De zegeningen van de maand Ramadan

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

33 Zegeningen van de maand Ramadan (voordelen)

De maand Ramadan kent uitgebreide voordelen, waaronder het feit dat Allah deze maand extra gul zegeningen aanreikt. Als men deze herkent en realiseert, zou men het hele jaar door willen vasten.
De zegeningen en voordelen van de maand van het vasten zijn gegroepeerd en samengevat in verschillende categorieën. Deze zegeningen zijn direct uit de Heilige Koran en hadith overgenomen. Wat hieronder volgt, is slechts een greep uit de vele voordelen en zegeningen van de heilige maand Ramadan.

1. Taqwa

1 - Angst voor Allah (swt)
2 - Het opvolgen van de openbaringen van Allah (swt)
3 - Het succes zien in de kleine dingen die men heeft bereikt
4 - Voorbereiden op het vertrek van deze wereld naar het Hiernamaals
5 - Zelfdiscipline
6 - Zelfcontrole
7 – Zelfbeperking
8 - Zelfontwikkeling
9 – Zelfevaluatie

Door het accepteren van deze criteria en door het beoefenen ervan, zal de moslim het concept van Taqwa in zijn privé- en sociale leven bereiken.

2. Bescherming

1 - Het vermijden van onzedelijkheden
2 - Het vermijden van woede/felheid
3 - Het vermijden van onverstandige handelingen
4 - Het vermijden van alle makrooh (ongewenst gedrag) en haram handelingen (niet toegestaan gedrag of verboden handelingen)

Door deze goede manieren aan te houden, zal een moslim zich tijdens het vasten aanleren een beter mens in de samenleving worden.

3. Openbaring van de Heilige Koran

De Heilige Koran werd geopenbaard tijdens de maand Ramadan. De Heilige Koran is bedoeld als:

1 – Een leidraad voor de mensheid
2 - Een onderscheid tussen goed en kwaad verduidelijken
3 - Een opsomming en bekroning van alle voorgaande openbaringen
4 - Een verheugende boodschap aan de gelovigen
5 - Een genezing
6 - Een daad van barmhartigheid

4. Deuren van de hemel zijn open

5. Deuren van de hel zijn gesloten

6. Duivels zijn geketend

7. Vasten met Iman (geloof) en verwachtingen

Zulke intenties leiden tot vergiffenis door Allah (swt) voor de zonden van het individu.

8. Deur van Rayyan

In het Paradijs bevindt zich een deur genaamd Al-Rayyan. Deze is bedoeld voor de mensen die de maand Ramadan vasten. Alleen zij kunnen van de paradijselijke zaligheden van het gebied achter deze deur genieten.

9. Vreugdes

Er zijn twee dingen waarop vastende moslims zich verheugen, namelijk:

1 – Het verbreken van het vasten
2 – De ontmoeting met Allah (swt) op de Dag des Oordeels

10. Adem

De adem van de vastende moslims zal op de Dag des Oordeels beter zijn dan de geur van muskus.

11. Blijde tijdingen:

Deze blijde tijdingen worden gegeven aan de weldoeners, terwijl de slechtdoeners gestopt dienen te worden tijdens het vasten.

12. Van de maand Ramadan tot de volgende maand Ramadan

Degene die de maand Ramadan vast en in het jaar daarop de maand Ramadan eveneens met een goede intentie vast, krijgt het hele jaar door vergiffenis voor zijn begane zonden.

13. Vermenigvuldiging van beloningen

De beloning voor het verrichten van goede daden levert 10x, 70x, 700x of meer op gedurende de maand Ramadan.

14. Anderen voeden

Wie anderen uitnodigt voor de Iftaar (al betreft het slechts een glas water) en zorgzaam is voor de hongerigen en behoeftigen gedurende de maand Ramadan, zal zijn als iemand die een persoon heeft bevrijd en zijn begane zonden zullen worden vergeven.

15. Zegening van Iftar

De dua (smeekbede) wordt door Allah (swt) tijdens de iftar geaccepteerd.

16. Zegeningen van Sahoor (De late nacht-/vroege ochtendmaaltijd)

Deze maaltijd geeft extra gelegenheid voor:

1 – Nachtgebeden
2 - Het herinneren van Allah (swt)
3 - Recitatie van de Heilige Koran
4 - Het verrichten van het gezamenlijke ochtendgebed.
5 – Fajr dua

17. Nachtgebeden

Wie de avondgebeden uitvoert met oprechtheid en goede intenties zal vergeving krijgen voor zijn begane zonden jegens God. Wie zonden begaat waar andere mensen onder hebben moeten lijden, zal ook vergiffenis van die andere mensen moeten krijgen voordat deze zonde compleet “kwijtgescholden” kan worden.

18. Shafa'at (bemiddeling tot vergiffenis)

Wie vast in de maand van Ramadan krijgt op de Dag des Oordeels Shafa'at van:

1 – de maand Ramadan
2 – de Heilige Koran

19. Ihya (nachten wakker doorbrengen)

Dit geldt vooral voor de laatste tien dagen van Ramadan. Als een moslim dit soort inspanningen verricht, ontvangt hij/zij beloningen, vergeving en worden zegeningen verveelvoudigd.

20. Itikaf (terugtrekking)

Een moslim die zich terugtrekt en bewuster met de maand bezig is tijdens de laatste tien dagen krijgt:

1 - Zegen en beloningen
2 - Zielsrust
3 - Beschouwing en evaluatie
4 – Wordt een beter mens

21. Lailatul Qadr (De Nacht van de Macht)

Wie met oprechtheid en goede intenties deze nacht (waarvan het onbekend is in welke van de laatste 10 nachten van Ramadan het valt) tegemoet gaat, ontvangt de volgende voordelen:

1 - Vergeving van fouten
2 – Deze nacht is beter dan 1.000 maanden
3 - Dua
4 - Zikr
5 - Gebeden
6 - Het lezen van de heilige Koran
7 - Beloningen
8 - Zegen
9 - Betere mens

22. Vrijgevigheid

Vriendelijkheid, gastvrijheid, etc. Dit en nog veel meer behoort tot de voordelen van de maand Ramadan.

23. Zakat al-Fitrah (liefdadigheid op de dag van Eid)

De voordelen van het betalen van liefdadigheid aan de armen zijn talrijk, en bestaan o.a. uit:

1 - Zuiverheid
2 - Het voeden van de behoeftigen
3 - Het delen van het geluk
4 - Verbetering van de menselijke relaties
5 - Verbetering van de samenleving

24. Sadaqah (liefdadigheid)

Het betalen van de sadaqah komt met vele voordelen:
1 - Zuiverheid
2 – Bloei van de rijkdom
3 - Verbetering van de economie
4 - Verspreiding van de rijkdom
5 – Verwijdering van de inflatie
6 - Uitbanning van armoede

25. Vasten en gezondheid

Vasten heeft o.a. de volgende invloeden op het lichaam:

1 - Zuivering van het lichaam van giftige stoffen
2 - Gewichtsvermindering
3 – Minder snelle veroudering van het lichaam
4 – Er jonger uitzien

26. Verandering van leefstijl

Door een andere levensstijl aan te meten, bevrijdt men zich van de eentonigheid van het leven en geniet men dus meer van zijn levensduur.

27. Delen

Het delen van honger, dorst en rituelen met anderen in de samenleving vergroot het gevoel van saamhorigheid.

28. Eid-ul-Fitr (Feest)

Het delen van geluk met elkaar als broeders en zusters van de samenleving.

29. Begraafplaatsen bezoeken

Men zal de volgende voordelen krijgen door het bezoeken van begraafplaatsen:

1 - Dua voor de overledene
2 - Zichzelf klaarmaken voor het vertrek uit deze wereld
3 - Respect voor de overledene
4 – Een bescheidenere blik op het leven

30. Elke ademhaling is Tasbiih

Elke ademhaling en zelfs de slaap is ibadah, aanbidding.

31. Umrah in Ramadan

Een bezoek aan Mekka tijdens de maand van Ramadan is:

1 - Gelijk aan een Hadj (bedevaart)
2 - Gelijk aan een Hadj met de Profeet Mohammed (s)

32. Historische successen en overwinningen in de Ramadan

In de islamitische geschiedenis zijn er vele overwinningen behaald tijdens Ramadan:

1 - Slag bij Badr
2 - Slag bij Khandaq
3 - Opening van Mekka
4 - Slag bij Tabuk
5 - Tariq Ibn Ziyad opent Europa
6 - Salahuddin bevrijd Jeruzalem van de kruisvaarders
7 - Egypte en Israël, 1973 - Egyptenaren verdreven de Israëliërs uit Egypte tijdens de maand Ramadan, de maand van het vasten etc.

33. Leren over historische incidenten die tijdens de maand Ramadan hebben plaatsgevonden:

1 – Overlijden van Hazrat Khadijeh (a).
2 – Geboorte van Imam Hassan bin Ali (a).
3 – Martelaarschap van Imam Ali bin Abi Talib (a).
4 - Youm-al-Quds.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.