Geboorte Imam Hassan al-Mujtaba (a), 15 Ramadan 3 A.H.

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

Naam: Hassan

Titel: Al-Mujtaba

Kunyah: Aboe Mohammed

Geboortedag: 15 Ramadan 3de jaar na hijr, Medina

Vader: Imam Ali ibn Abie Taalib (a)

Moeder: Fatimah bint Mohammed (a)

Overlijdingsdag: 28 Safar 50ste jaar na hijr, Medina

Begraafplaats: Medina, Jannat ul-Baqie'

De geschiedenis kent vele verhalen van de heiligen. Herdenken van het leven van deze heiligen opent de deuren van een deugdzame wereld.

Imam Hassan (a) zegt: “O menselijke wezens van Allah, werk voor het geluk, haal lessen uit de wereld en luister naar de adviezen en preken. Maak goede dingen voordat de dood nadert, want aardse zaken zijn niet blijvend”.

Imam Hassan (a) was het eerste kind van Imam Ali (a) en Bibi Fatima (a). De Imam kreeg islamitische onderwijs van zijn moeder, vader en de profeet Mohammad (s). Imam Hassan (a) voelde al op zijn jeugd dat hem een zware taak stond te wachten. Hij moest de religieuze en menselijke daden van de profeet handhaven.


Eigenschappen van de Imam

Hij was de enige die wat betreft zijn uiterlijk en moraal veel leek op zijn grootvader de profeet Mohammed (s). Zijn nabijheid en loyaliteit tot Allah (swt) imponeerde iedereen. Imam Hassan (a) was zeer geduldig en bescheiden en onder het volk stond hij bekend met zijn vrijgevigheid en royaliteit, zodanig dat hij drie keer de helft van zijn bezit aan de behoeftigen heeft geschonken. Zo werd hij bekend als de loyale van Ahlalbait (a).

Nog een bijzondere eigenschap van Imam Hassan (a) was dat hij Imam Ali (a) nooit alleen heeft gelaten. Hij was de getuige van de zware dagen van Imam Ali (a) toen Bibi Fatima (a) kort na de dood van de profeet Mohammed (swt) om het leven kwam.

Imam Hassan (a) was een geduldige, krachtige en begaafd adviseur voor Imam Ali (a). Hij was zeer actief en had een belangrijke rol tijdens de regeringsperiode van Imam Ali (a).

Na het martelaarschap van Imam Ali (a) koos het volk van Koefa voor Imam Hassan (a) als leider en zo heeft de Imam in een onrustige en gespannen toestand het leiderschap aanvaard. Dit was een onverwachte actie voor Muawiyyah.

Muawiyyah deed zijn uiterste best om het volk van hun keuze te veranderen, omdat hij niet eens was met Ahlalbait (a). Het eerste wat de Oemawis deden was het uit elkaar drijven van de invloedrijke volgelingen van de Imam. Dit deden ze door omkoperij en toezeggingen. Zo trokken ze de aandacht van de belangrijke personen van Koefa en Irak. Na zijn omkoperij verklaarde Muawiyyah de oorlog tegen de Imam en vertrok richting Irak.

Toen de Imam (a) te horen kreeg dat Muawiyyah met zijn krijgsmacht op weg was, riep hij het volk op tot het verdedigen van het recht. In plaats van het recht te verdedigen, was het volk in paniek en angst; dit kwam doordat ze onder indruk waren van de propaganda van Umawis.

Sommigen gaven zich gewonnen en sommigen werden met geld bedrogen. Toch had de Imam een krijgsmacht van vierduizend man. Er was sprake van vermoeidheid en er gingen geruchten rond binnen het leger van de Imam en bovendien kregen de legerhoofden onderling onenigheid. Uiteindelijk leidde dit tot ontrouw van de legerhoofden. De Imam (a) kwam hierdoor in moeilijkheden en zag dat de strijd met Muawiyyah meer schade zou berokkenen, dus aanvaardde hij het vredesverdrag van Muawiyyah.

De Imam (a) zei duidelijk: Als ik enige hulp kreeg, dan zou ik zeker strijden tegen de vijand en het kalifaat niet aan Muawiyyah overlaten. Ik verneder de Moslims niet, ik geef ze menselijke waardigheid. Mijn enige doel met deze vrede is het beschermen van jullie levens. Ik merk dat degenen die achter me staan onvrijwillig zijn voor een strijd en mij vragen waarom ik geen vrede aanvaard, in geval van strijd zullen zij als eerste ontsnappen.

De bekende historieschrijver Ibni Cuzi, vertelt het volgende in zijn boek Tezkeretul-Hawas: De vrede van Imam Hassan (a) met Muawiyyah was niet het gevolg van wereldse lust. Imam (a) zag dat het volk van Irak hem in de steek zou laten en zouden huichelen, ze waren zelfs bereid om de Imam (a) aan Muawiyyah over te geven.

Na het vredesverdrag heeft Imam Hassan (a) een tijdje in Koefa gewoond. De Imam (a) was diep bedroefd en maakte aanstalten om naar Medina te vertrekken. Het volk van Koefa kwam de Imam uitzwaaien. Iedereen had veel verdriet met het vertrek van de Imam (a), want dit betekende voor Koefa het leven in de schaduw van vernedering en onderdrukking.

Na het vertrek van de Imam (a) werden zijn naasten verdreven en verspreid. Toen de Imam (a) Medina naderde verwelkomden de bewoners van Madina de Imam (a) met veel vreugde, want de komst van de Imam (a) betekende ook de komst van liefdadigheid en vruchtbaarheid.

Na zich te hebben gevestigd in Medina begon de Imam (a) geduldig zijn plannen te verwezenlijken. De Imam (a) stichtte een centrum voor het verspreiden van zijn Islamitische gedachte en onderwees hoogwaardige geleerden. Overal uit de wereld kwamen mensen naar Medina om wetenschap en kennis op te doen. De morele eigenschappen van de Imam (a) bewonderde iedereen.

Dit initiatief van de Imam (a) heeft een belangrijke rol gespeeld voor opheldering onder de moslims. Imam Hassan (a) nodigde iedereen uit tot morele rijpheid, deugdzaamheid en het volgen van de profeet Mohammed (s) en zijn Ahlalbait (a). Op deze manier loste hij maatschappelijke problemen op. De Imam (a) hield zich bovendien ook bezig met de armen en het onrechtvaardig behandelden.

De Amawi regering was op de hoogte van de sensibiliteit van het leiderschap van de Imam (a) en hierdoor volgden ze alle handelingen van de Imam (a) aandachtig. Op een dag stuurden ze Muawiyyah de volgende brief: Hassan (a) is de gedachtenis van Ali (a) aan het herleven ervan onder het volk, we maken ons zorgen over zijn positie.

De moslimgemeenschap werd aangewakkerd en bewust gemaakt door de Imam (a) en hierdoor keerde het volk zich tegen de Amawi regering.

De Amawis begonnen de Imam (a) en zijn vrienden te berispen en te bedreigen, maar ze wisten dat de Imam (a) door zou gaan met het verspreiden van de ware Islam. Uiteindelijk hebben de Amawis de Imam (a) als gevolg van een complot vergiftigd. De Imam (a) stierf kort na de vergiftiging en werd martelaar.

Imam Hassan (a) zegt: "O mensheid, vermijd wat Allah verboden heeft, zo word je volmaakt en ben tevreden met wat je voorbestemd is. Geef je rechthebbende buren hun recht, zodanig ontstaat er kapitaalvorming waarmee ze paleizen laten bouwen en alleen hun verlangen achtervolgen. Maar vergeet niet dat alles een einde heeft; zo bevindt men zich uiteindelijk in een graf. O mensheid, van geboorte begin je met het verbruiken van je levensduur. Dus probeer wat te verkrijgen tegenover hetgeen wat je verliest, want een gelovige werkt voor het hiernamaals".

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.