Hebzucht en angst

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De mens heeft vaak twee redenen om te bewegen. Twee aspecten bepalen vaak of wij iets wel of niet gaan doen. Wat zijn deze twee aspecten en hoe zit het binnen de islam betreft deze twee aspecten? Deze twee aspecten zijn hebzucht en angst. Hebzucht en angst zorgen al jaren voor beweging bij de mens.

Hebzucht is het eerste aspect. Hebzucht kan ervoor zorgen dat wij de eerste stappen zetten om iets te gaan doen. Maar daar schuilt ook het gevaar. Als wij hebben wat we willen, gaan we dan door? Hebzucht zorgt er vaak voor dat je steeds meer wilt! Dit kan positief of negatief uitpakken!

Het kan positief zijn in de vorm van je studie. Je wilt altijd bij de besten horen. Je hebt hebzucht naar betere cijfers. Dit kan ervoor zorgen dat je een ijverige student wordt en later een succesvolle carrière tegemoet gaat.

Een negatief gevolg is dat je in een spiraal terecht komt, waarbij je steeds meer en meer wilt. Als het om geld gaat dan weten de meeste dat geld niet gelukkig maakt en dat gezondheid belangrijker is.

Het tweede is angst. Dit aspect is ook zeer bekend bij de mensen. Vrees hebben voor iets of vrees hebben voor iemand kan tevens lijden tot het bewegen van de mens.

Als je bijvoorbeeld angst hebt voor een persoon en deze persoon beveelt je om iets te doen dan zal je het ook werkelijk gaan doen. Dit zal je soms puur doen uit angst voor deze persoon of uit angst voor de gevolgen.

Angst kan er ook voor zorgen dat je iets niet gaat doen. Als je de gevolgen van een daad kent en je bent bang voor deze gevolgen dan zal je deze ook niet uitvoeren.

Hebzucht en angst voor Allah (swt)!

Uiteindelijk willen we deze twee aspecten toepassen in onze geloof. Islam is de snelst groeiende godsdienst ter wereld. Wat beweegt de mens tot Allah (swt)? Wat MOET de mens bewegen tot Allah (swt)?

Deze twee aspecten kunnen je precies helpen om dichter bij Allah (swt) te komen. Deze aspecten kunnen een beter mens van je maken. Precies deze twee aspecten zijn de reden om naar Allah toe te bewegen:

Heb angst voor Allah (swt), voor de gevolgen van je daden! Heb angst voor Zijn grootheid. Hij is de sterkste, Hij is diegene die alles kan laten gebeuren. Hij is de machtigste, Hij is diegene die alle macht bezit over alles!

Wees hebzuchtig, betreft de daden! Wees een persoon die steeds meer wilt. Iemand die steeds streeft naar meer aanbidding. Allah (swt) is barmhartig, heb hebzucht naar Zijn barmhartigheid!

Verricht je de verplichte daden? Probeer hebzucht te hebben naar de aanbevolen daden. Allah (swt) heeft ons zoveel mogelijkheden gegeven om dichtbij Hem te komen, door middel van verplicht en van aanbevolen daden.

Vooral in deze maand van Ramadan. De maand van Allah (swt). De maand waarbij de deuren van de hemel open zijn. Heb hebzucht om meer en meer beloningen te krijgen tijdens deze maand.

Verricht de aanbevolen handelingen. Reciteer de Koran. De Profeet Mohammed (s) zei:

De Heilige Profeet Mohammed (s) zei: “Wie een verplicht gebed verricht, Allah (swt) zal hem belonen met zeventig gebed [waard] in deze maand. En wie veel bidt tijdens deze maand, zijn lasten zullen verlicht worden op de Dag des Oordeels.”

Ook zei de Profeet (s):

“Hij die één vers van de heilige Koran reciteert, zal de beloning krijgen van het reciteren van de hele heilige Koran tijdens de andere maanden.”

Verder is het belangrijk om het volgende in acht te nemen:

1. Weet dat Allah (swt) alles ziet. Goed of fout. Hij weet wat je intentie is.

2. Rizq (zegeningen) wordt door hem bepaald. Niemand die dit van je kan ‘afpakken’. Jouw Rizq is bij Allah (swt) en Hij is die Enige die jou kan zegenen.

3. Je wordt beoordeeld op je eigen daden en intentie. Je wordt niet beoordeeld op wat andere doen of op wat anderen denken.

Laat vasten niet alleen het onthouden van eten en drinken zijn!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.