Layalie Al Qadr, de nachten van 19, 21 en 23 Ramadan

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

Laylat Al Qadr (de waardevolle nacht)


"Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht (lailat alqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De Engelen en de Geest (Jibriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in de nacht), tot aan de ochtend schemering." [Hoofdstuk Al Qadr; 97]

In deze waardevolle nacht bracht de engel Jibriel (a) de eerste openbaring van de Heilige Koran over aan de profeet Mohammed (s). Deze nacht was het begin van de waardevolle boodschap!

Uit het vers kun je herleiden dat deze nacht beter is dan duizend maanden. Dat komt overeen met 83 jaar! Subhaan’Allah; Een nacht die beter is dan 83 jaar!

Wanneer je een goede daad, Koran reciteert, een gebed, een smeekgebed etc. verricht tijdens deze nacht is het alsof je deze goede daden al 83 jaar hebt gedaan. Als je alleen een gebed verricht tijdens deze nacht is het alsof je dit gebed al 83 jaar hebt verricht. Een heel mensenleven dus!

Een andere naam voor deze nacht is; De nacht van het lot. Tijdens deze nacht bepaalt Allah (swt) het lot voor iedere mens. Jouw lot voor het komende jaar wordt dus bepaald in deze waardevolle nacht, daarom moet je goed voorbereid zijn en zoveel mogelijk goede daden verrichten.

Imam Mohammed al-Baqir (a) zei : “Allah (swt) zal alle slechte daden van diegene die laylat elqadr herdenkt vergeven, ook al was het aantal van zijn slechte daden zoveel als de sterren in de hemel, zo zwaar als de bergen en evenveel als de oppervlakte van de zeeën”.

Er is overgeleverd over de profeet Mohammed (s) dat hij zei :

"Wie van jullie salaat leylat Al Qadr bidt en daarna 70x “Estagfer Allah rabbi wa etoeb ieleih” zegt, zal al zijn slechte daden en die van zijn ouders worden vergeven voordat hij opstaat en Allah zal engelen sturen zodat ze hem goede daden toeschrijven voor een heel jaar. Ook zal Hij engelen naar het paradijs sturen, zodat ze bomen voor hem planten, kastelen voor hem bouwen en rivieren aanleggen en hij zal dit leven niet verlaten of hij zal dit allemaal zeker zien".

Imam Musa ibn Ja’far (a) zei: wie de ghusl (grote wassing) doet tijdens laylat Al Qadr en herdenkt deze nacht tot de zonsopgang, zal uit al zijn slechte daden stappen. (De slechte daden worden vergeven door Allah (swt)).

De volgende handelingen kunnen worden uitgevoerd tijdens Laylat Al Qadr (de waardevolle nacht):

> Het lezen van de volgende dua's: Klik hier

Dua Al Faraj

Dua Joushan Al Kabeer & Al Zageer 

> Ghusl (Grote was):

Tijdens het wassen moet je het volgende zeggen:

Allahuma tahir qalby wa ischrah lie sadry wa ejr ala lesany medhatak wa althanaa’ aleik, Allahuma ej’alhu lie tohoeran wa schifaa’ wa noeran innaka ‘ala kol schey’ kadier.

Nadat je klaar bent met de grote was, zeg je het volgende:

Allahuma tahar qalby wazka amaly wa ej’al ma ‘indika ghairan lie, Allahuma ej’alni min eltawabien wa ej’alni min elmotatahirien.

> Koranrecitatie, de volgende Soera'at moet je oplezen :

- Soerah al Ankaboet (29), deel 20 (Koran: De Spin)

- Soerah ar Roem (30), deel 21 (Koran: De Romeinen)

- Soerah ad Doekhan (44), deel 25 (Koran: De Rook)

- Soerah al Qadr 1000x oplezen.

> Salaat laylat Al-Qadr (gebed van de waardevolle nacht):

Twee ruka's: na soerah Al Fatiha lees je 7 keer soerah Al Ighlas.

Nadat je klaar bent met het gebed zeg je 70x het volgende: “Estagfer Allah rabbi wa etoeb ieleih.”

> Dua Imam Al Sajjad (a)

> De ziaraat lezen van de volgende personen: Klik hier

-Ziarat Imam Hussein (a).

-Ziarat Imam Ali ibn el Hussein(elakbar) (a).

-Ziarat Al Shuhada.

-Ziarat al Abbas (a).

-Ziarat Amier Elmo’minien (Imam Ali) (a)

> Je opent de Koran en zet hem in je handen en zegt het volgende:Allahuma inie es’aluka bekitabika elmenzil wa ma fieh wa fieh ismak elakbar wa ema’oek elhosna wa ma yaghaaf wa yarja en taj’alanie min ‘etkanak min elnar.

Daarna kun je iets vragen aan Allah (swt)

> Gebed; 100 ruka

Tijdens iedere ruka lees je na soerat Al Fatiha 10 keer soerah Al Ighlas. Je krijgt hier veel beloning voor, zowel in dit leven als in het hiernamaals.

> Imam Jafar al-Sadiq (a) zei: Neem de Koran en zet hem op je hoofd en zeg het volgende:


Allahuma behak hatha elKoran wa behak men erseltoeh beh wa behak kol mo’min medhatho fieh, wa behakika aleihom fella ahad a’raf behakik mink,

10x : Bika ya Allah.

10x : Be’Mohammed

10x : Be’Ali

10x : Be’Fatima

10x : Be’Al Hassan

10x : Be’Al Hussein

10x : Be’Ali ibn elHussein

10x : Be’Mohammed ibn Ali

10x : Be’Ja’far ibn Mohammed

10x : Be’Moesa ibn Ja’far

10x : Be’Ali ibn Moesa

10x : Be’Mohammed ibn Ali
10x : Be’Ali ibn Mohammed
10x : BelHassan ibn Ali

10x : Bel’Hojjat al qa’im

Daarna mag je iets aan Allah (swt) vragen (dua verrichten).

> Je kunt de volgende dua opzeggen :

yatha ellazi ken kabl kol schey’ thoma ghalak kol schey’ thoma yabka wa yefna kol schey’ yatha lazie leis fie elsamawat el’ola wa la fie elarthein elsofla wa la fawqahon wa la beinahon wa la tahtahon illa ya’bod gheirah, lek elhamd hamda la yaqdar ala ahsaa’ih illa ent.

Dus beste broeders en zusters gebruik deze waardevolle nacht om goede daden, extra gebeden, smeekbeden, koran recitaties enz. te verrichten en moge Allah (swt) jullie hiervoor belonen en jullie gebeden accepteren InshaAllah.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Reacties   

#2 Ahlalbait Jongeren 16-06-2017 09:19
Wa aleekum al salam,

Dank je wel voor de tip. We gaan hier InshaAllah aan werken.

Ws,
AJO
+2 #1 Aydan 16-06-2017 00:25
Salaam,
Als er onder de dua's ook een vertaling zou staan in het engels/ nederlands zou het erg leerzaam zijn, zodat we weten wat we lezen. JazakAllah khairan.

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.