Slagveld van Uhed, 17 shawaal

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle,

De overwinning van de moslims bij Badr, betekende dat de polytheïstische handelaren uit Mekka de handelsweg hadden verloren. De polytheïsten [1] die dit niet konden verdragen, waren in voorbereidingen voor een nieuwe oorlog. Hun leger was eenmaal onderweg naar Medina. De oom van de Profeet (s), Abbas, bevond zich in Mekka. Hij lichtte de Profeet Mohammed (s) in door middel van een geheime brief over deze gebeurtenissen.

De Profeet (s) stuurde 2 personen om informatie te verzamelen over het leger van de vijand. Op 5 Shawwal, in de derde jaar na de hijr [2], hadden de Polytheïsten een kamp gemaakt ten noorden van Medina, in een gebied genaamd Uhud.De Boodschapper van Allah besloot om met een leger de stad uit te gaan. Op 7 Shawwal stond het islamitische leger tegenover het leger van de vijand die Medina in handen wou hebben. De Profeet (s) stuurde 50 boogschutters naar een hoge heuvel genaamd Aynayn. Deze bevond zich aan de linkerkant van zijn leger. Vanuit hier kon men alles zien. De Profeet gaf hun bevel om vanuit hier de vijand te beschieten en hun niet toe te laten om het islamitische leger van achter aan te vallen. “Ook als we winnen, ook als we verliezen, hoe het verloop van de oorlog ook is, verlaten jullie deze heuvel niet!”. Het hoofd van de polytheïsten, Aboe Sufyaan, was ook bezig om zijn leger op te stellen.

 En uiteindelijk was de oorlog begonnen, door één van de polytheïsten. Door heldhaftigheden van Imam Ali (a), Hamza (a) en andere dappere moslims, hadden de moslims het resultaat van de oorlog bepaald. De vijanden lieten veel buit achter, deden hun zwaarden weg en begonnen te vluchten. Het polytheistische leger probeerde een aantal keer van achter aan te vallen, maar ze werden verdreven door de schutters op de Aynayn heuvel. De moslims, die de vijand zagen wegrennen, hadden hun wapens weggelegd en waren achter de buit aangegaan.

De boogschutters op Aynayn hadden hierdoor ook hun ogen op de buit gericht. Hoewel de Profeet (s) had gezegd om niet de heuvel te verlaten, wat er ook gebeurt, verlieten zij de heuvel om ook de buit te verzamelen. Dit was een kans voor de vijand. Deze lieten ze natuurlijk niet uit hun handen gaan. Ze namen de Aynayn heuvel in handen en de moslims werden onverwachts aangevallen. De vijand nam strategische punten in handen, bracht hun mannen weer bijeen en vielen de moslims aan, die hun orde hadden verloren door de buit te verzamelen. Niet veel later hadden de moslims zware slagen gekregen. Nog erger was dat de vijand met het moreel van het islamitische leger speelde, door “Mohammed (s) is dood!” te roepen. Nu waren de moslims hun moreel kwijtgeraakt en de vijand had moreel gekregen. De oorlog was op volle gang. Ondanks dat hij gewond raakte bij zijn voorhoofd en dat hij  één tand had kwijtgeraakt, bleef de Profeet van Allah (s.w.t) op het slachtveld en riep de moslims om te vechten. Er waren op een paar dappere mensen niet meer mensen om de Profeet (s). Ondanks de vele verwondingen, bleef Imam Ali (a) om de Profeet (s) draaien met zijn zwaard om de vijand van hem ver te houden. In deze hevige momenten van de oorlog, begon de Imam (a) zo hevig aan te vallen en te vechten dat het zwaard in zijn hand kapotging. De Profeet Mohammed (s) gaf toen zijn eigen zwaard, Zulfeqaar, aan hem. En op dat moment werd er een hevige kreet gehoord: “Er is geen dappere als Ali, en geen zwaard als Zulfeqaar!”.

Het islamitische leger had veel vijanden gedood, maar toch 3 keer zoveel man kwijtgeraakt. De oorlog was voorbij. De vijand keerde met de overwinning naar Mekka. Zoals boven vermeld waren de moslims 3 keer zoveel man kwijtgeraakt. Onder de martelaren, waren er ook martelaren van wie hun neus, oren en andere organen waren weggehakt. De vrouw van Aboe Sufyaan en de moeder van Mu’awiyah, Hind, had de borst van de oom van de Profeet (s), Hamza (a), geopend en zijn lever eruit gehaald en voor de ogen van iedereen deze gebeten! De meer dan 70 martelaren werden begraven en er werd een begrafenis gebed gehouden. De volgende dag was het de Profeet (s) gelukt om met de soldaten die in Uhud waren de mensen van Mekka te verdrijven. Hierdoor bedacht Aboe Sufyaan zich bij het opnieuw aanvallen van Medina.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

[1] Mensen die in meerdere goden geloven

[2] begin islamitische jaartelling

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.