De Heer der Martelaren

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Inleiding 

Alle lof zij Allah. Vrede en zegeningen zij met de Profeet Mohammed en zijn Ahl al-Bait

In de loop van ieder jaar zijn er momenten die de mensen er toe brengen om zich te bezinnen. Eén van zulke tijden is ongetwijfeld de maand “Muharram”, de maand van het martelaarschap.

Met het begin van deze maand, start een rouwperiode om een“martelaar”; Een martelaar die zich verzette tegen onrechtvaardigheid, tirannieën bedrog… Een martelaar die met zijn bloed een nieuwe en betere toekomst totleven bracht… Een martelaar die bekend staat als “de Heer der Martelaren”…Dit artikel gaat over de kleinzoon van de Profeet Mohammed(s), Imam Hussein (a), en over zijn verzet tegen de onderdrukker van zijn tijd,Yazid. Na een biografie van Hussein (a) en een kort stuk over zijn positie binnen de Islam, wordt het verhaal van zijn opstand en verzet tegen Yazid beschreven. Tot slot wordt ingegaan op het onderwerp “het herdenken van Hussein (a)”.

Biografie

- Naam: Hussein (a)
- Titel: Sayyid ash-Shuhada (de Heer der Martelaren)Bijnaam (Kunyah):Abu Abdillah
- Geboortedag en -plaats: 3 Sha’baan, 4de jaar na de Hijrah 626 na Chr.; Medina
- Vader: Imam Ali (a), zoon van Abu Talib (a)
- Moeder: Fatima (a), dochter van Mohammed (s), de Profeet van de Islam
- Overlijdensdag en -plaats: 10 Muharram (Ashura), 61ste jaar na de Hijrah,circa 681 na Chr.; Karbala
- Begraafplaats: Karbala, Irak

Wie is Imam Hussein (a)?

Hussein (a) is de derde Imam (leider) van de moslims en tevens de kleinzoon van de Profeet Mohammed (s). Zijn vader is Imam Ali (a) en zijn moeder Fatima al-Zahra (a), de dochter van de Profeet (s). Met zijn vader, moeder en zijn broer Imam Hassan (a) behoort hij tot de Ahl al-Bait (huisgenoten) van de Profeet (s), waarover Allah in de Koran zegt:  “O Ahl al-Bait, Allah wenst slechts onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken” [koran: al-Ahzab, 33]

Tevens heeft de Profeet (s) over zijn Ahl al-Bait en Imam Hussein (a) gezegd:

“Voorwaar, Ik laat onder jullie ‘twee waardevolle dingen’ (saqalayn) achter: het Boek van Allah en mijn nageslacht, mijn Ahl al-Bait. Wanneer jullie vasthouden aan deze twee, zullen jullie na mij nooit afdwalen. Voorwaar, deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot ze bij mij terugkomen naast de Vijver”.

“Hussein behoort tot mij en ik behoor tot Hussein. Allah heeft degene lief die Hussein lief heeft”.

“Hassan en Hussein zijn de twee heren van de jongeren van het paradijs”.

Van Medina naar Mekka

Yazid, zoon van Mu’awiyah, kwam in het zestigste jaar na de Hijrah, onterecht aan het hoofd van de Islamitische gemeenschap. Hij was iemand die zich niets aantrok van de wetten van Allah en verrichtte zijn slechte en duivelse daden in het openbaar. [6] Het voortbestaan van de Islam kwam met zo een leider in gevaar.

Imam Hussein (a) zei daarom ook:“Er moet afscheid genomen worden van de Islam, wanneer de ‘Ummah’ (Islamitische Gemeenschap) in handen komt van een heerser zoals Yazid.” Yazid wilde nadat hij zijn vader als staatshoofd opvolgde, dat Hussein (a.s) hem als de leider van de moslims erkende. Zo niet, dan zou Yazid hem laten vermoorden. Imam Hussein (a), die in Medina was, zei hierop tegen Yazid’s vertegenwoordiger: “Iemand als ik erkent het leiderschap niet van iemand als hem (Yazid)”. Omdat er in Medina een gevaarlijke en onzekere toestand heerste, besloot de Imam (a). om met zijn familie en metgezellen de stad van zijn grootvader te verlaten en naar de heilige stad Mekka te gaan, en daar de Hajj te verrichten (de rituele bedevaart).

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.