Martelaarschap van Imam Jafar Al-Sadiq (a), 25 shawaal

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

De zesde Imam, Jafar Ibn Muhammad Al-Sadiq (a) is geboren in Madina op 17 Rabi Al Awal 83 Hidjri en is gestorven in Madina op 25 Shawaal 148 Hidjri. Hij was 65 jaar oud en hij had 34 jaar de leiderschap (Imamat).

Naam: Ja’far

Benoemd: 6de Imam

Vader: Muhammad al-Baqir (a)

Moeder: Umm-e Farwa

Geboren: 17 Rabi AL Awal 83 Hidjra

Overleden: 25 Shawaal 148 Hidjra

Begraafplaats: Jannatul Baqi 

Doodsoorzaak: Vergiftigd door Mansur

Titel: al-Sadiq

Kunyat (achternaam): Abu Abdullah, Abu Musa

Zijn jeugd

Imam al-Sadiq (a) is geboren in de jaren toen zijn opa Imam Zain al Abideen (a) nog in leven was; hij maakte de nachtgebeden van zijn opa mee en groeide hiermee op.

De Imam (a) heeft talloze moeilijkheden van zijn vader Imam Muhammed al-Baqir (a) meegemaakt en hierbij heeft hij zijn vader gesteund. Hij is vaak met zijn vader op bedevaart geweest. Hij reisde ook met zijn vader mee naar Damascus en hij liet zijn vader ook niet alleen in het gruwelijk paleis van khalief Hisham van Ghadder Amawi. In het eerste gedeelte van zijn leven was het de tijd van Abbasiea. Abbasiea nodigden het volk uit om een einde te brengen aan de regering van de Amawi’s. Ze riepen het volk ook voor Ahlalbait (a) op te komen. Maar met Ahlalbait bedoelden zij niet de afstammelingen van de Profeet van Bani Hashem. Abbasis (abbasieaën) hebben geprobeerd om Imam al-Sadiq (a) ook te betrekken bij het ten einde brengen van de Amawi regering maar de Imam heeft zich hiervan afgehouden omdat hij kennis had van politiek.

Zijn Leiderschap

Tijdens de leiderschap van Imam al-Sadiq (a) waren er in verschillende Islamitische landen opstandelingen vooral tegen de Oemayya regering. Na vele oorlogvoeringen kwam er een einde aan de Oemayya regering. De vijfde Imam die gedurende 20 jaar lessen heeft gegeven over de Islam en Ahlalbait (a) heeft een mooie basis gevormd voor de zesde Imam. Door de val van de Oemayya regering en de kennis over de Islam die zijn vader (vijfde Imam) had verspreid ontstond er een gunstige gelegenheid voor Imam al-Sadiq (a) om Islamitische kennis verder te verspreiden. De zesde Imam had de leiderschap in de tijd van het einde van de Oemayya regering en begin van de Abbasi regering. De Imam maakte gebruik van alle ontstaande mogelijkheden om zijn religieuze kennis te verspreiden. Hij heeft verschillende wetenschappers onderwezen op het gebied van logica en traditie.

De meest bekende van hen zijn de volgende: Zoerare, Mohammed b. Moeslim, Moemin-i Tak, Hisham b. Hakem, Eban b. Taghlib, Hisham b. Salim, Hurayz, Hisham-i Kalbi Nassabe, Jabir b. Hayyan-i Soefi ( Scheikunde geleerde), de soennitische geleerde Soefyan-i Sawri, de leider van de Hanafi stroming Abu Hanafi, kadi Sakoeni, Gazi Abu’l Bahteri. Al deze personen hadden de trotsheid dat ze de leerlingen waren van de Imam. Het is ook bekend dat 4000 wetenschappers afgestudeerd zijn aan de school van de Imam. De wetenschappelijke hervorming van de Imam was de toenmalige khalief Mansur opgevallen en hierdoor wilde hij het volk van Ahlalbait afscheiden. Mansur gaf daardoor meer waarde aan de soennitische geleerden en promootte hen ook. Mansur Dewaneki was bekend als de wreedaardige khalief van de Abbasi regering; hij was een echte ondrukker. Mansur hield de zesde Imam streng onder toezicht en wist alle handelingen van de Imam door middel van zijn spionnen. Alleen om de Imam te laten lijden en om het leven te brengen liet Mansur de Imam van Madina naar Damascus komen, maar het is hem telkens niet gelukt om zijn gruweldaad te verwezenlijken.

In de laatste jaren van zijn leiderschap heeft de Imam moeilijke dagen gehad door de khaliefa Abbasi Mansur. De Sjiieten werden meer onderdrukt door Abbasi’s. Ze werden in groepen gevangen genomen en werden vervolgens in donkere gevangenissen gemarteld. Van sommigen hakten ze de hoofden af en sommigen werden levend begraven. Hij ging zo ver dat hij ze als pilaren heeft gebruikt bij het bouwen van zijn paleizen. De zesde Imam werd in Madina gevangengehouden onder het bevel van Mansur ( Daarvoor was de Imam gevangengehouden en naar Irak gestuurd door de khalief Saffah van de Abbasi regering. De Imam was ook samen met zijn vader als gevangene naar Dimashk gestuurd).

Zijn martelaarschap

De Imam werd een tijd onder toezicht gehouden. Er zijn vele pogingen gedaan om de Imam te doden, maar de Imam mocht weer terug naar Madina. De Imam keerde terug naar Madina; de rest van zijn leven hield hij zich alleen bezig met gebeden en hij was eenzelvig. Uiteindelijk werd hij onder het bevel van Mansur vergiftigd en is als martelaar daardoor overleden.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.