Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

Het laatste testament van Imam Ali (a)

In de naam van Allah, de barmhartige de genadevolle

 

Ik raad je aan Allah (swt) te vrezen, ga niet achter deze wrede wereld aan, al probeert deze je te verleiden. Treur niet over dingen die deze wereld je niet geeft en smacht er niet naar. Laat de eeuwige beloning en zegeningen van Allah (swt) de motivaties zijn voor alles wat je zegt en doet. Wees een vijand van de tirannen en onderdrukkers en wees een vriend en helper voor de mensen die worden onderdrukt.

 

Aan jou, aan mijn andere kinderen, aan mijn familie en aan allen die dit testament van mij verkrijgen, adviseer ik om Allah (swt) te vrezen en om vroom te zijn, om rechtvaardig en eerlijk met anderen te handelen en om de wederzijdse betrekkingen te verbeteren. Ik heb je opa (de Heilige Profeet) namelijk altijd het volgende horen zeggen: het verwijderen van wederzijdse vijandelijkheid, bitterheid en haat onder de mensen is beter dan jarenlange aanbevolen gebeden en vasten.

 

Vrees Allah (swt) als de vraag van hulpeloze weeskinderen voorbij komt. Laat ze niet de ene dag gevuld zijn en de andere dag hongerig. Zolang jij er bent om over ze te waken en om ze te beschermen, zouden ze niet geruïneerd of verloren moeten raken.

 

Vrees Allah (swt) over je buren. De profeet (s) heeft ons altijd geadviseerd, gewaarschuwd en herinnerd aan deze verantwoordelijkheid, zo vaak dat we dikwijls dachten dat de Profeet (s) van Allah (swt) bij de eerstvolgende gelegenheid ze een deel van onze erfenis zou geven.

 

Vrees Allah (swt) ten aanzien van de Heilige Koran, opdat niet anderen boven je uitmunten en je overtreffen in het volgen van Zijn leerstellingen en in het handelen naar Zijn geboden.

 

Vrees Allah (swt) ten aanzien van het gebed, want het gebed is een pilaar van je religie.

 

Vrees Allah (swt) ten aanzien van Zijn Huis (Ka’bah). Zorg dat het niet gedeserteerd raakt, want als het gedeserteerd raakt, dan zullen jullie (de moslims) gestraft worden.

 

Vrees Allah (swt) in de worsteling wat betreft het volgen van het juiste pad. Ontwikkel wederzijdse sympathie, vriendschap, liefde en help elkaar. Zorg ervoor dat je elkaar niet minacht of slecht of onsympathiek behandeld. Spoor mensen aan om goede daden te verrichten en om het kwade te vermijden, anders zullen de wrede mensen en de zondaars je overheersen en als je zulke mensen welwillend toestaat om je heersers te zijn, zullen je gebeden niet worden verhoord door Allah (swt).

 

O zonen van Abd al-Muttalib! Wreek mijn moord niet. Dwaal niet met getrokken zwaarden en roep niet: ‘’Amir al-Mu’minin is gedood’’ en zet geen bloedbad van mijn tegenstanders en vijanden aan.

 

(Nahj al-Balaghah, Brief 47, gebaseerd op de vertaling van Dr. Sayyed Ja’far Shahidi, pp: 320-321)

 

www.imamreza.net, URL: http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=5832

 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.