Herdenking overlijden Al Qasim (a), 8 Muharram 61 A.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De volgende die Imam Hussein (a) om toestemming vroeg, om het slagveld te betreden, was Al-Qasim. Hij was de zoon van Imam Hassan (a). Imam Hussein (a) gaf hem toestemming, maar nam hem eerst mee naar de tent van zijn moeder. Hij opende daar een doos en haalde er een tulband uit, die van Imam Al Hassan (a) is geweest.Qasim

Imam Al Hassan (a) wilde dat zijn zoon die zou dragen. Hij zette de tulband op het hoofd van Al Qasim (a). Vervolgens ging Al Qasim (a) witte kleden dragen, die mensen dragen als ze dood gaan (kefn). Tot slot namen ze afscheid van elkaar.

De moeder van Al Qasim zei hem nog: "Zoon je bent de steun van je oom. Stel mij niet teleur, maar bewijs dat je een man bent!" Al-Qasim (a) zei: "Ma, je hoef dat niet te zeggen, want dat wou ik altijd doen. Jouw doua zal mij zeker helpen".

Al Qasim ging richting slagveld en zei: "Ik ben de zoon van Hassan, kleinzoon van de profeet en gelovig in hem".  Hij begon te vechten, doodde vele soldaten, maar toen kwam Umar Ben Saa'd die zei: "Ik zal zijn oom, Al-Hussain laten huilen, door het leven van dit jongentje te beëindigen".

Hij sloeg Al Qasim op zijn schouder, zodat hij op de grond viel en niet meer op kon staan. Kreunend riep hij zijn oom voor redding. Imam Hussein (a) kwam rennend naar hem om hem te redden en viel  op de moordenaar met een zwaard aan. De aanvaller hief zijn hand op voor bescherming en daardoor werd zijn arm erafgesneden vanaf de elleboog.

De moordenaar vroeg om hulp. Het leger kwam aan om hem te helpen maar reed over hem met hun paarden door verwarring waardoor hij doodging.

Ibn Moslim zei dat toen het stof gezakt was, zag hij Al Hussein (a) naast el Qasim. Al Hussein (a) zei: '' Moge een ramp neerdalen op degenen die u vermoordden. Welk antwoord zullen zij voor uw grootvader op de Dag der Verrijzenis geven? Bij Allah, mijn hart scheurt omdat uw oom aan wie u voor hulp schreeuwde u niet van de vijand kon redden. De vijanden van uw oom zijn in aantal meer dan zijn vrienden geworden''. Daarna nam hij het lijk en drukte het dicht bij zijn borst. Hij bracht het lijk naar de tent met zijn voeten slepend op het zand en legde hem naast het lichaam van Ali al Akbar (a).

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.