Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

De wereld in de ogen van de Ahlalbait deel I

 In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De wereld is een doorgang.

Wat betekent ‘de wereld’ waar we in leven? Is de betekenis de Aarde zelf? Zijn het de gebouwen en torens? Zijn het de rivieren en zeeën? Of misschien is het de televisie, voedsel, of zelfs de auto's? Het is ironisch dat wij allen beweren dat we in deze wereld bestaan, maar veel kunnen zelfs niet deze wereld beschrijven. Het is net zoals men zegt: "Ik weet dat ik thuis woon, maar ik heb geen idee wat de beschrijving van mijn huis is." Als we een verkeerd idee hebben over ons 'thuis', zullen we vervolgens in veel valstrikken en valkuilen vallen. Het is evenzeer gevaarlijk, en wellicht nog wel meer, wanneer we de betekenis van de wereld niet kunnen beschrijven. Dus, waar kunnen we informatie krijgen over deze 'wereld'?

Voorwaar, de beste en meest zuivere bron van informatie is van de Schepper van deze wereld, Allah (swt) die de boodschap aan ons heeft overgebracht door middel van de heilige Profeet (s) en Ahlalbait (s). Welk perspectief op de wereld leren de Profeet (s) en zijn Huisgenoten(s) ons?

De doorgang

Imam Ali (s): "Dunya (de wereld) is een doorgang, en het hiernamaals is de bestemming. Neem wat je nodig hebt uit uw doorgang naar uw bestemming." (Nahjul Balagha)

De Imam benadrukt dat deze wereld items bevat die wij absoluut nodig hebben voor het Hiernamaals. Als de wereld alleen een negatieve plaats was die niet goed zou zijn voor de mens, dan zouden we niets van deze wereld voor het Hiernamaals kunnen benutten. De natuurlijke vraag die volgt is: wat kunnen wij van deze wereld meenemen zodat wij dit later ten goede kunnen benutten?

Allah (swt) beantwoordt deze vraag als volgt:

Rijkdom en kinderen zijn een sieraad van het leven dezer wereld, maar blijvende goede werken, zijn beter bij uw Heer tot beloning en hoop. (18:46)

In een ander vers zegt Allah (swt);

De blijvende goede werken geven een betere beloning en (vormen) de beste toevlucht bij uw Heer (19:76).

Ook zegt Allah (swt);

En rust u uit met het nodige, maar de beste uitrusting is godsvrucht.(2:197)

Het is duidelijk dat deze wereld de kans biedt om goed te doen, om te helpen en om vroom te zijn. Er zijn vele mogelijkheden om de gewonden te helpen, de wezen en de armen. Er zijn mogelijkheden om de kennis te verspreiden. Deze wereld heeft dat alles en meer.

De boerderij

De Profeet(s): "Dunya is de boerderij van het Hiernamaals." (Awali Al La'ali)

Deze weergave toont ook het goede gezicht van de wereld en het is zeer vergelijkbaar met de eerder benoemde weergave waarin ‘de doorgang’ beschreven werd, met daarin één belangrijk verschil: de voordelen van deze wereld hangen af van solide basisprincipes en het beschermen hiervan.

Als iemand een boerderij wil bouwen, dan zullen ze het beste land kiezen. Zij zullen ervoor zorgen dat ze het land en de bodem voorbereiden. Zij zullen een hek eromheen bouwen om het te beschermen. Ze zullen de schone en gezonde zaden kiezen en voortdurend toezien op de voortgang van deze boerderij. Als de oogst van de planten verspild raakt, dan zal de landbouwer deze verwijderen en de oorzaak ervan onderzoeken en, zo God het wil, zal de slechte oogst elimineren. Wanneer alles goed gedaan is, en met de zegen van Allah, zal deze boerderij gezonde producten produceren.

Dit lezen we ook in het volgende vers :

"Elk van de twee tuinen produceerde ervan zijn vrucht en kwam niet te kort in iets." (18: 33)

Deze wereld is hetzelfde. Als we het met een hek van vaste overtuigingen beschermen, dan zal het sterk staan tegen de getijden van twijfel en ongeloof. Als we goede daden blijven planten overal waar we gaan in deze wereld, dan zal deze boerderij gezonde en mooie producten opleveren. Bijvoorbeeld, de Profeet(s) zegt; "als een mens sterft, dan zullen zijn goede daden stoppen met uitzondering van drie: een Sadaqa Jariah (continu liefdadigheid), heilzame kennis, en een rechtvaardig kind die voor hem bidt ". (Al-Anwar Bihar)

Dit verhaal bevat drie belangrijke zaden die zullen blijven groeien en vrucht geven zelfs nadat we van deze wereld afwijken. Ondanks de eerder twee weergegeven weergaven van een goede kant van deze wereld, waarschuwde de Ahlalbait(s) ook tegen een gevaarlijker aspect. In het tweede deel van dit artikel, zullen we de tradities en de leerstellingen van onze Onfeilbaren(a) met betrekking tot de negatieve aspecten van deze wereld onderzoeken.

Auteur artikel: Ali Jamaleddine

Vertaald door: Sanae Mokaddam

Bron artikel: http://www.islamicinsights.com/religion/religion/the-world-in-the-eyes-of-the-ahlul-bayt.html

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.