest wie had dan het ware verhaal van Karbala kunnen vertellen?

De gevangenen in het kasteel van Yazid

Imam al Sajjad (a), de zoon van Imam Hussein (a), beschrijft wat er is gebeurd: “We gingen het kasteel van Yazid binnen terwijl we allemaal vast waren geketend. Een groot touw ging om mijn nek en bond ook de kleine jongens en meisjes vast. Aan het andere eind van het touw werd mijn tante Zainab (a) geketend. Kinderen en vrouwen werden geslagen als zij sloom gingen lopen. Uiteindelijk kwamen we de grote zaal van het kasteel binnen en moesten we in de hoek zitten.”
Zainab (a), de dochter van Imam Ali (a) en Fatima al Zahra (a), droeg oude kleding aan en werd tussen de gewone mensen gezet. Alsof ze een gewone vrouw was. Toch viel haar stralende persoonlijkheid op en trok zo de aandacht van Yazid.

Yazid riep met arrogantie: “Wie is deze vrouw omringd door haar dienaren?!”

Niemand gaf antwoord. Hij herhaalde de vraag een tweede keer. Er volgde weer geen antwoord.
Uiteindelijk, na een derde keer, riep een van haar dienaren: “Zij is Zainab (a), de dochter van Fatima al Zahra (a), de dochter van de Profeet van de Islam.”

Door: Sheikh Mansour Leghaei

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Bron: http://www.ihic.org.au/Book.aspx?id=23&sec_id=313

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.