Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

Drie handelingen zijn het beste

In de naam van Allah, de barmhartige de genadevolle

 

Imam Ja'far al-Sadiq (a)

 

Drie handelingen zijn het beste;

 

Je moet op een geheel rechtvaardige manier met mensen omgaan. Zo rechtvaardig dat alles (al het goede) wat je voor jezelf wenst ook voor je medemens wenst.

Je moet samenwerken (i.v.m. geldzaken) met je broeders in het geloof.

Je moet Allah (swt) in elke situatie gedenken. Het gedenken van Allah (swt) is niet alleen Subhanallah (geprezen zij Allah) of Alhamdulilah (alle lof behoort aan Allah). Het is Allah (s.w.t) altijd gedenken. Als je een plicht van Allah (swt) toegewezen krijgt dan moet je deze plicht realiseren. En wanneer zich een moment voordoet waardoor men in staat is een verboden handeling te verrichten, dan moet men deze handeling vooralsnog vermijden. Verricht de verplichte handelingen (wajib) en vermijd de verboden handelingen (haram).

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.