Het begin van het leiderschap van Imam Al-Mahdi (a), 8 Rabi' Al Awal, 260 A.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De moslims, de joden en de christenen hebben allemaal iets gemeen. Behalve dat zij allemaal in één God geloven, wachten zij ook allemaal op een verlosser die de wereld zal bevrijden van het kwaad, de onderdrukking en de onrechtvaardigheid. Zij geloven allemaal dat iemand aan het eind der tijden, als de Dag Des Oordeels nabij is, zal verschijnen om gerechtigheid te laten zegevieren.

Voor ons moslims, staat deze verwachte redder bekend als Imam Mohammed al Mahdi (a). Wij zijn ervan overtuigd dat hij niet zomaar een voorspelling is, maar dat hij werkelijk bestaat en onder ons leeft. Hij deelt onze hoop, onze teleurstellingen, onze vreugden en onze zorgen. En terwijl hij getuige is van wat op aarde gebeurt, wacht onze geliefde Imam Al Mahdi (a) verlangend op het ogenblik dat Allah (swt) hem de opdracht geeft om te verschijnen en de onrechtvaardigheid en onderdrukking volledig uit te roeien.

Wij,  als volgers van de Profeet (s) en zijn Ahlalbait (a) zouden een speciale band met Imam al Mahdi (a) moeten delen. Imam al-Sadiq (a) zei: Gezegend zijn de volgers van onze Qaim die wachten op zijn verschijning wanneer hij in verborgenheid leeft en hem gehoorzamen tijdens zijn verschijning. Zij zijn de vromen van Allah (swt) die geen angst, noch verdriet zullen ondervinden.

Ook moeten wij zijn kwaliteiten, zijn doel, zijn status en zijn rol in het brengen van rechtvaardigheid en het ware woord van Allah (swt) goed begrijpen. Echter kennis zonder praktijk is niet genoeg. Wat is het dan dat wij kunnen doen tijdens onze hoopvolle afwachting op de komst van Imam al Mahdi (a)?

Sayed Ali Khamenei zei: Jouw verplichting vandaag is om de weg te banen zodat Imam al Mahdi (a) komt en zal starten van een voorbereide bais. Het is niet mogelijk om van NUL te beginnen. De gemeenschap/samenleving die in staat is de regering van de verwachte Mahdi (a) te accepteren is de samenleving die klaar en voorbereid is op die dag. Anders zal het hetzelfde noodlot hebben als de samenlevingen van de profeten door de tijd (in de geschiedenis). Het is dus mogelijk om de omgeving voor te bereiden. Als zo'n omgeving door de wil van Allah (swt) begunstigd wordt , dan zal de grond voorbereid zijn op de verschijning van de Imam (a) en dan zal de enige wens van de mensheid begunstigd worden.

 

De missie van Imam al Mahdi (a) vergt dus voorbereidingen waar ook wij aan moeten bijdragen. We moeten proberen te doen wat we kunnen om Imam al Mahdi (a) met zijn missie te helpen, maar dat kan pa als we zijn verdwijning, die al bijna dertien eeuwen duurt, begrijpen. Voor sommigen onder ons is dit moeilijk voor te stellen ondanks dat de heilige Koran verschillende voorbeelden bevat van profeten die zelfs langer leven, zoals de profeet Isa (Jezus) (a).

Toen in de tijd van Imam al-Sadiq (a) hem is gevraagd hoe de mensen baat kunnen hebben bij een Imam die in verborgenheid leeft, antwoordde hij hierop: Net als dat de mensen baat hebben bij de zon die achter de wolken verborgen is.

Hiermee wordt bedoeld dat; ook al schijnt de zon achter een wolk, haar licht en warmte blijven de aarde bereiken. De wolken zijn dus geen obstakel voor de functie van de zon. Zo is het precies met Imam al Mahdi (a). Dat hij niet in het zicht van de mensen leeft vormt geen belemmering voor zijn functie. Maar zelfs als je dit begrijpt kan het nog steeds moeilijk zijn om in iets te geloven wat je niet kunt observeren.

Imam Muhammad al-Baqir (a) zegt hierover: Op een dag toen heel veel volgelingen van de profeet (s) aanwezig waren zei hij (s) twee keer: Oh Allah, ik wens onder mijn broeders te zijn, Oh Allah, ik wens onder mijn broeders te zijn. Zijn volgelingen waren verbaad en vroegen: Zijn wij dan niet uw broeders?, waarop de heilige profeet (s) antwoordde: Nee.. Jullie zijn mijn volgelingen. Mijn broeders zullen geboren worden in het laatste tijdperk van de aarde. Zij zullen in mij geloven zonder mij gezien te hebben. Voor hen zal het vasthouden van hun geloof moeilijker zijn dan het lopen op stekels in de nacht of het dragen van vuur op blote handen. Zij zullen inderdaad de bakens van licht zijn en Allah zal hen in Zijn veiligheid van allerlei misleidingen weerhouden.

Het is dus moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. Wij moeten ons geloof en vertrouwen sterk houden door onze Imam (a) heel vaak te herdenken. Net als dat we vandaag bij elkaar gekomen zijn om zijn geboorte te herdenken. Als je erbij stil staat is het eigenlijk heel speciaal dat wij en heel veel andere mensen op de wereld openlijk de geboorte van Sahb Al Zaman vieren. Want op 15 Sha'ban in het jaar 255 na Hijra toen Imam al Mahdi (a) werd geboren konden de volgers van de Ahlalbait a er niet zo openlijk voor uit komen dat de verwachte verlosser was geboren. Integendeel, zij moesten zijn geboorte zoveel mogelijk geheim houden omdat de Abbaiden, die op dat moment aan de macht waren in het Arabische rijk, er alles aan wilden doen om te voorkomen dat de 12e opvolger van de profeet (s) geboren zou worden.

Abbaiden zagen hem als grootste potentiële bedreiging voor hen en hun gezinnen/familie’s. Zij waren op de hoogte van het feit dat Imam al Mahdi (a) degene zou zijn die door Allah (swt) is gekozen om, als de tijd daarvoor rijp is, over de wereld te heersen. Zij wisten dat Imam Al Mahdi (a) degene zou zijn die alle onrecht uit de wereld zou helpen. Zij wisten ook dat Imam Al Mahdi (a) de zoon van Imam al Askari (a) zou zijn en daarom hielden zij hem, zijn vrouw en zijn huis strikt in de gaten. En tot op de dag van de dood van Imam al Askari (a) (de 11de imam) dachten zij dat hun missie was geslaagd, dat zij hadden voorkomen dat de vrouw van Imam Hassan al Askari van een kind had gebaard.

Maar zij vergaten dat Allah (swt) de Almachtige tot alles toe in staat is en tegen de wil van de Abbaiden, maar met de wil van Allah (swt) leidde, de toen vijf jaar jonge, Imam al Mahdi (a) het dodengebed van zijn vader. En met de wil van Allah (swt) zal deze Imam aan het eind der tijden weer verschijnen.

Tot die tijd is het belangrijk dat we hem (a) geen seconde vergeten.... Net als hij over ons heeft gezegd: Wij vergeten nooit onze geliefden en we laten het nooit na om hen te beschermen en te leiden. Wij hopen dat zij altijd op ons zullen vertrouwen en Allah (swt) heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven om hun leider en beschermer te zijn.

Laten we allemaal hopen dat Allah (swt) zijn komst zal versnellen.

waalaam Alykoem wbr

Lezing van Ibtihal

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.