Waarom huilen we om Hussein (a) ?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Met de genade van de Almachtige is de maand van Muharram weer gearriveerd. De maand van het rouwen voor onze geliefde Imam Hussein en zijn familie en metgezellen (a). Een vraag die vaak wordt gesteld is; waarom zouden we huilen om iets dat 1400 jaar geleden is gebeurd?

Er wordt ook geclaimd dat huilen voor de geliefde kleinzoon van de heilige Profeet (a) van de islam bid'a (innovatie) is. Maar, vele overleveringen laten ons duidelijk zien dat er eigenlijk niets mis is met het huilen voor Imam Hussein (a). Deze overleveringen worden overgeleverd in vele boeken van dezelfde mensen die claimen dat het bid'a is. (Sahih Tirmidhi; Mishkat al Masabih, hadith no. 6157)

Abdullah Ibn Abbas overleverde:

“Op een middag zag ik in een droom de Profeet (s) onverzorgd en bestoft, met een fles in zijn hand waarin bloed zat. Ik vroeg: ‘Jij waarvoor ik mijn ouders zou opofferen, wat is dit?’De profeet van Allah antwoordde: “Dit is het bloed van al-Hussein (a) en zijn metgezellen dat ik de hele dag heb verzameld”. Ibn Abbas zei dat hij op dat moment aan het rekenen was en erachter kwam dat Imam Hussein (a) toen vermoord was.” (Musnad Ahmad ibn Hanbal; Mishkat ul Masabih, hadith no. 6172)

Beide overleveringen werden uit dromen verteld en men kan dan zeggen dat ze niet even betrouwbaar zijn, maar zoals is overgeleverd door Anas in Sahih Bukhari (v. 9, p. 104, hadith no. 122):

De Profeet (s) zei: “Degene die mij in een droom heeft gezien, heeft mij echt gezien, want Satan kan mijn vorm niet aannemen”.{Zie voetnoot 1}

In beide overleveringen lijkt onze heilige Profeet (s) erg ontstemd te zijn en zijn eigen vrouw huilde zoals in de eerste overlevering wordt beschreven. Dus zo zien we dat er niets mis is met het huilen voor de kleinzoon van onze heilige Profeet (s).

Niet alleen was de mensheid geraakt door de tragedie van Karbala, maar we zien in menig overleveringen van zowel de Ahle Sunnah en Shi’a bronnen dat de hemelen en de aarde ook huilden voor Imam Hussein (a), en dat de Jinn ook rouwden om zijn dood:

(Majma al-Zawaid, v. 9, p. 199, hadith no. 15179).

Imam Ibn Jareer Tabari in zijn Tafsir Tabari  (v. 22, p. 33) en Wahabi geleerde Nawab Molvi Siddiq Hasan Khan Bhophali in Tafseer Fatah ul-Bayan (v. 8, p. 326) verklaarden, ‘Al-Seddi zei: “Toen Hussein  zoon van Ali (a) werd vermoord, begon de hemel te huilen om hem en dit kon gezien worden door de rode verkleuring van de hemel”.

Zelfs met bewijs vragen sommigen zich af waarom het nodig is om te huilen en vragen zij zich af hoe het ons zal helpen. Huilen in het belang van Allah (swt) staat bekend om het verzachten van het hart en het zuiveren van hypocrisie. Huilen, omdat we de pijn van onze Profeet (s) voelen en hoe hij zich gevoeld zou hebben als hij zag hoe zijn geliefde kleinzoon werd vermoord, kan alleen onze liefde voor hem en voor Allah (swt) laten groeien, terwijl onze haat tegen onrechtvaardigheid en de behoefte om er tegen te vechten met onze pennen, tongen en handelingen worden versterkt.

Onze geliefde Profeet (s) heeft ook gezegd: "Hussein is van mij, en ik ben van Hussein”. (Overgeleverd in menig bronnen inclusief Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v. 4, p. 172; Al Tabarani, v. 3, p. 21; Mishkat al Masabih, hadith no. 6160.)

Dus als Hussein van de Profeet is en hij van Hussein, wiens bloed werd er dan vergoten op het slagveld van Karbala? En als het dat bloed van onze Profeet (s) was dat stroomde door de aderen van al-Hussein (a), moeten we dan niet huilen om zijn tragedie? De heilige Profeet (s) heeft zelf de beloning voor degene die huilen voor Imam Hussein (a) vastgesteld: “ Allah (swt) zal iedere persoon die huilt op de dag van Ashura voor mijn zoon Hussein plaatsen in het Paradijs naast de Ulul Azm Profeten(Nuh,Ibrahim,Musa,Isa,Muhammad (a)),”. (Isaba, v. 1, p. 226)

Bron artikel : http://www.islamicinsights.com/religion/religion/why-do-we-cry.html

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Opmerking: {1} In de Shjiitische overleveringen komt ook naar voren dat de Profeet (s) heeft gezegd; 'Wie mij in zijn droom ziet, dan heeft hij mij echt gezien'.

Echter dit geldt alleen voor degenen die in het tijdperk van de Profeet (s) hebben geleefd en in hun leven de Profeet (s) hebben gezien en vervolgens hem (s) ook in hun droom zagen, zoals Abdullah Ibn Abbas (een bekende metgezel van Imam Ali (a)). Deze overlevering kan dus niet gebaseerd worden op iemand die in zijn leven nog nooit de Profeet (s) heeft gezien en beweert dat hij in zijn droom de Profeet (s) heeft gezien.

Iemand die de Profeet (s) in zijn leven wel heeft gezien en hem (s) vervolgens ook in zijn droom zag, dan mocht hij de mededeling die de Profeet (s) verkondigde in zijn droom als een boodschap beschouwen. Echter deze boodschap is voldoende bewijs voor slechts degene die deze droom heeft gedroomd!

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.