Opening van Mekka

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op de twintigste van Ramadan: Allah Almachtige heeft de moslims het openen van de Heilige Mekka geschonken. Het eerste wat de profeet (s) gedaan heeft is het kapot slaan van de standbeelden van de ongelovigen. Toen hij het deed, zei hij: "De Waarheid is gekomen en de leugen zal niet meer beginnen, noch wederkeren". (Koran 34:49).

"1. Voorwaar, Wij hebben u een klaarblijkelijke overwinning verleend. 2. Zodat Allah u tegen uw voorafgaande en toekomstige (aan u toegeschrevene) zonden moge behoeden en dat Hij Zijn gunst aan u moge vervolmaken en u op het juiste pad moge leiden, 3. En dat Allah u met een machtige hulp moge ondersteunen." (koran 48:1-3)

De Heilige Ka'aba werd gezuiverd van idolen van de ongelovigen door Imam Ali bin abi Talib op het bevel van de Heilige Profeet vrede zij met hem en zijn zuivere nageslacht. Deze gebeurtenis vond plaats op het 8e jaar na Hijrah.

Dat heeft er toe geleid dat de islam zich makkelijk verder kon verspreiden. Daarmee heeft Allah de almachtige, zijn religie en zijn boodschapper machtig gemaakt en zijn huis (de gewijde moskee) van de ondergang gered. [1]

De opening van Mekka is zonder het vergieten van bloed verlopen. Het is zeer vredig verlopen. De profeet (s) heeft ook rekening gehouden met de hoofden van Qouraisj (hoofdstam van Makka). De profeet (s)  sprak de bewoners van Makka toe, toen ze Makka binnen waren “wie zijn deur dicht houdt is veilig”en “wie het huis van Abo Soufiaan (één van de hoofden van Qouraisj) binnen gaat is veilig”.

Dit om te laten zien dat de bewoners van Makka (die nog ongelovig zijn) hun status binnen de Islam gedeeltelijk nog kunnen behouden. De ongelovigen vochten namelijk tegen de profeet Mohammed (s) en hebben de Islam geweerd, omdat ze bang waren dat ze hun geld en status zouden verliezen.

Een Hadith van de profeet (s) over de 20ste van Ramadan: "Wie dat leest (zie volgend smeekgebed) op die dag, wordt hetzelfde beloond als iedereen die de maand Ramadan geaccepteerd heeft te vasten voor zestig jaar". [2]

Het dua (smeekgebed) is: "Oh Allah! Open voor mij op deze dag de deuren van de hemelen, en sluit voor mij op deze dag de deuren van de vuren en schenk me succes op deze dag om de Koran te lezen. Oh, de heer, de zender van de rust in de harten van de gelovigen". [2]

© Copyright  Ahlalbait Jongeren

Bronnen

[1] http://www.rafed.net

[2] http://14masom.com

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.