Het behouden van de gewoontes

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Tien tips om de Ramadanspirit in leven te houden

Het vasten leert de mens discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing en zelfbedwang, waardoor men in de maand Ramadan nieuwe gewoontes opdoet. Het is van belang om ook na afloop van Ramadan gemotiveerd te blijven om deze gewoontes te behouden.

Een aantal psychologen zijn het erover eens dat een persoon ongeveer drie weken nodig heeft om nieuwe gewoontes te ontwikkelen. Als men regelmatig bidt, vast, zijn humeur beheerst, probeert om meer geduld op te brengen, of een andere goede gewoonte ontwikkelt tijdens Ramadan, heeft men een goede basis om ook na afloop van de maand Ramadan hiermee door te gaan.

Toch hebben we allemaal wel eens zwakke momenten. De sterke motivatie om goede gewoontes aan te meten tijdens Ramadan is in de rest van het jaar misschien niet zo sterk. Hieronder een aantal tips om de Ramadanspirit ook in de rest van het jaar te behouden.

1. Het verrichten van smeekbedes (dua)

Het is Allah (swt) die je de mogelijkheid heeft gegeven om goede gewoontes in de maand Ramadan op te doen. Alleen Hij kan je helpen om deze goede gewoontes te behouden.

Verricht smeekbedes opdat Allah (swt) je niet alleen helpt om goede gewoontes te behouden, maar dat Hij ze ook accepteert en dat onze liefde voor Allah (swt) groeit, zodat we dichter tot Hem komen.

2. Maak er een gewoonte van

Wie goede gewoontes wil behouden, moet ervoor zorgen dat ze een deel blijven uitmaken van het dagelijkse schema. Bijvoorbeeld, het vasten.

De Profeet Mohammed (s) moedigde het vasten op maandag en donderdag (buiten Ramadan) aan en zei: ”de daden van men worden op maandag en donderdag gemeld aan Allah (swt) en het liefst vast ik wanneer mijn daden worden gerapporteerd”.

Dit is een goede manier om voorbereid te zijn op de eerstvolgende Ramadan. Ander voorbeeld: was je extra vrijgevig tijdens Ramadan? Dan zou je een vast bedrag van je wekelijkse of maandelijkse salaris aan een goed doel kunnen doneren om deze vrijgevigheid in stand te houden.

Zorg ervoor dat het een gewoonte wordt en dat het in je dagelijkse en wekelijkse schema past. Het is van belang om goede voornemens ook daadwerkelijk te praktiseren. Moge Allah (swt) ons allen belonen.

3. Evalueer jezelf elke avond

Een dagelijkse evaluatie van onszelf, onze bedoelingen, woorden en daden is een slimme manier om goede gewoontes te behouden.

Reflecteer je dagelijkse daden: wat ging goed, wat ging minder goed, waarom ging het goed of juist minder goed, wat had je moeten doen en hoe kan het de volgende keer anders? Reflecteer op je dagelijkse gebeden, op wat je tegen of over anderen hebt gezegd, hoe je je hebt gedragen t.o.v. je ouders, etc.

4. Evalueer jezelf wekelijks

Een wekelijkse evaluatie helpt om alles in grote lijnen te zien. Je zult dan kunnen evalueren hoe je op de langere termijn je goede gewoontes hebt kunnen behouden en in de praktijk toe hebt kunnen passen. Dit zou je ook op maand- en jaarbasis uit kunnen voeren. Voor de fanatiekelingen: je zou zelfs een grafiek of een tabel bij kunnen houden (bijv. over hoeveel/hoe weinig je hebt geroddeld, hoe dit met de tijd veranderd is).

5. Vraag een vriend om hulp

Als je een goede vriend hebt met wie je nieuwe gewoontes kunt delen, houd hem dan op de hoogte van de goede gewoontes die je jezelf wilt aanleren. Eventueel zouden jullie kunnen voornemen om samen deze nieuwe gewoonte aan te leren en aan te houden. Het zou aanmoedigend kunnen werken en het zal insha’Allah je zuster- en broederschap relatie versterken.

Als alternatief kun je op zoek gaan naar groepen of stichtingen die dezelfde doelen hebben. Bijvoorbeeld: als je tijdens de Ramadan dagelijks Quran leest, zou je na de Ramadan aan kunnen sluiten bij een islamitische vereniging waar ze Quranlessen geven.

6. Geef niet op bij fouten

De schoonheid van Tawbah (berouw) in de Islam, is dat Allah (swt) ons zegent met de kans om terug te keren naar Hem nadat je iets verkeerds hebt gedaan. We zijn mensen en maken wel eens fouten, maar het punt is dat we leren van onze fouten en dat we ze niet herhalen. Alleen Allah (swt) is perfect.

Als je bijvoorbeeld tijdens de maand Ramadan de gebedstijden extra goed in de gaten hield en altijd op tijd bad, maar na afloop van deze maand er iets minder goed op ging letten, moet je deze fout erkennen, Allah om vergiffenis en versterking vragen en deze fout aanpakken en niet herhalen.

Als men een paar keer niet op tijd gebeden heeft, moet dit geen reden zijn om niet meer te bidden. We moeten nooit opgeven om het gebed te verrichten en natuurlijk op tijd.

7. Vraag jezelf af waarom je de gewoonte aanhoudt

“Niyyah”/intentie is de sleutel tot Allah’s acceptatie van onze goede daden. Als we bijv. een goede gewoonte proberen te ontwikkelen alleen om bij anderen een goede indruk te maken, is dat niet oprecht en zal deze gewoonte niet lang aanhouden.

Als we een gewoonte ontwikkelen omwille van alleen Allah (swt), zal deze insha’Allah niet alleen beloond worden, maar zal er ook de juiste motivatie zijn om deze gewoonte aan te houden.

8. Verwacht niet dezelfde resultaten

Je zult merken en er versteld van staan dat men in de heilige maand Ramadan veel meer energie heeft dan in de andere maanden. Wanneer men het Fajr gebed moet verrichten is hij/zij helemaal wakker, terwijl hij/zij normaal slaperig en zonder energie opstond.

Goede gewoontes zijn vaak goed te behouden in de gezegende maand Ramadan. Het moeilijke gedeelte moet men na de Ramadan bewijzen, want dan moet men zichzelf dwingen deze gewoontes aan te houden. Of het nu over het gebed gaat, minder eten of meer geduld hebben. Alle gewoontes zijn even belangrijk.

Wees dankbaar als je in staat bent om een goede gewoonte te behouden en bedenk manieren om nog meer succes te boeken.

9. Probeer geleidelijk op te bouwen

Laten we zeggen dat men dagelijks tijdens de Ramadan ongeveer een half uur de Quran leest. Als de Ramadan voorbij is, voelt men zich traag, lui en wil het snel opgeven. Toch zou je deze goede gewoonte willen behouden, ook nadat de gezegende maand voorbij is.

In plaats van te proberen om de Quran een half uurtje te lezen, begin je net als in de maand Ramadan met het lezen van vijf minuten, bijv. na elk gebed. Zelfs al is het 5 minuten per dag, je zult zien dat dit toch een gewoonte blijft. De tijd die je eraan besteedt zal op den duur steeds meer toenemen. Misschien overtreft men de volgende Ramadan het maximum van een half uur, insha’Allah.

10. Geef jezelf geen opties

Hoe komt het dat je opstaat om naar je werk te gaan, hoe vermoeid je ook bent? Hoe komt het dat je opstaat om naar school te gaan, terwijl je lekker warm in je bed lag? Men geeft zichzelf hier geen opties, om de negatieve gevolgen te vermijden, zoals ontslag of het falen op school.

Gebruik dezelfde soort psychologie voor jezelf als het gaat om het onderhouden van goede gewoontes. Zeg tegen jezelf, dat Allah erg boos zal zijn als je het Fajr gebed niet verricht. Het moet niet uitmaken hoe koud je het hebt op een ijzige decemberochtend of hoe moe je bent. Dit leidt alleen maar meer tot slechte daden, wat kan leiden tot afzwakking van het geloof en een neerwaartse spiraal in je leven.

Bron: Tebyan

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.