De zending van profeten: Mab'athe, 27 Rajeb 13 B.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De zending van profeten door Allah (swt) is een must, want alleen deze profeten kunnen de mens “volwassen” maken, alleen zij kunnen de mens naar perfectie leiden en vervolmaken. Wij mensen hebben daarom behoefte aan deze profeten; zij hebben de nodige kennis in huis over de ware aard van de mens en hoe deze de vreugde kan vinden in zijn/haar leven.

Het kan niet zo zijn dat Allah (swt) de mensen aan hun lot heeft overgelaten. Het kan niet zo zijn dat Allah (swt) de mensen aan hun eigen wereldse en materialistische wensen en begeerten heeft overgelaten. Het kan niet zo zijn dat Allah (swt) de mensen geen leidraad heeft gegeven om het juiste en waardige pad te vinden.

 

Ibn-i Sina zegt het volgende over de behoefte van ons mensen aan profeten: “de behoefte van ons mensen aan goddelijke leiding door Zijn profeten om de ware weg te vinden, is groter dan de behoefte van een embryo aan de vervolmaking van zijn/haar ledematen, ogen en oren.”

Allah (swt) heeft dan ook om deze redenen personen uitgekozen die geschikt zijn om Zijn woord te verkondigen en de mensen te leiden tot spirituele en wereldse vervolmaking om in deze wereld op de best mogelijke manier te leven. Allah (swt) heeft hiervoor mensen geselecteerd die de nodige kennis, wijsheid, kwaliteit, wilskracht, energie en puurheid hebben om deze zware taak tot een goed einde te brengen.

Hisham b. Hakem overlevert ons het volgende:

Iemand die niet in Allah (swt) geloofde (een atheïst) vroeg Imam Jafar as-Sadiq (a) hem te overtuigen van de noodzaak van het zenden van profeten naar de mensen door Allah (swt) en of deze profeten ook ware profeten zijn en geen valse profeten.

Imam Jafar as-Sadiq (a) antwoordde het volgende: “Eerst moet Allah, de Schepper, bewezen worden en daarna als men in deze God gelooft, die geen gelijkenis heeft met zijn schepselen, die wijs en verheven is en welke de mensheid niet kan zien, horen, voelen en waarmee ze niet kunnen praten (o.a. over hun verantwoordelijkheden tegenover deze God) dan is hiermee automatisch de behoefte aan boodschappers tussen deze God en Zijn onderdanen, Zijn schepselen ook bewezen. Deze boodschappers zijn een ‘brug’ tussen Allah (swt) en de mensen waarbij de profeten de mensen kunnen begeleiden naar datgene wat in hun belang en voordeel is en hen kunnen waarschuwen over dingen die in hun nadeel zullen zijn zowel betreffende deze wereld als het hiernamaals.”

Deze boodschappers worden door Allah (swt) geselecteerd, door Hem onderricht en onderwezen. Zij worden voorzien van de wijsheid van Allah (swt) zelf. Deze profeten zijn qua fysiek uiterlijk niet veel verschillend van de gewone gemiddelde man, maar qua hun spiritualiteit, wijsheid en innerlijke puurheid kennen ze geen gelijke onder de gewone mensen. Allah (swt) steunt hen altijd met Zijn wijsheid en beschermt hen tegen zondes en fouten. Deze profeten zijn in feite onfeilbaar. 

Monotheïstische religies (zoals de islam, het christendom en het jodendom) staren zich niet blind op een dimensie van de mens. Integendeel, zij laten zich uit over een tal van onderwerpen en zaken die alle mensen direct en indirect aangaan. Hierbij kan gedacht worden aan: reinheid en hygiëne, onderwijs en onderricht, wetenschap, economie, regeren, broederschap en gelijkheid, liefde en respect, macht en machtsverdeling, individuele en sociale plichten en rechten, verering en heiligheid, bidden en smeken, etc.

Al deze zaken maken onderdeel uit van het programma van Allah (swt) en Zijn profeten. Zij zijn er om al deze zaken voor de mensen zo te regelen dat zij een vervolmaakt en vreugdevol leven kunnen leiden.

Bovendien richten deze boodschappers, deze goddelijke profeten zich op alle mensen en niet een bepaalde groep of een bepaalde klasse. In hun programma is er plaats voor de rijken en de armen, de werkende klasse en de studerenden, de zieken en de invaliden, de jongeren en de ouderen, mannen en vrouwen, sterken en zwakken; zonder onderscheid te maken in kleur, taal en afkomst.

Daarom wordt in de Koran over de laatste profeet Mohammed (s) als volgt gesproken: "Wij hebben jouw enkel als een zegen (als een genade) aan alle werelden gezonden!"

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.