Doel van de Ramadan

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

“O gelovigen! Het vasten is u voorgeschreven, zoals voor degenen die u voor waren gegaan, opdat u het kwaad afweert. (Vast) een zeker aantal dagen…”

(Koran: Hoofdstuk 2, Verzen 183-184)

Vasten in de maand Ramadan. Wat houdt dat in?

Elk jaar in de negende maand van de Islamitische maankalender, onthouden Moslims over de hele wereld zich van het eten, drinken, ijdele praat en andere bepaalde handelingen van het begin van de ochtendschemering tot zonsondergang.

Vasten is voorgeschreven in de Abrahamitische godsdienst.

De Joodse, christelijke en islamitische religies dragen alle drie het vasten op. Zo vastte Mozes voor veertig dagen op de berg Sinaï tijdens de openbaring van de Tien Geboden (Exodus 24:18).

Hoewel het nu minder gangbaar is, is het een Joodse traditie om bij rouw of gevaar te gaan vasten. Van de praktiserende Joden vasten de meesten nog steeds op de Dag van Boetedoening en de herdenking van de verwoesting van Jeruzalem in 597 voor Christus. Ook Jezus van Nazareth, vrede zij met hem, vastte op de Dag van Boetedoening en de vastenmaand van Mozes om zo de Satanische verleiding af te wenden.

“Toen werd Jezus door de Geest de woestijn in geleid om te worden verleid door de duivel. Na veertig dagen en veertig nachten te hebben gevast, had hij honger.” (Mattheus 4:2)

Veel christenen houden een veertigdaags vastentijd voor Pasen, hoewel het nu alleen onthouding is van bepaalde etenswaren dan van al het eten en drinken. Moslims vasten op de maand van Ramadan en mogen op de meeste andere dagen van het jaar ook vasten.

De Enige God schrijft vasten voor aan de gelovigen en dat gaat samen met vele voordelen. Onder de materiële genoegens wordt verstaan het eten en drinken, seksuele plezier en ijdelheid. Vasten betekent onthouding daarvan, wat tegen de natuurlijke instincten ingaat, om het gebod van God te volgen. Dit ontwikkelt en versterkt een persoon zijn zelfbeheersing, en brengt hem tegelijkertijd dichter bij zijn Schepper. Andere voordelen van vasten zijn:

    Vasten brengt geduld bij, leert zelfbeheersing en discipline.
    Vasten vergroot het medeleven voor de minder bedeelden.
    Vasten vergroot de focus op spiritualiteit en verkleint de focus op materialisme.
    Vasten heeft vele positieve invloed op de gezondheid.
    Vasten kan een boetedoening zijn voor zonden en een grote beloning opbrengen.
    Vasten is een deel van een sterk spiritueel en fysiek vernieuwingsplan.
    Vasten herinnert aan belangrijke heilige religieuze gebeurtenissen.

De islamitische vastenmaand Ramadan is een voortzetting van de geschiedenis van het vasten in de Abrahamitische godsdiensten. Het voordeel en beloning die aan het vasten is verbonden, maken het een belangrijk middel om jouw geloof en het praktiseren ervan te verbeteren.

“Voorwaar, de mannen en de vrouwen die vasten…voor hen heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.” (Koran 33:35)

Wat houdt de vastenmaand van Ramadan in?

In het kort bedoelen we met vasten altijd de onthouding van het eten, drinken, ijdele praat en geslachtsverkeer tussen dageraad (die tijd breekt pas aan als er voldoende hemellicht is om een zwarte draad van de witte draad te onderscheiden) tot na zonsondergang (wanneer de rode zonspiegeling de Oostelijke helft van de hemel verlaat). De mensen die niet hoeven te vasten vanwege hun gezondheidstoestand, zwangerschap, etc. kunnen dat compenseren door een liefdadigheid te geven en/of moeten de te vasten dagen later inhalen. Echter, de ware aard van de vastenmaand Ramadan is meer dan onthouding van een paar dingen. Het is een periode om constant en in toenemende mate je in te gaan spannen tot spirituele perfectie.

“Dorst en honger zul je ondergaan, voel en doorleef het, hier en nu, om de ernst en scherpte van droogte en hongersnood te beseffen, die op de Dag des Oordeels, aan de orde van de dag zal zijn.’’

+ Geef aalmoezen aan de armen en de behoeftigen.
+ Behandel je ouders en ouderen met respect.
+ Wees aardig en liefhebbend voor je kinderen en jongeren.
+ Verzorg en help je verwanten.
+ Praat niet over dingen, die niet eens horen te worden gefluisterd.
+ Sluit je ogen voor dat wat onfatsoenlijk is om naar te kijken.
+ Wees doof voor dat wat te lasterlijk is om aan te horen.
+ Wees vriendelijk, zachtaardig en meelevend voor de weesjongen, opdat na jou, mocht het nodig zijn, jouw kinderen dezelfde behandeling van anderen krijgen.
+ Wend je berouwvol tot God en zoek Zijn nabijheid. (Heilige Profeet, vrede zij met hem en zijn familie)

Naast het vasten en het streven naar een voortreffelijk moreel karakter, wijden Moslims zich in deze maand met zoveel mogelijk tijd en energie, gebed en smeekbede tot de Enige Ware God. Gedurende een aantal nachten in deze maand, blijven Moslims de gehele nacht wakker in aanbidding. Na de laatste dag van de maand van Ramadan, vieren Moslims ’Ied ul Fitr (Suikerfeest) om de voltooiing van de vastenmaand te gedenken. Ze verzamelen zich voor het gebed en eten en geven cadeaus weg (vooral voor kinderen). Echter is het een dag van gemengde gevoelens, omdat de meest gezegende maand van Ramadan met al zijn kansen op vergiffenis en beloning weer voor een jaar is verstreken.

“Ik zoek mijn toevlucht bij Uw vriendelijkste beschikking, Oh Heer, opdat niet de dageraad van deze nacht aanbreekt, of de maand van Ramadan tot een eind komt, en ik nog steeds een aangeklaagde (niet vergeven) zondaar ben, blootgesteld om gestraft te worden, op de Dag dat ik voor U zal verschijnen.”

[Uit een gebed voor de laatste nacht van de maand Ramadan, geleerd door Imam Jafar as-Sadiq, (a)]

Waarom wordt vasten vooral in de maand van Ramadan voorgeschreven aan moslims?

De maand van Ramadan is de negende maand in de islamitische maankalender. En omdat een maanjaar ongeveer anderhalve week korter is dan een zonnejaar, gaat de maand van Ramadan terug in de seizoenen. Het is een heilige maand, omdat God het bestemd heeft voor de openbaring van heilige teksten.

Imam Ja’far as-Sadiq citeert de Heilige Profeet, vrede zij met hem en zijn familie, toen hij zei: “De Boeken van Abraham werden geopenbaard in de eerste nacht van de maand van Ramadan; de Torah werd geopenbaard in de zesde nacht van de maand van Ramadan; de Evangelie werd geopenbaard in de dertiende nacht van de maand Ramadan . . ., en de Heilige Qur’an in de drie-en-twintigste van de maand van Ramadan.”

Het wordt ook als heilig beschouwd, omdat het de Nacht van Macht (Laylatul Qadr) bevat. “Qadr” betekent letterlijk lot, en in deze nacht bepaalt God iedere gebeurtenis die zich in het komende jaar voor elk van Zijn schepsels gaat voordoen.

Conclusie

Moslims vasten om, zoals bij ieder ander handeling, nabijheid te zoeken bij God, Zijn genoegens en Vergiffenis, en om je geest te zuiveren. Vasten tijdens deze maand eert de openbaringen van God en bereid jou voor op de nacht van bepalingen met hoop op vergiffenis. Vasten is een jaarlijkse spirituele vernieuwing en in deze maand van genade belooft God overvloedige beloningen, dat een deel is van het islamitische pad en je op weg helpt tot de ideale ‘ik’.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Reacties   

#4 Ahlalbait Jongeren 08-06-2017 16:01
OEM Moesa zei:
Salamun'alaykum
Als in Laylatul Qadr alles bepaald wordt van gebeurtenissen, wat wordt er dan bepaald in Laylatul Barat?


De avond voor 15 Shabaan, na laylat al kadr, is dit de meest heilige avond/nacht voor aanbidding, deze avond wordt ook gekenmerkt door de geboorte van Imam al Mahdi (a). Het is een nacht van vergiffenis en smeekgebeden.

Dus Laylatul Kadr is wel de meest belangrijke avond.

Ws,
AJO
#3 Ahlalbait Jongeren 06-06-2017 14:19
OEM Moesa zei:
Salamoen 'alaykoem
Het vasten is vanaf eerste ochtendschemering (ipv zonsopgang) t.e.m. zonsondergang.
Beslama


Salam aleekum,

Dank je wel. Passen we aan. Op de andere vraag komen we terug.

Ws,
AJO
#2 OEM Moesa 04-06-2017 13:46
Salamun'alaykum
Als in Laylatul Qadr alles bepaald wordt van gebeurtenissen, wat wordt er dan bepaald in Laylatul Barat?
Definitie van het vasten vanaf zonsopgang wat verkeerd is, staat in de eerste paragrafen vermeld. Verder in het artikel staat de juiste definitie vermeld.
Beslama
#1 OEM Moesa 04-06-2017 13:23
Salamoen 'alaykoem
Het vasten is vanaf eerste ochtendschemering (ipv zonsopgang) t.e.m. zonsondergang.
Beslama

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.