Mukhtars wraak voor Imam Hussein's (a) bloed

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Mukhtar werd gevangen genomen sinds de tijd van Moslim Ibn 'Aqil, maar toen de gevangenen van Imam Hussein's (a) kamp in Karbala, in Kufah arriveerden, gaf Ibn Ziyad de bewakers de opdracht om Mukhtar uit de gevangenis te halen om hem weer te zien. Toen de bewakers hem naar de gouverneur brachten, was Mukhtar onbeleefd en er was ruwe woordenwisseling tussen hen. Ibn Ziyad werd boos, raakte hem met een zweep op zijn oog en gaf de opdracht hem weer naar de gevangenis terug te brengen. Ibn Ziyad doodde 'Abdullah Ibn Afif 'Al Azdi na een periode en vervolgens werd Mukhtar opnieuw uit de gevangenis gehaald. Dit keer, toen de bewakers hem brachten, zei Mukhtar tegen Ibn Ziyad: "U bent de leugenaar, en de Imam is de zegevierende in de hemel!" Ibn Ziyad raakte hem met een paal, brak zijn voorhoofd, en bracht hem terug naar de gevangenis. Ibn Ziyad doodde hem niet, omdat de zus van Mukhtar de vrouw was van 'Abdullah Ibn 'Umar Ibn Kattab die rechtstreeks de tiran Yazid benaderde om voor Mukhtar te bemiddelen. Terwijl Mukhtar in de gevangenis verbleef met twee van zijn vrienden, zei één van hen, "Wij worden door Ibn Ziyad gedood". Toen zei Maytham al Tammar, die in de gevangenis met hen was: "U, Mukhtar, zult wraak nemen voor het bloed van Imam al Hussein (a) en u gaat Ibn Ziyad doden!"

 

Eén jaar na de dood van Yazid, kwam Mukhtar in opstand tegen Ibn Ziyad en doodde iedereen die heeft bijgedragen aan de dood van Imam Hussein (a), zoals Harmalah ibn Kahil, Shimr ibn dhil Jawshan, en achttien duizend anderen die deel hebben genomen aan de strijd in Karbala. Mukhtar heeft bevolen hen te doden met wrede en ongebruikelijke methodes met pijnlijke martelingen.

 

Mukhtar heeft 'Umar Ibn Sa'd niet gedood, maar heeft de vrouwen van de stad bewogen om voor de deur van het huis van ibn Sa'd te gaan zitten en elke dag en nacht te gaan schreeuwen en wenen. Zij deden dit, en na enige periode werd hij gek.

 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.