Geboorte Imam Ali (a), 13 Rajeb 21 B.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Voor de Ziareh klik hier (Engels ondertilteld)

Het is vandaag zondag 13 Rajab, dertig jaar na het jaar van de olifant, waarin onze heilige Profeet Mohammed (s) was geboren. Onze Profeet (s) was dus dertig jaar en had tot die tijd nog geen boodschap ontvangen van Allah (swt).

Vlakbij de heilige kaaba zat een groep mannen van bani Hashim bij elkaar om te praten en te discussiëren over bepaalde zaken. Van een afstand naderde een vrouw. Het was een goede vrouw van de stam bani Hashim. Ze was negen maanden zwanger en er scheen licht uit haar gezicht. Wel was het duidelijk dat ze pijn leed. Deze vrouw was Fatima bint Asad, de echtgenote van Abi Talib bin Abdel Motalib. Ze naderde de kaaba, terwijl niemand van de mannen naar haar toe durfde te gaan of met haar te praten. De vrouw merkte de aanwezigheid van de mannen niet op en keerde zich niet tot hen. Fatima bint Asad stond bekend om haar sterke karakter. Geen van de mannen praatte met haar omdat ze zoveel respect voor haar hadden. Na enkele ogenblikken riep een van de mannen naar de anderen: ''Het is een doodnormaale zaak dat een zwangere vrouw naar de kaaba gaat om hulp te vragen van God, schenk er maar geen aandacht aan.'' Niemand deed wat deze man zei, ze luisterden allemaal naar wat Fatima zei terwijl ze de kaaba vasthield: ''God ik geloof in u en in uw profeten en uw boeken en ik geloof in de woorden van mijn grootvader Ibrahim en dat hij deze kaaba heeft gebouwd, o God, help mij bij deze bevalling''.

Plotseling gebeurde er iets dat niemand verwachtte. Het huis van Allah (swt) opende zich op een plek waar geen ingang was. Vervolgens ging Fatima naar binnen en de opening in de kaaba sloot zich weer, voordat iemand van de mannen zich bewoog. Een van de mannen riep vervolgens: ''Hebben jullie gezien wat ik zag?'. De ander zei: ''Wat vreemd!'' Een derde man zei: ''Laten we snel zien hoe ze naar binnen is gegaan.'' De mannen duwden met al hun kracht tegen de muur van de kaaba, maar deze opende zich niet. Toen zei een van de mannen: ''Laten we door de deur naar binnen gaan''. Er zat een slot op de deur van de kaaba, maar die opende zich door geen van hen. Tenslotte haastten ze zich naar haar man, Abi Talib. Maar deze reageerde rustig en zei er zeker van te zijn, dat zijn vrouw uit de kaaba zou komen met prachtig nieuws.

Er gingen drie dagen voorbij. Na deze drie dagen kwam Fatima bint Asad uit de kaaba, terwijl ze in haar armen een pasgeborene droeg. Hij had een prachtig vol gezicht waar licht uit scheen en zijn ogen toonden een onbeschrijfelijke vreugde. Kort daarna kwam de Profeet (s) en hij droeg de baby naar huis. Daarna ging Mohammed (s) naar de mensen toe om hen het goede nieuws te vertellen. Fatima was de woorden niet vergeten die ze gehoord had terwijl ze de kaaba verliet, ze hoorde een stem die zei: '' O Fatima, noem hem Ali, hij is Ali''.

De Profeet Mohammed (s) was erg blij met de geboorte van Ali (a). Hij gaf hem veel aandacht en zorgde voor hem. Op een dag ging Ali (a) zelfs naar zijn moeder Fatima en zei tegen haar: ''Zet mijn bed naast zijn bed.” En zij deed dat. Het was normaal dat de Profeet (s) Ali (a) opvoedde en voor hem zorgde, hij was namelijk zijn neef. Hij waste, voedde en stopte Ali (a) in bed. Toen Ali (a) zes jaar was geworden, was het heel moeilijk voor zijn vader Abu Talib om rond te komen. Hij bezat toen erg weinig geld. De Profeet (s) had dat in de gaten en was naar zijn ooms Hamza en Abbas gegaan. Hij zei: ''Moeten we Abu Talib niet helpen met zijn probleem?'' Vervolgens gingen ze alle drie naar Abu Talib om hem te vragen of hij hen enkele kinderen wilde geven, zodat zij hem konden helpen bij de opvoeding hiervan. Abu Talib gaf Ali (a) aan de Profeet Mohammed (s). Hij nam hem mee naar het huis van Khadija en ook zij verwelkomde hem met grote vreugde.

Klik hier voor zijn gehele biografie!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.