Felicitatie met het feest van Al-Zahra (a), 9 Rabi' Al Awal

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Al-Zahra Feest

Het is op deze dag dat Allah (swt) uw vijanden en de vijanden van uw grootvader zal vernietigen en het is op deze dag waarop Allah (swt) de daden van de sjiieten en de liefhebbers van u zal accepteren. Dit is de dag waarop de woorden van Allah (swt) zullen uitkomen, waar in de Koran staat: 'en dit zijn hun ingestorte huizen omdat zij onrechtvaardig waren,' (27:52) – De Profeet Mohammed (s) spreekt tot Imam Ali, Hassan en Hussain (a) over de datum van 9 Rabi al Awwal, oftewel bekend als Farhat al-Zahra.

Farhat of Eid (feest) al-Zahra is zo genoemd omdat het bekend is in de overleveringen als een gelukkige dag voor de dochter van de Profeet (s), Fatima al-Zahra (a), wat het einde zou betekenen aan de periode van rouw over haar zoon Hussain (a) en zijn metgezellen na de tragedie van Karbala. Op deze datum werd Umar ibn Sa'ad, de leider die het bevel had over het leger tegen Imam Hussain in Karbala, geëxecuteerd op bevel van Mukhtar. Er wordt gezegd dat dit de eerste datum was na de tragedie van Karbala dat Imam al-Sajjad (a) glimlachte, en het was een traditie van Ahlalbait (a) om naar aanleiding hiervan deze dag aan te kenmerken als een grote Eid (feest).

Deze datum is ook om een andere reden belangrijk; het is de datum waarop de Imamaat (Goddelijke leiderschap) van onze levende Imam, Imam Mohammed ibn Hasan al-Mahdi begon (moge God zijn wederverschijning bespoedigen). Het feest van Zahra markeert een einde van rouw en een begin van geluk voor de komst van de Imam (a), die de mens zal leiden naar rechtvaardigheid.

Het is raadzaam en aanbevolen om op deze dag de Ghusl (grote rituele wassing) te verrichten, nieuwe kleding te dragen, het geven van liefdadigheid, elkaar ontmoeten met de zegeningen van Ahlalbait (a) en het herdenken van de gelegenheid.

Het feest van Zahra is ook een datum om bewust te worden dat wij inderdaad een levende Imam hebben die we volgen. We zijn verplicht hem te dienen en te voldoen aan onze plichten als Shia (volgelingen van de leer van de profeet Mohamed (s) en zijn Ahlalbait (a))

Imam Mohammed al-Baqir (a) zei: "Het beste middel waardoor personeelsleden de nabijheid van Allah (swt), God is verheven, kunnen bereiken is de gehoorzaamheid van Allah (swt), de gehoorzaamheid van zijn hieraan toe: "de liefde naar ons (Ahlalbait) is geloof en de haat naar ons is ontrouw."

Imam Jafar al-Sadiq (a) zei: "Voorzeker, er zijn verschillende graden voor het dienen van Allah (swt), maar de liefde voor ons, Ahlalbait, is de hoogste."

De plicht van de sjiieten tijdens de grote verborgenheid is het zich voorbereiden voor de terugkeer van de Imam (a), zodanig dat de Imam (a) op elk moment kan verschijnen, we zouden moeten aanvaarden om hem en zijn missie te dienen, en we zouden bereid zijn en in staat moeten zijn dit te doen.

Hiervoor moeten wij ons beschouwen als de ware metgezellen van de Imam (a), zoals Salman al-Farsi, Abu Dhar al-Ghifari en Ammar Yasir, en Malik al-Ashtar de metgezellen waren van Imam Ali (a), en de martelaren en overlevenden van Karbala bekend als de meest loyale metgezellen. We moeten ons opvoeden, volharden in goede werken en ons weerhouden uit de buurt van zonden. We moeten niet tevreden zijn met de status-quo of middelmatigheid.

Imam al-Sadiq (a) zei ooit, "Een persoon behoort niet tot één van onze Sjiieten als hij in een stad woont met een bevolking van 100.000 mensen waarvan iemand onder hen is die vromer is dan hij."

We moeten dit concept behouden en ons bewegen naar de hoogste rangen van vroomheid die we kunnen nastreven. We moeten bidden om te behoren tot degenen die geduldig wachten op de verschijning van de Imam (a). Onze daden en intenties zijn symbolen van onze oprechtheid in dit verband.

We moeten bidden voor het bespoedigen van het einde van de verborgenheid van de Imam (a) van ons tijdperk.

Bron: www.islamicinsights.com

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken